Debat Mansveld van minuut tot minuut - 'Ging er dan echt geen belletje rinkelen?'

Donderdag moesten staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) en minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zich verantwoorden voor het feit dat een kritisch rapport over ProRail niet naar de Kamer is gestuurd. Volkskrant.nl volgde het debat live. Lees hieronder het verslag van minuut tot minuut.

Minister Melanie Schultz van Haegen (L) en staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu tijdens een debat in de Tweede Kamer over het rapport ProRail van de Inspectie. Beeld anp

De blunder die ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben begaan door een kritisch rapport niet naar de Tweede Kamer te sturen, heeft minister Melanie Schultz en staatssecretaris Wilma Mansveld een 'gele kaart' opgeleverd. De bewindslieden moeten voor 1 april orde op zaken stellen op hun departement, staat in een motie van PVV, SP, CDA, 50PLUS en GroenLinks. De motie zal waarschijnlijk door de VVD worden gesteund.

Tijdens een bij vlagen chaotisch debat dat inclusief de vele schorsingen zeven uur duurde, moesten de twee bewindslieden verdedigen dat een kritisch inspectierapport over ProRail op het ministerie bleef liggen. Oorspronkelijk zou alleen Mansveld het woord voeren, maar halverwege het debat vroeg de Kamer om de aanwezigheid van Schultz.

Mansveld haalde veel kou uit de lucht door ruiterlijk haar excuses aan te bieden. 'Dit had niet zo gemoeten', zei ze meerdere keren. De oppositie waardeerde dat Mansveld verantwoordelijkheid nam, maar had moeite met de verklaring van Mansveld dat ze tot deze week niks van het rapport afwist. Mansveld hield stand en wees keer op keer naar het ministerie, waar twee afdelingen langs elkaar heen werkten waardoor het rapport, ondanks een gebod van de minister, op de plank bleef liggen. Die verdedigingslinie werd ook adequaat behouden door Schultz. Van een motie van wantrouwen, die de SP misschien zou gaan indienen, was dan ook geen sprake.

31 januari 2013, 22:16

Het debat is ten einde, zeven uur na aanvang.

31 januari 2013, 22:07

Schultz

Minister Schultz heeft wat moeite met de formuleringen in de motie van de 5 partijen. Ze stelt een bepaalde interpretatie voor, waarbij ze de Kamer nog in een brief zal informeren over de organisatieaanpassingen die zijn beloofd. Ze zal geen mededelingen doen over personele consequenties. 'Dit is in feite wat we al gezegd hebben in het debat', concludeert Schultz.

Machiel de Graaf (PVV) zegt deze interpretatie te ondersteunen. Dat betekent waarschijnlijk dat bij de stemming volgende week dinsdag de VVD ook mee zal stemmen. De Kamer verplicht Schultz en Mansveld daarmee te rapporteren over de genomen maatregelen om de organisatie te verbeteren.

De motie van GroenLinks dat inspectierapporten meteen openbaar komen wordt door Schultz ontraden. Het voorstel van de bewindslieden is nou juist om rapporten binnen 6 weken naar de Kamer te sturen. 'Het moet langs ons', aldus de minister.

31 januari 2013, 22:04

Mansveld

Staatssecretaris Mansveld begint met haar oordeel over de brief van Strukton. Ze zegt te erkennen dat het 'een brandbrief' is. 'Maar ik blijf het ongefundeerd vinden om van Engelse toestanden te spreken', aldus Mansveld.

31 januari 2013, 21:47

Schorsing

De bewindslieden gaan zo nog één keer reageren. Ze krijgen 15 minuten de tijd om dit voor te bereiden. Om 23.00 uur gaan we weer verder. Dat is overigens bijna 7 uur na aanvang van het debat.

31 januari 2013, 21:35

Tweede termijn

De Rouwe vraagt aan Mansveld of ze wil erkennen dat de brief van Strukton, die ze in december wegzette als 'onvoldoende gefundeerd', nu een meer positief oordeel verdient.

VVD-Kamerlid Betty de Boer is lang niet aan het woord geweest. De PvdA en de VVD hebben zich stilgehouden. De Boer noemt het achterhouden van het rapport nu 'onverkwikkelijk', maar gaat akkoord met de uitleg van het bewindslieden.

De oppositie vraagt De Boer om mee te stemmen met de door 5 partijen ondertekende motie om voor 1 april orde op zaken te stellen op het ministerie. De VVD lijkt daar wel wat voor te voelen, mits de uitleg niet al te radicaal is.

31 januari 2013, 21:29

Tweede termijn

D66-Kamerlid Van Veldhoven somt de fouten nog eens op. Ze concludeert: 'Alle laden moeten nu open en we willen binnen drie maanden een rapport.' En: 'Voor D66 is dit een gele kaart.' Ze roept coalitiepartijen PvdA en VVD op de motie te steunen omdat 'dit niet getolereerd kan worden'.

Van Tongeren eist per motie dat alle inspectierapporten vanaf nu direct naar de Kamer worden gestuurd, zonder tussenkomst van het ministerie.

31 januari 2013, 21:26

Tweede termijn

We gaan naar de tweede termijn. Nu gaan er moties worden ingediend. De Graaf (PVV) vraagt per motie dat de communicatierichtlijnen voor 1 april worden verbeterd bij het ministerie. De motie is ondertekend door 5 partijen; PVV, SP, D66, GroenLinks en D66.

De Graaf zegt: 'Excuses aanvaard, maar mijn applaus heb ik ingetrokken.' Ook SP-Kamerlid Bashir zegt blij te zijn met de excuses van de minister.

31 januari 2013, 21:21

Schultz

Van Tongeren wil nog weten of de 'beleidsafdeling' bewust het rapport heeft achtergehouden, en waarom. Schultz antwoordt dat je je hierbij niet teveel moet voorstellen. Het gaat om misvattingen en miscommunicatie, niet om een bewuste actie. De minister zegt dat al dit soort vragen mee zullen worden genomen in het 'daderonderzoek' binnen het ministerie.

De Rouwe vraagt of de inspectie wel helemaal onafhankelijk is omdat haar rapport bleef liggen binnen het ministerie.

31 januari 2013, 21:10

Schultz

De Rouwe van het CDA wil een 'kritische zelfreflectie' van minister Schultz. Had de minister niet gewoon moeten weten dat er een WOB-verzoek liep tegen een rapport dat eigenlijk bij de Kamer had moeten liggen. Schultz herhaalt dat ze het gewoon niet wist en dat een WOB-verzoek nou eenmaal tijd vergt binnen de ambtelijke organisatie.

De minister wil niet zeggen dat ze een fout heeft begaan, als De Rouwe aandringt of ze het niet had moeten weten. 'Ja, ik voel me ook verantwoordelijk', zegt Schultz.

31 januari 2013, 20:58

Schultz

De minister zegt in navolging van Mansveld dat er op het ministerie een systeem zal worden ingevoerd waardoor brieven niet meer blijven liggen. 'Natuurlijk wil je met hindsight dat je nog eens gecontroleerd had of het rapport en de brief wel was verstuurd.'

Van Veldhoven wil nog eens weten of Schultz niet heeft opgemerkt dat er iets mis was toen er twee WOB-verzoeken binnen kwamen, begin december. Schultz zegt dat dit kan voorkomen, ze let ook niet op alles in de portefeuille van haar staatssecretaris. De minister krijgt meteen van een van haar ambtenaren op papier hoe de formele WOB-procedure in elkaar zit. Ze deelt dit ter plekke met de Kamer.

31 januari 2013, 20:52

Heel veel Kamerleden zijn nog in het gebouw, vanwege het feit dat er misschien straks gestemd gaat worden over moties.

Bijna alle fractievoorzitters zijn inmiddels aanwezig. Alleen PvdA-leider Samsom en VVD-staatssecretaris Zijlstra laten zich niet zien.

31 januari 2013, 20:47

Schultz

De minister zegt dat er geen ruzie is tussen afdelingen op het departement. Het ging meer om een verschil van inzicht over het moment dat het rapport naar de Kamer moest worden gestuurd.

Van Tongeren wil weten of het rapport onbelangrijk was een daarom 'in een la verdween' of groot genoeg was om in het overdrachtsdossier van de minister (bij de verkiezingen) te komen.

Schultz herhaalt dat dit soort rapporten niet in de overdracht worden besproken. Ze zegt ook nog eens dat het is blijven liggen in het ministerie.

Minister Melanie Schultz van Haegen (R) bij de microfoon. Beeld anp
Minister Melanie Schultz van Haegen en staatssecretaris Wilma Mansveld (L) van Infrastructuur en Milieu zijn onderweg naar de Tweede Kamer voor het debat over het rapport ProRail van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Beeld anp

31 januari 2013, 20:38

Schultz

Nu gaat minister Schultz vragen beantwoorden. Kamerleden mogen direct vragen stellen aan de minister. 'Een beetje een ongebruikelijke procedure', erkent Kamervoorzitter Van Miltenburg.

Schultz vertelt dat ze op 6 september 2012 opdracht heeft gegeven om het rapport over ProRail naar de Kamer te sturen. Daarna ging de opdracht naar het ministerie die met de begeleidende Kamerbrief aan de slag moest gaan. Dat is niet gebeurd. 'Wat je als minister niet doet is het hele traject volgen', stelt Schultz, 'een organisatie is gebaseerd op vertrouwen'.

Bashir vraagt of er bij Schultz 'dan nooit een belletje is gaan rinkelen' omdat het rapport niet bij de Kamer terecht kwam. Schultz stelt dat zij er altijd van uit is gegaan dat het rapport bij de Kamer was beland.

31 januari 2013, 20:35

Mansveld

De staatssecretaris is klaar met haar beantwoording. D66-Kamerlid Van Veldhoven vindt het raar dat Mansveld pas heel laat wist van het WOB-verzoek. Ze wil meer weten over de procedure. Mansveld komt hierop terug in haar tweede termijn.

31 januari 2013, 20:27

Mansveld

De Rouwe wil weten waarom het rapport niet naar de Kamer is gegaan noch op de website van het ministerie is gezet. Mansveld herhaalt dat het hier allemaal fout is gegaan. Er is een 'go' gegeven door de minister, en daarna zijn 'twee afdelingen met elkaar in discussie gegaan', met het niet-sturen van het rapport als resultaat. SP-Kamerlid vraagt zich af of de politieke verhoudingen wel kloppen op het ministerie.

Mansveld zegt dat het om 'de beleidsafdeling' gaat op het departement.

Van Tongeren (GroenLinks) legt de schuld bij de secretaris-generaal van het ministerie. Mansveld herhaalt dat er 'op ambtelijk niveau discussie is gekomen' en daarom worden er nu een aantal maatregelen getroffen.

31 januari 2013, 20:26

'Het is goed als we dit debat een beetje met rust doen', zegt Kamervoorzitter Van Miltenburg tegen CDA'er Sander de Rouwe.

31 januari 2013, 20:22

Mansveld

Van Tongeren wil weten of de situatie bij ProRail is verbeterd in de laatste zes maanden. Mansveld antwoordt dat ze dit nog niet kan zeggen. Ze heeft vandaag van de inspecteurs gehoord dat 'het spoor veilig is', zo herhaalt ze.

31 januari 2013, 20:14

Mansveld

Norbert Klein (50PLUS) wil opheldering over de brief van 10 december. Was de veroordeling van de conclusies van Strukton nu inhoudelijk juist of niet? Mansveld reageert wederom niet direct op deze vraag maar herhaalt dat ze van het rapport had moeten weten.

Staatssecretaris Wilma Mansveld. Beeld anp

31 januari 2013, 20:04

Mansveld

Van Veldhoven vraagt of Mansveld nu nog steeds achter de brief staat van 10 december, waarin ze de brandbrief van Strukton 'onvoldoende gefundeerd en voorbarig' noemde. Mansveld gaat hier niet op in, ze benadrukt dat haar ambtenaren haar hadden moeten vertellen over het inspectierapport.

PVV-Kamerlid De Graaf zegt dat hij vanwege de 'chaos' hij zijn waardering van eerder vanavond (voor de excuses) weer intrekt. PVV-leider Geert Wilders zit inmiddels ook in de zaal.

31 januari 2013, 19:55

Mansveld

Op voorstel van de Kamervoorzitter mag de staatssecretaris eerst haar bijdrage afmaken. Mansveld vertelt over de verbeteracties die ProRail is gaan uitvoeren nadat het inspectierapport uitkwam. Gisteren schreef Mansveld dat dit de reden was dat het ministerie het rapport niet naar de Kamer heeft gestuurd.

Mansveld betoogt ook dat het spoor veilig is en dat de realiteit anders is dan het inspectierapport doet vermoeden. ProRail heeft namelijk allemaal verbeteringen doorgevoerd. Daarom vindt Mansveld de brandbrief van november 2012 nog steeds voorbarig, zegt ze.

31 januari 2013, 19:45

Mansveld

We gaan weer beginnen. Maar voordat Mansveld goed en wel is begonnen, heeft SP-Kamerlid Bashir al weer een vraag gesteld. Hij zegt dat een persvoorlichter van Mansveld op 30 november tegen een journalist van de Volkskrant heeft gezegd dat het rapport nog naar de Tweede Kamer gestuurd moest worden. Bashir wil weten of het dus klopt dat de persvoorlichter wel van het rapport wist, maar de staatssecretaris niet.

Mansveld stelt dat de persvoorlichter dit gesprek niet met haar gedeeld heeft en dat het deel uitmaakt van het proces binnen een organisatie. Bashir concludeert cynisch dat nu blijkt dat Mansveld de enige was op het ministerie die niet van het rapport wist.

31 januari 2013, 19:30

Schorsing

Er wordt nu alsnog een extra kwartiertje geschorst tot 20.45 uur.

Minister Melanie Schultz van Haegen (L) en staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Beeld anp

31 januari 2013, 19:26

Wat er nu gebeurt is onduidelijk. De Kamerleden hebben gevraagd om een extra schorsing, maar de bewindlieden geven eerst antwoord op een aantal feitelijke vragen. Minister Schultz legt bijvoorbeeld uit dat ze begin september een handtekening heeft gezet onder de opdracht de rapporten naar de Kamer te sturen.

Sander de Rouwe (CDA) merkt op dat hij heeft vernomen dat het bewuste rapport eind augustus op de website van het ministerie zou worden gepubliceerd. Is dat gebeurd, vraagt hij. Mansveld stelt dat dit niet is gebeurd vanwege de eerder al genoemde discussie tussen twee afdelingen op haar ministerie.

31 januari 2013, 19:18

PVV-Kamerlid De Graaf geeft aan dat hij te weinig tijd heeft de stukken goed te lezen. Een meerderheid steunt zijn verzoek om een extra leespauze. Om 20.35 uur gaat het debat dan ook echt beginnen.

Ondertussen is de Tweede Kamer een stuk voller geworden. Veel Kamerleden zijn na de dinerpauze aangeschoven in de plenaire zaal.

Hoewel de leespauze eigenlijk zou moeten beginnen, stellen verschillende Kamerleden nog tal van vragen ter verduidelijking. Ze missen gebeurtenissen op de tijdlijn, of specifieke data.

31 januari 2013, 19:05

De definitieve tijdlijn is inmiddels naar de Kamerleden gestuurd. Op 6 september 2012 heeft minister Schultz haar ambtenaren opdracht gegeven het rapport van de inspectie over spoorbeheerder ProRail samen met drie andere rapporten naar de Kamer te sturen. Dat gebeurde niet. Op 3 december volgde het WOB-verzoek van de Volkskrant om het rapport boven water te krijgen.

In het debat wat straks volgt is het vooral minister Schultz die moet gaan uitleggen waarom het rapport niet naar de Kamer is gestuurd en/of waarom ze later niet heeft opgemerkt dat het rapport niet bij de Kamer aankwam.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer. Beeld anp

31 januari 2013, 18:56

Schorsing

We zijn inmiddels een uur verder en het debat gaat weer beginnen. We zien uit naar het nieuwe feitenrelaas van de staatssecretaris en de net aangeschoven minister Schultz. Kamervoorzitter Van Miltenburg deelt echter meteen mee dat er een extra schorsing is van een kwartier, omdat de stukken pas net aangekomen zijn. Zo hebben de Kamerleden tijd om de stukken te lezen.

31 januari 2013, 17:49

Schorsing

Minister Schultz is inmiddels in de Kamer aangekomen en het debat gaat verder. Eerst mag Mansveld haar termijn afmaken.

Het feitenrelaas is inmiddels vrijgegeven, maar er blijft onduidelijkheid over de tijdlijn, zoals over wanneer het WOB-verzoek is ingediend door de Volkskrant. De staatssecretaris zegt 6 december, maar moet dit meteen weer corrigeren naar 3 december.

Er lijkt nog geen volledige tijdlijn te zijn en de oppositie wil meer informatie over de feiten. Wie wist wanneer over het rapport, is daarbij de hamvraag.

De Graaf doet een verzoek voor een schorsing van 30 minuten. Dit verzoek krijgt steun. Kamervoorzitter Van Miltenburg maakt er 45 minuten van, zodat er meteen gegeten kan worden. Van Veldhoven wil graag ook het WOB-verzoek zien. Er wordt besloten tot een schorsing van een uur.

31 januari 2013, 17:25

Schorsing

De vergadering is voor onbepaalde tijd geschorst. Kamervoorzitter Van Miltenburg belt met minister Schultz om te kijken of ze vanavond naar de Kamer kan komen.

31 januari 2013, 17:16

Schorsing

Een punt van orde. GroenLinks Kamerlid Van Tongeren eist dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ook naar de Kamer komt om zich te verantwoorden. Dit verzoek krijgt brede steun. De vergadering wordt voor onbepaalde tijd geschorst zodat Schultz gebeld kan worden.

Schultz zal uit moeten leggen of ze op 6 december wist van het rapport van de inspectie. Op 10 december stuurde Mansveld een brief naar de Kamer waarin ze een brandbrief van Strukton 'voorbarig en onvoldoende gefundeerd' noemde. Tegelijk was het inspectierapport, met soortgelijke conclusies, wel op het ministerie bekend. Mansveld verklaarde vandaag op dat moment niets te weten van dat rapport. Wist Schultz wel van het bestaan af?

(VLNR) Kamerleden Farshad Bashir (SP), Stientje Veldhoven-van der Meer (D66) en Liesbeth van Tongeren van GroenLinks tijdens het debat in de Tweede Kamer. Beeld anp

31 januari 2013, 17:06

Mansveld

SP-Kamerlid Bashir spreekt over 'een chaos' op het ministerie. Garandeert Mansveld dat dit nooit meer zal voorkomen? 'Ik heb in mijn leven nog nooit iets kunnen garanderen, maar iedereen begrijpt heel goed dat dit nooit, nooit meer mag gebeuren', zo antwoordt de staatssecretaris.

De Rouwe vraagt of er nog meer dossiers zijn die openbaar moeten worden gemaakt. Mansveld zegt dat dit niet zo is. De Rouwe vraagt ook of de Kamer een feitenrelaas van de gebeurtenissen vanaf 6 december op schrift kan krijgen. Van Veldhoven wil dit ook. Mansveld zegt dit toe, het feitenrelaas komt nog voor de tweede termijn beschikbaar.

31 januari 2013, 16:59

Mansveld

Mansveld zegt dat 'disciplinaire maatregelen' voor haar ambtenaren tot de mogelijkheden behoort, als ze in gesprek gaat met haar secretaris-generaal.

Bijna alle leden van de oppositie spreken hun waardering uit voor de excuses van Mansveld. De Graaf (PVV) heeft 'bewondering en waardering'.

31 januari 2013, 16:54

Mansveld

Belangrijk is dat Mansveld haar excuses heeft gemaakt. Daardoor is er kou uit de lucht, zoals CDA-Kamerlid De Rouwe zegt.

Nu verschuift de aandacht naar de gang van zaken op het ministerie. Mansveld zegt dat het ministerie 'ondersteboven is gekeerd' en dat zo naar boven is gekomen wat er precies is gebeurd.

Mansveld zegt dat ze pas vorige week op de hoogte is gebracht van het rapport, toen het WOB-verzoek liep van de Volkskrant.

De discussie tussen de afdelingen op het ministerie ging over de vraag of de maatregelen die ProRail aankondigde het openbaar maken van het rapport nog nodig maakte.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Beeld ANP

31 januari 2013, 16:46

Mansveld

Mansveld begint met haar beantwoording. Ze zegt dat er na de Kamerbrief van gisteren 'nieuwe feiten' naar boven zijn gekomen. Ze gaat dat nu uitleggen.

Mansveld stelt dat er begin september discussie is geweest tussen twee afdelingen waarna er geen opvolging is geweest aan de opdracht om diverse rapporten naar de Kamer te sturen. Mansveld zegt dat ze niet op de hoogte was van het rapport.

'Ik ben politiek verantwoordelijk en ik bied hierbij dan ook mijn excuses aan', aldus Mansveld.

Ze zegt dat er maatregelen zullen worden getroffen. Er is een gesprek met de secretaris-generaal en met de minister. Intern zullen de regels worden aangescherpt. Alle rapporten zullen binnen zes weken naar de Kamer worden gestuurd.

31 januari 2013, 16:26

Schorsing

De Kamerleden zijn nu allemaal aan de beurt geweest. Nu is het woord aan de staatssecretaris voor de beantwoording. Mansveld vraagt om maar liefst 20 minuten schorsing om dit voor te bereiden. Even pauze dus.

31 januari 2013, 16:24

SGP

SGP-Kamerlid Bisschop wil weten waarom Mansveld schreef dat er geen zorgen waren over de veiligheid op het spoor, terwijl er naast de brandbrief van Strukton ook nog dit rapport lag. Waarom gaf Mansveld aan de brief de kwalificatie 'voorbarig' in december?

31 januari 2013, 16:11

VVD

Ook VVD-Kamerlid Betty de Boer vindt dat het rapport naar de Kamer gestuurd had moeten worden. Ze wil een toelichting van Mansveld.

De oppositiepartijen staan alweer bij de interruptiemicrofoon. Van Veldhoven wil weten wat De Boer van het rapport vindt, maar daar wil het VVD-Kamerlid niet op ingaan. Ze speelt de vraag door naar Mansveld. Die moet straks aangeven wat de status is van het rapport.

VVD-Kamerlid Betty de Boer (Links). Beeld anp

31 januari 2013, 16:00

50PLUS

Norbert Klein van 50PLUS gaat in op de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Hij zegt dat 'de minister altijd verantwoordelijk blijft'. Klein: 'Hoe kunnen we de staatssecretaris aanspreken terwijl de minister verantwoordelijk is?'

31 januari 2013, 15:47

PvdA

Hoogland probeert de discussie te verleggen naar de veiligheid op het spoor. 'We moeten het nu over de inhoud hebben.' Hij zegt dat nog niet is gebleken dat de veiligheid op het spoor in het geding is. Van Tongeren vraagt hoe Hoogland dit zo zeker weet. Hoogland zegt dat nog niet is aangetoond dat het spoor niet meer veilig is.

Hoogland zegt ervan uit te gaan dat het 'nu beter gaat' op het spoor, omdat ProRail dat vorige zomer heeft beloofd aan het ministerie. CDA'er De Rouwe betwijfelt of Hoogland dit zo zeker kan weten.

PvdA'er Duco Hoogland. Beeld ANP

31 januari 2013, 15:41

PvdA

PvdA'er Duco Hoogland uit ook zijn ongenoegen over de werkwijze van zijn partijgenoot Mansveld. Hij vraagt of dit soort rapporten vanaf nu altijd openbaar gemaakt kunnen worden.

Hij vraagt ook of Mansveld een nieuw technisch rapport kan laten maken over de staat van de veiligheid op het spoor.

Hij zegt op aandringen van de oppositie dat hij vindt dat het rapport eerder naar de Kamer gestuurd had moeten worden, maar dat hij nu genoegen neemt met het feit dat de Kamer het rapport nu wel heeft.

Bij de interruptiemicrofoon willen verschillende oppositieleden weten welke 'kwalificatie' Hoogland geeft aan het handelen van de staatssecretaris. Het PvdA-Kamerlid wil daar niet aan, hij blijft bij zijn woorden dat het zo niet had gemoeten.

31 januari 2013, 15:31

CDA

Het CDA is aan de beurt, bij monde van Sander de Rouwe. Hij noemt dit een 'serieuze misser' van Mansveld. Kende de staatssecretaris het rapport toen ze in december een brandbrief met soortgelijke conclusies afdeed als 'ongefundeerd en voorbarig'?

De Rouwe hekelt de handelswijze van Mansveld, omdat het kabinet dan altijd rapporten kan achterhouden met de redenering dat verbetering op handen is, zoals Mansveld schreef in haar brief gisteren.

31 januari 2013, 15:27

GroenLinks

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren doet haar beklag over 'de houding' van de staatssecretaris. In haar brief vermeldde ze dat het 'wellicht beter' was geweest de Kamer te informeren. Van Tongeren vindt dit veel te zacht uitgedrukt.

Van Tongeren wil weten waarom ze denkt dat er de laatste tijd bij ProRail veel verbeterd is. En hoe serieus neemt Mansveld haar eigen inspectie?

31 januari 2013, 15:23

D66

Het handelen van Mansveld roept veel vragen op, zegt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. Ze wil weten waarom het document niet naar de Kamer werd gestuurd, ook niet nadat het opgevraagd werd middels een WOB-verzoek door de Volkskrant.

Kende Mansveld het rapport afgelopen december, toen zij de brandbrief van Strukton met een soortgelijke inhoud 'voorbarig' noemde? Vindt zij dat problemen vermeld moeten worden bij de Kamer?

31 januari 2013, 15:15

SP

SP-Kamerlid Farshad Bashir citeert uit het rapport en hij hamert erop dat deze punten besproken hadden moeten worden. Waarom is het rapport niet naar de Kamer gestuurd? Wist de staatssecretaris van dit rapport, zo vraagt Bashir.

Hij noemt de situatie 'onacceptabel', omdat de Kamer geïnformeerd had moeten worden. Bashir wijst erop dat de Kamer 'oud en wijs genoeg' is om zelf te beslissen welke rapporten zij wil zien en welke niet.

31 januari 2013, 15:10

PVV

De Graaf (PVV) concludeert alvast op basis van het nu vrijgekomen rapport dat 'de veiligheid van het spoor in het gedrang is'.

'Wij wisten niets van dit rapport, en dat is onbestaanbaar', aldus De Graaf. 'De alarmbellen op het ministerie hadden allang af moeten gaan, maar het lijkt erop alsof iedereen daar lag te slapen. Wat zegt dit over de cultuur op het ministerie?'

De Graaf wil weten wat Mansveld gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen, vraagt De Graaf. Hij vraagt excuses van Mansveld aan de Kamer, en 'aan het personeel van de spoorbedrijven'.

31 januari 2013, 15:06

De spreektijden zijn vier minuten. De eerste spreker is Machiel de Graaf van de PVV.

PVV-Kamerlid Machiel de Graaf. Beeld anp

31 januari 2013, 15:04

Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft plaatsgenomen in het regeringsvak. Veel fotografen maken van de gelegenheid gebruik om een foto te maken van de bewindsvrouw.

31 januari 2013, 15:01

Het debat staat gepland voor 16.00 uur, maar het lijkt iets later te gaan beginnen.

Woensdag openbaarde de Volkskrant dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een kritisch rapport van de inspectie over spoorbeheerder ProRail zeven maanden onder de pet heeft gehouden.

In een brief schreef Mansveld De Kamer woensdag al dat het 'wellicht' beter was geweest om het rapport met de Kamer te delen. Maar, schreef ze, het rapport is nooit openbaar gemaakt omdat ProRail de inspectie juni vorig jaar beterschap beloofde. Het beeld in het rapport was dus al 'achterhaald', vindt de staatssecretaris.

Het is onwaarschijnlijk dat Mansveld in het debat met deze uitleg wegkomt. SP-Kamerlid Farshad Bashir zinspeelde op een motie van wantrouwen. Andere oppositiepartijen als CDA en GroenLinks nemen de zaak hoog op. Op z'n minst zal de staatssecretaris flinke excuses moeten maken.

Als de motie van wantrouwen er komt zal die niet worden aangenomen. Coalitiepartijen VVD en PvdA lieten blijken vergevingsgezind te zijn jegens Mansveld.

Voor Mansveld is het zaak de schade te beperken. Om dat te doen zal ze de Kamer moeten overtuigen dat er vanaf nu een andere wind gaat waaien in de communicatie over de spoorproblemen. Inhoudelijk zal ze helder moeten maken hoe ze wil gaan balanceren tussen kosten en kwaliteit van het spooronderhoud.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.