Artistiek leider New York City Ballet vertrekt na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

De artistiek leider van het New York City Ballet, een van de bekendste en prestigieuste dansgezelschappen ter wereld, gaat noodgedwongen met pensioen. Peter Martins nam deze beslissing na talloze klachten van balletdansers en ballerina's over grensoverschrijdend gedrag. Zelf ontkent de 71-jarige Deen alle beschuldigingen, maar hoopt hij dat met zijn vertrek de rust terugkeert.

Peter Martins, artistiek leider van het New York City Ballet. Foto ap

Vorige maand werd Martins, die al ruim dertig jaar leiding geeft aan het balletgezelschap in New York, al op non-actief gesteld als docent van de School of American Ballet, dat verbonden is aan het New York City Ballet. Aanleiding was een anonieme brief in The New York Times waarin vijf (ex-)dansers Martins ervan beschuldigden zich vanaf 1993 schuldig te hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en fysiek en verbaal misbruik.

Sfeer van intimidatie

Een eerste onderzoek naar de zaak leek de aantijgingen niet te ondersteunen, maar in recente publicaties hebben nog eens 24 voormalige balletdansers en ballerina's zich beklaagd over een sfeer van intimidatie bij het New York City Ballet onder leiding van Martins. Volgens hen zouden velen te bang zijn geweest om te klagen dat Martins dansers en studenten verbaal en fysiek lastigviel en zijn macht misbruikte door seksuele relaties aan te gaan met leden van het balletgezelschap.

De bekendste onder de klagers was Vanessa Carlton, jaren geleden danseres bij het New York City Ballet en tegenwoordig bekend als zangeres van onder meer de hit A Thousand Miles. Carlton gaf als verklaring voor het lange stilzwijgen over Martins dat 'dansers niet geneigd zijn te praten'.

Ook steun

Martins kwam in 1970 bij het New York City Ballet terecht als eerste solist en stond bekend als een danser met een geweldige uitstraling. Vervolgens vervulde hij diverse functies bij het gezelschap, waarvan balletmeester, choreograaf en artistiek leider de bekendste waren. Bij zijn afscheid van het in 1948 door choreograaf George Balanchine opgericht balletgezelschap liet Martins weten: 'Ik heb ontkend, en ontken tot op de dag van vandaag dat ik betrokken was bij dergelijk misbruik'. Daarnaast benadrukte de Deen dat de beschuldigingen een hoge tol van hem en zijn familie hebben geëist.

Opvallend is dat Martins naast verwijten ook steun krijgt van een aantal dansers bij het New York City Ballet. Zo heeft danseres Sterling Hyltin laten weten door de in opspraak geraakte artistiek leider 'altijd met respect te zijn behandeld'. Volgens haar collega-danseres Megan Fairchild was Martins juist de persoon 'bij wie ik aanklopte als er iets binnen het gezelschap of in mijn leven speelde'.

Het bestuur van het New York City Ballet dankte Martins voor zijn enorme bijdragen en zei alvast op zoek te gaan naar een nieuwe artistiek leider. Ook kondigde het balletgezelschap aan dat de definitieve uitkomsten van het onderzoek naar de beschuldigingen tegen Martins, uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van vier leden, binnenkort worden afgerond.

Meer over