De zeven plagen van de NS

De NS dreigt miljoenen mis te lopen als de ov-jaarkaart wordt afgeschaft. En dat is niet de enige verandering die nadelig uitpakt voor het vervoersbedrijf. Wordt 2013 een rampjaar voor de Nederlandse Spoorwegen?

1. Afschaffing van de ov-studentenkaart


Bert Meerstadt maakte er geen geheim van bij de presentatie van de jaarcijfers over 2012. De gratis ov-jaarkaart voor studenten is een van de kurken waarop het concern drijft volgens de NS-topman. Tijdens de spits is 25 tot 40 procent van de treinreizigers student. Uit antwoorden op Kamervragen over de begroting over 2012 blijkt wat dit de NS oplevert: alleen al in 2011 ontving het spoorbedrijf 446,6 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs om al die studenten te vervoeren.


Het kabinet wil van die dure studentenkaart af. Het is nog onduidelijk hoe het studentenarrangement er vanaf 2016 gaat uitzien, maar studenten kunnen nadien op zijn best rekenen op een gratis trajectkaart. Onderwijsminister Bussemaker heeft becijferd dat 30 procent van de treinritten van studenten niet studiegerelateerd zijn. Die ritten zullen straks zeker niet meer worden vergoed. Het kabinet geeft onderwijsgeld liever uit aan onderwijs.


De bezuinigingen op de ov-studentenkaart stellen de NS voor twee problemen. Op korte termijn zullen de inkomsten uit de treinkaartjes dalen. De ov-sector heeft zelf berekend dat studenten na de afschaffing van de ov-kaart 45 procent minder gebruik zullen maken van het openbaar vervoer. Op lange termijn zal de NS meer moeite moeten doen forenzen de trein in te lokken. Uit marktonderzoek van het spoorbedrijf blijkt dat forenzen die tijdens hun studie gewend zijn geraakt aan het openbaar vervoer ook nadien vaker voor de trein kiezen.


2. ONRENDABELE LIJN


IN HET PLAN VAN DE GEMEENTE DEN HAAG EEN NIEUWE INTERCITYVERBINDING MET BRUSSEL IN HET LEVEN TE ROEPEN, SCHUILT MOGELIJK EEN TWEEDE FINANCIëLE ADERLATING VOOR DE NS. AL SINDS HET EERSTE ONDERNEMINGSPLAN VOOR EEN HOGESNELHEIDSLIJN NAAR BRUSSEL IN 1989 WERD OPGESTELD, WAS DUIDELIJK DAT DEZE DE BENELUXTREIN - DIE VAN AMSTERDAM VIA DEN HAAG EN ROTTERDAM NAAR ANTWERPEN EN BRUSSEL REED - ZOU VERVANGEN. OM VOLDOENDE REIZIGERS NAAR DE FLITSTREIN TE LOKKEN, MOEST DE GEWONE INTERCITYVERBINDING WORDEN GESCHRAPT.


MAAR NU DE HSL RIJDT, LEGT DE GEMEENTE DEN HAAG ZICH DAAR NIET MEER BIJ NEER. HET STADSBESTUUR WIL DE RECHTSTREEKSE VERBINDING MET BRUSSEL TERUG EN IS DAAROM EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE BEGONNEN VOOR EEN NIEUWE INTER-CITYDIENST VAN DEN HAAG NAAR BRUSSEL. AL ZOU DE NS HET WILLEN, DAN KAN HET BEDRIJF NIETS DOEN OM DE HAAGSE PLANNEN TE BLOKKEREN. DE EUROPESE MARKT VOOR INTERNATIONAAL TREINVERKEER IS AL VOLLEDIG GELIBERALISEERD.


EEN RIT VAN DEN HAAG NAAR BRUSSEL MET DE LAGE LANDENLIJN ZAL STRAKS IETS LANGER DUREN DAN WANNEER EEN REIZIGER VAN DEN HAAG NAAR BRUSSEL IN ROTTERDAM OVERSTAPT OP DE HOGESNELHEIDSLIJN. WEL ZAL EEN KAARTJE VOOR DE LAGE LANDENLIJN ALS HET AAN DEN HAAG LIGT GOEDKOPER ZIJN.


ALS DE LAGE LANDENLIJN ER KOMT, ZAL DEZE HOE DAN OOK EEN SUBSTANTIEEL AANTAL REIZIGERS VAN DE FYRA AFSNOEPEN. HET IS WEL DE VRAAG OF DEZE LIJN ER KOMT: EEN WOORDVOERDER VAN DE NS STELT DAT DE BENELUXTREIN ONRENDABEL WAS. GEEN ENKEL SPOORBEDRIJF WIL EEN ONRENDABELE LIJN EXPLOITEREN.


3. Binnenlandse concurrentie


Ondertussen liggen er in Brussel plannen op de tekentafel om ook op binnenlandse lijnen meer concurrentie toe te laten. De Europese Commissie wil lidstaten verplichten de hoofdrailnetconcessies in ten minste drie stukken op te knippen en via openbare aanbestedingen in de markt te zetten.


De directie van de NS ziet de Europese spoorplannen als een bedreiging voor het bedrijf. De NS ontleent zijn bestaansrecht aan het Nederlandse hoofdrailnet, dat bestaat uit alle intercitylijnen en de stoptreinlijnen in en naar de Randstad. De NS heeft de concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet altijd onderhands gegund gekregen. De NS heeft kortom niets te winnen met meer marktwerking op het binnenlandse spoor, terwijl het wel marktaandeel kan verliezen.


De NS voorspelt dat het opknippen van de hoofdrailnetconcessie tot meer vertragingen en bureaucratie zullen leiden. Bovendien vreest het bedrijf voor onwerkbare prestatieafspraken op het moment dat er meerdere vervoersbedrijven actief zijn in de Randstad. Een gestrande trein van vervoerder A leidt dan immers tot vertragingen bij vervoerder B. Wie is daarvoor verantwoordelijk?


De NS is niet het enige Europese spoorbedrijf dat zich beroept op dit technische argument. De Franse spoorwegen gebruiken hetzelfde argument om het spoornetwerk van Île-de-France, de 12 miljoen inwoners tellende agglomeratie rond Parijs, nooit te zullen opknippen.


4. De marktdromen van ProRail


De NS staat binnen de Nederlandse spoorsector alleen in zijn strijd tegen de Europese spoorplannen. Dat commerciële uitdagers van de NS voor meer marktwerking zijn, ligt voor de hand. Maar ook de president-commissaris van ProRail Michiel Boersma lobbyt hier nadrukkelijk voor. Tijdens spreekbeurten op ov-congressen en in opinieartikelen in kranten probeert hij de geesten rijp te maken voor meer marktwerking op het spoor. Boersma verwijst bij voorkeur naar de zegeningen die marktwerking heeft gebracht voor de luchtvaart, de telefonie, de energiesector.


ProRail heeft een duidelijk belang bij de introductie van extra marktwerking. Juist omdat het spoor geen echte markt is waarin twee vervoersbedrijven gelijktijdig treinreizen naar dezelfde bestemming kunnen aanbieden, heeft een spoormarkt behoefte aan een onafhankelijke marktmeester. Oftewel, ProRail wordt belangrijker. Dit zou het ook definitief onmogelijk maken voor de NS om ProRail ooit weer in te lijven. Formeel heeft de NS die ambitie overigens niet.


Voor ProRail levert de introductie van meer marktwerking geen extra risico's op. De spoorbeheerder wordt grotendeels gefinancierd uit de middelen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de concessievergoeding die het ontvangt van de NS en andere spoorgebruikers. ProRail is daarmee verreweg de meest ambtelijke organisatie van de Nederlandse spoorsector.


Ter vergelijking: de NS wordt geacht de eigen broek op te houden en keerde de staat in 2012 nog een dividend van 92 miljoen euro uit. Daarnaast betaalt het bedrijf ProRail een vergoeding van 551 miljoen voor het gebruik van het spoor.


5. Arriva, onderdeel van Deutsche Bahn


Het Duitse staatsbedrijf Deutsche Bahn heeft de perfecte uitgangspositie voor zichzelf gecreëerd voor het geval de Europese spoorplannen doorgaan. Dit voorjaar weekte DB-dochter Arriva Nederland directeur Dienstregelingen Pieter Kraaijeveld van ProRail los. Kraaijeveld gaat op 1 juli bij Arriva aan de slag als operationeel directeur.


In de directiekamers van de NS zijn ze enorm geschrokken van de transfer. Het spoorbedrijf had niet voorzien dat de man die de afgelopen jaren de rol van scheidsrechter van het Nederlandse spoor bekleedde zomaar zou overstappen naar de grootste concurrent van de NS. Als directeur Dienstregelingen had Kraaijeveld inzicht in strategische informatie van alle spoorvervoerders. De NS vreest dat Arriva deze informatie gebruikt om te achterhalen hoe veel gebruiksvergoeding de NS momenteel betaalt per lijn. Als de Europese plannen om de concessie van de NS op te knippen en openbaar aan te besteden doorgaan, is deze informatie uiterst waardevol.


ProRail ontkent dat Kraaijeveld informatie heeft die Arriva een concurrentievoordeel verschaft in een biedingenstrijd om het Nederlandse spoor. Dit laat onverlet dat de spoorbeheerder Kraaijeveld, nadat deze zijn overstap aankondigde, direct uit al zijn functies heeft ontheven.


6. De Fyra-mislukking


Kent u die mop van de hogesnelheidstrein naar Brussel? Bij de NS weet niemand precies door hoe veel plagen de Italiaanse flitstrein V-250 wordt geteisterd en dat is meteen ook de kern van het probleem. De NS sluit niet uit dat de Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda fundamentele ontwerpfouten heeft gemaakt. Zolang de problemen met de V250 nog niet allemaal in kaart zijn gebracht, is de remedie nog ver weg.


De kiem voor het echec met de flitstrein werd al eind jaren negentig gelegd. De toenmalige NS-directie voerde een prestigestrijd met de top van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hun opvolgers staan nu voor de opgave de warboel die ze hebben geërfd te ontwarren. Maar de NS kan dit niet alleen.


Zo vervalt de fabrieksgarantie op de V250 op het moment dat NS-monteurs zelf aan het ontwerp van de trein gaan sleutelen. De constructiefouten in de trein zullen door de Italiaanse leverancier AnsaldoBreda moeten worden opgelost. De Italianen zijn op hun beurt weer deels afhankelijk van Infraspeed, het consortium dat verantwoordelijk is voor de aanleg en het beheer van het snelle spoor naar België.


Het wegvallen van de communicatie tussen de trein en het spoor is een van de chronische kinderziekten waaraan de flitstrein lijdt. Het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS op de hogesnelheidslijn is zo ontworpen dat de trein elke 14 seconden contact maakt met het spoor. Na 30 seconden zonder contact zet de trein een automatische noodremming in. Ter vergelijking: in Frankrijk maakt de tgv elke 6 seconden contact met het spoor en wordt er na 30 seconden een geleidelijke remming ingezet, die wordt onderbroken zodra er weer contact is.


Het Nederlands hogesnelheidspoor is daarmee bovengemiddeld gevoelig voor storingen.


7. 'NS is weer te laat'


Het maakt voor de publieke opinie weinig verschil wie er nu precies verantwoordelijk is voor het drama met de Fyra. De Fyra is een product van de NS en dat product doet het niet. Dat wordt de NS aangerekend. Net zoals de NS en ProRail het moeten ontgelden als treinen vertraging oplopen door sneeuw, stormschade, stroomstoringen, zelfmoordenaars en vallende blaadjes.


Het is de NS nooit echt gelukt om het grote publiek door de ogen van een NS'er naar de Nederlandse spoorkaart te laten kijken. Logistiek is het een klein wonder dat het spoorbedrijf elk jaar een kleine drie miljoen treinritten uitvoert op een spoorwegnetwerk dat uit zijn voegen barst. Ondanks gladde sporen door bladval, bevroren wissels en vrijwel dagelijks één of meerdere zelfdodingen, loopt niet meer dan 5 procent van de treinen een vertraging van meer dan vijf minuten op. In Europa presteren alleen de Zwitserse spoorwegen nog beter, maar daar geeft de overheid meer geld uit aan spoorbeheer.


Het imago van de NS lijdt echter zwaar onder die 5 procent vertraagde treinen. Het geblunder met de hogesnelheidslijn maakt de NS nog kwetsbaarder in de publieke opinie. De directie van het bedrijf beseft dat het, zolang de Fyra naar Brussel niet rijdt, niet in de positie is publiekelijk te verkondigingen wat iedere NS'er ten diepste voelt: dat Nederland beter af is met de NS als monopolist op het Nederlandse hoofdrailnet.


Liever geen concurrentie

Toch zijn er best argumenten te verzinnen om de NS te beschermen. Zo is Brussel een spoormarkt aan het creëren waarop echte marktpartijen vooralsnog kansloos zijn gebleken. Alleen de dochterondernemingen van staatsbedrijven, zoals Deutsche Bahndochter Arriva of NS-dochter Abellio, zijn in staat om over de grens concessies in de wacht te slepen. De staatsondernemingen zijn succesvoller dan commerciële bedrijven omdat ze met lagere winstmarges kunnen overleven. De liberalisering van het spoor is daarmee vooral een theoretisch concept voor staatsbedrijven om marktje te spelen.


De president-commissaris van ProRail stapt in zijn pleidooi voor meer marktwerking makkelijk over de nadelen heen. Zo is de kwaliteit van de postbezorging met de introductie van de markt dramatisch teruggelopen. En zorgwekkender: De prijs van een treinkaartje in Engeland is sinds de liberalisatie van het spoor 40 procent duurder geworden dan in de rest van Europa. De Britse treinreiziger is financieel zeker niet beter geworden van de markt. Ook lijkt Boersma te zijn vergeten dat hij als topman van Essent nog fel tegen de splitsing van de energiebedrijven was. Het kabinet achtte deze destijds noodzakelijk om marktwerking in de energiesector mogelijk te maken.


Belastingbetalers kunnen zich afvragen wat Nederland is opgeschoten met de marktwerking op het regionale Nederlandse spoor. Met de stoptreinlijnen die in handen zijn van Arriva, Veolia en Connexxion, valt zonder de tientallen miljoenen aan provinciale subsidie geen droog brood te verdienen. De winsten die voortvloeien uit de subsidies die Nederlandse overheden betalen voor de stoptreinlijnen eindigen in de Duitse en Franse staatskas.


Ondertussen kan de NS door de concurrentie van buitenlandse staatsbedrijven de verleiding om terug te vallen op omstreden kostenreducties niet weerstaan. Zo heeft de NS een Ierse belastingconstructie opgezet om de belastingen van het Nederlandse ministerie van Financiën te omzeilen. De NS is voor 100 procent eigendom van datzelfde ministerie.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden