Anti-integratiebeleid

Hoed u voor politici die over de burger in het enkelvoud praten. Ze reduceren de bevolking tot een wezen dat met één stem spreekt....

Wat de betekenis is van deze 'strengere integratie' vielafgelopen week te lezen in de Jaarrapportage Integratie van hetSociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De positie van allochtonenis de afgelopen jaren verslechterd. De armoede is toegenomen. Decriminaliteit is onverminderd groot. De leerachterstand wordtkleiner, maar blijft aanzienlijk. Allochtone leerlingen lopen ingroep 8 van de basisschool met taal een á twee jaar achter enmet rekenen een half jaar. De werkloosheid onder allochtonen isbijna verdubbeld van 9 procent naar 16 procent. Dejeugdwerkloosheid onder Turken, Marokkanen, Antillianen enSurinamers is zelfs 23 procent. De concentratie van allochtonenin de grote steden is toegenomen. Nog altijd halen twee op dedrie Marokkanen en Turken hun huwelijkspartner uit het land vanherkomst. De afstand tussen autochtonen en allochtonen isgegroeid. Ook in mentaal opzicht. De meerderheid van deautochtonen heeft bezwaren tegen de islam. Maar 30 procent vande autochtonen vindt het niet erg als hun dochter een allochtonepartner krijgt. De vooruitgang van de jaren 1995-2001 is volkomenteniet gedaan.

Nu is de economische recessie niet de schuld van het kabinet.Maar het kabinet neemt wel tal van maatregelen die de integratievan allochtonen nog extra belemmeren. Het kabinet heeft het mesgezet in loonkostensubsidies en gesubsidieerde arbeid. Het effectervan is dat er minder allochtonen aan het werk zijn. VooralMarokkaanse en Antilliaanse vrouwen worden hierdoor getroffen.Zij maakten veel meer dan autochtone mannen of vrouwen gebruikvan Melkertbanen. Toch is werk bij uitstek een middel totintegratie. Dus concludeert het SCP: 'De afname van gesubsidieerdwerk treft allochtonen hard.'

Minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) wil het onderscheidtussen allochtone en autochtone achterstandsleerlingenafschaffen. Dat zou de facto betekenen dat er minder geld komtvoor de scholing van allochtone achterstandsleerlingen. Geld gaatvan de grote steden naar het platteland. Het SCP constateertechter dat de achterstand van allochtone achterblijvers groteris dan van autochtone achterblijvers. In de plannen verliezenscholen met veel achterstandsleerlingen een fors deel van hunpersoneel. Dat betekent grotere klassen en minder begeleiding.Kan iemand mij uitleggen hoe deze verslechtering van hetonderwijs aan allochtonen bijdraagt aan hun integratie?

Minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting wil de hurenliberaliseren. Haar partijgenoot Neelie Kroes wil zelfs datwoningcorporaties alleen nog woningen verhuren aan de armsten.Beide voorstellen dreigen de segregatie naar inkomen en kleurverder te vergroten. Minister Rita Verdonk blijft maar roepen datze het eerste voorbeeld van discriminatie op de arbeidsmarkt nogmoet tegenkomen. Ondertussen geeft een kwart van de werkgeversin het midden- en kleinbedrijf toe dat ze alleen een allochtoonin dienst nemen als ze geen autochtoon kunnen krijgen.

Er was een tijd dat integratie synoniem was met emancipatievan allochtonen. Als nieuwkomers goed onderwijs kregen en kansenop de arbeidsmarkt, zou het met de integratie ook wel goed komen.Paul Scheffer verfoeide de lichtzinnigheid waarmee in dezeklassieke benadering werd gedacht over culturele verschillen.Inmiddels is de slinger naar de andere kant doorgeslagen. Hetdebat gaat alleen nog maar over culturele en religieuzeverschillen. Hoofddoekjes wekken in het onderwijs meer beroeringdan de hoge uitval en het gebrek aan stageplaatsen. De religieuzeopvatting van moslimjongeren wordt zorgwekkender gevonden dan hunwerkloosheid. Het is tijd prioriteit te geven aan wat hetbelangrijkste is. Integratie begint bij emancipatie. Emancipatieis hard en taai werk. Maar dat corvee op het gebied van werk,scholing en huisvesting moet worden gedaan. De 'strengeintegratie' van het kabinet is een anti-integratiebeleid. Dehelpende hand is definitief ingeruild voor het pak slaag.

Bij de 'strengere integratie' van Verhagen hebben migrantendan ook weinig te winnen. Maar het beleid van het kabinet is nietgericht op het vooruithelpen van allochtonen. Het is bedoeld omde onvrede bij De Burger weg te nemen die schreeuwt om een hardeaanpak. Naar die burger luisteren Verhagen en het kabinet, zelfsals dat ten koste gaat van de kansen van allochtonen opvolwaardige deelname aan de samenleving. De conclusie ispijnlijk. In het enkelvoud van Verhagen is geen plaats voorallochtonen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.