Europees voorstel voor striktere normen CO2-uitstoot nieuwe auto's 'zwaar onder de maat', vindt ook Nederland

Duitsland daarentegen vreest voor haar auto-industrie

Het voorstel van Europese Commissie om de CO2-uitstoot van auto's en kleine bestelwagens verder te beperken, stuit op harde kritiek. Kleinere EU-landen, milieuorganisaties en linkse partijen in het Europees Parlement spreken over een tandeloos voorstel dat het klimaatakkoord van Parijs ondermijnt. Duitsland daarentegen vreest voor haar auto-industrie.

File op de A4 bij Schiphol. Foto anp

Volgens de Commissie is haar plan ambitieus met oog voor de belangen van de auto-industrie. In haar woensdag gepresenteerde plannen moeten nieuwe auto's en bestelwagens in 2030 gemiddeld 30 procent minder CO2-uitstoten dan in 2021. Als tussenstap voor 2025 geldt een CO2-reductie van 15 procent. De ontwikkeling van volledig elektrische wagens wordt aangemoedigd maar niet verplicht voor autoproducenten. Al met al zal 80 procent van de nieuw verkochte wagens in 2030 nog steeds een verbrandingsmotor hebben, aldus de Commissie.

Lobby

Het nieuwe Nederlandse kabinet streeft ernaar dat 'uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn', zo staat in het regeerakkoord, dus louter elektrische of waterstofwagens. 'Dit lijkt niet in lijn met onze ambitie', zegt staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) in reactie op de Commissievoorstellen. België, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Ierland bepleitten eerder een CO2-reductie van tenminste 40 procent in 2030, net als de sociaaldemocraten in het Europees Parlement. De Groenen vinden 60 procent minder uitstoot noodzakelijk.

Europees Commissaris Cañete (Klimaatactie & Energie) ziet zijn voorstel als een compromis tussen 'lidstaten die meer en zij die minder willen'. Deze tegenstelling was woensdagochtend ook zichtbaar tijdens het debat in de Commissie. De Duitse Commissaris Oettinger wilde voor 2025 geen harde doelstelling. Dat zou de auto-industrie tijd geven pas tegen 2030 aan de nieuwe eisen te voldoen waardoor er langer viezere auto's op de Europese wegen rijden.

Miguel Arias Canete. Foto EPA

Nieuw voorstel

Vertegenwoordigers van Duitse autofabrikanten bezochten afgelopen week naaste medewerkers van Commissievoorzitter Juncker en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken schreef een waarschuwende brief aan Cañete. 'Ze hebben hun stempel duidelijk op de plannen gedrukt', meent Groen-Linkseuroparlementariër Eickhout. Cañete bestrijd dat: 'Onze plannen zijn gebaseerd op gedegen analyses en gesprekken met alle betrokkenen. En ons besluit is in alle onafhankelijkheid genomen.' De christendemocraten in het parlement zijn ingenomen met de 'realistische voorstellen'. De Europese autobranche noemt ze te vergaand en 'agressief'.

De critici zijn teleurgesteld over de investeringen die de Commissie voorstelt om de aankoop van elektrische wagens te stimuleren: 800 miljoen euro voor de aanleg laadpalen, 200 miljoen voor de ontwikkeling van betere accu's. Volgens een berekening van de Frankfurter Allgemeine kunnen daarmee 27 duizend laadpalen in Europa worden neergezet, ongeveer net zoveel als er begin dit jaar in Nederland stonden. 'Dat zet geen zoden aan de dijk, het is symboolpolitiek', aldus Eickhout. Zijn partij wil dat in 2025 minimaal de helft van alle nieuwe auto's uitsluitend op elektra of waterstof rijdt. Nu schommelt dat rond de 1 procent.

scherper toezicht

De Commissie belooft scherper toe te zien op de tests die gebruikt worden om de CO2-uitstoot te meten. De feitelijke uitstoot op de weg ligt momenteel circa 40 procent hoger dan de gekunstelde testresultaten in het lab. De Commissie wil dat wagens uitgerust worden met een brandstofverbruikmeter waardoor de CO2-uitstoot beter is te controleren.

De voorstellen zullen komende maanden tot stevige discussies tussen de lidstaten onderling en met het parlement leiden. Zij moeten er hun goedkeuring aan geven.

Meer over