Beslissing over hoogwatergeul bij Varik uitgesteld, voorlopig hoeven inwoners niet in 'badkuip' te wonen

Wachten is op bezoek van minister Van Nieuwenhuizen

De aanleg van een hoogwatergeul bij het Gelderse Varik is uitgesteld. De betrokken gemeentes, waterschappen en de Provincie Gelderland zouden vandaag een besluit nemen over de omstreden geul. Na protesten van bewoners wachten de partijen het bezoek van minister Van Nieuwenhuizen van maandag aan het gebied af. 

Foto Marcel van den Bergh

Over de nevengeul is plaatselijk veel onvrede, omdat Varik en het nabij gelegen Heesselt daarmee bij hoog water op een eiland komen te liggen. Bewoners vrezen dat ze als ratten in de val zitten, als er onverhoopt iets met de dijken gebeurt. In het gebied wonen 1500 mensen.

De betrokken partijen - Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Neerijnen en Tiel - zijn onderling sterk verdeeld. De gemeente Neerijnen (waar Varik en Heesselt onder vallen) is tegen de hoogwatergeul. De provincie en de gemeente Tiel zijn voor. Het waterschap is niet uitgesproken tegen, maar heeft een voorkeur voor het alternatief: het uitgraven van uiterwaarden langs de Waal gecombineerd met dijkverhoging.

De Waal maakt bij Varik een U-bocht, waardoor het water bovenstrooms opstuwt. De hoogwatergeul (of het alternatief) moet dat probleem
verhelpen. Na het advies van de stuurgroep moet de minister dit voorjaar
hier een besluit over nemen.


Een hoogwatergeul dreigt het Gelderse Varik te omringen met water

'Wij willen niet in een badkuip wonen'
Bij het Gelderse Varik moet een hoogwatergeul de voeten droog gaan houden. Alleen kan het dorp dan wel aan alle kanten omringd worden door water, een spookbeeld voor veel inwoners.