Een op de zeven ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgt nooit bezoek

Ongeveer een op de zeven bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt nooit bezoek. Het grootste gedeelte van de bewoners, zo'n 80 procent, heeft daarentegen kinderen en kleinkinderen die vaak één keer per week op bezoek komen. Een op de tien bewoners krijgt dagelijks bezoek. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In 2015 woonde er 117 duizend ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, flink minder dan de 158 duizend bewoners in 2008. Foto anp

Nu ouderen langer thuis wonen, wordt de groep die in verpleeghuizen woont gemiddeld steeds hulpbehoevender, blijkt verder. Met de nieuwe wetgeving voor langdurige zorg (sinds 2015) verhuizen ouderen alleen nog naar een verpleeghuis als ze 24 uur per dag zorg nodig hebben. Verzorgingshuizen worden gesloten.

In 2015 woonden er 117 duizend ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, flink minder dan de 158 duizend bewoners in 2008. De meesten zijn vrouwen van 80 jaar en ouder. Vier op de vijf bewoners heeft zeer ernstige lichamelijke beperkingen, 40 procent is dement.

Hulp van familie

Tweederde van de bewoners komt dagelijks of ten minste een keer per week buiten. Een kwart van de bewoners komt nooit of heel zelden buiten. Van die groep laat de gezondheid het niet toe of er is niemand die hen naar buiten kan brengen.

Ongeveer driekwart van de bewoners krijgt hulp van de familie, meestal de kinderen, met bijvoorbeeld de administratie. Opvallend is dat vrouwen vaker hulp krijgen van hun kinderen dan mannen. Hulp van vrienden komt minder voor, slechts 12 procent van de bewoners ontvangt deze. Ruim een derde van de bewoners krijgt hulp van vrijwilligers bij bijvoorbeeld het maken van uitstapjes.

Lees ook ons recente verhaal over de 'epidemie' van eenzaamheid:

De epidemie van eenzaamheid is net zo schadelijk als roken
Eenzaamheid is een epidemie, waarschuwen onderzoekers, een kwaal die los van het psychische leed net zo schadelijk is voor de gezondheid als roken. Is het echt zo erg? (+)