Hoe dapper zou u zélf zijn geweest, Reimar von Meding?

De ingezonden brieven van zaterdag 1 augustus.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wandelen over Militair Ereveld Grebbeberg tijdens Dodenherdenking op de Grebbeberg. Beeld ANP
Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wandelen over Militair Ereveld Grebbeberg tijdens Dodenherdenking op de Grebbeberg.Beeld ANP

Held in vredestijd

Het is lekker comfortabel praten vanaf de zijlijn in vredestijd voor Reimar von Meding. Zonder zelf de 'keuzes' te hoeven maken die onze ouders en grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog wel moesten maken. Of het nu gaat om Nederlands-Indië of Nederland tijdens de oorlog, mensen werden door vreselijke omstandigheden tot 'keuzes' gedwongen.

Hoe dapper ben je nog als je met het pistool op de borst gedwongen wordt uit je dorp weg te moeten vanwege de felle gevechten terwijl je niet wilt gaan? Als de Binnenlandse Strijdkrachten op zo'n moment tegen je schreeuwen: 'Als je niet opschiet, schiet ik je kapot?'

Hoe dapper ben je nog om als overtuigde staker je dienstuniform te blijven dragen tijdens de Spoorwegstaking, terwijl je weet dat om die reden al diverse collega's zijn vermoord? Het zijn maar een paar heel kleine voorbeelden - in dit geval uit het leven van mijn opa. Ik wil hiermee aangeven dat het wel erg gemakkelijk is om vanuit je veilige huis af te geven op het handelen van anderen, in oorlogstijd nota bene. Om nog maar te zwijgen over al die soldaten die gedwongen werden om te vechten. Wat was het alternatief? Hoe dapper zou u zélf zijn geweest, Reimar von Meding?

M. Jansen, Eindhoven

Ga naar Indonesië

En zo leest iedereen eenzelfde stuk anders. In het opinie stuk van Tineke Benema waarop Reimar van Meding reageerde las ik dat zij met zichzelf in het reine wilde komen. Maar wat wil Van Meding? Ik zou zeggen, ga naar Indonesië en vraag daar aan verschillende mensen, in stad en dorp, markt en winkels, vraag de bevolking op diverse eilanden hoe zij het ervaren. Tenslotte draait het daarom en niet wat wij als indivuele Nederlanders ervan vinden.

E.J.Visser, Warnsveld

Seksueel wangedrag

Als Funs Eldersen het in zijn stukje over de soa-test aan zou durven om deugden als zelfbeheersing en matigheid te verdedigen zou hij spoedig inzien dat niet het maatschappelijk taboe op seksueel overdraagbare aandoeningen de kern van het probleem is, of het strenge selectiebeleid van de GGD, maar dat onverantwoordelijk seksueel gedrag aan de basis staat van deze problematiek. Ik zie niet in waarom mensen niet zelf voor de gevolgen van hun gedrag zouden moeten instaan.

Kees Jansen, Rijssen

WiLin

Hans van Dorp stelt voor om de rubriek WiBra om te dopen tot LiBra. Heel toevallig speelde ik de laatste weken met een soortgelijk idee, maar dan met als variant WiLin. Niet dat ik dat ook echt wil, want ik wil Aaf niet missen. Lindhout heeft een stijl van schrijven die mij zeer bevalt, maar ik zou het ontzettend betreuren als ik geen Wittemancolumns meer in de krant tegemoet kon zien. Ze ontlokt me meestal een glimlach, soms een schaterlach en na de puzzel is dit het eerste wat ik lees in de krant. Mijn dag begint goed.

Marianne Dinsbach, Doorn

LiBra

Als WiBra zou veranderen in LiBra, dan zeg ik mijn abonnement op!

Leo Jacobs ofs, Amsterdam

Vet spannende ouders

Een Kamermeerderheid van VVD en PvdA heeft het voorstel gedaan dat scholieren leraren gaan beoordelen. Want scholieren kunnen immers als geen ander feedback geven aan hun leraren die ze dagelijks meemaken. Het zoveelste inventieve onderwijsplan, dit keer nota bene overgenomen van het Landelijke Aktie Komité Scholieren (LAKS). Echt een plan om op door te pakken en ook voor te stellen dat kinderen hun ouders gaan beoordelen.

Want kinderen weten als geen ander hoe hun ouders functioneren. Bij een slechte beoordeling wegens saaiheid bijvoorbeeld, kunnen de kinderen zich opgeven voor adoptie door vet spannende adoptieouders en worden de echte ouders van hun ouderlijke macht ontheven. De volgende baanbrekende stap is dan het laten beoordelen van onderwijsplannetjes van Kamerleden en ministers door leraren. Wie anders weet beter wat belangrijk is voor de dagelijkse lespraktijk? Gewaagd ook, want de Kamerleden en ministers lopen wel het risico dat hun onderwijsballonnetjes moeiteloos doorgeprikt worden.

Ben van de Laar, Utrecht (geen leraar)

Onbevoegd geen bezwaar

Als Willem de Heus de leraar vergelijkt met een piloot of chirurg heeft hij een punt. Maar vergelijken met een acteur of cabaretier ligt meer voor de hand. Er zijn genoeg acteurs en cabaretiers die zonder bevoegdheid heel succesvol zijn. Hun talent is hun grootste kracht. En dat geldt ook voor het lesgeven. Daar moet je talent voor hebben. En talent hebben die jonge onbevoegde leraren vaak. En tijdens het lesgeven komen ze erachter dat ze het onderwijs toch wel erg leuk vinden. Dan gaan ze alsnog hun onderwijsbevoegdheid halen. En komt het succes en het aanzien vanzelf.

A.P.M. Broekhuisen, Pijnacker

Lekker plassenwater

tHuis aan de Amstel heeft 'fris, Amsterdams duinwater uit de kraan' op de kaart staan, zegt Eva Hoeke in 'Koelte aan de stadsrand'. tHuis aan de Amstel, dat is de buur van het hoofdkantoor van Waternet (het (drink)waterbedrijf van Amsterdam), maar kennelijk hebben ze daar nooit nagevraagd wat voor water ze uit de kraan krijgen.

Niks mis met hun kraanwater: fris, helder, smaakvol, prima kwaliteit, maar 'Amsterdams duinwater' is het in ieder geval niet. Daarvoor moet je kraan een stuk westelijker in de stad staan. Waternet levert in het oosten van Amsterdam drinkwater grotendeels afkomstig uit de Bethunepolder (boven Utrecht) dat via de Waterleidingplas bij Loenderveen en het productiebedrijf Weesperkarspel in Amsterdam-Zuidoost bereid wordt. 'Plassenwater' in jargon.

Het verkoopt allicht minder, maar tHuis aan de Amstel moet eerlijkheidshalve dus op het menu vermelden: 'fris, Amsterdams plassenwater'.

Rik Mars, Vorden

Red de tandarts

Hoewel ikzelf een geheel ander beroep heb uitgeoefend, wens ik mij toch de verzetten tegen de suggestie als zouden tandartsen een eigenaardig gilde vormen dat zich bij uitstek te buiten gaat aan 'opvallende nevenactiviteiten,' zoals het in Afrika doden van geliefde leeuwen of het op de markt brengen van 'ruige carnavalskrakers'. Zo lust ik er nog wel een paar.

De tandartsen die ik ken hebben mij van helse pijnen verlost, en het enige exces waarop ik ze heb kunnen betrappen is behalve het uitschrijven van gepeperde rekeningen de aanschaf van een uitsloverige sportauto. Dat doen zelfs hoogleraren! Eveneens een beroepsgroep met tal van de meest vreemdsoortige afwijkingen. Wat te denken van de rare snuiters die politiek of sport bedrijven, of van ogenschijnlijk brave ambtenaren? Naar hun nevenactiviteiten durf ik niet eens te gissen. En is er niet ooit een door velen bewonderde prins geweest die samen met zijn vrindjes ongeveer de halve Afrikaanse wildstand heeft omgelegd?

Daarom handen af van de bewakers van onze ivoren wachters.

A. Lammers, Otterlo

Wat is steil?

Teruggekomen van mijn vakantie nam ik de oude Volkskranten door. Daarbij zag ik in Ten Eerste van zaterdag 18 juli een, overigens informatief, artikel van Peter van Ammelrooy getiteld 'Slim klokje moet nog wat slimmer worden' over de Apple watch. Daarin schrijft hij dat de watch een steile leercurve heeft. Uit de context maak ik op dat hij bedoelt dat het een moeizaam of lang leerproces betreft.

Ik zal helaas niet de eerste en de laatste zijn die valt over het gebruik van het begrip 'steile leercurve' in deze betekenis, maar doe dat toch maar eens. Je hoeft geen experimenteel psycholoog en (emeritus) hoogleraar Onderwijsleerproblemen te zijn, wat ik ben, om te zien dat dit een verwarrend gebruik van dit begrip is.

Als een leercurve steil is, betekent dit logischer wijze dat het leren snel gaat, dus dat de taak gemakkelijk is. Met weinig oefening (de X-as) gaat de prestatie (de Y-as) relatief snel (steil) omhoog.

Soms wordt tegengeworpen dat het begrip metaforisch wordt bedoeld. Het zou verwijzen naar de moeite die moet worden gedaan om een steile berg te beklimmen. Er is natuurlijk niets tegen het gebruik van metaforen, maar als de metaforische betekenis precies het tegengestelde is van de logische en historische betekenis van het begrip, is er natuurlijk wel een probleem en kans op verwarring. Het lijkt mij wenselijk niet mee te gaan met dit populaire, maar verwarrende gebruik van het begrip 'steile leercurve'.

Ernest van Lieshout, Nijmegen

Kind zonder vader?

Wat is de beste gezinsvorm voor een kind? Anton de Wit vraagt het in de Volkskrant. En antwoordt: het 'ouderwetse' gezin met een vader en een moeder. Ik zou eraan willen toevoegen: een gezin met genoeg geld voor de dagelijkse fruitinname en voor museumbezoek, waarin niet gerookt wordt en niet geruzied, geen verslavingen of stoornissen zijn, nooit iets naar gebeurt, waarin iedereen gezond is, genoeg ruimte en tijd en liefde en aandacht krijgt, waarin altijd gelachen wordt, waarin ouders nooit hun geduld verliezen.

Opzij ontdekte dat bijna de helft van de instellingen die ivf bieden alleenstaande vrouwen weigeren. Anton de Wit, en ook Phaedra Werkhoven (Trouw, 25 juli), stellen dat ze hierin gelijk hebben. Een kind is beter af met twee ouders, dus waarom iemand helpen een kind te krijgen dat die twee ouders bij voorbaat niet heeft?

Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Toen ik, weliswaar niet door ivf maar tot mijn grote verrassing, zwanger bleek. Was het wel eerlijk om een kind zonder vader op de wereld te zetten?

Kinderen in éénoudergezinnen (of eigenlijk: gebroken gezinnen) zijn gemiddeld inderdaad slechter af. Maar kinderen in arme gezinnen ook. Kinderen met lager opgeleide ouders. Kinderen met ouders die geen stabiliteit bieden. Die met verslaving kampen. Of met gezondheidsproblemen. Of die andere zorgen aan hun hoofd hebben. Die elkaar de tent uitvechten, maar bij elkaar blijven 'voor de kinderen'.

Wat ivf-klinieken doen die alleenstaanden weigeren en paren niet, of die alleenstaanden screenen en paren niet, en wat Phaedra Werkhoven en Anton de Wit doen, is de ene factor allesbepalend verklaren, en alle andere irrelevant. Dat is onrechtvaardig, niet effectief, en trouwens ook sinds 2010 niet toegestaan. Als klinieken de belangen van het nog niet geboren kind mee willen wegen doen ze er beter aan íedere ouder die met hun hulp een kind wil krijgen te screenen, op alle belangrijke factoren die het welzijn van dat kind kunnen beïnvloeden.

Het antwoord was ja.

Laura Menenti, Den Haag, neurowetenschapper, onderzoeker bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen

Christelijk leger

Het Leger des Heils mag dan de gaten in de zorg vullen, het verloochent zijn oorsprong niet. Ook al wordt er gecontroleerd of er met overheidsfinanciering geen kerkelijke activiteiten worden ontplooid, voor veel vacatures wordt toch gevraagd naar kandidaten met een positief-christelijke levensovertuiging, ook voor ondersteunende functies.

Ik denk dat hierdoor de arbeidsmarkt voor mensen zonder christelijke achtergrond kleiner is dan voor kandidaten uit de christelijke hoek, ongeacht opleiding en motivatie.

Mieke Rombouts, Ooij

TTIP is prima verdrag

Geert Ritsema van Milieudefensie en zijn medeauteurs van FNV, Greenpeace en het Transnational Institute stellen dat de onderhandelingen over het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) stopgezet moeten worden.

Zij menen dat buitenlandse bedrijven meer rechten krijgen dan binnenlandse ondernemingen als TTIP de mogelijkheid schept voor buitenlandse bedrijven om in geschillentribunalen compensatie te eisen van overheden wanneer deze de spelregels tijdens de wedstrijd aanpassen. Dit omdat volgens hen de rechten van investeerders in dergelijke tribunalen doorgaans prevaleren. Maar bij nog geen kwart de grofweg 600 gevoerde arbitragezaken trokken investeerders aan het langste eind, zo blijkt uit een evaluatie van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. De overheid was met 37 procent veel vaker aan de winnende hand. Bij het restant van de zaken zijn partijen in onderling overleg tot een schikking gekomen.

De tegenstanders hebben alleen oog voor de mogelijke claims van Amerikaanse bedrijven. Het belang van Nederlandse en andere Europese bedrijven, en daarmee hun werknemers, wordt door hen genegeerd. Ook zij kunnen immers getroffen worden door een tussentijdse verandering van de spelregels, in dit geval door de Amerikaanse overheid.

De bijdrage van het handels- en investeringsakkoord aan de Europese economie wordt door de auteurs als onbetekenend weggezet en het verdrag zou Europa 600.000 banen kosten. Zij beroepen zich op een onderzoek van de Amerikaanse Tufts University. Dat houdt echter geen rekening met de welvaartswinsten die optreden bij bevordering van vrijhandel die voortkomen uit de lagere prijzen voor consumenten en producenten door meer buitenlandse concurrentie.

Ook worden de kostenvoordelen door het opengaan van buitenlandse markten genegeerdde kostenvoordelen door het opengaan van buitenlandse markten genegeerd. Studies die daar wel rekening mee houden, zoals die van onderzoeksbureau Ecorys, berekenen voor Nederland een blijvende welvaartswinst van 3 miljard euro.

De lonen komen blijvend een half procent hoger uit: 175 euro bij een modaal salaris. Wellicht geen indrukwekkende getallen maar in deze tijd een resultaat waar menig burger en werknemer blij mee zal zijn.

Raoul Leering, Amsterdam, hoofd ING-internationaal handelsonderzoek

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden