Beeldende Kunst

Almelo, Het Torentje (Egbert Gorterstraat): installatie Pax & Peace and Etc., van Ritsaert ten Cate. Van 4 juni t/m 4 september; 24 uur per dag....

Amsterdam, Rialto (Ceintuurbaan 388): Disorientation, new ways of storytelling, over desoriënterende beeldtaal en open verhaallijnen in o. a. film, beeldende kunst, dans, theater, literatuur en wetenschap met lezingen, voorstellingen, films en debatten.

M. m. v. beeldend kunstenaar Doug Aitken, architect Lars Spuybroek, schrijver Mark Z. Danielewski e. a. Van 3 t/m 1 juli met op 7 juni om 21u een inleiding bij de film Mulholland Drive door Joost Raessens. Tel. 020-6623488 (w w w. r i a l t o f i l m . n l ) .

Amsterdam, oostvleugel NSDM-werf (Neveritaweg 15): De Verborgen planeet, festival voor Nederlandse klassieke elektronische muziek uit de periode 1956 tot heden. Met o. a. de première van Lasciar Vibrare van Kees Tazelaar en andere optredens, performances, (kinder-) concerten, lezingen en discussies. Op 3 juni vanaf 20u, 4 juni vanaf 15u en 5 juni vanaf 12u. Voor volledige programma:

w w w. d e v e r b o r g e n p l a n e e t . n l .

Amsterdam, Galerie Fons Welters (Bloemstraat 140): nieuw werk van o. a. Rob Birza, Merijn Bolink, Jog Koelewijn, Gabriel Lester, Maria Roosen, Jennifer Tee. Van 4 juni t/m 16 juli; di t/m za 13-18u en eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 020-4233046 (w w w. f o n s w e l t e r s . n l ) .

Amsterdam, Galerie Bowie van Valen (Jacob van Lennepstraat 305a): Seven young painters, schilderijen van o. a. Tomoko Kawachi, Emile Miedema, William Monk, Lucy Stein, Evi Vingerling. Van 5 juni t/m 14 juli; di t/m za 11-18u. Tel. 020-4121214 (w w w. b o w i e v a n v a l e n . c o m ) .

Amsterdam, De Appel (Nieuwe Spiegelstraat 10): Prix de Rome, werk van Yael Bartana, Lonnie van Brummelen, Esther Tielemans en Kan Xuan, deelnemers aan de Nederlandse 'staatsprijs' voor kunstenaars en architecten tot 35 jaar, waarvan de uitreiking op 30 juni is. Van 2 juni t/m 7 augustus; di t/m zo 12-17u. Tel. 020-6255651 (w w w. d e a p p e l . n l ) .

Amsterdam, Galerie Krijger + Katwijk (Lange Leidsedwarsstraat 198-200): schilderijen van Christophe Denys en sculpturen van Bart Decq. Van 4 juni t/m 16 juli; wo t/m za 12-18u en eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 020-6273808 (w w w. g a l e r i e s . n l /k r i j g e r + k a t w i j k ) .

Amsterdam, Parktoren 4(Rietlandpark 193): Movimento di Vita, schilderijen van Massimo Chioccia en Olga Tsarkova. Van 4 juni t/m 15 augustus; za zo 13-17u. Tel. 020-4194705 (w w w. r i e t l a n d e n e x p o s i t i e s . n l ) .

Amsterdam, Upstream Gallery (Kromme Waal 11): schilderijen uit de clubscene van Daniela Wolfer en video van Pepo Salazar. Van 4 juni t/m 4 juli; wo t/m za 12-18u eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 020-4284284 (w w w. u p s t r e a m g a l l e r y. n l ) .

Amsterdam, Wetering Galerie (Lijnbaansgracht 288): werken op papier van Loes van der Horst en schilderijen van Elizabeth de Vaal. Van 4 juni t/m 2 juli; wo t/m za 12.30-17.30u en eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 020-6236189 (www. weteringgalerie. nl).

