Wij spreken over het voltooide leven, tegelijkertijd doen wij er veel aan zo lang mogelijk te leven

Voetnoot

Volgens huisarts Joost Zaat, maandag in de Volkskrant, worden artsen steeds risicomijdender. Amerikaanse cardiologen willen de bloeddruk verlagen tot onder de 120, 'waardoor ongeveer de helft van alle volwassenen daar formeel een te hoge bloeddruk heeft'.

Wij spreken over het voltooide leven, tegelijkertijd doen wij er veel aan zo lang mogelijk te leven.

Het vermijden van risico blijft niet beperkt tot de gezondheidszorg. De samenleving lijkt zich op het standpunt te stellen dat de overheid het risicoloze leven dient te verzorgen. Onmogelijk. Teleurstellingen en woede zijn daarmee onvermijdelijk.


Bovendien is het vermijden van elk risico vaak onverstandig; innovatie zonder risico is bijvoorbeeld ondenkbaar.


Artsen, onderwijzers, de overheid moeten burgers voorbereiden op het bewust nemen van risico's. Leven is risicovol, pech zal altijd bestaan. Een kleine troost is dat pech per definitie nooit helemaal eigen schuld is. En het sociale vangnet dient de ergste pijn van pech te verzachten.