Opinie

De ChristenUnie kan met vijf zetels de medische vooruitgang niet stoppen

Commentaar

De ChristenUnie kan de medische vooruitgang niet stoppen. Op andere vlakken valt voor hen meer te halen.

Carola Schouten en Gert-Jan Segers Foto anp

Het chagrijn domineerde dinsdag bij de ChristenUnie nadat voor het eerst een conceptcompromis uit de formatieonderhandelingen voortijdig naar buiten was gekomen. Daaruit blijkt dat informateur Gerrit Zalm naarstig op zoek is naar een manier om de medisch-ethische kloof tussen D66 en de CU te overbruggen op een manier die beide kampen in hun waarde laat.

Dat valt nog niet mee, want vooral het debat over levensbeëindiging bij 'voltooid leven' staat sinds de verkiezingscampagne op scherp. Nadat D66 grote haast aan de dag had gelegd met het schrijven van een initiatiefwetsvoorstel, liet Gert-Jan Segers weten dat een kabinet met de ChristenUnie nooit aan zoiets 'levensgevaarlijks' zal meewerken. Ook niet als het initiatief vanuit de Kamer komt en de wet dus slechts door het kabinet zou moeten worden uitgevoerd: 'Sorry, dat kan ik niet.'

Dat probleem heeft Zalm met zijn compromistekst niet van tafel gehaald. Die tekst stelt weliswaar dat het nieuwe kabinet zelf geen initiatieven op dit vlak zal ontplooien en blinkt uit in zalvende woorden ('heel voorzichtig te werk gaan', 'in respectvolle omgang tot een oplossing komen'), maar D66 zou wel het recht behouden om in de loop van de regeerperiode op zoek te gaan naar een meerderheid in beide Kamers. Aangezien het kabinet volgens Zalms voorstel intussen wel werk mag maken van een nieuwe Embryowet die meer medische experimenten met het ongeboren leven mogelijk maakt, is het logisch dat Segers er niet gerust op is. Want hoe reageert straks zijn achterban?

Toch zal hij zich moeten afvragen of er iets anders opzit. Zoals Pechtold hem niet kan dwingen om tegen zijn geweten in voor verruiming van de euthanasieregels te stemmen, zo mag Segers niet van D66 eisen dat de strijd geheel wordt gestaakt. Met zijn vijf zetels kan Segers evenmin verlangen dat de medische wetenschap in geseculariseerd Nederland de klok stilzet in de omgang met embryo's nu de omringende landen hun wetten al hebben verruimd.

Dat hij het profiel van zijn partij bewaakt, kan Segers niet kwalijk worden genomen, maar in het klimaatbeleid, de asielopvang en de inkomensverdeling is voor hem in deze onderhandelingen waarschijnlijk meer te halen.