Update

Het rekenfout-debat van minuut tot minuut

Premier Rutte heeft zich vandaag voor de Tweede Kamer moeten verantwoorden voor zijn rekenfout van 50 miljard euro. De Kamer wilde duidelijkheid over het bedrag dat naar Athene zal worden overgemaakt. Ook minister De Jager van Financiën moest tekst en uitleg geven. Vk.nl was erbij van minuut tot minuut.

Premier Rutte arriveert voor het rekenfout-debat. Beeld anp

16.40 uur: Het debat is afgelopen. Morgen wordt er plenair verder gedebatteerd, waarschijnlijk met de fractievoorzitters. Bovendien moet er voor morgenochtend 10.00 uur een brief aan de Kamer zijn, waarin nogmaals uitleg wordt gegeven over de persconferentie van Mark Rutte.

16.33 uur:
Minister-president Mark Rutte en minister van Financiën Jan Kees de Jager hebben de oppositiepartijen in de Tweede Kamer niet tevreden kunnen stellen over de persconferentie van Rutte en de uitleg van het Europees reddingsfonds. PvdA, D66, GroenLinks, de SP, en de Partij voor de Dieren hebben daarom voor morgen een plenair debat aangevraagd. Hoewel dit wat betreft de VVD en het CDA niet nodig is, verzetten ze zich er ook niet tegen. Morgen wordt dus verder gedebatteerd, waarschijnlijk door de fractievoorzitters.

16.31 uur: Er komt dus morgen een plenaire afronding van dit debat. Later vanmiddag wordt duidelijk hoe laat dit gebeurt.


16.30 uur:
Dijkgraaf van de SGP vindt het 'onvoorstelbaar' dat de Kamer morgen hetzelfde 'trucje' nog eens over gaat doen. 'Ik vind dit een politisering van dit eurodebat wat niet goed is voor de euro.'

16.29 uur:
Ook volgens de SP is er een 'rookgordijn aan cijfers' opgetrokken en is er nog steeds geen duidelijkheid over de persconferentie van Rutte. Ook de SP wil een debat in twee termijnen.

16.27 uur:
Ook de ChristenUnie wil morgen een plenair debat en een brief van het kabinet. De Partij voor de Dieren is ook niet tevreden. 'Het lijkt op een aflevering van Jisket waarin het spelletje Stift wordt uitgelegd.'

16.23 uur:
Plasterk uit zijn dank voor de antwoorden, maar is nog steeds niet tevreden over de uitleg van Rutte. Hij sprak toch echt van '50 miljard op 109 miljard', aldus Plasterk. En hij wil weten hoe het op één dag van 88 miljard tot 215 miljard steun kon komen. Ook hij wil een plenair debat morgen en een brief voor 10 uur.

Kamerlid Nepperus van de VVD zal een plenair debat morgen niet dwarsbomen. Het CDA is tevreden met de excuses van Rutte, en wil de blik op de toekomst richten en dankt het kabinet voor de toezegging in de toekomst heel open te zijn. Ook het CDA zal een plenair debat niet tegenhouden.

16.20 uur:
D66 is nog niet tevreden over de antwoorden van het kabinet. D66 denkt nog altijd dat Rutte wel degelijk foute berekeningen heeft gemaakt bij zijn persconferentie. En ook het beeld van de publieke-private-sectorbijdrage zoals dat geschetst is in de brief van het kabinet klopt niet, volgens Koolmees. Hij wil graag een plenair debat morgen en een brief van het kabinet voor morgenochtend 10.00 uur. Ineke van Gent van GroenLinks sluit zich daarbij aan.

16.17 uur
: Het debat wordt zo weer heropend.

16.01 uur:
Het debat wordt voor 15 minuten geschorst. Bij terugkeer van de Kamerleden wordt duidelijk of zij morgen verder willen vergaderen of tevreden zijn met de antwoorden van Rutte en De Jager.

15.58 uur:
De Jager is klaar met al zijn antwoorden. Hij heeft nogmaals aangegeven dat hij voorstander is van strengere, automatische sancties in Europa, wanneer landen de Europese regels overtreden. Hij wil meer begrotingsdiscipline en een onafhankelijke controle-autoriteit, zoals de Kamer dat het kabinet heeft gevraagd.

CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma gaf gisteren in de Volkskrant aan dat hij graag zo'n Europese instantie zag. Daar wil De Jager verder niet op ingaan. 'Ik ben een eenvoudige dienaar van de kroon, ik zit hier niet namens het CDA.'

15.51 uur:
Rutte geeft aan dat het kabinet in Europa heeft gepleit voor automatische sancties bij het overtreden van de Europese regels. Volgens Rutte zijn er in het kabinet gesprekken dat het wat betreft Nederland verder mag gaan dan de voorstellen die nu op tafel liggen.

15.47 uur:
'Er wordt daar nu flink bezuinigd, had wat mij betreft wat eerder gekund', zegt De Jager over 'bepaalde landen'. Daarmee doelt hij op Spanje en Italië, maar 'laat ik dat nou maar niet zeggen'. De Jager geeft aan dat hij 'geen eisen kan stellen', maar de andere Europese landen kunnen wel 'peer pressure' uitoefenen. Groepsdruk dus.

15.43 uur:
Het is ook het ANP opgevallen dat De Jager er plezier in heeft het hulppakket zo precies - en zo ingewikkeld - mogelijk uit te leggen. 'Jan Kees de Jager (Financiën) haalde al zijn kennis uit de kast om precies uit te leggen hoe het pakket in elkaar zit. Daarbij bezigde hij Engelse termen, afkortingen en noemde vele percentages en bedragen in de miljarden die dan wel opgeteld of afgetrokken moesten worden.'

15.41 uur:
De Jager zegt - hij heeft het al eerder gezegd - dat Nederland niet mordicus tegen is tegen het verhogen van het Europese noodfonds, maar dat dat niet de kern van de schuldencrisis aanpakt. De minister benadrukt dat ook Spanje en Italië hun economische hervormingen op orde moeten brengen.

15.33 uur:
De antwoorden van minister De Jager zijn soms zo technisch en ingewikkeld van aard dat ook niet alle Kamerleden zijn berekeningen en redenaties kunnen volgen. Maar vooral Wouter Koolmees (D66) lijkt er lol in te hebben nog wat dieper op de tabellen uit de brief aan de Kamer in te gaan.

15.32 uur:
De Jager geeft aan nog even op sneltreinvaart door een aantal vragen heen te gaan. Daarna zal er even geschorst worden, en wordt bekend of de woordvoerders tevreden zijn met de antwoorden of morgen plenair verder willen gaan.

15.28 uur:
De Jager herhaalt op een vraag van Kamerlid Schouten de ChristenUnie dat het kabinet ervan uitgaat dat het IMF meedoet aan het reddingspakket. 'Waar de grens ligt, kan ik inderdaad niet aangeven.'

15.24 uur:
De heer Dijkgraaf (SGP) zou ook graag vertrouwelijk gebriefd worden over vertrouwelijke cijfers. De Jager klinkt niet al te happig, maar gaat overleggen of dat mogelijk is.

15.21 uur:
Ineke van Gent (GroenLinks) is dankbaar voor 'alle lessen' die ze krijgt, maar komt toch met een down-to-earth-vraag: Hoeveel gaat het de belastingbetaler en de banken kosten?

De Jager zegt toe deze bedragen zo duidelijk mogen te zullen communiceren.

15.19 uur:
Mevrouw Nepperus van de VVD wil vooral voor de toekomst de garanties dat zij goed wordt geïnformeerd wordt over de onduidelijkheden en de bandbreedtes, zodat 'ze niet met die fruitmand blijft zitten', doelend op de appels en de peren die 'over tafel vliegen'.

15.15 uur:
Plasterk snapt niet hoe De Jager 's ochtends nog niet wist dat er tot 2020 zoveel geld nodig was. Hier grijpt Rutte in: volgens hem was het een enorm gevecht op de privatesectorbetrokkenheid in het pakket te krijgen. Op de onderhandelingen op de top kwam daar plotseling meer ruimte voor dan gedacht, ook ná 2014. 'En dat is een pakket waar ik voor sta.'

'Nee, dat wisten we 's ochtends nog niet', zegt minister De Jager. 'We hebben niet de Kamer verkeerd geïnformeerd.'

Plasterk is 'verbaasd' over het feit dat er nog geen inzicht was dat Griekenland na 2014 nog voor 100 miljard steun nodig had.

15.12 uur:
Plasterk wil nog wel weten van de minister hoe hij 's ochtends in het algemeen overleg kon spreken van 88 miljard, terwijl aan het eind van de dag in Brussel bleek dat er een reddingspakket van 215 miljard op tafel lag. Dat ligt volgens De Jager aan twee dingen: de privatesectorbetrokkenheid was veel groter dan verwacht, en het steunpakket loopt tot 2020 in plaats van 2014.

15.09 uur:
De Jager geeft een enorme uitleg over de hoogte van het plafond van Nederland voor het Europees noodfonds. Zijn rekensommen leiden tot enige hilariteit. De voorzitter: 'En dan zijn er nog mensen die rekenen en taal niet belangrijk vinden op school.' Plasterk: 'Het dreigt hier een soort Revenge of the Nerds part 4 te worden'.

15.01 uur:
Koolmees (D66) haalt zijn stokpaardje weer van stal: 'De Jager praat als een PVV'er en handelt als een D66'er.' Koolmees vindt namelijk nog steeds dat het kabinet een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven in de brief aan de Kamer. In de brief lijkt het alsof de bijdrage van de private sector en die van de publieke sector gelijk zijn. Dat klopt niet, volgens Koolmees. 'In de tabellen worden appels met peren vergeleken.'

Volgens De Jager gaat het om tussenstanden 'vanuit de financieringsbehoefte van Griekenland'. 'En ik heb ook al aangegeven dat het appels en peren zijn, dus dan moet de heer Koolmees ze ook niet zelf gaan vergelijken.'

14.56 uur:
Ondertussen praat De Jager over haircuts, default enhancement, en PSI. Het is een ingewikkelde discussie, waarbij steeds de uitkomst is: 106 miljard privatesectorbetrokkenheid. Maar zegt ook De Jager over een onderdeel: 'Als je vraagt: Wat kost dat nou? Dat is een hele moeilijke som.'

14.54 uur:
Volgens De Jager zit de winst in het steunpakket in de lengte van de maatregelen, tot 2020 en niet tot 2014. Bovendien is er veel grotere privatesectorbetrokkenheid dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Vooral na 2014 zullen de private partijen veel bijdragen aan de redding van Griekenland.

14.51 uur:
De Jager geeft aan dat hij op het moment van het Algemeen Overleg van 21 juli, de dag van de eurotop in Brussel, nog niet wist hoe groot het steunpakket aan Griekenland zou worden. Dat kon ook niet, want er zit nog beweging in de cijfers. 'De som is opgesteld uit de financieringsbehoefte van Griekenland.'

14.49 uur:
Inmiddels heeft De Jager het woord genomen. Hij gaat zo veel mogelijk informatie verstrekken over het hulppakket, zo heeft Rutte aangekondigd, ook al zijn er nog veel onduidelijkheden. Dit om het vertrouwen van de Kamer te herwinnen.

14.44 uur:
'Het is uiteindelijke kwestie van Nederlandse taal', concludeert Plasterk, nadat er weer minuten is gesteggeld over sommenplaatjes. Er zijn samengevat twee kampen. Kamerleden die vinden dat de sommen van Rutte zoals hij die bracht op de persconferentie niet klopten. En Rutte die zegt: 'Ik had betere andere sommen kunnen laten zien, namelijk het beeld tot 2020, maar mijn berekeningen klopten wel.'

14.43 uur:
Plasterk gebruikt een Engelse term om de woorden van Rutte te duiden: 'If you cannot convince them, confuse them.'(Als je ze niet kan overtuigen, verwar ze dan)

14.40 uur:
Volgens Koolmees kloppen de tabellen niet die in de brief staan die het kabinet aan de Kamer heeft gestuurd. Rutte is het daar niet mee eens. 'Griekenland wordt geholpen voor 215 miljard.'

14.37 uur:
Wouter Koolmees (D66) stelt een nogal gedetailleerde vraag over de verhouding van het publieke en private geld. Rutte praat eroverheen en begint zijn dit debat vertrouwde riedel dat hij betere een andere som had kunnen laten zien. Het lijkt erop dat Rutte deze vraag graag door De Jager beantwoord wil zien.

14.34 uur:
Op de vraag van Ineke van Gent (GroenLinks) over automatische sancties voor landen die de regels overtreden, antwoordt Rutte dat je die landen 'hard moet kunnen aanpakken, en sancties kunnen opleggen'. 'Anders kun je geen muntunie in stand houden en ga je de bietenbrug op.'

14.30 uur:
Kamerlid van Dijk van de PVV vraagt nog maar eens of de premier ook vindt dat een land uit de euro gezet moet kunnen worden, als een land er een potje van maakt. Maar Rutte 'wil niet speculeren over instrumenten': 'dan staat het op alle buitenlandse wires. Reuters en AP zitten hier ook.'

Rutte pleit wel voor een heel hard regime met automatische sancties voor partijen die zich niet aan de begrotingsregels houden. 'Maar dan zijn allemaal iconen op een bureaublad, als ik daar op druk gaat er een hele wereld open. Dit is daarvoor het verkeerde debat.'

14.28 uur:
Rutte geeft ruiterlijk toe dat zijn som niet de handigste was. Maar Irrgang wil graag horen van Rutte dat hij een onjuiste som heeft gebruikt. Rutte gaat zo ver niet. 'Het was veel beter geweest andere bedragen - 109 miljard overheidsbijdrage, 106 miljard private bijdrage - te noemen.

14.26 uur:
Irrgang (SP) is niet tevreden met die uitleg. Hij struikelt over het woord totaalpakket dat Rutte gebruikte op de persconferentie voor die 109 miljard. 'Daar zitten dus niet de private bijdragen bij. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. Je bent niet een beetje zwanger.'

14.25 uur:
Rutte blijft erbij dat zijn sommen kloppen. 'Het was een ongelukkige som, maar hij klopt als je de uitgaven tot 2014 corrigeert tot de uitgaven na deze periode.' 'De uitgaven die je moet doen tot 2014 zijn 109 miljard.'

14.18 uur:
Rutte begint met het maken met excusus. 'Dit had ik al beloofd vrijdag'. Volgens Rutte is de beruchte persconferentie 'ongelukkig' geweest. Hij herhaalt dat hij de bedragen heeft gemeld zoals die golden voor 2014 en niet voor 2020. 'In de brief aan de Kamer hebben we laten zien hoe de verschillende sommen zich verhouden.'

Volgens Rutte had hij 'veel beter moeten communiceren', maar heeft de onduidelijkheid niets te maken met de PVV. Sommige partijen suggereerden dat er expres rooskleuriger cijfers naar buiten waren gebracht om de PVV tevreden te houden. 'Waarom zou ik?', aldus Rutte. 'Is helemaal niet nodig met deze cijfers.'

14.18 uur:
Rutte zal eerst ingaan op de beruchte persconferentie, dan over hoe om te gaan met dit soort situaties in de toekomst, en dan zal De jager uitleg geven over het steunpakket.

14.17 uur:
Premier Rutte neemt nu het woord.

14.16 uur:
De Kamerleden druppelen de zaal weer binnen. Het debat zal zo worden hervat.

14.03:
Tijdens het debat wordt vaak gesproken over de boekhoudtrucs van De Jager. Xander van Uffelen schreef hier vanmorgen een analyse over.

13.51 uur:
De vergadering wordt nu geschorst voor 25 minuten. In deze pauze kunnen premier Rutte en minister de Jager de antwoorden voorbereiden op alle vragen die ze hebben gehad in de eerste termijn.

13.42 uur
: Van Gent wil daarom ook nog eens goed horen wat nu de precieze cijfers zijn. 'Dat kan op één of twee a-viertjes.' De partij benadrukte dat ze ook goed uitgelegd wilde hebben 'hoe tot de rekenfout werd gekomen. De minister-president moet helder, correct en begrijpelijk communiceren. Zeker nu hij afhankelijk is van de oppositie, omdat hij niet kan rekenen op zijn gedoogpartner bij de grootste financiële uitdaging van deze eeuw.'

13.40 uur:
GroenLinks is de laatste partij die in deze partij spreekt. 'De premier moet vandaag echt sorry zeggen en niet sorry dat u het verkeerd heeft begrepen', aldus Ineke van Gent. 'We moeten elkaar niet langer voor de gek houden. Het gaat om de inhoud van het excuus.'

13.30 uur:
De SGP start met: 'Waarom zitten we hier eigenlijk? Vanwege de communicatie. De Kamer is wel goed geïnformeerd, dus dat moeten we niet opblazen in een Kamerdebat.'

13.30 uur:
'De PVV wil minder Europa, niet meer.'

13.26 uur:
Thieme: 'Het kost dus 109 miljard om de PVV in het kabinet te laten zitten.' Van Dijk: 'Dat slaat nergens op, dat is een bedrag dat voor heel Europa geldt.'

13.25 uur:
Ook de PvdA daagt de PVV uit om het vertouwen in minister De Jager op te zeggen. De PVV zegt dat de PvdA dit kan doen, wat tot hilariteit in de zaal leidt. 'Wie zit er nu in de gedoogcoalitie?'

13.20 uur:
GroenLinks vraagt aan de PVV 'wanneer ze er nu eens genoeg van hebben?' Antwoord: 'We hebben een duidelijk gedoogakkoord en zijn op zoek naar een meerderheid om geen cent meer te geven aan Griekenland.'

13.19 uur:
PVV: 'Steeds meer landen willen mee-eten uit de ruif van het noodfonds en de voorwaarden voor alsmaar aangepast en geflexibiliseerd.'

13.15 uur:
Nu is de PVV. Tony van Dijk spreekt zijn waardering uit voor de excuses van Rutte en wil extra uitleg over de cijfers van de premier. De PVV is fel tegenstander van iedere euro naar Griekenland. 'Daar nemen ze nog een ouzo'tje en danken de euro.'

13.15 uur:
De VVD vindt dit wel heel harde politieke woorden, maar de SP stelt dat 50 miljard gewoon heel veel geld is.

13.10 uur: De SP over de rekenfout: 'Tussen de SP en de minister-president is een oceaan van meningsverschillen. Maar we vinden zijn presentatie wel fijn. Niet dat als hij op een skateboard staat er gelijk afdondert.' Wel wil de SP nu eens duidelijkheid over de cijfers en jaartallen. 'We hebben geen behoefte aan excuus, maar aan juiste en volledige informatie. Doet hij dan niet, dan solliciteert hij naar een motie van afkeuring.'

13.08 uur:
Ewout Irrgang van de SP mag nu. Hij start met een eventuele nieuwe Europese begrotingsautoriteit. 'Dat zou een ontmanteling van de parlementaire democratie van Europa betekenen.'

13.06 uur:
Thieme: 'De problemen met Griekenland vormen het topje van de ijsberg.'

13.04 uur:
'De euro is geen bindmiddel, maar een splijtzwam. Iedereen wist dat het Italiaanse tekort alleen boekhoudkundig kon worden teruggegoocheld naar een acceptabel niveau.'

13.04 uur:
Nu is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren aan het woord. 'Ons land heeft zichzelf een beetje opgeheven dankzij de komst van de euro. De euro heeft en had een louter symbolische functie.'

13.02 uur:
Schouten: 'Is de minister nu wel of niet voor een verhoging van het noodfonds? Ik hoef alleen maar ja of nee te horen.'

12.58 uur:
Wat volgt is een discussie over onder welke voorwaarden de ChristenUnie eventueel wel zou instemmen met een steunpakket. Dat lijkt niet snel te gebeuren. De partij pleit voor een herstructurering van de Griekse schulden.

12.55 uur:
De ChristenUnie heeft overigens tegen het steunpakket aan de Grieken gestemd, omdat de partij dit 'geen begaanbare weg voor de Grieken zelf' vind.

12.52 uur:
De ChristenUnie is aan het woord. Carola Schouten: 'We zijn blij dat de minister-president aanwezig is. Dat werd ook wel een beetje tijd.' De CU wil ook meer weten over de rekenfout. 'Was het een misrekening of een boekhoudkundige truc?

12.47 uur:
Het CDA pleit ook nog eens voor verdere aanscherping van de Europese begrotingsdiscipline. 'Drie procent is drie procent en zestig procent is zestig procent.'

12.41 uur:
Plasterk (PvdA): 'Eigenlijk heb ik geen behoefte aan een technische uitleg over de cijfers, die hebben we al gehad. Waarom hebben we het gevoel dat we geen grip op de cijfers hebben?'

12.40 uur:
Ook het CDA wil nu duidelijkheid over de cijfers en wil weten hoe het precies zit. GroenLinks springt daar direct op in. Snapt het CDA het ook al niet meer? Blanksma: 'Ik zie dit juist als een kans om het Nederlandse volk een heldere presentatie te geven over hoe de plannen in elkaar zitten.'

12.36 uur:
Blanksma: 'De verwarring over de rekenfout zijn ongewenst. De excuses van de minister-president zijn dan ook te waarderen.'

12.34 uur:
Ronald Plasterk interrumpeert direct met de vraag of het CDA niet in haar maag zit met gedoogpartner PVV die constant zegt dat de minister (van CDA-huize) geld weggooit. Antwoord: 'Nee hoor'.

12.32 uur:
Nu is Elly Blanksma van het CDA. 'Dit is niet alleen de zomer met de meeste regen, maar ook de zomer van de meeste financiële chaos. Nederland profiteert van een krachtig Europa. Juist daarom hebben we visie en leiderschap nodig.'

12.31 uur:
Waarschijnlijk kunnen we het meeste politieke vuurwerk verwachten tijdens de beantwoording van de vragen door de premier en de minister. Tot nu toe verloopt het debat grotendeels volgens de verwachtingen.

12.25 uur:
Neppérus: 'Ik wacht de antwoorden van de premier en de minister af en ik verwacht dat het dan klopt. Voor mij ligt het accent op hoe we die landen gaan redden.'

12.22 uur:
GroenLinks interrumpeert. 'Het is wel heel erg makkelijk om direct naar de toekomst te kijken', stelt Ineke van Gent.

12.21 uur:
Nu is de VVD aan de beurt. Helma Neppérus. 'Ik vind het knap dat de premier door het stof is gegaan. Hoe kunnen we voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt.'

12.20 uur:
Plasterk: 'Ik blijf het bezopen vinden dat we geregeerd worden door een constructie, waarbij één van de partners zo tegen al die steun is.'

12.19 uur:
Premier Mark Rutte vindt het nog te vroeg om te praten over de komst van een soort Europese begrotingsautoriteit.

Rutte zei dat kort voor het begin van het Kamerdebat. 'Als landen niet voldoen aan de begrotingsregels moeten dat soort landen harde sancties opgelegd krijgen. Maar we moeten niet meteen over structuren gaan praten. Dat is voor mij vers 2.'

12.17 uur:
Nog eens teruglezen waar al die ophef over de rekenfout van Rutte ging? Lees het hier.

12.13 uur:
De PvdA vraagt nogmaals uitleg over de rekenfout van Rutte, maar heeft wel waardering voor de excuses. 'Wat geloofde de premier toen hij zijn handtekening onder het pakket zette?'

12.11 uur:
Het woord is nu aan Ronald Plasterk van de PvdA. 'Dit debat gaat niet over het steunpakket, daarover debatteren we later.' Plasterk wil vandaag vooral praten over de communicatie (de rekenfout).

12.08 uur:
In deze eerste termijn krijgt ieder Kamerlid vijf minuten spreektijd. Hierin kunnen vragen worden gesteld aan de premier en minister de Jager. Deze vragen zullen in een latere termijn worden beantwoord.

12.08 uur:
D66 is in principe nog steeds positief over het nieuwe steunpakket aan Griekenland, maar heeft nog wel een aantal vragen, zoals over de rol van het IMF. Ook geeft Koolmees aan voorstander te zijn voor meer economische macht van de EU.

12.05 uur:
D66 over de rekenfout: 'Het kabinet wilde bewust de zaken te rooskleurig presenteren. Ik zie een patroon. De eurocrisis maakt de relatie tussen het kabinet en de belastingbetaler niet beter.'

12.03 uur:
Het debat is geopend door de voorzitter. Als eerste is het woord aan Wouter Koolmees van D66. 'Lidstaten hebben onze hulp nodig. Wij hebben consequent onze steun aan de euro uitgesproken.'

12.02 uur:
Premier Rutte is gearriveerd op het Binnenhof. Hij maakte zijn entree door een haag van fotografen en cameraploegen. Ook minister De Jager zit al klaar in het commissiezaaltje.

11.55 uur:
Het debat zal om 12.00 uur beginnen en staat gepland tot 15.00 uur. Vooralsnog zijn alleen de financieel woordvoerders van de partijen aanwezig. Maar er kan besloten worden om 'plenair te gaan'. In dit geval kunnen er moties worden ingediend en moet er worden gestemd. Hiervoor zijn wel alle Kamerleden nodig. Zo'n eventueel debat zal morgen zijn.

11.52 uur:
Hoe wist minister De Jager de rekenfout van premier Rutte weer recht te breien? Lees hier de analyse van Xander van Uffelen.

11.50 uur
: Lees hier nog even terug wat we vandaag kunnen verwachten.

Volg de Volkskrant op Twitter

Word vriend van de Volkskrant op Facebook

Beeld anp
Beeld anp
Beeld anp
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.