De paus heeft volkomen gelijk

Tien weken lang worden de lijsttrekkers van de belangrijkste politieke partijen geportretteerd. Vandaag Geert Wilders, voorman van de Partij voor de Vrijheid....

DE POLITICUS

Een afspraak met Geert Wilders (43) heeft nogal wat voeten in de aarde. Ruim tevoren wordt het Haagse hotel Des Indes door veiligheidsmensen gescreend op verdachte figuren en objecten. Ook de verslaggevers ontkomen niet aan een controle: zijn zij wel wie zij zeggen dat zij zijn? Het hotelpersoneel wordt er zenuwachtig van, maar de politicus kijkt bij binnenkomst niet op of om: sinds twee jaar ondergaat hij ‘dit circus’ elke dag. Misschien zal het niet eeuwig duren. ‘Ik blijf hopen dat ik ooit een normaal leven kan leiden.’

Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland?

‘De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.’

Wat schieten we daar mee op?

‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin* Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’

Wanneer dacht u: dit gaat mis?

‘Ik heb vijftien jaar in de Utrechtse wijk Kanaleneiland gewoond. Ik heb gezien hoe de buurt veranderde. Toen ik er kwam, waren minderheden nog in de minderheid, toen ik er vertrok was het precies andersom. Dat merkte je: veel inactiviteit, veel criminaliteit. Hoe vaak heb ik niet moeten rennen van mijn auto naar de voordeur om veilig binnen te komen? Dat was geen feest. Het is gewoon een vieze, smerige wijk geworden.’

Heeft dat iets met de islam te maken?

‘Natuurlijk. 99 Procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.’

Dus er is een verband tussen de islam en criminaliteit?

‘Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.’

Hoe ziet Nederland eruit in 2020, als u het mag zeggen? Zie je nog hoofddoekjes en döner kebab-zaken?

‘Wellicht een stuk minder. De moslims hangen in ieder geval onze normen en waarden aan. Ze accepteren de scheiding van kerk en staat en de gelijkheid van mannen, vrouwen en homoseksuelen. De overlast, de criminaliteit, de uitkeringsafhankelijkheid, de ellende zijn verdwenen. Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.’

Hoe krijgt u dat voor elkaar?

‘Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat je wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet, moet je het land verlaten. Het is niet zo dat er duizenden het land uit gaan. Ik denk dat je maar een of twee vliegtuigen nodig hebt, als je eenmaal stevig beleid hebt ingevoerd. Als ze weten dat ze hun paspoort kunnen verliezen, zal dat een enorm gedragseffect hebben. De rechter mag bepalen of iemand schuldig is, maar een recidiverende Marokkaanse straatterrorist gaat bij de derde overtreding gewoon het land uit. Dat zetten we als minimumstraf in de wet.’

Rechters zullen woedend zijn. U beperkt hun vrijheid.

‘Ach, die rechters. Dat is het restant van D66 dat nog actief is. Daar zit ik dus niet mee.’

Er zijn ook genoeg onaangepaste autochtone Nederlanders. Wat moeten we daar mee?

‘Die pakken we ook aan. Maar we moeten af van dat overdreven redelijkheidssyndroom en nu eens stevige maatregelen nemen. We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit, en we komen met oplossingen waarmee je een muis nog niet het hok in krijgt.’

DE MENS

Vorige week mocht Alexander Pechtold van D66 de estafettevraag stellen: In hoeverre heeft de persoonsbeveiliging invloed op uw politieke denken?

‘Ik hoop dat het geen invloed heeft. Ik wil voorkomen dat het mijn standpunten verhardt. Ik kan het niet bewijzen, maar volgens mij roep ik nu geen dingen die ik anders niet zou hebben geroepen.’

U kunt niet meer vrij rondkijken in de samenleving. Voor een politicus is dat een handicap.

‘Ik kan inderdaad niet even aan de bar gaan hangen en met Truus naast me praten. Ik hoop dat ik, als we straks met meer mensen in de Kamer zitten, en we ook aandacht krijgen voor andere dingen dan de islam, weer een normaal leven kan leiden.’

Bent u weleens bang?

‘Ja.’

Vertrouwt u niet op de beveiliging?

‘Misschien haal je 5 procent dreiging weg. Iemand die mij ziet lopen op straat en denkt: hé daar heb je Wilders, ik sla ‘m voor z’n bek, die kan dat niet doen. Maar mensen die iets plannen, houd je niet tegen. Ik betaal een vrij hoge prijs voor een kleine verlaging van het risico. Dat gebrek aan vrijheid is een hel. Nooit kun je gewoon doen wat je wilt. Iedere dag moet ik tegen mijn beveiligers zeggen wat ik ga doen.’

Hebt u ooit op het punt gestaan om te stoppen?

‘Nee, dat niet. Maar ik heb wel heel moeilijke momenten gehad. Als er nou nog vijftig andere partijen waren die het op mijn manier deden, met mijn programma... Maar ik zie niemand met dezelfde drive. Mijn wil om door te gaan komt daar vandaan.’

Hoe voelt het om gehaat te worden?

‘Het is bij mij zwart-wit. Of mensen lopen met me weg, of ze willen me onder de grond stoppen. Dat krijg je als je een uitgesproken mening hebt. Als je in D66-proza praat, heb je weinig vijanden maar ook weinig vrienden.’

Het moet een eenzaam leven zijn.

‘Het is vaak eenzaam ja. Nou ben ik iemand die daar redelijk tegen kan. Ik hoef niet altijd mensen om me heen, ik ben altijd redelijk op mezelf geweest. Ik ging de laatste jaren toch al niet vaak met vrienden naar het café.

‘Het is ook niet zo dat ik niks kan. Ik ga graag naar de bioscoop met mijn vrouw. Dan gaan we via de achteringang en de filmkamer de zaal in, in het donker, als de film al is begonnen. Dan is er een plekje voor ons gereserveerd, met die veiligheidsjongens om ons heen. En vlak voordat de film is afgelopen en het licht aan gaat, vertrekken we weer via de achterdeur.’

Maar gewoon even afspreken met vrienden is er niet meer bij.

‘Sterker, er zijn vrienden die zeggen: kom maar niet meer langs, we hebben jonge kinderen.’

Dat moet door uw hart snijden.

‘Dat is niet leuk, nee. Maar het gebeurt.

Houdt uw vrouw dat nog vol? Zij moet het ondergaan, terwijl ze niet in de politiek zit.

‘Dat vreet nog het meest aan me. Kijk, ik ben niet schuldig aan deze situatie. Ik heb me altijd aan de wet gehouden, nooit heb ik anderen bedreigd.

‘Maar eerlijk is eerlijk: die beveiliging is wel het gevolg van mijn gedrag, niet van het gedrag van mijn vrouw. Daar komt nog bij dat zij het op z’n tijd helemaal niet met me eens is.’

Het is een wonder dat uw huwelijk nog stand houdt.

‘Nou, dat gelukkig niet. We houden heel veel van elkaar. Maar ze heeft het er wel heel moeilijk mee. En terecht. Ik laat haar daarom veel dingen alleen doen. Toen ik na de moord op Theo van Gogh in Zeist zat, in die gevangenis, zei ik tegen haar: ga jij nou gewoon vaker een weekend naar huis, naar Venlo, jij hoeft hier niet altijd te zitten. Dat deed ze, en dan ging het ook snel wat beter.’

Is er een plek op de wereld waar u zich helemaal vrij kunt voelen?

‘Ik hoop het, ik ken ’m niet. Nou ja, thuis misschien. Ik kan ook ergens gaan wandelen in de natuur, op een rustige plek. Daar hou ik heel erg van. Maar je hebt wel altijd dat hele circus eromheen. Lezen doe ik ook op zijn tijd. En ik ga dus naar de film.’

Waar komt uw boosheid vandaan?

‘Ik ben niet boos.’

Zo komt u wel over op tv.

‘Dat is waar. Ik merk het als ik in het land ben. Mensen zeggen steeds twee dingen. Eén: u bent veel groter dan ik dacht. Twee: u bent zo’n aardige man. Het komt natuurlijk ook door mijn harde boodschap. Die komt nog vervelender over als ik erbij ga glimlachen. Dan straalt het cynisme uit. De pers helpt ook niet altijd. Elke Kamervraag die ik stel over de islam, staat op de voorpagina. Laatst had ik maanden gewerkt aan een plan voor 16 miljard euro lastenverlichting. Ik had het helemaal doorgerekend, tot achter de komma. Niemand had belangstelling.’

Zijn er dingen waar u spijt van heeft?

‘Nou ja, misschien had ik af en toe wat rustiger aan moeten doen. Ik ben erg opgeslokt door de politiek. Zeker in mijn situatie had ik meer aandacht moeten besteden aan mijn wederhelft. Zij is toch het belangrijkste van alles.’

LASTIGE VRAGEN

Er zijn mensen die zeggen dat u diep van binnen een verlegen jongen bent.‘Dat moet ik ontkennen. Ik ben heel veel, maar niet verlegen. Zalen toespreken, televisie-optredens, dat gaat mij allemaal heel goed af zonder dat ik zenuwachtig ben. Ook in mijn jeugd was ik allesbehalve verlegen. Ik luisterde niet, was nooit op tijd thuis, was veel op stap.’

U bepleit harde repressie van allochtone probleemjongeren. Was dat iets voor u geweest?

‘Nou moeten we het ook niet overdrijven. Ik was gewoon een ongehoorzaam kind met een grote mond. Ik deed mijn jas niet uit in de klas en bleef soms weg op vrijdagmiddag. Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.’

Straks zit u met twee of drie zetels in de Kamer. Dan heeft u nauwelijks betekenis.

‘Een paar zetels is geen schande. We hebben een authentiek geluid en dat zullen we laten horen. Elke partij, op de LPF na, is klein begonnen. Maar ik reken op tien zetels.

‘Ik krijg zo veel reacties van mensen die wél op mij gaan stemmen, maar daar niet voor uitkomen tegenover vrienden of op hun werk. Zelfs niet tegenover Maurice de Hond.’

Gelooft u in een gematigde islam?

‘Ik geloof helemaal niet in de islam. Wat krijgen we nou?’

Gelooft u dat er in Nederland een gematigde islam kan ontstaan?

‘Nee. Er is geen gematigde mainstream van voorgangers, imams en geleerden. In Nederland niet, in Europa niet, in het Midden-Oosten niet. Als er al een proces tot matiging op gang komt, duurt het nog zeker duizend jaar.’

U wilt geen nieuwe moskeeën hè?

‘Zo is dat.’

Waarom eigenlijk niet?

‘We hebben er gewoon te veel. Dat is een heel goede reden. Ik word gek van al die moskeeën. Het is gewoon niet goed. Vier- vijfhonderd moskeeën, dat is meer dan genoeg.’

Waar wordt u dan gek van?

‘Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.’

Een bouwverbod krijgt u juridisch nooit rond.

‘Dan moeten we daar goed naar kijken. Net als naar die denaturalisatie van die straatterroristen. Laten we proberen daar in Europa een meerderheid voor te vinden. Je hoeft niet meteen verdragen op te zeggen. Je kunt ze ook veranderen.’

Bent u leider van een one-issuepartij?

‘Zeker niet! Wel vind ik de islamisering het grootste probleem van Nederland. Maar er is veel meer. Ik ben voor een kleinere overheid, voor lastenverlichting, voor een harde aanpak van criminaliteit. We moeten niet alleen strenger straffen, maar ook anders straffen. Bij sommige groepen spelen trots, eer en schaamte een grote rol. Daar kunnen we gebruik van maken door cultureel te straffen. Hoe? Dat hoort u binnenkort.’

U vraagt allochtonen om de Nederlandse identiteit te omarmen. Dat is lastig als u zo’n somber verhaal houdt over Nederland.

‘Ik ben trots op onze tolerantie, op onze cultuur, die zijn wortels vindt in de joods-christelijke en humanistische traditie. Maar als we die tolerantie willen behouden, moeten we intolerant zijn tegen de intoleranten. Als we die twintig radicale moskeeën morgen sluiten, hebben al die andere moskeeën daar profijt van. Zij zijn af van het stigma dat daar dingen gebeuren die niet deugen.

‘Als we morgen die straatterroristen aanpakken, profiteren andere Marokkanen daar van. Laten we nou de rotte appels uit de samenleving wegsnijden. Dan houden we een trotse, tolerante samenleving over. Dat is een positief verhaal.’

U wilt de grenzen sluiten. Een asielzoeker kan zijn vrouw niet meer naar Nederland halen. Voor een geslaagde Turkse zakenman geldt hetzelfde.

‘Wil je een zakdoek?’

Pardon?

‘Of je een zakdoek wilt. Je zegt het bijna met tranen in je ogen. Mijn plannen treffen niemand die geen problemen maakt in dit land. Het is een Nederlands syndroom dat we op elke wet honderd uitzonderingen maken. Daar moeten we van af.’

U ontzegt mensen een gezinsleven.

‘Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook niet-westerse allochtonen niet. Ze mogen trouwen, ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland.’

Estafettevraag

Van Wilders aan André Rouvoet (ChristenUnie): ‘Waarom verweert een christelijk politicus zoals u zich niet tegen de islamisering van onze cultuur? Ziet u die niet als een probleem?’

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden