Commissie-Ruys: geen bewijs voor bewuste omkoping COR door Gerard Bouman

Er is geen bewijs dat voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie bewust de Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft omgekocht. Wel is het 'onprofessioneel' en 'ongepast' dat Bouman de COR-voorzitter een persoonlijke lening van 4.000 euro verstrekte en hem tegen de regels in bevorderde.

Gerard Bouman in 2015. Foto ANP

Dit concludeert de commissie-Ruys, die in opdracht van de minister van Justitie onderzoek heeft gedaan naar de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad van de politie. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In maart 2016 trad Bouman onder grote druk terug als korpschef van de Nationale Politie. Zijn opvolger Erik Akerboom ontdekte kort na zijn aantreden dat de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad, Frank G., ongeoorloofd met geld had gesmeten voor privédoeleinden. Op kosten van de politie had hij gedineerd, gereisd en gefeest. Zo liet hij 198 flessen Prosecco voor zijn vrouw thuis bezorgen en paste hij de rekening aan, alvorens hij die declareerde. Ook zou G. vrienden en bekenden hebben ingehuurd als coach en adviseur. Akerboom deed aangifte van oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering en ambtelijke omkoping. Het ministerie van Justitie liet een onderzoek instellen, onder leiding van voormalig secretaris-generaal Maarten Ruys.

Frank G.

Een van de vragen die de onderzoekscommissie moest beantwoorden, was of korpschef Bouman een oogje dichtkneep voor de geldsmijterij van Frank G., om zo de steun van de COR te krijgen voor de grote reorganisatie van de politie waaraan Bouman leiding gaf. Alle declaraties kwamen immers langs Bouman en waren door hem getekend. Ook zette de korpschef zijn handtekening onder een verzoek voor verhoging van de limiet op de creditcard van de COR. In een interview met het ANP zei Bouman in het voorjaar hierover dat hij een 'handtekeningenmachine' was en er tijdens de reorganisatie van de politie niet voldoende toezicht werd gehouden op de uitgaven van de Ondernemingsraad. Bouman overleed 31 juli aan de gevolgen van een hartinfarct. Kort daarvoor had hij de ondervragingen van de commissie gestaakt omdat hij deze niet objectief vond.

Financieel beheer

Voor de grote reorganisatie waarbij 26 regiokorpsen in één nationaal korps moesten opgaan waardoor duizenden agenten van functie veranderden, had Bouman de steun van de cor nodig. De Ondernemingsraad had een budget van 1,6 miljoen euro, onder meer om externe adviseurs mee in te huren.

De commissie stelt dat Bouman bij deze reorganisatie onder grote financiële en tijdsdruk stond van kabinet en parlement. Financieel beheer en controle hadden bij de reorganisatie geen prioriteit. De politiek had veel te weinig aandacht voor het financieel beheer bij de Nationale Politie, en voor de controle op de financiën. Bovendien hadden de ministers Opstelten en Van der Steur maatregelen moeten treffen tegen de gespannen relatie tussen de COR en de politievakbonden, die voor alle partijen tijdens de reorganisatie 'weinig constructief' was. De commissie stelt ook dat bij de politie het elkaar aanspreken op normoverschrijdend gedrag zwak ontwikkeld is. 'Verzakelijking van onderlinge relaties moet leiden tot handhaving van interne regels en procedures', schrijft de commissie, met een vingerwijzing naar de persoonlijke lening van Bouman aan de met hypotheekschulden kampende Frank G.

Erik Akerboom. Foto ANP

Korpschef Erik Akerboom vindt dat de commissie Ruys 'gedegen' onderzoek heeft gedaan. 'De commissie is kritisch, maar duidelijk: er is geen bewijs gevonden van oneigenlijke beïnvloeding. Binnen de context van een immense opgave met grote financiële druk en tijdsdruk is het toezicht vanuit het korps tekortgeschoten.' Hij zegt maatregelen te hebben genomen die herhaling moeten voorkomen, zoals interne onderzoeken naar plichtsverzuim en de 'ruimhartige' faciliteiten van medezeggenschap.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Frank G. strafrechtelijk zal worden vervolgd.

Lees hier meer over het onderzoek

'Frank verwende ons enorm. En Bouman moedigde dat aan.' Veertien betrokkenen over de buitensporige uitgaven bij de politie (+).

Oud-korpschef Bouman zou duizenden euro's hebben uitgeleend aan COR-voorzitter Frank G. Hiermee zouden schulden van G. zijn gedekt.

Oud-korpschef Bouman beschuldigt een lid van de onafhankelijke onderzoekscommissie-Ruys ervan vooringenomen te zijn. 'Ik ben er klaar mee om alleen maar de klappen op te vangen.'