Beeldende kunst

n Almere, CC Corrosia (Markt 7):..

Ts u n a m i , portretfoto's van Stephan Schwarz over de gevolgen van de tsunami op Skri Lanka en schilderijen van Monique Schumacher gebaseerd op deze foto's. Van 5 april t/m 8 mei; wo t/m za 12-17u. Tel. 036-5215929 (w w w. c o r r i o s i a . n l ) .

n Amsterdam, Aschenbach & Hofland Galleries (Bilderdijkstraat 165c):

Host#3, fotorealistische schilderijen en video's van Stephan Jung. Van 2 april t/m 7 mei; wo t/m za en eerste zo v/d maand 12-17u. Tel. 020-4121778 (w w w. x s 2 a r t . c o m ) .

n Amsterdam, Slewe Galerie (Kerkstraat 105a): werk van beeldend kunstenaar Ian Davenport. Van 2 april t/m 7 mei; di t/m za 13-18u eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 020-6257214 (w w w. s l e w e . n l ) .

n Amsterdam, Instituut voor Mediakunst/Montevideo (Keizersgracht 264): Resonance, hedendaagse (live)performances en de mogelijkheden tot documentatie. Met werk van kunstenaars Franko B., Yael Davids, Hayley Newman, L.A. Raeven, Francesca da Rimini, Sterling Ruby en David Still. Van 2 april t/m 5 juni. Met op 1 april: Heaven is a place that starts with ”H”, liveperformance van Carolina Feix, 18.30u; di t/m za 13-18u eerste zo v/d maand 13-18u. Tel. 020-6237101 (w w w. m o n t e v i d e o . n l ) .

n Amsterdam, Allard Pierson Museum (Oude Turfmarkt 127): Oude Beestjes! Uit Egypte, Griekenland en Rome, de dierenwereld in de oudheid. Van 1 april t/m 16 mei; di t/m vr 10-17u za zo 13-17u. Tel. 020-5252556 (w w w. u b a . u v a . n l /a p m ) .

n Den Haag, Nouvelles Images (Westeinde 22): Read full text, beelden en gemengde technieken van Joseph Semah en foto's van Jean-Marc Spaans. Van 2 april t/m 4 mei; di t/m za 11-17u. Tel. 070-3464618 (w w w. n o u v e l l e s i m a g e s . n l ) .

n Dordrecht, Dordrechts Museum (Museumstraat 40): Dromen van Dordrecht, schilderijen van Dordrecht door buitenlandse kunstenaars. Van 3 april t/m 21 augustus; di t/m zo 11-17u.

Tel. 078-6482148 (w w w. d o r d r e c h t s m u s e u m . n l ) .

n Dordrecht, Pictura (Voorstraat 190): eighteen inches personal space, tekeningen van Robbie Cornelissen en Hans de Wit. Van 1 april t/m 1 mei; wo t/m zo 13-17u. Tel. 078-6149822 (w w w. p i c t u r a . n l ) .

n Groningen, Kunstruimte 09 (Herebinnensingel 9): Abstracte salon. Part two, werk van kunstenaars Joost van Oss, Ton Mars, Marian Breedveld, Kees Visser, Vlary Stolte, Judith de Vet e.a. Van 3 april t/m 15 mei. Tel. 050-3138660 n Groningen, Albion Putti (Noorderhaven nz 27/1): Wunderkammer, figuratief (klei)werk van beeldend kunstenaar Carolein Smit. Van 2 t/m 29 april; do t/m za 12-17u eerste zo vd maand 14-17u; Tel. 050-3181805 (w w w. a l b i o n p u t t i . n l ) .

n Roermond, Galerie Wansink (Neerstraat 76): tekeningen en aquarellen van beeldend kunstenaar Co Westerik. Van 3 april t/m 29 mei; do t/m za 13-17u zo 14-17u. Tel. 0475-331704 (w w w. g a l e r i e w a n s i n k . n l ) .

n Rotterdam, Schielandshuis (Korte Hoogstraat 31): Nachtmerrie over Nederland, politieke tekeningen van Leo Jordaan (1885-1980) over bezet Nederland. Van 3 april t/m 4 september; Zwarte Confetti, nooit eerder vertoonde amateur foto-en filmbeelden over de bezetting van Rotterdam tijdens WOII. Van 3 april t/m 28 augustus; di t/m vr 10-17u za zo 11-17u. Tel. 010-2434675 (www.hmr.rotterdam.nl).

n Rotterdam, Boijmans Van Beuningen (Museumpark 18-20): Nobson Newton, fictieve stad opgebouwd uit 27 monumentale potloodtekeningen van de Britse kunstenaar Paul Noble. Van 2 april t/m 19 juni; di t/m za 10-17u zo 11-17u. Tel. 010-4419400 (w w w. b o i j m a n s . n l ) .

LOPENDE TENTOONSTELLINGEN n Amsterdam, Van Gogh Museum (Paulus Potterstraat 7), Egon Schiele, honderd schilderijen van Egon Schiele. Aanvullend zijn er in het museum performances rondom het thema lichamelijkheid van dansgroep Kristina de Châtel en performancekunstenares Marina Abramovic, t/m 19 juni. Dagelijks 10-18u vr 10-22u. Tel. 020-5705292 (w w w. v a n g o g h m u s e u m . n l ) .

n Amsterdam, Wetering Galerie (Lijnbaansgracht 288): Peter and Friends, werk van Peter van Straaten en tien collega-tekenaars. Met schilderijen van Gummbah, Rietveld-tekeningen van Glenn Baxter en werk van Pieter Geenen, Hanco Kolk, Joost Swarte, Stefan Verwey, Willem, Peter de Wit, Yrrah en ZAK, t/m 23 april; wo t/m za 12.30-17.30u. Tel. 020-6236189 (w w w. w e t e r i n g g a l e r i e . n l ) .

n Amsterdam, Rijksmuseum (Stadhouderskade 42): Rijksmuseum, de Meesterwerken, voor onbepaalde tijd; dagelijks 9-18. Tel. 020-6747000 (w w w. r i j k s m u s e u m . n l ) .

n Amsterdam, Galerie Krijger+Katwijk (Lange Leidsedwarsstraat 198-200): Noordbruis, tekeningen van Zoltin Peeter en schilderijen van Milly Betten, t/m 16 april; wo t/m za 12-18u. Tel. 020-6273808.

n Amsterdam, Galerie Fons Welters (Bloemstraat 140): Visiona Teorema, schilderijen van Yesim Akdeniz Graf geïnspireerd op de gelijknamige film van Pasolini; The Pink Mist, werk van kunstenaar Nathaniel Mellors, t/m 2 april; di t/m za 13-18u en eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 020-4233046 (w w w. f o n s w e l t e r s . n l ) . n Amsterdam, Reuten Galerie (Fokke Simonszstraat 49): schilderijen en prenten van Johan Kuipers, t/m 24 april; wo t/m za 13-18u en eerste zo v/d maand 14-17u. Tel. 020-6207537. n Amsterdam, W139 (Oosterdokskade 5-V): Drips of Water fall onto China, project van Roth Stauffenberg, samenwerkingsverband van Christopher Roth en Franz Stasuffenberg met een nieuw site-specific installatie die refereert aan het enorme online klankarchief: The Hollywood Edge, t/m 17 april; di t/m zo 13-19u. Tel. 020-6229434 (www.w139.nl).

n Amsterdam, Consortium (Oostelijke Handelskade 29): Underline, uitgangspunt tekenen. Werk van (oud)studenten van het Sandberg Instituut waaronder Joost Bakker, Irina Birger, Katharina Galland, Ruchama Noorda, Meiya Lin, Maaike v/d Linden, Nie Pastille, Tim Sterling, Klaar Valkhoff en Maria Zervou, t/m 3 april; vr za zo 14-18u. Tel. 020-4212408 (www.xs4all.nl/conso).

n Amsterdam, Lumen Travo (Lijnbaansgracht 314): werk van kunstenaars Margret Wibmer en Remy Jungerman, t/m 16 april; wo t/m za 13-18u. Tel. 020-6270883 (w w w. l u m e n t r a v o . n l ) .

n Amsterdam, De Nieuwe Kerk: Marokko, 5000 jaar cultuur, t/m 17 april; dagelijks 10-18u do tot 22u. Tel. 020-6386909 (www.nieuwekerk.nl).

n Amsterdam, Stedelijk Museum CS (Oosterdokskade): Leporello, rondreis door de collectie uit de periode 1874 tot 2004, door de ogen van Carel Blotkamp, t/m 10 april; dagelijks 10-18u (do tot 21u). Tel. 020-5732737 (w w w. s t e d e l i j k . n l ) .

n Arnhem, Museum voor Moderne Kunst (Utrechtseweg 87): Boven de wolken. Romantische landschappen van Diederik Kraaijpoel, schilderijen en tekeningen van schilder, schrijver en kunstcriticus Diederik Kraaijpoel, t/m 2 mei; Piercing the Spirits, schilderijen en werken op papier van Rinke Nijburg, t/m 12 juni; di t/m vr 10-17u; za zo 11-17u. Tel. 026-3512341 (w w w. m m k a r n h e m . n l ) .

n Assen, Drents Museum (Brink 1): Rijksmuseum aan de Brink, meesterwerken van George Breitner, Vincent van Gogh, Isaac Israëls, Henri van de Velde e.v.a., tot medio 2007; Mimesis, schilderijen en tekeningen van Matthijs Röling, t/m 3 juli; di t/m zo 11-17u. Tel. 0592-377773 (w w w. d r e n t s m u s e u m . n l ) .

n Bergen op Zoom, Het Markiezenhof (Steenbergsestraat 8): De wereld (1947-2001) volgens Opland, overzicht van het werk van politiek tekenaar Opland, pseudoniem van Rob Wout, t/m 21 augustus; di t/m zo 11-17u. Tel. 0164-242930 (www.markiezenhof.nl). n Den Haag, Museum Meermanno (Prinsessegracht 30): Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005, prenten, tekeningen, atlasbladen, brieven en reisverslagen schetsen een tijdsbeeld van vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Marokko, t/m 22 mei; di t/m vr 11-17u za zo 12-17u (w w w. m e e r m a n n o . n l ) .

n Den Haag, Mauritshuis, De Schilderkunst, schilderij van Johannes Vermeer uit de collectie van het Weense Kunsthistorisches Museum, t/m 26 juni; di t/m za 10-17u zo 11-17u. Tel. 070-3023456 (www.mauritshuis.nl).

n Den Haag, Gemeentemuseum (Stadhouderslaan 41): Triton collectie I: kunst rond de Russische revolutie, topstukken uit de privécollectie van de Triton Foudantion met werk van o.a. Monet, Signac, Sisley, Vuillard, Bonnard en Van Gogh, t/m 29 mei; di t/m zo 11-17u. Tel. 070-3381111 (w w w. g e m e e n t e m u s e u m . n l ) .

n Domburg, Marie Tak van Poortvliet Museum (Ooststraat 10a): werk van schilder en monumentaal kunstenaar Antoine Mes, t/m 5 juni; ma t/m za 13-17u. Tel. 0118-584618 (w w w. m a r i e t a k v a n p o o r t v l i e t m u s e u m -domburg.nl).

n Eindhoven, Studium Generale (Hoofdgebouw TU): Science+Fiction, laat de samenkomst van kunst en wetenschap zien met verschillende installaties die maatschappelijke thema's hierover aansnijden, t/m 10 april; ma t/m vr 10-17u za zo 12-17u. Tel. 040-2474900 (www.tue.nl/sg).

n Goes, galerie Van den Berge (Wijngaardstraat 3):Untitled Drawings III, werk van Marc Nagtzaam en nieuwe tekeningen van Rosemin Hendriks, t/m 9 april; do t/m za 12-18u. Tel. 0113-250499 (www.galerievandenberge.nl). n Groningen, Groninger Museum (Museumeiland): Van Kirchner tot Kandinsky. Duits expressionisme uit de Nederlandse musea, 1919-1964, werk uit drie groepen Duitse kunst: Brücke, Der Blaue Reiter en kunstenaars die niet tot een specifieke groep behoren zoals Kokoschka, Beckmann, Grosz en Dix, t/m 18 september; di t/m zo 10-17u. Tel. 0900-8212132 (w w w. g r o n i n g e r m u s e u m . n l ) .

n Haarlem, Galerie Tanya Rumpff (Spaanwouderstraat 74): Garbage People, zeven werken van kunstenaar Nedko Solakov, t/m 10 april; wo t/m za 12-17u zo 13-17u. Tel. 023-5359565 (w w w. g a l e r i e t a n y a r u m p f f . n l ) .

n Haarlem, Frans Halsmuseum (Groot Heiligland 62): stillevens van Pieter Claesz (1596-1660), t/m 3 april; di t/m za 11-17u zo 12-17u. Tel. 023-5115775 (www.franshalsmuseum.nl). n Hattem, Anton Pieckmuseum (Noordwal 31): De Efteling. Anton Piecks fantasie, de sprookjes van de Efteling in ruim zestig originele werken van Anton Pieck, t/m 7 janurai 2006; di t/m za 10-17u. Tel. 038-4442192 (w w w. a n t o n p i e c k m u s e u m -h a t t e m . n l ) . n Leiden, Rijksmuseum voor Volkenkunde (Steenstraat 1): Dogon-mythe en werkelijkheid van een Afrikaans volk, de geschiedenis en cultuur van de Dogons aan de hand van gebruiksvoorwerpen, t/m 28 augustus; di t/m zo 10-17u. Tel. 071-5168800 (w w w. r m v. n l ) .

n Leiden, Pygmalion (Langegracht 44): Illustraties & illustratoren rond 1900, met werk van Nederlandse krant-en tijdschriftillustratoren als Jan Sluyters, Charles Rochussen en Nicolaas van der Waay, t/m 15 mei; vr t/m zo 13-17u. Tel. 0346-556736 (w w w. p y g m a l i o n -a r t . c o m ) .

n Rotterdam, TENT. (Witte de Withstraat 50): eindpresentaties Piet Zwart Instituut met foto's van Agnieszka Czajkowska. Van 4 april t/m 1 mei; voorts Wall to Wall, installaties van William Cobbing, Kristof van Gestel, Gerard Koek en Charles van Otterdijk waarvan de architectuur van het TENT.-gebouw een onderdeel uitmaakt, t/m 3 april; di t/m zo 11-18u. Tel.

010-4135498 (www.tentplaza.nl).

n Rotterdam, Galerie Kralingen (Gashouderstraat 9): Dalí, sculpturen en tekeningen van Salvador Dalí, t/m 12 juni; wo do za 14-18u vr 14-20u. Tel. 010-4135454.

n Rotterdam, galerie RAM (Blekerstraat 10): One evening with the Family, werk van Peter Hellemons, t/m 1 mei; do t/m zo 13-18u. Tel. 010-4767644 (www.ram-art.nl).

n Schiedam, Het Stedelijk Museum Schiedam (Lange Haven 145): CoBrA, Cool & Contemporary. Een keuze uit de eigen collectie, werk van Karel Appel, Corneille, Ad Dekkers, JCJ Vanderheyden, Daan van Golden, Atelier van Lieshout e.a., t/m augustus; di t/m za 11-17u zo 12.30-17u. Tel. 010-2463662 (w w w. s t e d e l i j k m u s e u m s c h i e d a m . n l ) .

n Ti l b u r g , Werkplaats L'Avventura: culturele stadswandeling over het NSterrein. Met performances, dans, poëzie en beeldende kunst. Op 1 en 2 april om 20u 20.30u en 21u. Tel. 06-46500018 (www.vorst.nl) n Utrecht, Rob Rademaker Galerie (Minrebroedersstraat 9): schilderijen van Rik Berkhout, t/m 2 april; vr en za 14-17u. Tel. 030-6384045.

n Venlo, Museum van Bommel van Dam (Deken van Oppensingel 6): Aan de Hand van -Armando, Van Hemert, Heyboer, Lataster, Peeters en Schoonhoven, tekeningen, grafieken en schilderijen uit de oorspronkelijke museumcollectie en recent werk, t/m ni; di t/m zo 11-17u. Tel. 077-3513457 (w w w. v a n b o m m e l v a n d a m . n l ) . 19 ju-

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden