Beeldende Kunst

Amsterdam, Bijbels Museum (Herengracht 366): Ti j , hedendaagse beelden van Theo Schepens, Gerard Polhuis, Hans van den Ban en Monica Arden....

Amsterdam, Arti et Amiticiae (Rokin 112): Let me hear your body talk, schilderijen, foto's, video's, performances en installaties met het lichaam als thema met werk van o. a. Joep van Liefland, Masahiro Fukuyama, Martha Colburn, Chloe Morrison, Maria Zervou en William Hunt. Van 18 juni t/m 10 juli; di t/m vr 13-19u za zo 13-18u.

Tel. 020-6233508 (w w w. a r t i . n l ) .

Den Bosch, Noordbrabants Museum (Verwersstraat 41): Jeroen van de Ven met een extract van de permanente installatie Silver River Pipe Line in Nebraska, daarnaast een serie documentaire foto's over deze installatie. Van 18 juni t/m 31 juli; di t/m vr 10-17u za zo 12-17u. Tel. 073-6877877 (w w w. n o o r d b r a b a n t s m u s e u m . n l ) .

Den Haag, Galerie Goncourt (Oude Molstraat 14b): schilderijen van Chung-Hsi Han en objecten, foto's en schilderijen van Mariana Lazarevic. Van 18 juni t/m 17 juli; wo t/m za 11-18u zo 13-15u. Tel. 070-3621722 (w w w. g o n c o u r t g a l l e r y. c o m ) .

Domburg, Marie Tak van Poortvliet Museum (Ooststraat 10a): Ve r s t i l d e wereld, olieverfschilderijen en aquarellen geven een beeld van het oeuvre van Hans Heeren. Van 19 juni t/m 6 november; di t/m zo 13-17u. Tel.

0118-584618 (www. marietakvanpoortvlietmuseumdomburg. nl).

Enschede, Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129): Echo, Nicolas Dings maakte rond twee portretten van zusjes van Jan Claesz uit 1594 een opstelling van werken met verwante thematiek. Van 18 juni t/m 25 september. Geopend: di t/m zo 11-17u. Tel. 053-4358675 (w w w. r i j k s m u s e u m -t w e n t h e . n l ) .

Haarlem, Galerie Tanya Rumpff (Spaanwouderstraat 74): schilderijen van Koen Vermeule. Van 19 juni t/m 16 juli; wo t/m za 12-17u zo 13-17u. Tel. 023-5359565 (w w w. g a l e r i e t a n y a r u m p f f . n l ) .

Helmond, Gemeentemuseum (Kasteelplein 1): Werk & zo, 150 schilderijen, aquarellen, litho's en tekeningen van Herman Heijenbrock met de industrialisatie als thema. Van 19 juni t/m 18 september; di t/m vr 10-17, za-zo 13-17u. Tel 0492-587716 (w w w. g e m e e n t e m u s e u m h e l m o n d . n l ) .

Leeuwarden, Princessehof (Grote Kerkstraat 11): Steengoed, manifestatie over vierhonderd jaar Fries aardewerk met tegels, schotels, en gebruiks-en sieraardewerk. Op zes locaties, o. a. het nationaal keramiekmuseum, Fries Museum en Tresoar in Leeuwarden en in het Harlinger Aardewerk Museum. Van 19 juni t/m 2 oktober. Tel. 058-2948951 (w w w. f r i e s a a r d e w e r k . n l ) .

Utrecht, Casco (Oudegracht 366): Ontwerpposities – 3 -Public Club, viertal levensgrote vlaggen met nieuwe beeldentaal van ontwerper Ben Laloua/Didier Pascal zijn een onderzoek en analyse van beeldvorming. Van 19 juni t/m 17 juli; di t/m vr 10-18u. Tel. 030-2319995 (w w w. c a s c o p r o j e c t s . o r g ) .

Veghel, Julianapark (centrum): Beelden in de Aa, beeldenroute met beelden van ruim 20 kunstenaars in het water van de Aa. Van 18 juni t/m 28 augustus. Tel. 0413-353540 (w w w. u i t i n b r a b a n t . n l ) .

LOPENDE TENTOONSTELLINGEN Amsterdam, De Veemvloer (Van Diemenstraat 410): presentatie van de afdeling fotografie en grafische vormgeving

van de Gerrit Rietveld Academie, t/m 19 juni; do t/m za 13-18u zo 14-17u. Tel. 020-6386894 (w w w. v e e m v l o e r. n l ) .

Amsterdam, Docklandshal (Neveritaweg 15): Test-Portal 2005, now-art, avondexpositie in festivalsfeer over ruimte en grenzen bepalen met nieuwe media, mode, performances, fotografie, architectuur en geluidskunst, concerten, vj's en dj's. Onder meer The Kain Project, Syneasthesiologists, Tuxedomoon, Zoot, Jelica Cicic en Aida Redza, t/m 25 juni, di t/m zo van 17-00u, vr en za tot 2u.

(w w w. t e s t -p o r t a l . n l ) .

Amsterdam, De Appel (Nieuwe Spiegelstraat 10): Prix de Rome, werk van Yael Bartana, Lonnie van Brummelen, Esther Tielemans en Kan Xuan, t/m 7 augustus; di t/m zo 12-17u. Tel. 020-6255651 (www. deappel. nl).

Amsterdam, Museum het Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4): Thuis bij Ter Borch, tekeningen van familieleden van Gerard ter Borch, één van Hollands grootste 17de eeuwse meesters, uit de collectie van het Rijksmuseum, t/m 4 september; ma t/m za 10-17u zo 13-17u. Tel. 020-5200400 (w w w. r e m b r a n d t h u i s . n l ) .

Amsterdam, Van Gogh Museum (Paulus Potterstraat 7): Pastels uit het Stedelijk Museum, pastels en tekeningen uit 19de en vroeg 20ste eeuw, t/m 3 juli. Dagelijks 10-18u vr 10-22u. Tel. 020-5705292 (w w w. v a n g o g h m u s e u m . n l ) .

Amsterdam, Hermitage Amsterdam (Nieuwe Herengracht 14): Ve n e z i a ! , kunst uit de achttiende eeuw uit de collectie van de Hermitage in Sint Petersburg met schilderijen, prenten en tekeningen van onder andere Canaletto, Longhi, Guardo en Tiepolo, t/m 4 september; dagelijks 10-17u. Tel. 020-5308751 (www. hermitage. nl).

Amsterdam, Stedelijk Museum CS (Oosterdokskade): Populism, over de invloed van massacultuur in clips, fotografie en reclame. Met werk van veertig internationale kunstenaars, t/m 28 augustus; dagelijks 10-18u (do tot 21u). Tel. 020-5732737 (w w w. s t e d e l i j k . n l ) .

Amsterdam, Rijksmuseum (Stadhouderskade

42): Schitterend satijn, schilderijen van de 17de eeuwse meester in de Nederlandse interieurschilderkunst Gerard ter Borch (1617-1681), t/m 4 september; Rijksmuseum, de Meesterwerken, voor onbepaalde tijd. Dagelijks 9-18u. Tel. 020-6747000 (www. rijksmuseum. nl).

Arnhem, diverse locaties binnenstad/voormalige Coberco-zuivelfabriek: Arnhem Mode Biënnale, Nederlandse modevormgeving staat centraal met verschillende tentoonstellingen, modeshows, lezingen en andere fashionable activiteiten, t/m 26 juni, voor volledige programma:

w w w. a r n h e m m o d e b i e n n a l e . n l .

Bergen op Zoom, Het Markiezenhof (Steenbergsestraat 8): De wereld (1947-2001) volgens Opland, werk van politiek tekenaar Opland, pseudoniem van Rob Wout, t/m 21 augustus; di t/m zo 11-17u. Tel. 0164-242930 (w w w. m a r k i e z e n h o f . n l ) .

Den Haag, Museum Mesdag (Laan van Meerdervoort 7f): Een Indische vriendschap, schilderijen uit Indië of met Indië als onderwerp van Isaac Israels, t/m 25 september; di t/m zo 12-17u. Tel. 070-3621434 (w w w. m u s e u m m e s d a g . n l ) .

Den Haag, GEM (Stadhouderslaan 43): video's en lichtkasten van logo's, reclamefragmenten en tv-programma's van de Zwitserse kunstenaar Daniel Pflumm; en landschapsschilderijen van Jeroen Allart, t/m 28 augustus; di t/m zo 12-20u. Tel. 070-3381133 (w w w. g e m -o n l i n e . n l ) .

Den Haag, Gemeentemuseum (Stadhouderslaan 41): stillevens, portretten, aquarellen en atelierstukken van de Haarlemse schilder Kees Verwey (1900-1995), t/m 21 augustus; Magie in zwart-wit, prenten en tekeningen van Odilon Redon (1840 -1916), t/m 21 augustus; installatie van monumentale, recente schilderijen van Toon Verhoef, t/m 14 augustus; en Andere cultuur, andere muziek, instrumenten van verschillende culturen zoals een Javaanse gamelanorkest, t/m 21 augustus; di t/m zo 11-17u. Tel. 070-3381111 (www. gemeentemuseum. nl).

Den Haag, Mauritshuis: De Schilderkunst, schilderij van Johannes Vermeer uit de collectie van het Weense Kunsthistorisches Museum, t/m 26 juni; di t/m za 10-17u zo 11-17u. Tel. 070-3023456 (www. mauritshuis. nl).

Dordrecht, Dordrechts Museum (Museumstraat 40): tekeningen en schilderijen van Gerard Verdijk (1934-2005), t/m 19 juni; Dromen van Dordrecht, schilderijen van Dordrecht door buitenlandse kunstenaars, t/m 21 augustus; De koopman en de kunstenaar, Aert Schouman schildert Cornelis van Lill, t/m 28 augustus; di t/m zo 11-17u. Tel. 078-6482148 (w w w. d o r d r e c h t s m u s e u m . n l ) .

Eindhoven, MU De Witte Dame (Emmasingel 20): Magic village: Cosmic wonder, het opvallendste experimentele mode-label in Japan van ontwerper Yukinori Maeda, t/m 10 juli; ma t/m vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u. Tel.

040-2961663 (www. mu. nl).

Gouda, MuseumgoudA (Achter de Kerk 14): sieraden, tekeningen en beeldhouwwerken van een 'meester in metaal' Julio Gonzalez (1876-1942), t/m 19 juni: ma t/m za 10-17u zo 12-17u. Tel. 0182-588441 (w w w. m u s e u m g o u d a . n l ) .

Laren, Singer Museum (Oude Drift 1): Schildersvrienden, dubbelportret van schildersvrienden van D. H. W. Filarski (1885-1964), schilder van de Bergense School, t/m 28 augustus; en Dirk Smorenberg (1883-1960), als schilder van bloemstukken, waterlelies en landschappen, t/m 17 juli; di t/m zo 11-17u. Tel. 035-5393939 (w w w. s i n g e r l a r e n . n l ) .

Leiden, Museum Boerhaave (Lange St. Agnietenstraat 10): Topmodellen in onderzoek en onderwijs, vernuftigste modellen uit de wetenschap en techniek van de afgelopen vier eeuwen, t/m 25 september; di t/m za 10-17u zo 12-17u. Tel. 071-5214224 (w w w. m u s e u m b o e r h a a v e . n l ) .

Otterlo, Kröller-Müller Museum: Atelier van Lieshout: Happy Forest, in de beeldentuin dertig mobile units, orgaansculpturen en kleinere leefunits van Atelier van Lieshout, t/m 2 oktober, De favorieten van Helene, met foto's, plastieken en kunstnijverheid uit de verzameling van Helene Kröller-Müller, t/m 1 september; di t/m zo 10-17u. Tel. 0318-591241 (www. kmm. nl).

Rotterdam, Kunsthal (Museumpark): Willem de Kooning, schilderijen en tekeningen van De Kooning (1904-1997), t/m 3 juli; di t/m za 10-17u zo 11-17u. Tel. 010-4400300 (w w w. k u n s t h a l . n l ) .

Ti l b u r g , de Pont (Wilhelminapark 1): werken op papier en foto's van de Duitse kunstenaar Wolfgang Leib, t/m 25 september; How, overzicht van het werk van Loek Grootjans, t/m 26 juni; di t/m zo 11-17u. Tel. 013-5438300 (w w w. d e p o n t . n l ) .

Vianen, Stedelijk Museum (Voorstraat 97): abstracte beelden van Rien Goené, t/m 25 september; di t/m vr 10.30-16.30u za zo 12-16u. Tel. 0347-371648 (w w w. s t e d e l i j k m u s e u m v i a n e n . n l ) .

Wassenaar, raadhuis De Paauw (Raadhuislaan 22): Beweging, beeldententoonstelling met werk van Armando, Marianne Aartsen, Thomas Junghans, Jan Snoeck en Auke de Vries, t/m 21 augustus; dagelijks 12-16u. Tel. 070-5122307.

Zutphen, Stedelijk Museum (Rozengracht 3): Het Museum binnenstebuiten, blik in de museumdepots, t/m 6 november; di t/m vr 11-17u za zo 13.30-17u. Tel. 0575-516878 (w w w. s t e d e l i j k m u s e u m z u t p h e n p a k -tuit).

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden