Psalm 14 lijkt voor deze tijd geschreven te zijn, meent deze componist

'Eigenlijk zou zingen in een koor verplicht moeten worden'

Het project 150 Psalms van het Festival Oude Muziek brengt zo'n duizend jaar aan koormuziek samen. De Volkskrant sprak Mohammed Fairouz, die nieuwe muziek voor psalm 14 componeerde.

Het is niet de meest montere tekst, die van psalm 14. De eerste zin: 'De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God', en ieder doet wat goed is in zijn ogen.' God kijkt neer op aarde en ziet dat de mensheid naar eigen goeddunken maar wat aan rotzooit. Het kwaad heeft vrij spel. Verderop in de psalm: 'Is er op aarde geen spoor van inzicht meer bij hen die in het kwaad behagen vinden?