De losse flodders van de VVD wekken irritatie

De laatste tijd is de VVD veel in het nieuws gekomen met kritiek op het minderhedenbeleid en onlangs weer met vage plannen om allochtonen te spreiden over Nederland....

Velen, waaronder de coalitiepartners PvdA en D66, ergeren zich aan deze uitlatingen, omdat de onophoudelijke stroom van 'losse flodders' de suggestie wekt dat allochtonen debet zijn aan de problemen in Nederland en een sfeer van onverdraagzaamheid kweken.

Ik maak mij grote zorgen over de toekomst van het minderhedenbeleid omdat juist VVD-bewindslieden hiervoor verantwoordelijk zijn. Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken coördineert het minderhedenbeleid en staatssecretaris Terpstra is verantwoordelijk voor de directie Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers. Bovendien wil Terpstra de VVD'er Franssen benoemen tot voorzitter van de nieuwe landelijke minderhedenorganisatie in Nederland. Dit betekent dat de VVD een steeds grotere stempel kan zal drukken op alle ontwikkelingen rond allochtonen in Nederland.

De VVD werpt zich op als verdediger van de Europese beschaving, die volgens Bolkestein hoger staat dan de islamitische en door moslims bedreigd zou worden. De no-nonsense visie van de VVD op de minderhedenvraagstukken spreekt veel kiezers aan. Door de berichten in de media krijgen zij ten onrechte het idee dat zonder keiharde maatregelen het land ten onder gaat aan de toestroom van minderheden.

Wat Bolkenstein 'bespreekbaar maken' noemt, stimuleert naar mijn idee het nationalisme en kweekt overduidelijk een sfeer van onverdraagzaamheid.

Ik vraag mij dan ook af of het minderhedenbeleid in goede handen is bij de VVD. De toekomst zal moeten uitwijzen of de woorden van de VVD omgezet kunnen worden in daden waar de allochtonen in dit land ook beter van worden. Want daar was minderhedenbeleid toch voor bedoeld?

UTRECHT Hans Bellaart

Suggestief

Rosenmöller, het kamerlid van GroenLinks, verwijt de VVD 'suggestieve politiek' (de Volkskrant, 23 maart).

Wat te denken echter van de uitzending van politieke partijen op 22 maart, waarin GroenLinks over 's lands mooiste en stilste natuurgebieden de tekst 'sommigen beweren dat Nederland vol is' projecteert. Brandende fakkels en Teutoonse achtergrondgeluiden wekken de suggestie dat deze 'sommigen' de slachters van morgen zijn.

GroenLinks treedt hiermee niet alleen buiten de perken van een zakelijke discussie, zij bedrijft op haar manier demagogie.

Verwijten aan het adres van de VVD en Frits Bolkestein over demagogie doen tekort aan de noodzaak op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de uit immigratie voortvloeiende sociale problemen aan te pakken. Noch de VVD, noch Bolkestein gebruikt een raciale of etnische ondertoon in het betoog.

Bolkenstein heeft de moed gehad het (laatste?) taboe bespreekbaar te maken. De verontwaarding van GroenLinks en andere partijen mag dan deels verklaard worden door de liberale toonzetting en redactionele slippertjes, hun aan de jaren zeventig herinnerende verkettering van de boodschapper werkt anno 1995 niet meer. Dat heeft de kiezer wel duidelijk gemaakt.

De Nederlandse kiezer, noch de VVD of Bolkestein is racistisch, maar wel bezorgd.

UTRECHT Maarten Koning

De 3 B's

'Waar criminaliteit staat, had discriminatie moeten staan', aldus de VVD.

Het lag niet aan Rijpstra, de woordvoerder voor onder meer 'de asielzoekersproblematiek' van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, maar aan de blunderende redactie van het VVD-partij-orgaan Vrijheid en Democratie. Het was immers bekend dat de 3 B's van Frits Bolkestein staan voor 'bevorder integratie, beperk immigratie, bestrijd discriminatie', dus hoe kon Rijpstra het ooit anders bedoeld hebben?

Het lijkt een simpele verklaring en dat is het ook. Tè simpel, want lezing van het hele stuk laat geen misverstand bestaan over de strekking van de boodschap. Ten aanzien van asielzoekers wordt immers gesteld dat de verveling toeslaat, zodat enkele asielzoekers hun heil zoeken in 'criminele activiteiten'. Dìe criminaliteit moet, zo vervolgt het betoog, hard worden aangepakt. Dat is geen nieuw geluid, maar geeft in het stuk wel nadrukkelijk de toon aan bij de opvang van asielzoekers.

De paniekerige reactie van de VVD is alleszins begrijpelijk. De samenhang, die niet op één, maar op meerdere plaatsen in het stuk wordt gesuggereerd tussen immigratie en criminaliteit, is per slot van rekening mede aanleiding geweest om rechts-extreme partijen bij de rechter ter verantwoording te roepen.

LEIDEN Marianne Kroes

Aleidus Woltjer

Humanitair

Rijpstra stelt voor om de verblijfsvergunning op humanitaire gronden af te schaffen (de Volkskrant, 22 maart).

Ik hoop dat ik dit verkeerd begrepen heb omdat, ondanks dat ik het op veel punten met de VVD eens ben, ik dit onbegrijpelijk vind.

De basis van het asielbeleid is toch de humanitaire grond? Welke andere is er?

BAARN H.C. Tellegen

JOVD

De landelijke voorzitter van de onafhankelijke liberale Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), Arjan Toor, heeft in Forum van 20 maart Bolkestein en de VVD op een dermate tendentieuze wijze onderuit gehaald, dat de vraag gesteld dient te worden of niet alle banden tussen deze jongerenorganisatie en de VVD verbroken moeten worden.

Volgens Toor is Bolkestein a-liberaal en een demagoog, weet de VVD op slimme wijze te appelleren aan gevoelens van ontevredenheid die veelal aan de andere zijde van de morele scheidslijn leven en wordt de VVD-achterban conservatief genoemd.

Buiten het feit dat de uitspraken van Bolkestein naar mijn oordeel uiterst legitiem zijn, komt de JOVD zelf niet met oplossingen voor de minderhedenproblematiek aanzetten.

Het is goed dat een jongerenorganisatie kritisch is ten opzichte van de moederpartij, zij is immers onafhankelijk. Maar met dergelijke ondermaatse uitspraken doet de VVD er goed aan de samenwerking en de niet onaanzienlijke subsidie die de JOVD van de VVD ontvangt ter discussie te stellen.

IJMUIDEN Jeroen van der Weijden

Luchtbel

Is Frits Bolkestein een racist?

Misschien wel. Misschien ook niet. Eigenlijk interesseert de vraag me zo mogelijk nog minder dan haar antwoord.

Feit is dat de o zo keurige VVD-leider luchtbel na luchtbel heeft gelanceerd, waarbij één indruk overblijft: illegalen, pardon asielzoekers, pardon buitenlanders zijn een probleem.

Werkloosheid en verpaupering in de grote steden? Wel, dan scheppen we geen werk en ruimen we geen armoede uit de weg. Nee, we pakken de werklozen en de paupers 'hard' aan en 'verspreiden' ze alsof het om pionnen gaat. . .

Ik vind een demagoog die intolerantie stimuleert en zo zijn partij tot de grootste van het land maakt, een stuk gevaarlijker dan een debiel die racisme van de daken roept en zijn partij lekker klein houdt. De keuze kortom tussen het schaap dat zich als wolf heeft verkleed of de wolf die schaapachtig oogt.

UTRECHT

Remko van Broekhoven

Dapper

Hans Wiegel zei dat hij partijgenoot Bolkestein dapper vond omdat deze het aandurfde het asielzoekersvraagstuk op de politieke agenda te zetten. De oud-commissaris van de koningin stelde daarnaast voor om een nationaal debat over de asielzoekers te organiseren, alsof het om af te ronden materie gaat.

Denkt Wiegel aan een nieuw soort brede maatschappelijke discussie, zoals destijds over kernenergie? Hij is waarschijnlijk vergeten hoe 'breed' deze discussie op straat werd ervaren en wat er uiteindelijk met de resultaten daarvan gebeurde.

Nationaal debat of niet, het valt te wensen dat uitspraken en proefballonnetjes van politici over asielzoekers het niveau ontstijgen van kretologie. De geschiedenis heeft al genoeg 'dapperen' voortgebracht.

AMSTERDAM Guy Bangoura

Gebakken lucht

Verplaatsen van nieuwe migranten is het verplaatsen van gebakken lucht.

In Amsterdam is de situatie namelijk grofweg als volgt:

25 Procent van de allochtone 'nieuwkomers' in Amsterdam betreft vluchtelingen die erkend zijn en ergens in het land een huis hebben toegewezen gekregen. Amsterdam stelt daarvoor huizen beschikbaar omdat dat nodig is. Als alle andere gemeenten in Nederland dat net zo ruimhartig zouden doen, was er inderdaad een probleem minder.

25 Procent van de nieuwkomers betreft buitenlanders die zich bij hun 'autochtone' Nederlandse liefdes komen vestigen. Deze Nederlanders moeten in verreweg de meeste gevallen een betaalde baan hebben, een huis enzovoort.

20 Procent van de nieuwe migranten komt zich vestigen in het kader van gezinshereniging: kinderen tot achttien jaar van vluchtelingen en andere migranten, al dan niet al met de Nederlandse nationaliteit. Een vaste baan, een voldoende groot huis enzovoort zijn eisen om voor gezinshereniging in aanmerking te kunnen komen.

30 Procent van de nieuwe migranten betreft migranten die hier met landgenoten komen huwen of reeds gehuwd waren. Om dat te kunnen realiseren, moet de in Nederland verblijvende migrant een baan hebben, een huis enzovoort.

De meeste banen en het meest flexibele, dus toegankelijke en groeiende deel van de arbeidsmarkt bevindt zich nog steeds in en rond de grote steden. Willen we verpaupering van de grote steden voorkomen, verdient het aanbeveling alle mensen met een baan in de grotere steden sterk te ontmoedigen zich buiten de grote steden te gaan vestigen.

AMSTERDAM

Gerhard te Voortwis

Denkmodel

Concentratie van allochtonen in de grote steden moet worden voorkomen, want dat schept te veel problemen, aldus Frits Bolkestein. Wellicht kan dit denkmodel ook worden toegepast op andere sociale problemen:

Crimineel gedrag wordt vaak veroorzaakt doordat te veel geld is geconcentreerd bij weinig mensen: verdeel dit geld over alle mensen in het land.

Ontwikkelingshulp: te veel kapitaal en produktiemiddelen zijn geconcentreerd in te weinig rijke landen: verdeel deze dingen over de hele wereld.

In de Amsterdamse grachtengordel zijn vooral intellectuelen geconcentreerd, waardoor in de rest van het land te weinig intellect voorhanden is: verdeel de blanke intellectuelen over het hele land.

AMSTELVEEN N. Ridder

Puntenstelsel

Verdient de vraag, welke mensen in Nederland thuishoren, een ander antwoord dan: allen die onze rechtsstaat, onze democratische beginselen, de veelvormigheid van onze samenleving, het solidariteitsprincipe en de fundamentele mensenrechten omarmen?

Dan mogen tot de vreemdelingen worden gerekend: vreemdelingen- en homohaters, gewelddadige voetbalsupporters, milieu-delinquenten, belasting- en steunfraudeurs, en snelheidsovertreders. Met een verruiming van het begrip vreemdelingen en bij toepassing van het huidige beleid, wint Nederland sneller aan ruimte en comfort dan door het weren van asielzoekers.

Toch, moeten wij ons als Nederlanders ook niet ruimhartig tonen ten aanzien van burgers die ons 'nationale karakter' niet in één oogopslag doorgronden?

Zeker wel. Niet elk vergrijp tegen onze samenleving hoeft met onmiddellijke uitzetting te worden bestraft. Ik pleit voor een puntenstelsel waarbij per vergrijp de kans op verlies van ons staatsburgerschap groter wordt. Mogelijk kan tussentijds nog een poging tot correctie worden gedaan middels een 'inburgerings-contract'.

Als toch uitzetting onvermijdelijk wordt, stel ik een spreidingsbeleid voor waartoe de lijst van onveilige landen, zoals nu opgesteld door staatssecretaris Schmitz, zich uitstekend leent. Zo weten wij zeker dat de vertrekkenden, natuurlijk voorzien van een ruimhartige oprotpremie, terechtkomen op plekken waar toch al geen mens of huis meer overeind staat.

Tenslotte moge duidelijk zijn dat allen die nu op politieke of humanitaire gronden in ons land worden toegelaten hier met open armen dienen te worden begroet. Omdat zij zich in hun geboorteland vergeefs beriepen op rechten die wij hier met hen en elke dag opnieuw met liefde zullen koesteren.

SOEST

Marijke Kingma-Geutskens

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden