Een geldig treinkaartje, maar geen paspoort

De ingezonden brieven van zaterdag 11 juli.

. Beeld anp
.Beeld anp

Brief van de dag: Hoe Italië het vluchtelingenprobleem oplost

Afgelopen zaterdag reisde ik van een leerzame Summer School in Trento, Noord-Italië, naar huis met de trein. Over wat ik de week ervoor allemaal heb meegemaakt, zou ik u graag vertellen. Ik kan het niet. Want die zaterdag tijdens mijn terugreis ben ik getuige geweest van hoe het vluchtelingenprobleem in Italië wordt 'opgelost'.

De trein van Trento naar München was toen ik plaatsnam in de coupé al zeker voor de helft gevuld met mensen met een donkere huidskleur, weinig bagage en een geur alsof zij zich een week niet hadden gewassen. Ik zat nog geen tien minuten in de trein toen er steeds meer donkere mensen langs mijn stoel naar voren liepen. Vooral jonge mannen, maar ook een zwangere vrouw en een Syrisch echtpaar met een kind van hooguit zes.

De reizigers hadden allemaal een geldig treinkaartje, maar geen paspoort. Iedereen die er ook maar enigszins als een vluchteling uitzag, werd gevraagd zijn paspoort te laten zien. Wie dat kon, mocht blijven zitten. Wie dat niet kon, moest mee. De douaniers sloegen mij, mijn Britse buurvrouw en Aziatische achterbuurman over. Vervolgens commandeerden zij iedereen hardhandig naar de uitgang. Mensen die zich verstopten op toiletten of achter stoelen wegdoken, werden daar vandaan getrokken.

In Bolzano, 100 kilometer van de Oostenrijkse grens met Brenner, werden alle vluchtelingen meer dan honderd mensen uit de trein gezet. En wat deed ik? Weinig. Niets eigenlijk. Ik heb met stomheid naar 'de uitzetting' zitten kijken en daarna gepraat met medereizigers, die net zo van slag waren als ik. De vluchtelingen willen niet meer dan een veilige plek om te slapen en een warm welkom. Ze zijn gevlucht uit een situatie waar aan die voorwaarden niet werd voldaan. En nu ze uit die situatie weg zijn, is de uitsluiting en afkeuring eigenlijk pas echt begonnen.

Eveline Rutten, Zutphen

Grexit

Thomas von der Dunk legt in zijn opiniestuk (O&D, 7 juli) de schuld voor de Griekse verarming bij de EU-leiders. 'Het sociale aspect weegt electoraal altijd zwaarder dan het economische, omdat betalingsbalans en financieringstekort uiteindelijk ongrijpbare abstracties zijn, en kou, honger, werkloos- en dakloosheid niet', schrijft hij.

Von der Dunk bekijkt beide aspecten vanuit de bevolking, maar leidende politici dragen de verantwoordelijkheid om hun staathuishoudkundige koers te sturen via economische parameters zoals handels- en betalingsbalans, begrotingstekort en staatsschuld om zo de langetermijnresultaten van hun beleid te kunnen inschatten.

De Nederlanders stonden van 1946 tot 1962 met hun netto-inkomen nagenoeg op de nullijn, omdat de regeringen onder leiding van Schermerhorn, Beel, Drees en Zijlstra de wederopbouw bekostigden uit het groeiend bruto binnenlands product: 'de geleide loonpolitiek'. De Marshall-hulp ging naar herstel van industrie en infrastructuur, en niet naar leuke dingen voor de bevolking.

Destijds leefden wij sober en zuinig, thuis verknipten wij onze krant na lezing bijvoorbeeld tot stukjes wc-papier. Zo bewoog Nederland zich, in een consequent volgehouden reeks van kleine stapjes, richting de welvaartsexplosie in de jaren zestig.

Wilhelm Carton, Castricum

Grexit (2)

Bert van der Linde (O&D, 7 juli) heeft 'de grote culturele verschillen tussen de verschillende eurolanden' onlangs zelf ervaren na een fietstocht in Spanje. De openingstijden van de Spaanse winkeliers blijken anders dan in Nederland en 'een groot deel van de middag' houden Spanjaarden een siësta. Reden genoeg voor Van der Linde om tegen een gemeenschappelijke Europese munt te zijn.

Maar in Europa komen we voor vakantie en zaken voortdurend bij elkaar over de vloer. We hebben veel goedwerkende, gezamenlijke regels en laten onze kinderen op elkaars universiteiten studeren. We zijn democratieën en ontlenen onze rechtsstelsels, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, allemaal aan Napoleon.

Gelukkig zijn er detailverschillen tussen de eurolanden, maar wat voorop staat, is dat we bij elkaar horen. Wanneer we in de toekomst niet genadeloos tegen elkaar willen worden uitgespeeld door financiële markten en een geglobaliseerde zakenwereld, zijn een uniform economisch model en een gemeenschap- pelijke munt onmisbaar.

Dirk Mulder, Huis ter Heide

Grexit (3)

Macro-economisch gesproken heeft Yvonne Hofs (Vonk, 4 juli) volkomen gelijk dat het juk van Duitsland zwaar is met partners die het niet zo nauw nemen met de begrotingsdiscipline. 'De sterkste schouders de zwaarste lasten' krijgt zo een wel heel zure bijsmaak. In Nederland hebben wij echter dan wel weer zoveel begrotingsdiscipline dat we het voorportaal van de thuiszorg slopen om aan onze Europese betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wat wij onszelf daarmee hebben aangedaan, is geen goed exportproduct.

Sandra Schoppers, Ulft

Verademing

Wat is Daan Heerma van Voss een verademing op de achterpagina. 'De leerling' (V, 7 juli) is waarlijk een parel van een verhaal. Eindelijk even verlost van dat gezeur over al dan niet ware gebeurtenissen in families en bijbehorende huishoudens. Kan Daan niet een permanente plaats in V krijgen?

Hans Beker, Den Haag

Schaakmat

Verrassend dat Max Pam de uitspraak van Hein Donner 'Vrouwen kunnen niet schaken' onder het stof vandaan haalt (O&D, 8 juli). Destijds vond ik Donners stelling best grappig. Een beetje provoceren op zijn tijd brengt leven in de brouwerij en scherpt de geest. Dat mannelijke schakers gemiddeld sterker zijn dan vrouwelijke schakers is evident.

In de top honderd van sterkste schakers bevindt zich slechts één vrouw. Deze mevrouw laat naar schatting wel zo'n 99,9 procent van de mannelijke schakers achter zich. Wat een sukkels die 99,9 procent! Ach mannen, het is maar schaken moet u denken. Vanwege de gemiddelde verschillen tussen mannen en vrouwen (hersenen inbegrepen) lijkt mij de kans dat een vrouw ooit wereldkampioen schaken zal worden vrijwel nihil.

Dat geldt evenzeer voor bijna honderd procent van de mannen. De kans dat een vrouw wereldkampioen wordt bij de vrouwen lijkt mij honderd procent. Dat je dan volgens Pam kampioen bent van 'een vernederend getto' lijkt mij niet juist. Je bent dan kampioen van honderd procent van de vrouwen en bijna honderd procent van de mannen. Van bijna de hele mensheid dus.

Henk de Witt, Delft

Brave New World

Bestuurder Sigrid van de Poel (O&D, 8juli) roept op tot aanpassing van wetgeving om het mogelijk te maken dat zwangere vrouwen gedwongen kunnen worden opgenomen als zij gedrag vertonen dat bedreigend is voor de gezondheid van hun ongeboren kind. Heeft Van de Poel zich gerealiseerd welk een schier onstuitbare moloch zij met deze oproep in beweging heeft gebracht?

Het gedwongen opnemen van zwangeren zal ongetwijfeld leiden tot grote weerstand onder deze vrouwen. Deze bedreigde moeders zullen massaal onderduiken of zichzelf een 'vrijwillige' abortus opdringen. Ook de kans op het plegen van suïcide om dreigende hechtenis te voorkomen, zal zeker meer dan denkbeeldig zijn.

De visie van Van de Poel roept tevens de vraag op of een wettelijk gedwongen abortus niet de gewenste oplossing is wanneer een zwangere vrouw gedrag vertoont dat schadelijk is voor haar kind. Of zouden we eigenlijk meteen moeten overgaan tot verplichte sterilisatie van vrouwen uit de genoemde risicogroep?

Ik zou Van de Poel sterk willen aanraden in de komende vakantie eens rustig de tijd te nemen voor Aldous Huxley's Brave New World. Door het lezen van dit boek zal zij hopelijk begrijpen waar een volledig geïnstitutionaliseerde en gecontroleerde maatschappij, zoals zij zelf blijkbaar voorstaat, toe kan leiden.

Peter van Rijn, gepensioneerd huisarts, Rheden

Unieke talenten

Uitblinkers in hun vakgebied mogen van minister Plasterk meer verdienen dan de balkenendenorm (Economie, 10 juli). Gek dat alleen in topfuncties unieke talenten 'rondlopen'. Ze zijn echt veel wijder verbreid, beste minister!

Jan Hakvoort, Oud-Beijerland

Etnisch profileren

Het is verschrikkelijk wat er met Mitch Henriquez is gebeurd, maar bij het lezen van de column van Harriet Duurvoort (O&D, 6 juli) bekroop mij een onprettig gevoel. Duurvoort is nogal stellig in haar mening dat etnisch profileren ten grondslag ligt aan de dood van Henriquez en dat mijn collega's het al die hele avond op Mitch zouden hebben gemunt.

Ik bestrijd de opmerking van Duurvoort dat de politie 'bevolkt wordt door incompetente, paranoïde geesten zonder enig zelfkritisch vermogen, verantwoordelijkheidsgevoel of het vermogen om een greintje menselijkheid te tonen bij zo'n drama'.

Ja, wij politiemensen zijn de professionals die Duurvoort graag op straat zou zien. Wij gebruiken ons nuchtere verstand, wij kunnen relativeren en deëscaleren. Wij maken een grapje op zijn tijd en hebben een hart voor de samenleving. Alvorens zo stellig een mening naar voren te brengen als Duurvoort doet, lijkt het me verstandig eerst de uitkomsten van het onderzoek en het uiteindelijke oordeel van de rechter af te wachten.

Jacques Lambermon, wijkagent, Bennebroek

Etnisch profileren (2)

Onze geadopteerde zoon uit Sri Lanka voelt zich niet gediscrimineerd, behalve door de politie. Sinds hij zijn rijbewijs heeft, is hij al een tiental keer zonder reden aangehouden. 'Wij letten op jongens zoals jij', kreeg onze zoon eens van een agent te horen toen hij vroeg naar de reden van zijn aanhouding.

Al tweemaal is onze zoon na het stappen in een politiecel geëindigd. De redenen hiervoor zijn zeer minimaal. De laatste keer dat hij een nacht op het politiebureau moest doorbrengen, was er zelfs sprake van uitlokking. Tijdens het stappen werd onze zoon hinderlijk achterna gelopen en werd hij met een overdreven Marokkaans accent nagepraat. Onze zoon liet zich uit de tent lokken en riep een scheldwoord.

Dat was voor een viertal agenten reden genoeg om hem te 'overmeesteren' (mijn zoon weegt 53 kg en is 1.60 m) en een nacht in de cel te zetten. Als maatschappelijk werker heb ik in Breda met verschillende bekwame wijkagenten samengewerkt. Toen ik de ervaringen van mijn zoon bij hen ter sprake bracht, gaven zij aan dat er bij de politie helaas ook rotte appels werkzaam zijn.

Discriminatie door de politie moet inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt bij de politie zelf. Daarom ben ik voorstander van het invoeren van stop & search-formulieren en van het opzetten van een meldpunt voor politiemedewerkers waar zij het discriminerende gedrag van collega's aan de kaak kunnen stellen.

Marja Visker, Breda

Etnisch profileren (3)

Iedere vorm van racisme en discriminatie is verwerpelijk en kwalijk. En van principes als gelijke behandeling van verdachte individuen en proportionaliteit bij het toepassen van geweld mag nooit worden afgeweken. Alleen, wat te doen als bepaalde etnische groepen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken? Mag je dan niet aan profiling doen, in termen van risicogroepen denken en daar extra je aandacht op richten? Hoe kan anders aan goed risicomanagement worden gedaan bij het opsporen en aanpakken van criminaliteit?

H. Buist, Amersfoort

Leesclubdictatuur

Graag beveel ik Ionica Smeets (V, 8juli) en alle andere leesclubleden in Nederland een nog genialere vorm van een leesclub aan. Het betreft een clubvariant waarin alle leden hun eigen leesdictator zijn. In de leesclub Houten Oren, vernoemd naar een absurd verhaal van schrijver Aat Ceelen, zijn wij nooit verplicht een gekozen titel te lezen binnen een bepaalde tijdspanne.

Ook hebben we onszelf verlost van het eindeloos uitwringen van het thema en de mogelijke bedoeling van een schrijver. Tijdens een bijeenkomst van Houten Oren nemen wij leden allemaal een boek mee dat ons om welke reden dan ook uitermate boeit. Daaruit lezen wij zelfgekozen fragmenten voor en vertellen we naar gelang de behoefte iets over de auteur en zijn oeuvre. Vervolgens raken we onvermijdelijk in gesprek over de inhoud van het gekozen werk en de al dan niet aanwezige verbindingen met onze werkelijkheid.

Door Houten Oren maak ik kennis met literatuur, biografieën, poëzie, kinder- en kookboeken. Regelmatig leidt een bepaald onderwerp mij ook naar interessante locaties zoals de bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied. Lang geleden zat ik gevangen in de dictatuur van één enkele titel en de dwang het boek desnoods tegen heug en meug te moeten uitlezen. Gelukkig ben ik uit dat keurslijf ontsnapt.

Lidy Peters, Hilversum

Excellent onderwijs

In wat voor wereld leef ik wanneer in een van de rijkste landen van onze beschaving (een deel van) het onderwijs vrijwilligerswerk is geworden? (Voorpagina, 9 juli) Als staatssecretaris Dekker ook maar een fractie van de bevlogenheid van schooldirecteur Eric van 't Zelfde en zijn docententeam zou hebben, zou hij zijn werk wellicht wat beter gaan uitvoeren.

Hans van Wijk, Lelystad

Excellent onderwijs (2)

In de column van Toine Heijmans (O&D, 30 juni) wordt meer dan eens duidelijk dat staatssecretaris Dekker enkel en alleen kan omgaan met excellente leerlingen. Dekker gaat taart eten met gediplomeerden die beschikken over een cijferlijst met negens en tienen en trakteert excellente basisscholen die bij de Cito-eindtoets ruim boven het landelijk gemiddelde scoren.

Op deze manier laat de staatssecretaris blijken dat hij zo ver van de dagelijkse praktijk van het onderwijs is vervreemd, dat hij feeling voor kinderen die ondanks veel inzet iets niet of nog niet kunnen volledig ontbeert. Dekker zal zo nooit een excellente staatssecretaris worden. Gelukkig hebben we een minister van Onderwijs die openlijk durft te zeggen dat vmbo-leerlingen die als vakman van school komen óók een excellente prestaties hebben geleverd.

Wim Rutgers, voormalig basisschooldirecteur, Vragender

Bittere nasmaak

In het artikel over de 'Maror-gelden' (Ten Eerste, 8 juli) geeft Sjors van Beek een juiste uitleg over de aard van deze gelden. De koppenmaker heeft er helaas niets van begrepen. Eregelden? De eer om beroofd te worden of vermoord?

Hans van Lier, Amsterdam

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden