Lezersbijdrage

administratief lijden in de zorg

Pak nu de medische macht aan, zeggen de heren Adelaar en Hagenaars (O&D, 19 december). De salarissen van dokters zijn te hoog, de ggz deugt niet en doodgaan mag ook al niet meer zonder dokter. Als adviseurs van het CDA vermelden zij ook dat 'we' verleerd zijn te lijden en pijn te verdragen. Dat was ooit de bijbelse opdracht: leven is lijden.

Ik nodig beide adviseurs van harte uit een dagje mee te lopen in de ggz, dan zien zij het lijden van dichtbij en kunnen ze kennisnemen van de tijdrovende en stupide manier van declareren, tijdschrijven en ander administratief lijden.

Terloops kunnen ze kennis nemen van de wet- en regelgeving rond de zelfgekozen dood, of staan zij voor dat mensen er dan maar zelf een einde aan moeten maken?

Flip Tabeling, Oegstgeest, psychiater