Analyse30 jaar na het Tiananmengeweld

Het neerslaan van het Tiananmenprotest is een gapend gat in het geheugen van Chinese jongeren

Maandenlang duurde de bezetting van het Tiananmenplein in Beijing. Op bevel van China’s hoogste leider Deng Xiaoping greep het leger op 4 juni 1989 in. Beeld AP
Maandenlang duurde de bezetting van het Tiananmenplein in Beijing. Op bevel van China’s hoogste leider Deng Xiaoping greep het leger op 4 juni 1989 in.Beeld AP

Op 4 juni 1989 werd de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing neergeslagen. Nu, dertig jaar later, blijkt het een blinde vlek onder Chinese jongeren.

Leen Vervaeke

Het was een jaar of tien geleden dat Ming, een jonge dertiger uit Beijing, ineens oog in oog stond met China’s verborgen verleden. Hij was bij een vriend, toen daar een buurman langskwam met een verlamde linkerarm en een groot litteken. Toen Ming ernaar vroeg, wijdde de vader van zijn vriend hem in: de buurman was gewond geraakt op ‘4 juni’, de Chinese term voor het in 1989 neergeslagen studentenprotest op het Tiananmenplein.

Tot dan toe had Ming – een schuilnaam, want over dit onderwerp praat je in China niet openlijk – nooit echt stilgestaan bij het Tiananmengeweld. In 1989 was hij nog een peuter, en hij herinnerde zich alleen hoe zijn vader hem een tijd niet naar het park had meegenomen, omwille van het protest. Later, als tiener, hoorde hij zijn ouders er wel eens over praten, maar hij had nooit echt geluisterd. En dan nu ineens, een confrontatie met een slachtoffer – wat deed dat met hem?

‘Een slachtoffer?’, reageert Ming verbaasd, even zichtbaar twijfelend of hij wel met een interview had moeten instemmen. ‘Zo zou ik die man niet noemen. De demonstranten veroorzaakten ook veel hinder. Natuurlijk had de regering geen geweld moeten gebruiken, maar er waren geen andere opties meer. Laten we het objectief bekijken: die buurman was niet echt een slachtoffer. Hij kwam in botsing met het leger, raakte gewond en bleef achter met een kapotte linkerarm.’

Het is dinsdag precies dertig jaar geleden dat op het Tiananmenplein, het Plein van de Hemelse Vrede, studentenprotesten eindigden in bloedvergieten. Na maandenlange betogingen, tegen corruptie en voor democratie, zette de Chinese regering het leger in tegen de demonstranten. Tanks rolden door de straten, en rond het plein braken rellen en schietpartijen uit. In een paar uur tijd vielen honderden, misschien zelfs duizenden doden. Een officieel dodental is nooit bekendgemaakt.

Strenge censuur

Gingen de beelden van dode en gewonde studenten de hele wereld rond, in China is ‘het incident’ aan strenge censuur onderworpen. In schoolboeken en historische naslagwerken wordt er met geen woord over gerept, en leerkrachten die het toch ter sprake brengen, riskeren zware problemen. Ook in Chinese media en op in China toegankelijke websites is er niets over te vinden, behalve een kort partijstandpunt, over een succesvol optreden tegen ‘contrarevolutionaire rellen’.

Geen middel laat de Chinese overheid onbenut, om het oprakelen van Tiananmen te voorkomen. Zeker in aanloop naar de jaarlijkse herdenking wordt alles uit de kast gehaald. Op sociale media blokkeert censuursoftware bepaalde woorden, zoals ‘tank’, ‘studentenleider’ of ‘4 juni’, maar evengoed ‘35 mei’. Tientallen activisten zijn preventief vastgezet of uit Beijing weggestuurd. Op het Chinese vasteland zullen ook dit jaar geen openlijke herdenkingen plaatsvinden.

Het heeft in China tot kennisarmoede geleid, en tot een enorm gat in het collectieve geheugen. De volwassenen van 1989 waren wel op de hoogte, maar deden er het zwijgen toe. Inmiddels is zowat de helft van de Chinese bevolking na 1989 geboren. Zij hebben nooit van ‘4 juni’ gehoord, of hebben vaag wat van ouders of vrienden vernomen. Ironisch genoeg kwamen de laatste jaren zelfs enkele beelden van het bloedbad door de censuur, omdat de jonge censoren die niet herkenden.

Hoe Chinese jongeren over Tiananmen denken, is niet eenvoudig te achterhalen. Opiniepeilingen zijn er niet, en het is een onderwerp waar Chinezen liefst niet of alleen in kleine kring over praten. Maar via verschillende kanalen vinden we vijf jongeren – vier twintigers en één dertiger, twee mannen en drie vrouwen – bereid om uitvoerig over dit onderwerp geïnterviewd te worden. Ze stellen allen dezelfde voorwaarde: ze willen niet met hun echte naam in de krant.

Wat de vijf jongeren vertellen, is opvallend gelijklopend. Twee jonge vrouwen zeggen niet in dit onderwerp geïnteresseerd te zijn, de drie anderen zeggen goed op de hoogte zijn. Maar hoeveel of hoe weinig ze ook denken te weten, ze hebben allemaal dezelfde visie: de protesterende studenten hadden goede bedoelingen maar gingen te ver, ze werden hoogstwaarschijnlijk door buitenlandse mogendheden gemanipuleerd, en de overheid kon niet anders dan ingrijpen. Stabiliteit boven mensenlevens.

‘Ik sympathiseer met de studenten, maar ik kan de regering begrijpen’, zegt Liang, een 26-jarige student financiën, sportief gekleed, met smartwatch. ‘De studenten wilden iets goeds doen voor hun land. Maar de manier waarop ze dat deden, was niet erg handig. Als de regering de protesten niet onder controle had gekregen, dan was er misschien chaos uitgebroken en was de samenleving in gevaar gekomen. Dan was de schade nog veel groter geweest.’

Boven: het Chinese leger bewaakt op 6 juni 1989 Chang'an Avenue, een toegangsweg naar het Tiananmenplein. Onder: het verkeer op dezelfde plek dertig jaar later.  De tanks zijn weg, maar met grote aantallen surveillancecamera’s houden de autoriteiten wel stevig toezicht.  Beeld AFP
Boven: het Chinese leger bewaakt op 6 juni 1989 Chang'an Avenue, een toegangsweg naar het Tiananmenplein. Onder: het verkeer op dezelfde plek dertig jaar later. De tanks zijn weg, maar met grote aantallen surveillancecamera’s houden de autoriteiten wel stevig toezicht.Beeld AFP

Napraten

Volgens professor Rowena He, onderzoeker aan het Institute for Advanced Study in Princeton, praten de jongeren daarmee gewoon de Chinese overheid na. ‘De Chinese overheid heeft dit verhaal gecreëerd. Eerst ontkennen ze dat het gebeurd is, en als dat niet lukt, zeggen ze: ja, we hebben dat gedaan, maar we deden het voor jullie. Als die militaire interventie er niet was geweest, hadden we geen stabiliteit en voorspoed gehad in China. De jeugd heeft dat verhaal geïnternaliseerd.’

He nam in 1989 zelf deel aan de studentenprotesten – niet in Beijing, maar in Guangdong – emigreerde naar Canada en de VS en zet zich daar in om de herinnering aan Tiananmen levend te houden. Ze schreef er boeken over en organiseert zomerklassen, waarin ze Chinese studenten getuigenissen en bewijsmateriaal voorhoudt. Ze maakt er momenten van inzicht en loutering mee, maar deze studenten zijn de uitzonderingen, zegt ze. ‘De grote meerderheid is niet geïnteresseerd.’

Sterker nog, wat He ziet, is dat veel Chinese studenten zich afsluiten voor nieuwe informatie, alsof er een interne muur rond hun overtuigingen staat. ‘Dat is een groot verschil met mijn generatie. Wij hadden ook geen toegang tot informatie, maar zodra we de kans hadden, probeerden we de waarheid te kennen. Maar deze post-Tiananmengeneratie weigert nieuwe ideeën te aanvaarden, zelfs als ze in het buitenland zijn. Ze hebben de neiging elke vorm van kritiek te zien als een belediging voor de hele Chinese natie.’

Hoe Tank Man diep doordrong in ons collectieve geheugen

Een foto is pas echt iconisch wanneer de navolging ervan eigenlijk geen nadere uitleg behoeft. Wanneer het beeld zo diep het collectieve geheugen binnendrong dat iedereen die een vergelijkbare afbeelding of situatie tegenkomt, onmiddellijk, bewust of onbewust, denkt aan die ene oerfoto. Dat is hier het geval. Merel Bem legt uit hoe dé foto van de Tiananmenopstand tot stand kwam.

Het is inderdaad opvallend voor een generatie die steeds meer in het buitenland studeert, en via een VPN-verbinding de Chinese internetcensuur kan omzeilen, maar de jonge Chinezen gaan amper op zoek naar extra informatie. Niet zozeer uit angst, maar meer uit een gebrek aan interesse, of zelfs een gebrek aan besef dat hun beeld onvolledig is. Ze weten niet alleen niet wat er op ‘4/6’ gebeurde, maar beseffen niet eens dat er meer te weten valt. Het is de vervolmaking van de indoctrinatie.

‘Dit onderwerp is niet zo’n groot taboe als jullie buitenlanders denken’, zegt Yao, een 26-jarige studente kunstgeschiedenis, die het verhaal van Tiananmen van haar ouders kreeg te horen. Ze lijkt de omvang van de censuur niet helemaal te beseffen. ‘Dit is geen onderwerp waar je openlijk over praat, maar het is niet alsof we het vermijden. We praten er gewoon niet vaak over, omdat het voor ons niet belangrijk is. Het is iets van een andere generatie.’

Yao is ervan overtuigd dat ze van haar ouders een objectief beeld heeft gekregen, dat van een pijnlijk, maar onvermijdelijk incident. ‘Ik hoef geen buitenlandse websites te zien’, zegt ze, als ze de suggestie krijgt dat haar beeld misschien onvolledig is. ‘Op Chinese websites is voldoende informatie te vinden.’ Ze tikt op haar telefoon in een Chinese zoekmachine ‘studentenopstand 1989’ in, en toont de resultaten: websites over ‘rellen’ en ‘samenzweringen’, letterlijk het partijstandpunt.

Het gebrek aan kritische geest is volgens He niet alleen het gevolg van de censuur, maar ook van de campagne van patriottische opvoeding, die begin jaren negentig in het Chinese onderwijs werd ingevoerd. Van peutertuin tot universiteit krijgen Chinese leerlingen voortdurend te horen over de vernederingen door buitenlandse machten in het verleden, de huidige wederopstanding van China en hoe dat te danken is aan het autoritaire bewind. Ze moeten zelfrespect hebben, is de boodschap, en daar past kritiek op de regering niet bij.

‘Dit is veel erger dan hersenspoeling’, zegt He. ‘Ik ben gehersenspoeld, en de generatie voor mij ook, maar deze generatie heeft een volledig verdraaid waardenpatroon. In 1989 hebben de Chinese leiders niet alleen mensenlevens vernield – wat al vreselijk is – maar in de post-Tiananmenperiode hebben ze door de campagne van patriottische opvoeding feiten vernietigd en waarden verdraaid. Dat is nog destructiever.’

Boven: studentenprotest op het Tiananmenplein op 2 juni 1989. Onder: bezoekers op dezelfde plek, dertig jaar later.  Beeld AFP
Boven: studentenprotest op het Tiananmenplein op 2 juni 1989. Onder: bezoekers op dezelfde plek, dertig jaar later.Beeld AFP

Straffen

Met zulke sterke hindernissen zijn er in China maar weinigen meer die het dominante beeld van Tiananmen– voor zover al bekend – ter discussie durven te stellen. En wie het probeert, riskeert strenge straffen. Vorige maand werd activist Chen Bing veroordeeld voor het maken van flessen sterke drank ter nagedachtenis van het Tiananmenprotest, met een verwijzing naar ‘4 juni’ op het etiket. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3,5 jaar.

‘De beperkingen voor de vrijheid van meningsuiting zijn nog nooit zo strikt geweest als nu’, zegt Pu Zhiqiang, een vooraanstaand mensenrechtenadvocaat in Beijing. ‘Een paar jaar geleden waren er nog enkele mensen die bereid waren om over ‘4 juni’ te praten, maar tegenwoordig zijn dat er minder en minder. Door dit interview zal ik ook wel problemen krijgen. Maar ik maak me niet meer zoveel zorgen. Niet alle problemen zijn even groot.’

Pu was in 1989 actief betrokken bij de studentenopstanden, en ontpopte zich later als verdediger van politieke dissidenten. In 2014 werd hij zelf gearresteerd, na een privébijeenkomst ter nagedachtenis van het Tiananmenbloedbad. Hij zat negentien maanden in voorarrest, en werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, officieel voor ‘het uitlokken van ruzies’ op sociale media. Hij mag niet langer werken als advocaat.

Pu zegt best te begrijpen dat veel Chinezen niet willen nadenken over ‘4 juni’. Ze bekommeren zich om hun eigen leven, hun toekomst, en zien de Chinese overheid als een gunstige factor. ‘Ze denken: die studenten streden tegen corruptie, maar Xi pakt corruptie ook stevig aan. Wat ze niet zien, is dat die strijd tegen corruptie niet volgens de principes van de rechtsstaat gebeurt, maar heel gericht tegen personen. Dat is geen goede oplossing.’

Maar ook Pu moet zich inhouden, terwijl hij wacht – of hoopt – op verandering. ‘Na dertig jaar kan ik alleen maar zeggen: het is nog niet voorbij. We moeten het onderzoek naar Tiananmen openen, anders zullen we nooit de waarheid weten, en zullen we nooit in staat zijn om de bladzijde om te slaan. Ik pleit daar al lang voor, niet om rekeningen te vereffenen, maar om er lessen van te leren. Anders is het allemaal voor niets geweest. Dan hebben we voor niets zo’n hoge prijs betaald.’

Meer dan een miljoen demonstranten

De Tiananmenopstand van 1989 begon op 17 april, na de dood van de hervormingsgezinde ex-partijsecretaris Hu Yaobang. Studenten grepen de rouwplechtigheden aan om hun onvrede te uiten over de economische ongelijkheid en politieke onvrijheid in China. Ze trokken naar het Tiananmenplein, het politieke hart van Beijing, en begonnen een maandenlange reeks sit-ins, betogingen en hongerstakingen. Op het hoogtepunt telde het plein meer dan 1 miljoen demonstranten, naast studenten ook veel fabrieksarbeiders. In honderden steden in China vonden solidariteitsacties plaats.

De communistische leiding reageerde verdeeld, maar uiteindelijk besloot hoogste leider Deng Xiaoping hard in te grijpen. Op 20 mei werd de noodtoestand uitgeroepen, en in de vroege uren van 4 juni werd het leger ingezet. In de straten rond Tiananmen braken schietpartijen uit, waarbij zowel demonstranten als voorbijgangers omkwamen. Over het dodental blijft discussie. Chinese autoriteiten spraken aanvankelijk van zo’n 300 doden en 6.000 gewonden. Het Chinese Rode Kruis telde 2.600 doden, wat door meer bronnen ondersteund werd, maar moest dit getal later intrekken.

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden