Antiterrorisme-wetgeving wordt misbruikt

Vooral vertegenwoordigers van de boerenlobby in de Tweede Kamer doen er alles aan om dierenactivisten onder antiterrorisme wetgeving monddood te maken....

Marianne Thieme

De antiterrorisme wetgeving die in Nederland in de steigers staat, brengt grote risico's met zich mee. Wetgeving die is bedoeld om onze vrijheid te waarborgen, blijkt die juist vergaand in te perken. Het voorbeeld is Amerika. De antiterrorismewet geeft opsporingsinstanties daar in ruime mate de mogelijkheid om telefoon en internetverkeer, buiten democratische controle om, af te luisteren.

Het Echelon netwerk brengt al ons telefoon-en internetverkeer in kaart onder het mom van terrorismebestrijding, hoewel er al diverse vormen van aan dat doel tegengestelde toepassingen bekend zijn. Bedrijven in de bij Echelon aangesloten landen blijken bevoordeeld te worden door economische spionage die uit het afluisteren van satellietverkeer voortvloeit. Sinds het bestaan van Echelon bekend is geworden, verschijnen er publicaties over het misbruik van informatie uit dit systeem waardoor de VS voordeel behalen bij wapenovereenkomsten, auto-exporten en olieconcessies.

De NSA speelt gegevens over contracten die Europese bedrijven willen afsluiten door aan het Amerikaanse bedrijfsleven. Bovendien wordt ook informatie van niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International, Greenpeace en het Rode Kruis misbruikt. Het Europees Parlement publiceerde in 1998 een document waarin het enerzijds de noodzaak erkent van globale afluistersystemen voor antiterroristische operaties en het tegengaan van illegale drugs, witwassen van geld en wapensmokkel. Anderzijds is het gealarmeerd door de schaal waarop er wordt afgeluisterd en vraagt het zich af of de vertrouwelijkheid van communicatie in de EU wel voldoende wordt beschermd door de bestaande wetgeving, databescherming en privacygaranties in de lidstaten. In de Amerikaanse wetgeving is wel bepaald dat via Echelon geen Amerikaanse burgers gevolgd mogen worden, maar in de Europese lidstaten hecht men kennelijk onvoldoende aan de privacy van de eigen ingezetenen om een dergelijke bepaling in nationale of Europese wetgeving op te nemen.

In Nederland lijkt de antiterrorismewetgeving vooral te worden gebruikt door lobbygroepen die de wetgeving voor eigen doeleinden proberen aan te wenden. Zo wordt de roep om dierenactivisme op te nemen in de nieuwe antiterrorismewet, voorafgegaan door een AIVD-notitie die dierenactivisme hoog op de prioriteitenlijst plaatst, in één adem genoemd met moslimterrorisme. In de Kamer blijken vooral varkensboer Wien van den Brink, kippenboer Gertjan Oplaat, varkensboerin Annie Schreijer Pierik en de oud-Puttense wethouder Aart Mosterd zich onvermoeibaar bezig te houden met het teniet doen van dierenwelzijnsmaatregelen, zoals het torpederen van een mogelijk nertsenfokverbod, afschaffing van de beschermde status van vossen, herten en reeën. Tevens doen ze er alles aan om mensen die zich inzetten voor dierenrechten te criminaliseren met het voorstel om dierenactivisme onder de antiterrorismewet te laten vallen.

In Nederland zijn meer dan vier miljoen mensen lid van organisaties die zich inspannen voor dierenwelzijn en hooguit enkele tientallen mensen lid van clubs die wetten overtreden in hun streven dieren een beter leven te bezorgen. Ik hoor bij de overgrote meerderheid van de dierenbeschermers die elke vorm van geweld en illegaliteit afwijzen als contraproductief en onwettig. Die afwijzing van geweld en wetsover-treding geldt ook voor de Partij voor de Dieren en maatschappelijke organisaties als Wakker Dier, Bont voor Dieren, de Dierenbescherming, Proefdiervrij en al die andere organisaties die zich er volledig voor inzetten om dierenwelzijn tot een volwaardige kwestie in de Nederlandse samenleving te maken.

Toch menen de genoemde Kamerleden dat het goed is dierenwelzijnsacties gelijk te stellen met terrorisme. Is het niet merkwaardig dat het feit dat enkele automobilisten hun voertuig gebruiken om de wet te overtreden (te hard rijden, wegrijden bij de pomp zonder betalen, inrijden op weerloze burgers, het plegen van ramkraken etc.) niet leidt tot de roep bij deze Kamerleden om 'autoterrorisme' onder de nieuwe wet te brengen, terwijl de hele dierenwelzijnsbeweging wordt gecriminaliseerd via de roep om het bieden van een wettelijk kader om dierenrechtenactivisten aan te pakken binnen anti-terreurwetgeving? Waarom zou de nertsenhouder meer bijzondere wettelijke bescherming verdienen dan de pomphouder?

Wat is er mis met het huidige wettelijk kader dat heel wel in staat is om wetsovertreders van welke herkomst dan ook aan te pakken? Het falen van ons opsporingsapparaat in vele opzichten, is een op zichzelf staand feit dat niets met een gebrek aan wetgeving van doen heeft.

Wien van den Brink en de zijnen meten met twee maten. Het illegaal uitzetten van fazanten, het illegaal gebruik van verboden loodhagel, het stelen van de mestboekhouding bij overheidsinstanties (door Van den Brink zelf), het massaal overtreden van het varkensbesluit (50 procent van de varkensboeren houdt zich nog steeds niet aan de wettelijke regels), het jaarlijks maken van honderden dodelijke slachtoffers en honderdduizenden zieken onder consumenten door kipproducten in de schappen te leggen die besmet zijn met campylobactyer en salmonella, het zijn allemaal vormen van wetsovertreding die kennelijk in de optiek van de boerenlobby niet onder terrorisme te vatten zijn.

Het Dierenbevrijdingsfront claimt in dertig jaar van illegale acties nooit dodelijke slachtoffers of gewonden te hebben gemaakt, hetgeen een erecode zou zijn van de activisten. Rechtvaardigt dat een aangescherpt wettelijk kader voortvloeiend uit antiterreurwet-geving? Wat willen Van den Brink, Schreijer-Pierik, Oplaat en Mosterd eigenlijk met dierenrechtenactivisten wat binnen de huidige wet kennelijk niet mogelijk is?

Terrorismebestrijding wordt in Nederland misbruikt voor overwegingen die niet anders te duiden zijn dan als cliëntelisme en eigenbelang van de genoemde kamerleden. Zoals de flora-en faunawet geheel onderuit dreigt te worden gehaald op initiatief van deze parlementaire lobby van jagende boeren, zo liggen ook belangrijke burgerlijke vrijheden onder vuur en bestaat het gevaar dat ook legale dierenwelzijnsacties blijvend gecriminaliseerd zullen worden. De Kamer mag daarmee geen genoegen nemen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden