Alles te koop op eindejaarsopruiming in Kaapstad

Dagboek

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Kaapstad. Foto epa

Kaapstad, 29 december 1855

Van morgen te 10.5 ure ben ik naar het paradeplein gegaan, waar iederen Zaturdag eene soort van markt of kermis gehouden wordt, die thans ruimer voorzien was dan gewoonlijk, omdat iedereen zich daar tracht te ontdoen tegen het nieuwe jaar hetgene hij kwijt wil zijn.

Alles was daar te koop, boeken, meubelen, boter, kaas, ham, vellen, vederen, ijzerwerk, aardappelen en eene magt van vodden.

Op het plein woelde een menigte van menschen van verschillende naties en godsdiensten door elkander; ook zag ik er enkele jufvrouwen, zoo als men hier zegt.

Ik maakte er kennis met den apothecar de Gier, die mij weder in kennis bragt met een andere apothecar, van Koetsveld, bij wien ik een sigaar gerookt en een bittertje gedronken heb.

Hendrik Hamelberg (1826-1896), Nederlands jurist. Uit Die dagboek van H.A.L. Hamelberg 1855-1871.