Amsterdam, Galerie RudolfV (Kerkstraat 427): werk van Hoshyar Rasheed, Els Kingma, Nikos Tsilogiannis, Sergio Gridelli en Antoinette Kok. Van 4 juni t/m 16 juli; wo t/m za 12-17u eerste zo v/d maand 13-17u. tel. 020-4284343 (www. rudolfv. com).

Appingedam, Frontaal (Oranjeweg 10a): Frontaal forever, afscheidsexpositie van de locatie met werk van 55 kunstenaars die in het verleden in Frontaal hebben geëxposeerd. Van 5 t/m 26 juni; wo vr za zo 14-17u. Tel. 0596-629199 (w w w. f r o n t a a l . a p p i n g e d a m . n l ) .

Breda, Galerie Segeren (Raadhuisstraat 8-10): Ander onderwerp...!, schilderijen van Mariëtte van der Meer, mixed media van Jacquelien Beenen en sculpturen van Marie-Jose Eijkemans. Van 4 juni t/m 10 juli; di t/m vr 10-18u do 10-21u za 10-17u Tel. 076-5640434.

Dordrecht, Centrum Beeldende Kunst (Voorstraat 180): In de hand gehouden, films, foto's, figuren en objecten van poppenspeelster Damiët van Dalsum. Van 4 juni t/m 16 juli; wo t/m za 12-17u do 12-21u en eerste zo v/d maand 12-17u. Tel. 078-6314689.

(w w w. c b k d o r d r e c h t . n l ) .

Enschede, Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129): Een denkbeeldige lijn, installatie van Loes van der Horst. Van 4 juni t/m 31 juli. Geopend: di t/m zo 11-17u. Tel. 053-4358675 (w w w. r i j k s m u s e u m -t w e n t h e . n l ) .

Goes, galerie Van den Berge (Wijngaardstraat 3): schilderijen van Emmy Beenken en encaustic/paneel/glas van Sybille Pattscheck. Van 4 juni t/m 9 juli; do t/m za 12-18u. Tel. 0113-250499 (www. galerievandenberge. nl).

Haarlem, galerie Rob de Vries (Spaarnwouderstraat 47): met werk van o. a. Armando, Sjoerd Buisman, Reggy Gunn en Ditty Ketting. Van 4 t/m 26 juni; do t/m za 13-17u zo 14-17u. Tel. 023-5400307 (w w w. g a l e r i e r o b d e v r i e s . n l ) .

Hoorn, De Boterhal (Kerkplein 39): Spraakwater, beeldende kunst, poëzie en lezingen over woord en water. Van 5 juni t/m 3 juli; di t/m za 11-17u zo 14-17u. Tel. 0229-217249 (w w w. b o t e r h a l . c o m ) .

Maastricht, Galerie Wolfs (Hoogbrugstraat 69): The magic thing, schilderijen van Jan Martens. Van 5 juni t/m 25 juni; wo vr 14-18u do 18-20u za 10-17u. Tel. 043-3210441 (w w w. g a l e r i e w o l f s . n l ) .

Nijmegen, Paraplufabriek (Van Oldenbarneveltstraat 63a): The art is where the heart is (part two), zes recensenten en publicisten in de hedendaagse kunst met hun 'kunstwerk van hun hart', onder wie Sandra Smalleburg, Arjan Reinders, Inge Pollet, Dr. Annette Lobbenmeier, Kerstin Stremmel, Jens-Peter Koerver. Van 5 juni t/m 3 juli; do t/m zo 13-17u. Tel. 0243601746 (www. expoplu. nl).

Nuenen, Galerie Bonnard (Berg 41): schilderijen van Eddy Stevens en Michel Leemans en glasobjecten van Borek Sipek. Van 5 juni t/m 3 juli; vr za zo 13-18u. Tel. 040-2837878.

Oisterwijk, centrum: Oisterwijk Sculptuur, openluchtexpositie met kunstwerken van sculpturen van (inter-) nationale kunstenaars. Van 3 t/m 19 juni; 24 uur per dag geopend.

(w w w. o i s t e r w i j k s c u l p t u u r. n l ) .

Rijswijk, Museum Rijswijk (Herenstraat 67): schilderijen en aquarellen van Piet van Boxel. Van 4 juni t/m 21 augustus; di t/m vr zo 14-17u za 11-17u. Tel. 070-3903617 (w w w. m u s e u m r y s w y k . n l ) .

Rotterdam, Natuurmuseum (Museumpark): Nature makes you think, schilderijen van Corjan Nodelijk. Van 4 juni t/m 17 juli; di t/m za 10-17u zo 11-17u. Tel. 010-4364222 (w w w. n m r. n l ) .

Ter Apel, Klooster Ter Apel (Boslaan 3-5): Métamorphoses, tekeningen en sculpturen van de Franse kunstenaar Christian Oddoux. Van 4 juni t/m 30 oktober; di t/m za 10-17u zo 13-17u. Tel. 0599-581370 (w w w. k l o o s t e r t e r a p e l . n l ) .

Venlo, Limburgs Museum (Keulsepoort 5): Op een bankje aan de Maas dromen van de Bosporus, interviews, portretten en familiefoto's over de Turkse migratie naar Limburg. Van 3 juni t/m 31 juli; di t/m zo 11-17. Tel. 077-3522112 (w w w. l i m b u r g s m u s e u m . n l ) .

Velp, Kunsthuis 13 (Kastanjelaan 13): Repeat, installaties van JC Blaak, Isabel Ferrand en Ronald de Ceuster. Van 4 juni t/m 3 juli; do t/m zo 12-17u. Tel. 026-3642613 of: do t/m za 11-17u, zo 13-17u.

Wassenaar, raadhuis De Paauw (Raadhuislaan 22): Beweging, beeldententoonstelling met werk van Armando, Marianne Aartsen, Thomas Junghans, Jan Snoeck en Auke de Vries. Van 5 juni t/m 21 augustus; dagelijks 12-16u. Tel. 070-5122307.

Zutphen, Galerie de Leesbibliotheek (Nieuwstad 66): keramiek van Hanneke Venbrükx en schilderijen van Tom S. Haagman. Van 5 juni t/m 10 juli; do t/m za 13-17u Tel. 0575-516034 (w w w. l e e s b i b l i o t h e e k . n l ) .

LOPENDE Alphen TENTOONSTELLINGEN aan de Rijn, Staa galerie (Castellumstraat 1e): Papier, werk van Nynke van Amersfoort, Helena Lamberti, Sofia Rocchetti en Cara Yuan waarin papier een belangrijke rol speelt, t/m 4 juli; wo t/m za 12-17u zo 13-17u. Tel. 0172-491979 (www. staa. nl).

Amsterdam, Metis NL (Lijnbaansgracht 316): installatie White-glasswatching van Femke Schaap; Moeder & Zoon, aquarellen, gipsen en bronzen beelden van Jan Dietvoorst. Beiden t/m 25 juni; wo t/m za 13-18u. Tel. 020-6389863 (www. metis-nl. com).

Amsterdam, BuroEmpty (Willemsparkweg 17): werk van de Argentijnse kunstenaar Pablo Ziccarello, t/m 25 juni; do t/m za 11-19u. Tel. 020-6711375 (www. buroempty. com).

Amsterdam, Scheepvaartmuseum (Kattenburgerplein 1): De Ontdekking van de Wereld, belevenistentoonstelling in het kielzog van de Nederlandse ontdekkingsreizigers, t/m 31 december; Ontdek het andere Suriname, de kleurrijke wereld van Robert Doelwijt; Nederland door de ogen van geëmigreerde Surinamers in portretten, landschappen en symbolische afbeeldingen, t/m 28 augustus; di t/m zo 10-17u. Tel. 020-5232222 (w w w. s c h e e p v a a r t m u s e u m . n l ) .

Delft, Galerie Lutz (Oude Delft 195): schilderijen en werken op papier van Ronald Ruseler, t/m 3 juli; do t/m za 13-18u zo 14-17u. Tel. 015-2131849 (w w w. g a l e r i e l u t z . n l ) .

Deventer, Rondeel (Laboratoriumplein 3): (on) ECHT(er), beelden, tekeningen en animatie van Wilma Koorn en Henrique van Putten, t/m 26 juni;

di t/m zo 13-17u. Tel. 0570-611901 (w w w. r o n d e e l d e v e n t e r. n l ) .

Dordrecht, Dordrechts Museum (Museumstraat 40): tekeningen en schilderijen van Gerard Verdijk (1934-2005), t/m 19 juni; Dromen van Dordrecht,

schilderijen van Dordrecht door buitenlandse kunstenaars, t/m 21 augustus; De koopman en de kunstenaar, Aert Schouman schildert Cornelis van Lill, t/m 28 augustus; De 19de eeuw op zijn mooist, schilderkunst, kunstnijverheid en beeldhouwkunst uit het Rijksmuseum en Dordrechts Museum, tot medio 2006; di t/m zo 11-17u. Tel. 078-6482148 (w w w. d o r d r e c h t s m u s e u m . n l ) .

Dordrecht, Pictura (Voorstraat 190): Hidden places, tekeningen en ruimtelijk werk van Tobias en Alex Schalken, t/m 19 juni; wo t/m zo 13-17u. Tel. 078-6149822 (www. pictura. nl).

Groningen, Galerie Sign (Winschoterkade 10): Solution, installatie van Hendrik-xs en Pauline Koehorst, t/m 18 juni; di t/m za 12-17u eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 050-3132651 (w w w. s i g n 2 . n l ) .

Leiden, LAK-galerie (Cleveringaplaats 1): Maartje van den Noort met het resultaat van haar dagelijkse observaties en registraties, t/m 1 juli; ma t/m za 10-22u zo 10-17u. Tel.

071-5124890.

Maastricht, Hedah (Brusselsestraat 114): Gipslab, waarin Jeroen van Bergen de haalbaarheid onderzoekt een productielijn van prefab elementen te maken volgens 'het toilet modular', de standaardmaat voor een toilet, t/m 19 juni; do vr 16-20u za zo 13-17u. Tel. 043-3510175 (www. hedah. nl).

Rotterdam, Kunsthal (Museumpark): Willem de Kooning, schilderijen en tekeningen van De Kooning (1904-1997), t/m 3 juli; di t/m za 10-17u zo 11-17u. Tel. 010-4400300 (w w w. k u n s t h a l . n l ) .

Rotterdam, Boijmans Van Beuningen (Museumpark 18-20): Alles Dalí, werk dat Salvador Dalí maakte op het gebied van mode, film, reclame, theater en design zoals voor Hitchcocks Spellbound en het modeblad Vo g u e , t/m 12 juni; Nobson Newton, fictieve stad opgebouwd uit tekeningen van de Britse kunstenaar Paul Noble, t/m 19 juni; di t/m za 10-17u zo 11-17u. Tel. 010-4419400 (www. boijmans. nl).

Rotterdam, CBK (Nieuwe Binnenweg 75): My Satellite Mind, waarin werk centraal staat dat kunstenaars maken zonder invloed van buitenaf, o. a. Paul Basart, Silvia B, Instituut voor Zin en Waanzin, t/m 3 juli; di t/m vr 12-17u za 10-17u zo 12-17u. Tel. 010-4360288 (www. cbk. rotterdam. nl).

Vijfhuizen, Kunstfort (Spieringweg 613): In deze kolonie, over het spanningsveld tussen kunstwerken en ruimtelijke context met werk van Ryan Gander, Sean Snyder, Sven Augustijnen, Roy Villevoye e. a., t/m 26 juni;

Tel. 06-53144964 (www. kunstfort. nl).

Vlissingen, deWillem3 (Oranjestraat 4): tekeningen van Jan de Bie, schilderijen van Reinhout van den Bergh en foto's met teksten van H. van Boxtel; voorts Tilburg Cowboys, bouwradio showroom, installatie van een verzameling radio's van bouwvakkers, t/m 10 juli; do t/m zo 12-17u. Tel. 0118-415505 (www. burobk. nl).

Zaltbommel, Galerie Luca (Bloemendaal 5): schilderijen en beeldelementen van Jan Radersma, t/m 3 juli; vr 12-20u za zo 12-18u. Tel. 0418-516424.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden