Bij de Rote Armee Fraktion dachten ze waarschijnlijk avant-garde te zijn

Voetnoot

In de Frankfurter Allgemeine stond een interessant artikel van Alexander Gallus over de Rote Armee Fraktion (RAF). Drie medeoprichters van de RAF, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin en Horst Mahler, hadden een beurs gekregen van de Studienstiftung des Deutschen Volkes; ze waren hoogbegaafd. Andreas Baader, een andere oprichter van de RAF, was een uitzondering: geen beurs, vermoedelijk niet hoogbegaafd.

Gallus betoogt dat het vrijwel onbegonnen werk is radicalisering vroegtijdig te herkennen. Dat kan alleen met terugwerkende kracht, met kennis van nu. Het is moeilijk vast te stellen wanneer radicaal denken - dikwijls gewaardeerd in de academische wereld - omslaat in radicaal handelen. Ook zegt hij: hoge begaafdheid is geen kenmerk van de terrorist, het omgekeerde evenmin: lage begaafdheid, kansarm zijn.

De oprichters van de RAF hadden vermoedelijk het gevoel uitverkoren te zijn, avant-garde te zijn. Maar hebben niet veel mensen dat, zonder dat dat eindigt in zelfmoord in een gevangenis nabij Stuttgart?