Het verwarrende CDA-congres van minuut tot minuut

Vandaag kwam het CDA bijeen in Utrecht voor het jaarlijkse najaarscongres. De 'kwestie-Mauro' hing boven de dag. Het werd een verwarrende bijeenkomst; de Mauro-motie werd met een overweldigende meerderheid aangenomen, maat wat betekende die nou precies? Lees het terug van minuut tot minuut.

Gerd Leers tijdens het CDA-congres.Beeld anp

17.04 uur: Het congres is voorbij, het liveblog wordt nu afgesloten.

17.01 uur:
Op 21 januari is er weer een belangrijk congres voor het CDA. Dan worden de plannen van het strategisch beraad besproken.

16.57 uur:
De laatste woorden op het congres zijn gesproken. 'Aan de borrel', zei CDA-voorzitter Ruth Peetoom tot besluit.

16.53 uur:
Het congres gaat nu over op muziek en de borrel. Het hele congres stond in het tegen van Mauro. Het CDA steunde bijna voltallig - fractie, partijbestuur en leden - een afgezwakte motie waarin wordt opgeroepen humaan om te gaan met jonge asielzoekers. Maar één zin in die motie zorgt nog steeds voor verwarring: 'Het uitzetten van alleenstaande minderjarige vluchtelingen is ongewenst en strookt niet met de CDA-uitgangspunten'.

CDA-fractiespecialist Raymond Knops zei in een reactie: 'Zoals het hier staat, klopt het niet. Dit is heel kort door de bocht.'

Zijn fractiegenoot Ad Koppejan ziet dit heel anders. 'Prima uitspraak'.

Toch spraken Van Haersma Buma, Verhagen en voorzitter Peetoom van een 'eensgezind congres' en spraken zij de verwachting uit dat de fractie dat vanaf nu ook weer is.

Wordt deze week ongetwijfeld vervolgd.

16.51 uur: Nu is Peetoom klaar. Zij krijgt een staande ovatie voor haar toespraak waarin ze aangaf dat het CDA nog lang niet is waar het moet zijn, dat het een lange weg zal zijn, 'maar we doen het samen'.

16.50 uur:
Ook Ruth Peetoom zegt - net als Verhagen - dat het congres heeft aangegeven 'een heldere en eensgezinde' fractie te verwachten. Tussen de regels door lijkt de druk op Ferrier en Koppejan te worden opgevoerd om dinsdag vooral met de fractie mee te stemmen.

16.48 uur:
'Soms vergt herstel een lange weg, stayerskwaliteiten', zegt Peetoom. En: 'De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen, maar de weg naar herstel ook.' Maar alles wat ze als voorzitter heeft beloofd, is in gang gezet, zegt Peetoom.

16.41 uur:
CDA-voorzitter Ruth Peetoom is aan het woord. Ze schetst
een beeld van de partij. 'Wie had verwacht dat het weer goed zijn gaan in de peilingen, miskent de opgave waar we voor staan. We hebben een bleek profiel.'

16.39 uur:
Verhagen is klaar met zijn speech. Hij krijgt uiteraard applaus, maar geen staande ovatie zoals vorig jaar.

16.32 uur:
Verhagen noemt het een compliment dat de oppositie het kabinet een 'kabinet van boekhouders' noemde. 'Wij willen onze kinderen niet opzadelen met onbetaalde rekeningen.'

16.27 uur:
'Het mooie is dat we er samen proberen uit te komen'. En dan komt de cruciale opmerking uit zijn toespraak; 'Ik ga ervan uit, Sybrand, dat de voltallige CDA-fractie zich volgende week weer eensgezind optreedt'. Het klinkt bijna als een dreigement.

16.25 uur:
Verhagen gaat verder over de kwestie-Mauro. 'Het laat geen CDA'er onberoerd', zegt hij, 'en zeker Gerd Leers niet'. Groot applaus volgt.

16.21 uur:
'Het zijn zware tijden. Voor Europa, voor ons land, en voor onze partij', zo begint hij.

16.20 uur:
Nu gaat Maxime Verhagen spreken. Vorig jaar werd hij tijdens het congres zeer emotioneel, de vraag is of dat nu weer gebeurt.

16.11 uur:
Naast GroenLinks wil ook de ChristenUnie een opheldering over de kwestie-Mauro. Dat zei Joël Voordewind vandaag. Als het CDA met VVD en PVV heropening van het debat dinsdag blokkeert, zal Voordewind zijn moties aanhouden totdat voor hem duidelijk is waar de christendemocraten staan.

16.09 uur:
Nu wordt een groot aantal mensen bedankt voor hun bewezen diensten.

16.07 uur:
Een wereldschakkonde speech was het niet van Van Haersma Buma, maar hij krijgt een groot applaus voor zijn woorden. Het ging vooral over de rol van het CDA in de samenleving, zoals te verwachten is van zo'n speech.

Het spannendst was het begin van zijn toespraak. Daarin gaf hij aan zeer trots te zijn op het CDA, en de eensgezindheid van vanochtend. Maar of de eenheid wel degelijk terug is in de partij, valt nog te bezien. Vooralsnog lijken verschillende mensen een verschillende invulling te geven aan de motie van vanochtend.

16.05 uur:
Van Haersma Buma gebruikt in zijn toespraak Rotterdam - en dan met name Rotterdam Zuid - als metafoor. 'In Rotterdam Zuid weten de mensen niet eens meer dat Rotterdam een Haven heeft'. Dat staat volgens de fractievoorzitter symbool voor hoe de samenleving uit elkaar is gedreven.

16.03 uur:
Van Haersma Buma spreekt nu verder over de eurocrisis. Hij zal met de fractie erop toezien dat het gesloten akkoord in Brussel wordt nageleefd. 'Want het CDA is ook Europa.'

16.01 uur:
Wat Van Haersma Buma daar precies mee bedoelt, dat laat hij het in midden. Wel zegt hij: 'we hebben vanochtend eensgezind besloten, en dat verwacht u ook van de fractie'. Geeft hij daarmee een hint dat er voor afwijkende geluiden van de 'dissidenten' geen plaats is?

15.58 uur:
Van Haersma Buma heeft het signaal naar de fractie 'begrepen'.

15.56 uur:
De toespraken gaan nu echt beginnen. Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma begint. Hij begint met de kwestie-Mauro en dat hij blij is met de aangenomen resolutie. 'Deze resolutie gaat niet over individuele gevallen. De situatie van Mauro raakt u.'

15.50 uur:
De toespraken beginnen nog niet. Eerst is er een 'meditatief moment'.

15.46 uur:
Peetom begint eerst met een in memoriam van verschillende overleden CDA-leden. Daarna wordt er een minuut stilte gehouden.

15.43 uur:
Eerst wordt het Wilhelmus gezongen. Veel mensen in de zaal zingen mee.

15.42 uur:
Ruth Peetoom begint nu aan haar toespraak voor het congres.

15.40 uur:
Ronald Plasterk van de PvdA is als waarnemer aanwezig bij het congres. 'Ik heb niet het idee dat de kwestie-Mauro is opgelost. Je kunt het niet maken om hem terug te sturen'.

15.33 uur:
Minister De Jager van Financiën is ook op het congres. Veel leden zien in hem een mogelijke nieuwe partijleider.

15.23 uur:
Langzaam begint de grote zaal zich weer te vullen. Rond 15.30 zullen een aantal CDA-prominenten toespraken houden.

15.07 uur:
Minister Leers blijft er dus bij dat Mauro zal worden uitgezet. Lees hier de update van onze artikel.

14.36 uur:
Verantwoordelijk minister Leers zegt dat de zin die in de resolutie voor verwarring zorgt in de goede context moet worden gelezen: In het oude beleid werden minderjarige alleenstaande asielzoekers opgevangen tot hun 18e en moesten ze daarna terug. Dat gaat hij aanpassen, door al in een heel vroeg stadium duidelijkheid te geven aan de kinderen of jongeren of ze in Nederland mogen blijven of niet.

14.08 uur:
Nu beginnen de kleine deelsessies van het CDA. Om 15.30 uur begint het plenaire gedeelte met toespraken van onder andere partijvoozitter Peetoom en minister Verhagen. Tot die tijd zal dit liveblog minder frequente updates kennen.

14.07 uur:
Maxime Verhagen gelooft dus dat het beleid van Leers niet te hoeven worden gewijzigd.

14.03 uur:
Ad Koppejan noemt de bewuste passage in de resolutie een 'prima uitspraak'. Dat is iets heel anders dan zijn fractiegenoot Raymond Knops die dit 'kort door de bocht' noemde.

14.01 uur:
Maxime Verhagen stelt dat hij erop hoopt dat de Kamerfractie eensgezind zal zijn in de zaak-Mauro.

13.58 uur:
Tweede Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks laat weten dat hij dinsdag om een heropening van het Mauro-debat zal vragen, vanwege de aangenomen CDA-resolutie.

13.55 uur:
'Het is nu of nooit' om het CDA weer een vereniging te maken waar politiek kan worden bedreven. Dat stelde de werkgroep die bij de christendemocraten de organisatie onder de loep neemt, na de reeks verkiezingsnederlagen en de heftige interne discussie over deelname met VVD aan een minderheidskabinet dat leunt op gedoogsteun van de PVV.

Het 'fundamentele probleem' binnen het CDA is volgens de werkgroep jarenlang geweest dat dezelfde mensen zowel politiek bedreven als probeerden de vereniging in goede banen te leiden. Hierdoor was er te weinig ruimte voor de leden.

13.46 uur:
De partijtop van het CDA lijkt dus een fout te hebben gemaakt met het steunen van de 'Mauro-resolutie'.

De zin 'Het uitzetten van deze jonge mensen met of zonder diploma is ongewenst en strookt niet met de CDA-uitgangspunten', is ook door hen aangenomen.

CDA-fractiespecialist Raymond Knops zegt nu in een reactie: 'Zoals het hier staat, klopt het niet. Dit is heel kort door de bocht.'

13.40 uur:
De aangenomen 'Mauro-resolutie' is in duidelijke tegenspraak met het beleid van minister Leers. Dat schrijft onze verslaggever Ron Meerhof. De partijleiding lijkt een fout te hebben gemaakt. Lees hier het artikel.

13.14 uur:
Het is nu lunchpauze.

13.12 uur:
Ook Koppejan ziet in de aangenomen resolutie een signaal dat het congres wil dat Mauro blijft. 'Het maakt mij niet uit hoe het geregeld wordt. Als Mauro zijn leven maar met zijn pleegouders kan voortzetten'.

13.10 uur:
Ad Koppejan staat nu voor de camera's van de NOS. Hij ziet de aangenomen resolutie als 'een duidelijk signaal aan de fractie'. 'Wat mij betreft moet Mauro blijven, maar daar ga ik niet alleen over', zegt Koppejan.

13.07 uur:
Kathleen Ferrier ziet de aangenomen fractie dus anders dan haar fractiegenoot Knops. Zij gaat er vanuit dat de aangenomen resolutie betekent dat Mauro hoe dan ook mag blijven.

13.01 uur:
In de zaal worden ondertussen vier nieuwe leden van het CDA-bestuur gekozen. Bekendste naam: oud-fractievoorzitter Pieter van Geel. Hij wordt eerste plaatsvervangend voorzitter.

13.00 uur:
Ferrier ziet vooral mogelijkheden voor Mauro via de 'kansrijke' route van een studievisum. Ze noemt de uitspraak van het partijcongres van het CDA 'een duidelijk signaal van een grote meerderheid van de partij, waar ik mij vanuit mijn hart in kan vinden. Het kan niet zo zijn dat als we kinderen hier laten inburgeren we op hun 18e ineens zeggen: je bent illegaal en je moet weg. Dus de opdracht aan de fractie is dit beleid te veranderen.'

Ferrier wil niet zeggen of zij komende dinsdag in de Kamer moties van de oppositie zal steunen. 'De politieke discussie in onze fractie is dinsdag. Die wacht ik af.'

12.50 uur:
Het CDA heeft verwachtingen gewekt bij Mauro en moet zich daaraan houden. Dat zegt CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier in een eerste reactie op de uitspraak van het CDA-congres over jonge alleenstaande asielzoekers als de Angolees Mauro Manuel.

'Belofte maakt schuld. Wij hebben verwachtingen bij hem gewekt. Daarin verschilt hij nu van alle anderen in soortgelijke situaties en daarom zegt een duidelijke meerderheid van de partij: hij moet blijven', aldus Ferrier tegenover het ANP

12.39 uur:
Jacobine Geel spreekt nu over de 'grondige verbouwing' die nodig is binnen het CDA. 'Wat is het kloppend hart van het CDA en met welke woorden en beelden kan dat verstaanbaar worden gemaakt?'

12.35 uur:
Staatssecretaris Henk Bleker (CDA, Landbouw) heeft geen spijt van zijn uitnodiging live op tv aan Mauro Manuel om mee te gaan naar een voetbalwedstrijd van PSV. Op Twitter werd de actie van Bleker in de uren na de uitzending van het tv-programma Pauw&Witteman flink negatief becommentarieerd.

'Wat mensen ervan vinden, het zal me even', reageerde Bleker vandaag in het Radio 1-programma Argos. Volgens Bleker was zijn verzoek aan Mauro 'authentiek uit een impuls geboren' omdat hij het zo te doen heeft met de jongen die met uitzetting bedreigd wordt.

12.26 uur:
Volgens Leers is het beeld van verdeeldheid binnen het CDA over de toekomst van Mauro slecht voor de partij.

12.21 uur:
Partijvoorzitter Peetom is nu weer op het podium. Ze zal de verschillende werkgroepen die zich over de toekomst van de partij hebben gebogen, toelichten. 'Partijvernieuwing, aan alle kanten. Het is nog lang niet klaar.'

12.20 uur:
De commissie-buitenland is blij dat 'Europa weer terug is in de partij. We waren even de weg kwijt.'

12.08 uur:
Lees hier ons aparte artikel over de aangenomen 'Mauro-resolutie'.

12.02 uur:
Minister Leers ziet de aangenomen resolutie 'als een steun in de rug'. Hij deelt de mening van Doekle Terpstra niet. Mauro moet van hem nog steeds weg. 'Mauro is niet zielig'.

12.01 uur:
Overigens zou het stemkastje van Kathleen Ferrier het niet hebben gedaan tijdens de stemmingen.

12.00 uur:
CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Elco Brinkman vindt de 'Mauro-resolutie' verstandig. Volgens hem is er 'geen behoefte' over een discussie over het leiderschap.

11.59:
Nu is het tijd voor andere zaken. Het gaat over campagnekassen en interne geldstromen.

11.56 uur:
Van Haersma Buma wil niet ingaan op de positie van Kamerleden Ferrier en Koppejan binnen de fractie.

11.54 uur:
De hele 'Mauro-motie' nog eens teruglezen? Dat kan hier. Het is nummer veertien.

In deze oorspronkelijk tekst was sprake van 'het kille vreemdelingenbeleid'. Dat werd vervangen door 'het klimaat' ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Ook stond er eerst dat de samenleving gebruik kan maken van de capaciteiten van jonge asielzoekers en ze daarom een verblijfsvergunning zouden moeten krijgen, deze zin werd geschrapt.

11.50 uur:
Fractievoorzitter Van Haersma Buma gaat er vanuit dat het congres 'geen oproep heeft gedaan aan Gerd Leers om zijn besluit terug te draaien'. Hij weet niet wat er gebeurd zou zijn als Mauro niet zoveel aandacht had gekregen.

11.46 uur:
Het resolutie-gedeelte van het congres is nu afgelopen. Tijd voor pauze.

11.43 uur:
Ondertussen gaan de resoluties gewoon door. Onder andere over de datum waarop congressen worden gehouden. 'Want nu hebben veel leden herfstvakantie'. De resolutie wordt verworpen.

11.41 uur:
De CDA-fractie zal dinsdag dus waarschijnlijk niet meestemmen met de oppositie die pleit voor een uitzondering voor alle 'Mauro-gevallen'. De opstelling van Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan is nog onbekend.

11.36 uur:
Raymond Knops, de portefeuillehouder binnen de Kamer: 'Ik ben blij met de resolutie.' Knops geeft aan dat 'het congres zich niet over individuele zaken kan buigen'. Hij blijft voor het studie-visum alternatief. Knops blijft verder op de vlakte en wil bijvoorbeeld niet zeggen of hij dan terug zou moeten naar Angola. Wel zegt hij 'we hebben Mauro nodig'. Dat lijkt niet helemaal met elkaar niet te stroken.

11.33 uur:
Het congres gaat verder met de behandeling van een aantal andere moties. Doekle Terpstra maakt zich voor de camera's van de NOS hard voor een uitzonderingspositie voor de circa 75 soortgelijke gevallen als Mauro. Hij gelooft dat het congres 'een massieve meerderheid geeft om dit op een sociale en humane manier op te lossen'. Terpstra ziet niet in de optie van het studie-visum. 'De fractie is niet horende doof en ziende blind'.

11.27 uur:
Nogmaals. Dat deze resolutie is aangenomen, betekent niet dat Mauro in Nederland mag blijven. De resolutie is namelijk geen oproep aan minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie) om Mauro toch in Nederland te laten blijven.

11.26 uur:
De Mauro-resolutie is met grote meerderheid aangenomen. 819 stemmen zijn voor, 146 tegen.

11.25 uur: Nu volgt de stemming.

11.22 uur:
Ook Haersma Buma spreekt nu. Hij verdedigt minister Leers. Hij pleit voor snellere besluitvorming, zodat gevallen als Mauro niet meer kunnen voorkomen.

11.20 uur:
Ruth Peetom spreekt hierover. 'Ik ben blij dat we nu een partijcongres hebben. Nu kunnen we elkaar in de ogen kijken. Dat is een impuls voor een discussie in het CDA. Wij moeten hier zelf ook wat mee.'

11.20 uur:
'Kinderen bij de ouders weghalen doe je niet. Dat is niet humaan. Dat is zelfs niet christelijk', zegt een ander.

11.16 uur:
'laat de C niet door anderen bepalen, laten wij hem aandragen', aldus een lid.

11.13 uur:
Haersma Buma legt de lijn van het CDA uit en waarom voor een strenger beleid is gekozen. Hij krijgt een groot applaus van de zaal.

11.11 uur:
Fractievoorzitter Haersma Buma verdedigt de lijn van zijn fractie. 'Het doet ons allemaal wat. Maar we moeten ons realiseren dat als we nu bereid zijn naar één persoon te kijken, we naar iedereen moeten kijken'.

11.07 uur:
Onze verslaggever Ron Meerhof is op het congres. Hij zegt over het besluit van het bestuur om de resolutie te steunen.

'Verrassende move die congres totaal op het verkeerde been zet. Verwarring was voelbaar. Consequenties voor Mauro, positie fractie, beleid Leers en coalitie onoverzichtelijk.'

11.06 uur:
Er staan nog veel CDA'ers voor de microfoon die hun mening willen geven.

11.05 uur:
Vrijwel alle CDA-leden die inspreken willen dat Mauro mag blijven. Slechts een enkeling staat op 'regels zijn regels'.

11.04 uur:
'Het gaat hier om een mens', zegt een jong CDA-lid.

11.01 uur:
Nu spreekt CDA-Kamerlid Madeleine Toorenburg: 'We zijn allemaal één CDA die hier heel erg bij betrokken zijn. We zoeken naar een oplossing'.

11.00 uur:
'Wat Mauro betreft, dat is een kwestie van humaniteit en fatsoen', aldus een CDA-lid uit Groningen.

10.57 uur:
De resolutie gaat niet alleen over Mauro, maar over hoe om te gaan met minderjarige asielzoekers die hier langere tijd wonen. Waarschijnlijk zal dit geen effect hebben op het lot van Mauro zelf.

10.55 uur:
Het CDJA doet een oproep: 'De minister kan niet anders, maar de partij wel'.

10.54 uur:
Er zijn veel vragen over het optreden van de fractie. 'Wordt dit nu ook weer bamhartig?', vraagt een CDA-lid.

10.52 uur:
Ruth Peetom steunt de kleine aanpassingen en neemt daarom de resolutie nu wel over.

10.51 uur:
De Randstad-resolutie wordt verworpen. Nu is de Mauro-resolutie. De indienders doen een aantal kleine aanpassingen.

10.48 uur: '
Mijn hart zegt als je hier iemand zolang laat inburgeren dat je hem moet laten blijven', aldus Ferrier over Mauro. 'We gaan vandaag heel goed luisteren'.

10.46 uur:
Lees hier ons artikel van een aantal opmerkelijke zaken voor aanvang van het congres.

10.44 uur:
Nu is resolutie 13, de Randstadprovincie.

10.43 uur:
Daar is Kathleen Ferrier. Ook voor haar is heel veel aandacht. Ze wil nog niet veel zeggen. In de zaal ontvangt ze steun van een aantal partijgenoten.

10.41 uur:
Nu wordt er gesproken over een aantal resoluties over gezondheidszorg. De motie waar iedereen naar uitkomt is nummer 14. Die gaat over Mauro.

10.36 uur:
Deze resolutie (nummer 7) wordt aangenomen, tegen het advies van Peetom. 'Dan ga ik er van uit dat u zich voortaan meldt. Solliciteer met zijn allen', zegt Peetom.

10.33 uur:
Bij een resolutie over de verkiezingen voor functies in het partijbestuur klinkt kritiek op de nieuwe partijvoorzitter Ruth Peetom. Voor een aantal functie is telkens maar één kandidaat. Dat vindt men niet goed voor het democratische gehalte van de partij. 'Ik sta hier voor u met lege handen. Hoezeer ik er ook achteraan heb gebeld', zegt Peetoom.

10.31 uur:
Bekijk hier alle resoluties die vandaag besproken worden.

10.29 uur:
Ad Koppejan komt aan bij het congres. Hij wordt omringd door pers. Koppejan is één van de 'dissidenten' die tegen de gedwongen uitzetting van Mauro is.

10.25 uur:
Er wordt gestemd. De resolutie wordt met grote meerderheid verworpen. Er hoeft geen politiek leider door het partijbestuur of de fractie te worden aangewezen.

10.21 uur:
Nu komt een resolutie over de politieke leidersschapscrisis binnen het CDA. De resolutie roept op om snel tot een politiek leider te komen. Indieners hebben slechts dertig seconden om hun resolutie te verdedigen. Daarna klinkt een piep.

De resolutie wordt door de partijvoorzitter ontraden 'omdat dit de taak is van het congres'.

10.18 uur:
De man die het congres leidt, Joh Houben, neemt afscheid van het partijbestuur en is vandaag jarig. Hij werd toegezongen door de zaal en kreeg een zoen van voorzitter Peetom. Daarvan zijn de lippenstift-sporen op zijn wang nog goed te zien.

10.16 uur:
Een aantal resoluties over duurzaamheid wordt overgenomen zonder discussie, omdat iedereen er voor is.

10.15 uur:
Partijvoorzitter Ruth Peetom en fractievoorzitter Sybrand Haersma Buma nemen plaats op het podium. Zij zullen vragen beantwoorden met betrekking tot de resoluties de komende twee uur worden ingediend.

10.12 uur:
Er wordt geoefend met de stemkastjes. 'Want daar hebben we wel eens problemen mee gehad'.

10.10 uur:
Het partijcongres wordt geopend.

10.09 uur:
Het congres staat op het punt van beginnen. De zaal van het Beatrixtheater zit flink vol.

10.04 uur:
Leers wuift de kritiek weg dat Geert Wilders invloed zou hebben op het beleid van Leers. 'Dat is zo'n domme vraag.'

10.01 uur:
Minister Leers voor Immigratie en Asiel is er ook. 'Ik ga luisteren en ga ook mijn argumenten geven. Ik verwacht een positieve uitkomst. Mauro past niet bij de wet- en regelgeving.'

10.00 uur:
Hoe ziet de dag er uit? Van 10.00 tot 12.00 worden er verschillende resoluties behandeld. Dan wordt er gestemd met stemkastjes (dus niet meer met de verwarrende briefjes). Daarna is het tijd voor allerlei werkgroepen.

9.58 uur:
Sterk: 'We zouden bijna vergeten dat we ook nog een eurocrisis hebben', ook hoopt het Kamerlid dat het vandaag over de 'vernieuwing van de partij' zal gaan.

9.57 uur:
Mirjam Sterk, de vice-fractievoorzitter van het CDA stelt met betrekking tot Mauro dat 'er maar één mogelijkheid is, en dat is dat studievisum. We hopen dat het congres dit ook ziet.'

9.55 uur:
Lees hier nog eens terug hoe de CDA-top compleet faalde in het Mauro-debat.

9.47 uur: Het Beatrix-theater begint vol te stromen. Er worden vandaag zo'n 1400 mensen verwacht. Voor de deur staan mensen te flyeren met de oproep 'Mauro mag blijven'.


Volg de Volkskrant op Twitter
Word vriend van de Volkskrant op Facebook

Kathleen Ferrier (M) is in de weer met haar mobiele telefoon, zaterdag tijdens de stemming over alleenstaande minderjarige vreemdelingen tijdens het CDA-congres in de Utrechtse Jaarbeurs.Beeld anp
Mauro en zijn pleegouders op de publieke tribune van de Tweede Kamer.Beeld anp
Minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie) wordt vandaag omringd door pers bij zijn aankomst op het CDA-congres.Beeld anp
Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan willen dat Mauro niet wordt teruggestuurd.Beeld anp
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden