Belastingen in 2012: dit verandert er voor u

Vandaag stemde de Eerste Kamer voor het belastingplan 2012. Een vuistdik boekwerk met tal van regelingen, uitzonderingen en tariefboxen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de burger?

Foto anp

Auto's
Op het gebied van de autobelastingen worden de CO2-schijfgrenzen voor de aanschafbelasting BPM en de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting jaarlijks aangescherpt.

Leaserijders met een auto die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten bij de op naam stelling in 2012 en 2013 krijgen een bijtelling van 0 procent. Bij op naam stelling in 2014 en 2015 geldt een bijtellingspercentage van 7 procent. Er blijft een vrijstelling van de Motorrijdersbelasting voor oldtimers bestaan.

Schijf verlengd
De verschillende boxen voor de inkomstenbelasting blijven bestaan. Wel worden de schijven verlengd. De eerste box van 33 procent gaat tot € 18.945,- (was € 18.628,-). De tweede box van 41,95 procent gaat tot € 33.863.- (was € 33.436,-). De derde box van 42 procent gaat tot € 56.491,- (was € 55.694,-). Hierna betalen mensen 52 procent belasting.

Toeslagen
Het kabinet bezuinigt flink op de huur- en zorgtoeslagen die via de Belastingdienst worden uitbetaald. Het recht erop wordt beperkt. Je mag dus minder verdienen om ervoor in aanmerking te komen. Ook het bedrag van de toeslag zelf wordt verlaagd.

Bij de huurtoeslag kregen mensen op de huur die ze bovenop de 'kwaliteitskortingsgrens' van 361,66 betaalden, 75 procent terug als huurtoeslag. Dit wordt verlaagd naar zestig procent. Alleen mensen die tot een bepaald bedrag (maximaal € 29.125 voor stellen en €21.450,- voor alleenstaanden) verdienen komen in aanmerking. De huurprijs mag ook nog eens niet hoger zijn dan € 647,53.

Voor de minimuminkomens betekent het korten op de zorgtoeslag veertig tot honderd euro minder op jaarbasis. Voor iedere duizend euro die boven het minimum wordt verdiend, gaat de zorgtoeslag met vier euro omlaag.

Geefwet
Om de forse bezuinigingen op de culturele sector te compenseren, wordt de Geefwet uitgebreid. Giften aan culturele instellingen kunnen voor 125 procent worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit gift mag maximaal 5.000 euro bedragen. Vanaf 7.500 euro moet er vennootschapsbelasting betaald worden.

Hinderlijke belastingen
Om het belastingstelsel te vereenvoudigen wordt in het Belastingplan onder andere geregeld dat zeven kleine, 'hinderlijke' belastingen verdwijnen: de verpakkingenbelasting, de afvalstoffenbelasting, de grondwaterbelasting, de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, de verbruiksbelasting op frisdranken, de belasting op leidingwater en het Eurovignet.

Kinderopvang

Vanaf 2012 wordt de toeslag voor de kinderopvang gekoppeld aan het aantal uren dat ouders werken. Er wordt dan gekeken naar degene die in een gezin het minste werkt. Ouders hebben dan recht op toeslag voor 140 procent van de werkuren.

De hoogte ervan is afhankelijk van het gezinsinkomen. Die toeslagpercentages zijn door bezuinigingen naar beneden bijgesteld. Hoe minder iemand verdient, hoe groter het bedrag is dat de overheid bijlegt. Bekijk hier de tabel.

De meeste onderdelen werden bij de stemming vandaag unaniem aangenomen. De PvdA stemde tegen de Geefwet, maar die wet kwam er toch met een ruime meerderheid door. De PvdA noemde de wet gevoelig voor misbruik en stemde daarom tegen. De belastingplannen voor 2012 waren vorige maand al door de Tweede Kamer aangenomen.

Meer over