Hou op met die lintjes, de armbandjes en dat gesport tegen kanker

De brieven van zaterdag 26 september.

null Beeld .
Beeld .

Waar is mijn prijs?

Vandaag is het weer zover, 'no guts, no glory', we gaan in de 'Zuiderzee klassieker' fietsen tegen darmkanker. Het gaat over 'strijd, vechten, lef en moed en uitdaging' volgens de organisatie, de Maag Lever Darm Stichting. Dit allemaal tegen darmkanker en voor alle darmkankerpatiënten en hun entourage: 'We gaan samen darmkanker het nakijken geven.'

Ik wil dit niet. Deze onnozele flauwekul is alleen maar goed voor de organisatie en de fietsende deelnemers en heeft geen enkele betekenis voor darmkankerpatiënten zoals ik.

Ik heb driemaal kanker, waarvan tweemaal zeer ernstig, overleefd, ik heb een hartinfarct en ernstig hersenstaminfarct overleefd, elf operaties bij elkaar. Het heeft veel van me geëist en het heeft me ook veel gebracht. Hou op met die lintjes, de armbandjes en dat gesport tegen kanker, het is allemaal beledigende flauwekul.

Hou op met die oorlogstaal van overleven, strijd, gevecht, uitdaging, lef en moed. Het impliceert toch dat als je kanker niet overleeft, je niet genoeg hebt gevochten, gestreden en je een verliezer bent. Ik ben dan een winnaar, van wat eigenlijk met mijn kapot geopereerde lijf, waar kan ik mijn prijs ophalen?

Deze 'klassieker' (na vier eerdere tochten) wordt ook voor mij verreden. Ik verbied u dat. U fiets niet namens mij. Ga fietsen voor of tegen de regen, de zon of de maan, de sterren, het heelal of uzelf, maar misbruik mij en mijn ziekte niet.

Bert Molenaar, Haarlem

'Nieuwe vacatures gevonden voor jou!' Dacht het niet

Ik was 60,5 jaar toen ik medio 2012 bij een grote reorganisatie werd ontslagen, met recht op 38 kalendermaanden WW. Gedurende die maanden heb ik echt mijn best gedaan een baan te vinden, op diverse functieniveaus. Ruim drie jaar verder en ouder heb ik geen enkele kans meer op betaald werk. Toch moet ik nog twee jaar solliciteren tot ik de leeftijd van 65 jaar en negen maanden heb bereikt. Dat zit zo. Ik heb nu recht op de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW). Deze uitkering op bijstandsniveau is bedoeld voor mensen die na hun 60ste werkloos zijn geworden en de maximale WW-periode hebben bereikt. Voorwaarde voor de IOW: sollicitatieplicht. Een brochure van het UWV over de IOW bevat een strofe over vrijstelling van sollicitatieplicht bij mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Snel een schriftelijke vraag verstuurd aan UWV over mogelijke uitruil van mijn vrijwilligerswerk plus mantelzorg tegen de sollicitatieplicht. Reactie van het UWV: 'De wetgeving bepaalt dat mensen boven de 60 sollicitatieplicht hebben. Hier kan niet van worden afgeweken.'

Daarnaast verwijst men mij naar een digitaal aanvraagformulier vrijwilligerswerk. Je kunt hiermee toestemming vragen om uiteraard naast je sollicitatieplicht vrijwilligerswerk te doen. Het UWV geeft die toestemming vooral als het vrijwilligerswerk 'bijdraagt aan een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt'. Wat de mantelzorg aan mijn 94-jarige moeder betreft: ik zou hiervoor zes maanden vrijstelling van sollicitatieplicht kunnen krijgen, mits ik het UWV kan aantonen dat mijn inzet echt iets voorstelt. Zo mij die vrijstelling wordt verleend, moet ik daarna natuurlijk weer vol aan de sollicitatiebak.

Hoe ervaar je deze plicht als je er zo lang aan vastzit? De accounts bij banensites en recruiters die eerst handige hulpjes waren bij het zoeken naar geschikte vacatures, zijn allengs plaaggeesten geworden die je onophoudelijk, 365 dagen per jaar, herinneren aan de sollicitatieplicht. Iedere dag ontvang ik gemiddeld vijftien mails met de opwekkende mededeling: 'Nieuwe vacatures gevonden voor jou!' Je bent urenlang bezig met een activiteit die niet het gewenste resultaat oplevert. Je mag maar vier weken met vakantie. Je bent er in inkomen al op achteruit gegaan, hebt de eindsprint in je pensioenopbouw gemist, maar dit mag niet en dat mag niet en je moet... Ik ervaar mijn situatie als een lightversie van thuisdetentie. Zonder enkelband.

Marja van Charante, Utrecht

Leve het milieu

'Ach, zullen ze bij Volkswagen hebben gedacht, die hele zureregen-ophef hebben we indertijd toch ook overleefd, dus waarom nu aan milieu doen? Het stond in die tijd zo mooi op de bumper van een auto waar ik in Keulen achter reed: 'Mein Auto fährt auch ohne Wald.' En rijden wil iedereen.

Coen Eggen, Kelmond-Bee

Redelijk belazerd

Volgens staatssecretaris Mansveld is de consument 'redelijk belazerd' door het dieselschandaal bij Volkswagen. Daarmee lijkt ze te verwijzen naar degenen die een VW-diesel hebben gekocht. Maar we zijn als burgers allemaal belazerd, omdat we allemaal de schadelijke uitstoot van deze auto's moeten inademen. Hoewel de schade die is aangericht daarmee onherstelbaar is, valt te hopen dat Volkswagen niet weg komt met een spreekwoordelijke tik op de vingers.

Peter Jamin, Utrecht

Gevaarlijke types

De redenen die Bas van Bommel aanvoert om zich in het vluchtelingen-debat goeddeels tegen paus Franciscus en aan de kant van Geert Wilders op te stellen, komen neer op een drietal gevoelens: het zijn er te veel, er zitten gevaarlijke typjes tussen en wellicht gebiedt de naastenliefde ons ditmaal tot eigen volk eerst!

Maar voorlopig warm ik me deze dagen liever aan de empathie en het enthousiasme van talloos vele nieuwe vrijwilligers die zich bij ons aanmelden om de acute nood te lenigen en hun steentje bij te dragen aan het bieden van een minimaal menselijk bestaan voor van huis en haard verdrevenen.

Ze doen dat vanuit allerlei overwegingen. Ook hun christelijke overtuiging speelt daarbij soms een rol. Maar zij kunnen in ieder geval de intellectuele 'spielereien' van universiteitsdocenten missen als kiespijn!

Ton Kohlbeck, Oegstgeest

Duur links

Linkse kiezers mogen dan misschien duur zijn, zoals Martin Sommer zegt in zijn column van 19 september, maar rechtse oplossingen kosten meestal oneindig veel meer - en helaas niet alleen geld.

Jappe Kok, Amsterdam

Bedrogen klanten

Als Audi's, Opels en BMW's een stikstofdioxide-emissie hebben die 10 tot 21 keer groter is dan door Volkswagen/Audi werd voorgespiegeld aan de klanten om hen tot verkoop over te halen, is elke klant persoonlijk bedrogen. Daarnaast is echter de gehele wereldbevolking zeer benadeeld door een slechter milieu als gevolg van dit bedrog.

Kopers moeten daarom persoonlijk een claim indienen. Daarnaast zou een mondiaal gerechtsinstituut namens de gehele wereldbevolking een claim moeten indienen en de schuldige autofabrikanten berechten. Met de opbrengst van de claims zou de klimaatschade hersteld moeten worden.

Vooral ten behoeve van arme mensen die leven in verstedelijkte gebieden en landen waar de lucht het meest vervuld is door dit bedrog. Gewetenloos is het de mensen zo te bedriegen met een slecht product. De vervuiling van lucht en milieu kost levens. Daar horen passende straffen bij.

Frans Koevoets, Dieren

U bent schizofreen

Hoogleraar forensische psychologie C. de Ruiter heeft wederom een berisping gekregen. Nu van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) omdat ze als getuige-deskundige in een rechtszaak een diagnose inbrengt over een de man van een betrokkene. En dat zonder de persoon in kwestie ooit gesproken of gezien te hebben.

Nooit zal ik vergeten hoe ze in 2011 binnen acht uur na de desastreus afgelopen schietpartij in een winkelcentrum in mijn woonplaats beweerde: deze dader is schizofreen. Ooit deze jongeman in behandeling gehad? Ooit hem gezien en gesproken? Nee dus, alleen gebaseerd op vermoedens, zonder kennis van zaken van deze man en zijn geschiedenis.

Haar loopbaan heeft interessant onderzoek en kennis opgeleverd. Maar hoe is het mogelijk dat iemand zo met beroepsethiek omgaat en dat beargumenteert omdat ze bij rechtszaken geen rol als behandelaar heeft, maar als getuige-deskundige de rechter van goede informatie moet voorzien.

Hopelijk leidt deze nieuwe berisping ertoe dat ze andere keuzes gaat maken. Maar de kans lijkt me klein, gezien het feit dat ze gelijk haar lidmaatschap van de NIP heeft beëindigd.

Liesbeth Naaborgh, Alphen aan den Rijn

Brussels gebaar

Brussel maakt uit hoeveel vluchtelingen de Europese landen dienen op te nemen. Zou het niet mogelijk zijn, dat ook zij zelf hun steentje zouden bijdragen door bijvoorbeeld de halfjaarlijkse verhuizing Brussel - Straatsburg v.v. achterwege te laten en/of kantoren beschikbaar te stellen aan de vluchtelingen?

C. Meester, Nieuw-Vennep

Nepparlement?

Het artikel over de verbouwingsplannen van het Binnenhof bewijst dat onze Tweede Kamer wel degelijk een heel serieus parlement is. Deze typeringen tekent de verslaggever uit de mond van onze volksvertegenwoordigers op: 'Belachelijk.' 'Onwenselijk.'

En deze uitspraak spant de kroon: 'Waarom moeten wij verhuizen naar buitenlandse Zaken bij het Centraal Station en mag het departement van de premier maar een prachtig pand aan het Lange Voorhout?'

Geluiden die dagelijks in menig bedrijfskantine en kantoorpand vallen te beluisteren: klagerig, mopperig en verongelijkt. De gewone, hardwerkende medewerker als slachtoffer. 'Ja, ja, het management heeft voor zichzelf een fraai onderkomen geregeld.' De Tweede Kamer, kortom, als fraaie afspiegeling van de Nederlandse maatschappij.

Maarten Hageman, Nijmegen

Nederlandse koe

De hoofdeconoom van accountantskantoor PwC, Jan Willem Velthuijsen, slaat de plank volledig mis in een rapport over de productie van melk. In het PwC-rapport From Sun to glass stelt de hoofdeconoom dat de productie van melk niet efficiënt genoeg is. Omdat de Nederlandse melkveehouderij beslag zou leggen op het grootschalige gebruik van water in Brazilië.

Een Nederlandse koe eet vooral gras en maïs. Die zet zij om in eiwitrijk voedsel. De mens kan dat niet. De rest (20 procent) van haar dieet bestaat uit reststromen van de humane voedingssector. Zoals bierbostel van brouwerijen, het blad van suikerbieten, de citruspulp van sappenfabrikanten, de aardappelschillen van de aardappel- en zetmeelindustrie en schroot dat overblijft na het persen van soja-olie voor menselijke consumptie. Om straks negen miljard mensen te kunnen voeden, hebben we duurzame voeding nodig. Dat is voeding die een zo laag mogelijke milieuvoetafdruk combineert met een hoge voedingswaarde. Het is niet voor niets dat de WHO en FAO de Verenigde Naties oproepen om daarvoor een plan van aanpak te maken. Beide organisaties noemen melk in één adem met andere belangrijke leveranciers van vitamines en mineralen zoals groenten en fruit.

Tjeerd de Groot, Den Haag, directeur Nederlandse Zuivel Organisatie

Stom feest

Wie zoals ik in de buurt van de Magere Brug in Amsterdam woont, heeft in de afgelopen weken een brief van de gemeente Amsterdam gekregen. Daarin worden maatregelen aangekondigd in het kader van 'de slotviering 200 jaar Koninkrijk' vanavond. De brug zelf, een intensief gebruikte doorgangsroute voor fietsers en wandelaars die ten oosten van de Amstel wonen, is, op één dag na, twee weken lang voor alle verkeer gesloten. En dat vanwege een feestje dat drie uur duurt!

Zou dat op zich al ergerlijk genoeg zijn, daarnaast zijn stukken Amstel en omliggende straten op allerlei dagen afgesloten en krijgen wij, bewoners en bedrijven in de omgeving van de Magere Brug, het 'verzoek tot sluiten van ramen en deuren' in verband met veiligheid. Een tikje absurd om dat te vragen aan bewoners van bijvoorbeeld de Nieuwe Keizersgracht: een kalasjnikov kan echt niet de hoek om schieten!

Ach, het zou er allemaal niet toe doen als het een gelegenheid was die een feestje waard is. De Gay Parade en Bevrijdingsdag dienen nog een nobel doel, maar dat kan over de slotviering van 200 jaar Koninkrijk niet gezegd worden. Het archaïsche instituut bestaat al 200 jaar, dat is niet feestelijk maar treurig en gênant. Het is geldverslindend en ondemocratisch.

Ik weet dat ik tot een minderheid behoor. De meeste Nederlanders vinden het prachtig, dat koningshuis, of halen de schouders erover op. Maar mij kun je vandaag in het gebied rond de Magere Brug tegenkomen met een bordje in mijn hand: Leve de Republiek! Eens kijken of de vrijheid van meningsuiting dit keer wel geldt voor kritiek op het koningshuis.

Heleen Gans, Amsterdam

Sociale huurwoningen

Nederland heeft te weinig sociale huurwoningen. Er moet dus bijgebouwd worden en gebouwen moeten verbouwd worden, want de nood is hoog. Prima.

Maar, (zoals Nelly van Leeuwen al schreef in Opinie & Debat van 22 september) tegelijkertijd worden er veel sociale huurwoningen aan het systeem onttrokken door verkoop van deze woningen.Ook in de straat waarin ik woon worden alle sociale huurwoningen verkocht . En dat zijn er 58.

Huurders kunnen de woningen zelf kopen als zij daartoe de middelen hebben of, als de huurder vertrekt, wordt het huis in de verkoop gedaan. Er zijn al diverse huizen in mijn straat verkocht.

Deze huizen gaan dus verloren voor de verhuur voor de doelgroep. Jammer ! Niet iedereen kan kopen.

En dan het toewijzingsbeleid. Tot voor enkele jaren geleden werd er in Leiden en omgeving bij de toewijzing rekening gehouden met het aantal bewoners van de te betrekken woning. Een baby in de buik mocht pas vanaf vijf maanden worden meegeteld. Maar dat is verleden tijd. Nu kan ook een alleenstaande een complete (sociale) eengezinswoning huren.

Veel liberaler en minder betuttelend. Ik misgun alleenstaanden geen eengezinswoning. Maar waar moeten de gezinnen met vier kinderen nu wonen? Woningbouwverenigingen, verander uw toewijzingsbeleid en behoud de sociale huurwoningen voor uw doelgroep.

Of misschien nog beter: laat Volkshuisvesting terugkeren. Dan heeft de regering de touwtjes zelf weer in handen.

Dennie Mrozek, Leiden

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden