'We willen in debat gaan met jongeren, en leren'

Twaalf miljard kost het handhaven van de VUT voor ambtenaren van 56 en ouder. De architecten van het ABP-akkoord rond het prepensioen: 'Aftoppen was in dit geval juridisch onhoudbaar.'..

'De inbreng van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft dereparatie van het prepensioen bij het ABP duurder gemaakt. Alsambtenaren niet met VUT gingen, kregen ze een deel van deuitgespaarde uitkering bij hun pensioen opgeteld. Door hetamendement van GroenLinks gaat het nu om de hele uitkering. Datgeldt voor alle ambtenaren, ook voor de hoog betaalden', zegtXander de Uyl.

Samen met Jan Veringa, de voorzitter van deoverheidswerkgevers bij het ABP, staat Den Uyl pal voor dereparatie van het prepensioen. Zij hebben het akkoord beklonkenwaardoor ambtenaren van 56 jaar en ouder toch kort na hun 62stemet VUT kunnen gaan. Voor ambtenaren jonger dan 56 wordt depensioenleeftijd afhankelijk van het aantal gewerkte jaren.

De zoon van minister-president Joop den Uyl (1973-1977) en dezoon van de minister van Onderwijs Gerard Veringa (1967-1971)leggen uit dat het akkoord dat nu is getekend, duurder is dooreisen van de Tweede Kamer.

Den Uyl: 'Het amendement van GroenLinks heeft hogere kostenveroorzaakt, ongeveer 0,3 procentpunt van de 7,3 procent premie.Dat komt vooral doordat we nu, als iemand langer doorwerkt, deuitgespaarde VUT volledig bij het pensioen moeten optellen.'

Veringa: 'We hadden de VUT voor de topinkomens wel kunnenaftoppen, maar dat was juridisch onhoudbaar. Deze mensen wetensnel een advocaat te vinden.'

Den Uyl: 'Topinkomens moeten door de bron worden aangepakt.Door de raad van commissarissen van Schiphol, Essent en Nuon. Wegaan een collectieve regeling niet aanpassen voor een paarindividuen, ook al zijn die beeldbepalend.

'Twee dingen: ze betalen premie over hun hele salaris, enkrijgen ook VUT over hun hele salaris. Anders zouden ze ookkunnen eisen dat ze minder premie zouden betalen. Daarnaast zijnde toppers door de pensioenherziening bij het ABP in 2004 welbeperkt in hun opbouw.'

Volgens het ABP kost de handhaving van de ambtenaren-VUT voortweehonderdduizend 56-plussers twaalf miljard euro, terwijl deopbouw van prepensioen voor negenhonderdduizend ambtenaren56-minners zes miljard euro kost. Is dat evenwichtig?

Veringa: 'Ik kijk naar de rechten die mensen daarvoorkrijgen.'

Den Uyl: 'De bedragen zijn niet helemaal vergelijkbaar. DeVUT-kosten worden de komende vijf jaar gedekt. Voor de opbouw vanprepensioen is zeventien jaar de tijd. Door de jaren heen kunnendoor inflatie de kosten voor 56-minners oplopen.'

De komende zeventien jaar betalen ambtenaren per saldo eenhalf jaarsalaris aan solidariteitspremie. Is dat rechtvaardigvoor een jonge, net begonnen ambtenaar?

Den Uyl: 'Als je alles optelt en vermenigvuldigt, zou je daarop uit kunnen komen. Maar we moeten nu in korte tijd van eenomslagstelsel, waarbij de uitkeringen uit de premie wordenbetaald, naar een individueel spaarsysteem. Dat levert dubbelelasten op. Het tempo hebben we niet zelf bedacht.

'De jongeren krijgen er bovendien de levensloopregeling bij. Daar wordt nu meteen geld voor uitgetrokken en dat kan in CAO'sworden uitgebreid.'

Voor jongeren wordt de regeling veel soberder. Voor hen is hetaantal gewerkte jaren cruciaal voor de hoogte van hetprepensioen, voor 56-plussers niet.

Den Uyl: '56-plussers werken vaak al lang bij de overheid. Bijhen zijn verwachtingen gewekt. Daar kun je niet meer te veel aantornen, nadat de afgelopen jaren de uitkering al is verlaagd, ende leeftijd is verhoogd.'

Veringa: 'Jongeren wisselen makkelijker van baan. Zij kunnennu hun pensioen makkelijker meenemen en zo een volledigABP-pensioen opbouwen. Voor ouderen was het meenemen van pensioenlastig, en voor de VUT onmogelijk.'

Jongeren zijn niet gecharmeerd van dit akkoord. Een groepheeft de oprichting aangekondigd van een nieuwe bond, AlternatiefVoor Vakbond, AVV. Zal die bond worden genegeerd?

Den Uyl: 'Misschien hebben we dit proces als vakbonden nietgoed ingeschat. Je leert steeds bij in het leven.'

Veringa: 'We hebben nu grote operaties bij het ABP achter derug. Voor het eerst krijgen we te maken met groepen die er andersover denken en die ook aan het debat willen meedoen. We haddenhet debat beter aan het begin van het proces kunnen voeren, inplaats van achteraf, zoals nu gebeurt.'

Den Uyl: 'Solidariteit moet blijkbaar steeds opnieuw, pergeneratie worden bediscussieerd en bevestigd. We moeten ingesprek komen met deze mensen.

'Het debat is nog niet voorbij. Ik ga ervan uit dat het nietzomaar overwaait. Vijftien jaar geleden waren er de Verplegendenen Verzorgenden In Opstand, de VVIO. Die richtten zich ook tegenonze opstelling. Daar heeft de bond van geleerd. Ook nu moetenwe daar weer voor open staan en zonodig onze koers wijzigen.'

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.