Update

Mauro-debat van minuut tot minuut: Toekomst Mauro blijft ongewis

Moet de achttienjarige Mauro echt terug naar Angola. Daarover debatteerde de Kamer vandaag met minister Leers van Asiel en Integratie, terwijl Mauro zelf op de publieke tribune zat. Maar tot een besluit kwam het niet, de moties werden aangehouden tot dinsdag. Vk.nl volgde de gebeurtenissen van vandaag op de voet. Lees ze hier nog eens terug, van minuut tot minuut.

Minister Leers

1.46 uur: Hierbij sluiten we dit liveblog af. Het belangrijkste nieuws is 24 uur per dag op deze site te volgen.

1.40 uur:
En zo is het lot van Mauro na al die uren debatteren nog steeds ongewis. Het CDA-congres zaterdag in Utrecht krijgt een cruciale rol in het bepalen van de toekomst van de jonge asielzoeker
Lees hier meer over de worsteling van het CDA met de zaak-Mauro.

1.20 uur:
CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan heef inmiddels kort commentaar gegeven op de kwestie. 'Het zou over Mauro moeten gaan. We moeten ons voor hem blijven inzetten. Deze discussie is nog niet gesloten.'

Van de 21-koppige CDA-fractie vinden alleen Koppejan en Kathleen Ferrier dat Mauro Nederland niet uitgezet mag worden. De twee staan te boek als mogelijke dissidenten in de CDA-fractie omdat ze niets voelden voor samenwerking met de PVV.


1.05 uur
: De motie die is verworpen ging over de mogelijkheid om Mauro een studievergunning te geven, en vroeg Leers om dat 'met voortvarendheid afhandelen
'. Het CDA was de enige fractie die vóór stemde.

1.01 uur:
De motie van het CDA over het studievisum wordt verworpen. De vergadering wordt gesloten.

0.58 uur: Op 1 motie na worden alle moties aangehouden, op verzoek van verschillende Kamerleden.

0.57 uur:
De zitting wordt hervat.

0.53 uur:
De deur van het CDA is zojuist weer opengegaan en de fractieleden zijn naar buiten gekomen. Onduidelijk is nog wat er precies is besproken.

0.47 uur:
Maxime Verhagen heeft zich bij het beraad gevoegd. Vermoedelijk was hij eerder op de fractiekamer van fractievoorzitter Van Haersma Buma.

0.29 uur:
En zo kijken we, net als ruim een jaar geleden, weer naar een dichte deur van de CDA-fractie. Daar vindt nu een crisisberaad plaats. Lees hier meer over de situatie bij de partij.

0.22 uur:
Het besluit om vanavond al te gaan stemmen, kwam vanmiddag met veel moeite en geruzie tot stand. Lees het hier nog eens terug.

0.19 uur:
CDA en SGP willen dat de schorsing met een half uur verlengd wordt. De kamer is in rep en roer. Maar de gevraagde schorsing komt er, besluit de voorzitter, omdat inmiddels een Kamermeerderheid ermee in heeft gestemd.

0.15 uur:
Voorzitter Van Beek wil de vergadering heropenen, maar krijgt meteen de vraag om de schorsing een half uur langer te laten duren. Waarop de andere fracties voorstellen om de stemming uit te stellen tot aanstaande dinsdag.

0.08 uur:
Ondertussen loopt de spanning bij de CDA fractie steeds hoger op. De partij sprak 's middags nog uit dat Mauro hoogstens voor studie in Nederland mag zijn, maar de dissidente CDA'ers Ad Koppejan en Kathleen Ferrier bleven er later op de dag toch bij dat de jongen het land niet uitgezet mag worden. De twee zitten naar verluidt nu met de rest van de fractie om de tafel om toch nog tot een eensluidend CDA-standpunt te komen.

23.59 uur:
Tofik Dibi (GroenLinks) wist tijdens de behandeling van de moties overigens nog te melden dat Wim Kortenoeven (PVV) door het lange debat zijn vlucht naar Moskou heeft gemist. Hij gaat erheen om de presidentsverkiezingen daar te waarnemen met de OVSE.

23.55 uur: Kort samengevat: minister Leers toont zich onverbiddelijk. Alle moties wijst hij van de hand, met uitzondering van de motie van zijn eigen CDA: de mogelijkheid om Mauro een studievergunning te geven met 'voortvarendheid' afhandelen.

23.39 uur:
Voorzitten van Beek wil de vergadering schorsen omdat een aantal fracties beraad willen voeren. Tien over twaalf gaan we verder.

23.35 uur:
Dibi: 'Mag Mauro in Nederland de aanvraag doen? Dat is toch het minste dat de minister kan doen.' Leers: 'Dat hangt van de aanvraag af, dat kan ik niet beloven.'

23.33 uur:
De GroenLinks-motie die de minister oproept om Mauro te ontslaan van de verplichting om een eventueel studie-visum in Angola aan te vragen, wordt eveneens door de minister ontraden.

23.27 uur:
De motie die vraagt om de criteria aan te passen wordt door Leers ontraden. 'De criteria die in deze motie genoemd worden zijn gebaseerd op één individueel geval, en daardoor willekeurig. Beleid maak je op basis van een grondige analyse.'

23.24 uur:
'De motie is niet goed geformuleerd. Maar ik vind het idee wel sympathiek. Zoals het hier staat kan ik het echter niet steunen', aldus de minister.

23.22 uur:
Spreek uit dat Mauro niet wordt uitgezet als hij zijn MO-opleiding niet zou halen. Die motie wordt door Leers ook niet gesteund. 'Dat kan niet, dan zou hij sowieso blijven.'

23.20 uur:
De motie om afstand te nemen van het regeerakkoord wordt door Leers ontraden.

23.15 uur:
Leers legt andermaal uit waarom hij geen uitzondering voor Mauro wil maken. 'Dat kan alleen in uitzonderlijke, schrijnende gevallen, en dat is dit niet.'

23.11 uur:
Nu grijpt voorzitter Van Beek in: 'We gaan niet een hele nieuwe behandeling doen.'

23.08 uur:
Motie twee (gebruik maken van de bevoegdheid van de minister om een uitzondering te maken) wordt niet door Leers gesteund. Ook dat roept weer interrupties op.

23.03 uur:
Deze minister staat voor een integer asielbeleid, aldus Leers op persoonlijke vragen van Dibi (GroenLinks).

22.58 uur:
Wat betekent dat nou eigenlijk, 'voortvarend', wil Schouwen (D66) weten. Leers: 'Dat betekent snel.'

22.56 uur:
De moties nu. Motie CDA (moegelijkheid om mauro een studievergunning te geven met voortvarendheid afhandelen) wordt gesteund door Leers.

22.54 uur:
'U bent kennelijk niet geïnteresseerd in mijn antwoord. Ik probeer altijd wel naar uw vragen te luisteren,' aldus een minister Leers die duidelijk wat geïrriteerd begint te raken.

22.51 uur:
Leers: 'Als we dit zouden doen, dan kan ik u voorspellen dat zich morgen de volgende Mauro aandient, en overmorgen de daaropvolgende.'

22.49 uur:
Leers blijft benadrukken dat hij de regels heeft gevolgd. 'Moet ik door de externe druk de regels negeren? Dat zal ik niet doen.'

22.46 uur:
Tofik Dibi (GroenLinks) probeert het debat van vanmiddag nog eens dunnetjes over te doen. Voorzitter Van Beek laat hem even begaan. Het punt van Dibi: Wilders bepaalt nu het asielbeleid, niet Leers.

22.42 uur:
Leers: 'Het is een afweging die rechtvaardig is. Die is uiteindelijk negatief uitgevallen. Niet alleen door mij, maar ook door mijn voorgangers. Ik hoef mij niet te schamen voor mijn beleid. Ik sta waarvoor ik sta.'

22.40 uur:
Leers: 'We hebben vanmiddag zeer ruim de tijd genomen voor het debat.' Hij zet nog eens zijn overweegredenen op een rij. 'De kern is dat we in Nederland democratische regels hebben opgesteld voor ons asielbeleid. Dat hebben we al heel lang geleden afgesproken. Op basis van die regels heb ik besloten om Mauro terug te sturen. Hij is geen vluchteling, loopt geen gevaar, en zijn ouders wisten al heel vroeg dat hij terug zou moeten.'

22:37 uur:
Na de nodige vertraging wordt nu de zitting hervat. Het woord is aan minister Leers.

22.34 uur:
De partijen zijn nog druk intern in beraad. Bij het CDA heeft vicepremier Maxime Verhagen zich bij het overleg gevoegd.

22.21 uur:
De schorsing is met een kwartier verlengd, tot half elf.

22.06 uur:
Alle moties zijn ingediend. De vergadering is geschorst tot 22.15 uur. Dan zal de minister antwoorden.

22.05 uur:
GroenLinks dient met 'pijn in het hart' een motie in die de minister oproept om Mauro te ontslaan van de verplichting om een eventueel studie-visum in Angola aan te vragen.

22.03 uur:
Tofik Dibi begint zijn betoog met 'Nederland die aan twee mensen vroeg om van Mauro te gaan houden'. Volgens de GroenLinkser is 'Geert Wilders de minister van Immigratie en Asiel'. Dibi doet een oproep aan het congres van CDA. 'Als het CDA deze jongen uitzet dan zet het haar eigen waarden bij het grofvuil'.

22.01 uur:
Ook de PvdA dient een motie in die de minister verzoekt een regeling te maken die Mauro en kinderen in een vergelijkbare situatie niet weg te sturen. Spekman doet een emotionele oproep. 'Ik zou wel op mijn knieën kunnen vallen. Jullie hebben een keuze. Laat je niet ringeloren.'

21.59 uur:
Nu is Spekman van de PvdA. De VVD heeft aangegeven geen moties te indienen. 'Dat is tekenend. Ik snap niet dat mensen zich in de spiegel kunnen aankijken en zo'n jongen terugsturen. We hebben een keuze.'

21.54 uur:
Waarschijnlijk zal er na het indienen van alle moties een half uur worden geschorst, zodat de partijen met elkaar kunnen overleggen.

21.52 uur:
De SGP zal ook de motie van het CDA niet steunen.

21.49 uur:
De SGP zal geen enkele 'Mauro-motie' steunen, maar wil wel naar het onderliggende beleid kijken. Kees van der Staaij roept de minister op om 'ruimhartig te blijven'.

21.46 uur:
Joel Voordewind van de ChristenUnie is nu aan de beurt. 'Er is maar één conclusie mogelijk. Het is een zeer teleurstellend debat. De minister biedt nog niet eens aan dat Mauro een studie-visum in Nederland mag aanvragen.' De ChristenUnie dient een motie in die oproept dat Mauro niet wordt uitgezet als hij zijn mbo-opleiding niet afmaakt in het geval van een studie-visum.

21.44 uur:
D66 dient twee moties in. In één daarvan roept hij op om een gang te maken naar het Europese hof voor de rechten van de mens en in afwachting daarvan Mauro niet uit te zetten. In de andere verzoekt hij de minister duidelijk maken waar 'hij voor kiest'.

21.42 uur:
Nu is Schouw van D66. 'Als er iets vandaag duidelijk is geworden, is het de gijzelende werking van het gedoogakkoord.' Schouw noemt het studie-visumvoorstel van het CDA een 'nul-oplossing'.

21.40 uur:
Nu spreekt Sharon Gesthuizen van de SP. 'Vandaag is het ware gezicht van de minister duidelijk geworden.' De SP dient een motie in die de minister oproept een uitzondering te maken.

21.38 uur:
Bekijk hier onze fotospecial van Mauro die in Den Haag aanwezig is bij het debat.

21.35 uur:
Dibi: 'Het CDA is gedraaid. Net hoorde ik CDA'ers in de wandelgangen die dit niet pikken. Op hen hoop ik.'

21.32 uur:
Tofik Dibi (GroenLinks) wrijft het CDA en VVD in dat ze eerder hoop hebben gegeven aan Mauro door te voetballen met hem en een oproep aan de minister te doen om te kijken of een uitzondering mogelijk is. 'Maak dan nu je excuses en zeg dat je voor je beurt hebt gesproken.'

21.29 uur:
De CDA'er Knops noemt Mauro wel 'een voorbeeld voor vele Nederlanders'. 'We hebben de plicht om beleid uit te voeren.'

21.27 uur:
Schouw (D66): 'Het woordje schaamlap is nog te groot voor deze motie.'

21.21 uur:
Spekman (PvdA): 'Dit is zo schaamteloos'. Volgens het Kamerlid moet Mauro 'zonder enige status' terugkeren naar Angola als hij onverhoopt zijn studie niet haalt. 'Dit is een weg vol kansen', aldus Knops. 'Maar natuurlijk is de absolute zekerheid er niet.'

21.18 uur:
Knops (CDA) begint. 'We hebben net een debat gehad dat niemand onberoerd laat.' Hij pleit voor het alternatief 'dat nu nog rest': het studievisum. Volgens Knops is zo'n aanvraag door Mauro kansrijk. Hij doet daarom ook een motie die oproept tot een snelle behandeling van zo'n aanvraag.

21.17 uur:
Mauro zit weer op de publieke tribune.

21.17 uur:
De vergadering wordt heropend. Nu is Willibrord van Beek (VVD) de voorzitter.

21.16 uur:
Het debat is nog niet begonnen. De woordvoerders zijn al wel in de Kamer.

21:11 uur:
Eerder vandaag bleek uit een peiling van Maurice de Hond dat zes op de tien Nederlanders vinden dat het CDA het voornemen van Gerd Leers om Mauro terug te sturen naar Angola, moet afwijzen.
Lees hier meer over die peiling.

21:08 uur:
In de tussentijd kunt u hier nog eens onze voorbeschouwing op het debat van vandaag teruglezen.

20:59 uur: De vergadering wordt om kwart over negen heropend, drie kwartier later dan gepland. De behandeling van moties uit andere Kamerdebatten was wat uitgelopen.

20:55 uur:
Minister Leers is in de plenaire zaal gearriveerd. Ook Mauro kijkt weer toe vanaf de publieke tribune.

20:51 uur: De Kamer is nu nog bezig met de behandeling van een aantal moties uit eerdere Kameroverleggen. Daarna volgt het laatste deel van het Mauro-debat.

20:45 uur:
Minister Leers heeft na het Kamerdebat gezegd dat hij zaterdag op het CDA-congres zijn eigen achterban wil overtuigen van de juistheid van het besluit om Mauro geen verblijfsvergunning te geven. 'Ik zal niet weglopen voor een lastige discussie.' Hij benadrukte dat zijn besluit niet persoonlijk is. 'Als je naar de regels kijkt, dan kan het gewoon niet.'

20:33 uur:
Dat besluit kwam overigens niet zonder slag of stoot tot stand. Lees hier terug hoe dat vanmiddag ging.

20.31 uur:
Eerder vandaag besloot de Tweede Kamer dat er vanavond een hoofdelijke stemming gehouden wordt over de vraag wanneer er gestemd gaat worden over eventuele Mauro-moties. Dat gaat zometeen gebeuren.

20.19 uur:
Eén van de toeschouwers van het debat is door de politie afgevoerd. Andere mensen verlieten uit protest de zaal. Na het incident rondde Leers zijn beantwoording af, en werd het debat afgesloten.

20.12 uur:
Kort voor het einde werd het debat enige tijd verstoord. Vanaf de publieke tribune lieten mensen hun ongenoegen blijken over het optreden van minister Leers. Die liet eerder in het debat weten geen mogelijkheden te zien voor een verblijf van Mauro in Nederland.

19.40 uur:
De tweede termijn is nu afgelopen. Rond 20.30 uur vindt de plenaire afronding plaats.

19.37 uur:
Gesthuizen (SP) mag een laatste vraag stellen. Ook zij vindt een studievisum 'krom'.

19.36 uur:
Leers is bijna klaar met zijn tweede termijn: 'Ik vind nog steeds dat er goede migratie is. Ik ben zelf tot de overtuiging gekomen om hier niet asielbeleid te herschrijven.'

19.35 uur:
Brinkman laat een aantal toeschouwers uit de zaal verwijderen.

19.34 uur:
Voorzitter Brinkman en Spekman (PvdA) vliegen elkaar (niet voor het eerst) in de haren over de vergaderprocedure. Uiteindelijk ontneemt Brinkman hem woord.

19.31 uur:
Schouw van D66: 'Een toezegging om een snelle procedure, hoe mallotig kan het zijn. Kan zo'n aanvraag in Nederland worden gedaan of moet dat in Angola.' Leers: 'Daar loop ik niet op vooruit, de regels zijn duidelijk.'

19.30 uur:
Knops (CDA) wil wel een uitzondering maken. 'Zeg in ieder geval toe dat de snelheid over een studie-aanvraag in de hoogste versnelling kan.' Dat zegt minister Leert toe. 'Snelheid is op dit punt noodzakelijk.'

19.25 uur:
Leers geeft aan dat op het studievisum-gebied mogelijkheden zijn, maar dat er voorwaarden aan zijn verbonden. 'Ik wacht een aanvraag af, daar zijn regels aan verbonden.' Wel gaf hij aan 'een eventuele aanvraag snel af te willen wikkelen'.

19.23 uur:
Dibi maakt nog een opmerking: 'Ik hoor alleen maar ik, ik, ik van de minister, terwijl het om Mauro gaat.'

19.21 uur:
Leers zegt tot nu toe weinig nieuws in deze tweede termijn. 'Het probleem is dat mensen iedere kans aangrijpen.'

19.19 uur:
De minister zegt: 'ik voer een rechtvaardig en terecht beleid uit'. Ook benadrukt hij geen verwachtingen te willen wekken. 'Ik kijk dus voortaan wel uit als ik antwoord geef op een vraag.'

19.18 uur:
Minister Leers is nu weer aan het woord. De tweede termijn voor de Kamerleden zit er dus op.

19.15 uur:
Nu is Dibi van GroenLinks weer aan de beurt: 'Waarom stapt de minister niet gewoon op. Nu moet hij ondanks dat hij zelf anders wil een gezin uit elkaar rukken en een kind uitzetten.'

19.13 uur:
'Vandaag is de laatste dag. De VVD is de kwade genius die alles goed vindt, zolang zijn maar kunnen blijven zitten', besluit Spekman.

19.10 uur:
Spekman van de PvdA doet nogmaals een emotionele oproep om een uitzondering te maken. 'Die optie van een studievisum vind ik de meest slechte en cynische oplossing.'

19.07 uur:
Knops benadrukt nog eens dat gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. 'Maar zeker bij een studievisum kunnen er ook collectieve uitzonderingen worden gemaakt.'

19.05 uur:
De discussie gaat over de beloften die al dan niet door het CDA zijn gemaakt over Mauro. De partij heeft gezegd hem te steunen. Hoe moet dat worden opgevat? Knops: 'We hebben niet gezegd dat we hem aan een verblijfsvergunning zullen helpen.'

18.56 uur:
Schouw: 'De samenleving moet kunnen vertrouwen op de woorden van politici. Het CDA heeft aangegeven altijd achter Mauro te blijven staan. Zijn excuses niet op hun plaats?' Knops: 'Ik heb dat gezegd, en dat kun je vertalen als: we zullen kijken of er alternatieven zijn. En dat hebben we gedaan.'

18.51 uur:
Knops: 'Wij blijven aandacht vragen voor deze zaak.'

18.49 uur:
Voordewind: 'Ik word ervan beschuldigd verwachtingen te wekken. We hadden de idee en de verwachting dat Mauro hier zou mogen blijven. Als dat niet meer kan, dan zou je nergens meer aandacht voor mogen vragen.'

18.46 uur:
Van Gesthuizen: 'Als ik belachelijke antwoorden krijg van het kabinet, dan vraag ik door. De heer van der Staaij zou dat ook moeten doen.' Van der Staaij: 'Ik sta voor een eerlijk beleid.'

18.40 uur:
Fritsma (PVV): 'Er wordt steeds gewerkt met schuivende regelingen. Dit is een zielige groep, dan maken we deze regeling. Nu is dit een zielige groep, passen we de regeling weer aan. Zo kun je toch niet werken?'

18.37 uur:
SP: Het is duidelijk dat de PVV dit kabinet gijzelt. 'Ik hoop op het CDA-congres'.

18.33 uur:
De tweede termijn is zojuist begonnen. Fritsma (PVV) geeft aan niet te hoeven spreken omdat hij het volledig eens is met de inbreng van de minister.

18.26 uur:
De pleegouders hebben tot twee keer toe geprobeerd om Mauro te adopteren, maar er waren geen 'verifieerbare documenten' die erop wezen dat zijn biologische ouders in Angola hiermee instemden, vertelt Leers.

18.24 uur: Wat volgt is een opsomming van de verschillende procedures die door Mauro zijn doorlopen. 'Hij is nu uitgeprocedeerd', zegt Leers.

18.23 uur:
Leers begint met afronden. 'We hebben gedaan wat je van een fatsoenlijk land mag verwachten. Ik heb zorgvuldig gekeken naar alle mogelijkheden en natuurlijk stel ik vast dat de conclusie voor de heer Manuel en zijn omgeving uiterst teleurstellend is.'

18.20 uur:
'Het zijn er maar 75, waarom geen regeling', vraagt Voordewind van de ChristenUnie. Maar de minister wil dit niet wegens 'de aanzuigende werking'.

18.16 uur:
'We moeten streng zijn in het begin, barmhartig zijn in de bewaring en streng zijn in het vertrek', zegt Leers. 'Ik ben verdorie nog geen jaar minister en krijg alleen maar gevallen van 15 jaar.'

18.15 uur:
Volgens Leers gaat het om 'ongeveer 75 personen. Dan weet ik nog niet hoeveel er in de illegaliteit zitten'.

18.13 uur:
De minister wil geen nieuw beleid 'als Sahar' maken. 'Je moet oppassen dat je het huidige beleid niet van zoveel uitzondering voorziet dat je een kameel krijgt met zeven bulten. Ik weet niet of het om een kleine groep gaat.'

18.12 uur:
Spekman (PvdA): 'De minister spreekt van zorgvuldigheid, terwijl uit een brief van Defence for Children blijkt dat het om niet zoveel gevallen gaat, terwijl de minister stelt dat het om vele gevallen gaat. Nu zie ik opeens geen cijfers meer.'

18.09 uur:
Dibi (GroenLinks): 'U durft te zeggen dat dit niet hardvochtig is. Mauro was een kind dat voetbalde en niet de asielwet aan het bestuderen was.' Leers: 'Daarvoor had hij een voogd'. Dibi vraagt of in het geval van een studievisum 'hij dit toch niet in Angola hoeft aan te vragen'. Daar wil Leers nu geen 'hypothetische uitspraak' over doen.

18.07 uur:
Leers legt nu uit waarom hij geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om een uitzondering te maken. 'Er is niet sprake van een schrijnende situatie in vergelijking met anderen die terug moeten. Ik wel er ook geen gebruik van maken onder politieke druk'.

18.05 uur:
Leers gaat door met zijn betoog. Volgens hem is een studievisum een mogelijkheid 'maar dat kan pas als Nederland het meest aangewezen land is om die studie te volgen en zo zijn er nog wat voorwaarden'.

18.04 uur:
Een akkefietje tussen Hero Brinkman die het debat voorzit en Joel Voordewind van de ChristenUnie. Uiteindelijk wordt Voordewind het woord ontnomen.

18.01 uur:
Minister Leers vindt de zaak van het Afghaanse meisje Sahar niet te vergelijken met de zaak-Mauro. Daar is de oppositie het niet mee eens.

17.57 uur:
Leers stelt dat hij heeft gezocht naar een oplossing, 'voortaan zal ik dat anders niet meer doen'. De minister somt een hele lijst op aan alle mogelijkheden die hij heeft onderzocht, maar zonder resultaat.

17.53 uur:
'Dit is schrijnendheid tot de macht duizend. U wil hem wel laten blijven, maar u mag hem niet laten blijven. Zeg dat dan', zegt Dibi. 'Ik heb een minister en ik heb mijn verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat ik geen compassie heb. Ik sta waar is sta', zegt Leers.

17.51 uur:
Dibi (GroenLinks) vraagt aan de minister wat hij ervan vindt dat de eerste procedure van Mauro vier jaar lang duurde. Mochten zij zich niet aan hem hechten?' Antwoord van Leers: 'De pleegouders weten dat ze tijdelijk ouders zijn en dat er een kans is dat hij geen status krijgt en weg moet.'

17.51 uur:
'We kunnen nu eenmaal niet alle kinderen naar Nederland halen voor een beter bestaan', zegt Leers.

17.49 uur:
'Ik blijf kijken naar onderscheidende gevallen, maar ik laat me dit geval niet opdringen', zegt Leers. 'Ik ben heel zorgvuldig geweest.'

17.47 uur:
Leers: 'Ik neem mijn verantwoordelijk en volg de wetten. Ik doe niet aan willekeur.'

17.46 uur:
Spekman (PvdA): 'Het irriteert met mateloos dat de minister zich verschuilt achter de regels. Het lijkt wel of ik minister Verdonk weer hoor. Neem nou eens zelf eens een besluit.'

17.44 uur:
Volgens de minister is het zeker niet 'onmogelijk' oom terug te gaan naar Angola, 'hoewel het er zeker anders is dan in Nederland'.

17.43 uur:
'Worteling als zodanig is niet schrijnend', werpt Leers tegen. 'Gaat het er niet gewoon om dat de minister het niet voor elkaar krijgt omdat Geert Wilders de echter minister is?', wil Gesthuizen weten. Leers is het er niet mee eens: 'Ze wisten dat hij weg moet.'

17.40 uur:
Deze opmerking schiet Gesthuizen (SP) in het verkeerde keelgat. 'Het is toch harteloos om iemand opnieuw te laten beginnen.'

17.39 uur:
'Dit debat gaat niet alleen over Mauro Manuel. Maar ik stel wel vast dat hij gezond is en een moeder in Angola heeft', zegt Leers. 'De zaken waarop ik een uitzondering maak, zijn veel schrijnender dan deze zaak.'

17.38 uur:
'Ik hoef me niet te schamen voor mijn beslissing', zegt Leers. 'Ik mag mijn emotie niet de overhand laten krijgen.'

17.37 uur:
Minister Leers is aan het woord. 'Nu heb ik de kans om duidelijk te maken welke afwegingen zijn gemaakt.'

17.34 uur:
Dibi wil van minister Leers weten: 'Als u het beleid niet vorm kan geven waarom stapt u dan niet op, in plaats van u constant te laten vernederen door Wilders.' Ook vindt Dibi dat CDA en VVD eerder beloofd hebben dat er een uitzondering moest worden gemaakt. 'Sta dan nu op en kijk hem in de ogen en zeg dat hij weg moet. Wees dan een man of een vrouw.'

17.31 uur:
Nu is Tofik Dibi van GroenLinks. Volgens hem wil het CDA en de minister dat Mauro blijft, maar mag dit niet van de PVV 'terwijl Mauro niets wordt verweten. Vanavond kunnen we het verschil maken en onze excuses maken aan Mauro en zijn pleegouders.'

17.29 uur:
Volgens de PvdA zijn er maar een paar gevallen zoals Mauro die al heel lang in een pleeggezin wonen. 'Waar een wil is, en waar durf is en waar durf nog mag bestaan, durven we soms het voordeel aan de twijfel geven. Ik weet niet of er meer dan vijf onder zo'n regeling zouden vallen.'

17.26 uur:
Spekman: 'Ons antwoord is overduidelijk. Nee, Mauro hoeft niet te worden uitgezet. Het kan anders. Ook voor vergelijkbare gevallen. Er kan een uitzondering worden gemaakt.'

17.24 uur:
Spekman: 'Waarom durft de CDA-fractie niet. Nu is het hartvochtigheid.'

17.23 uur:
Knops is het er niet mee eens: 'Dit is een kansrijk project'.

17.20 uur:
Spekman (PvdA): 'Ik moet me echt inhouden over dat studievisum. Dat hele verhaal is één langgerekte onzekerheid. Dat zorgt ervoor dat als hij iets niet haalt het dan stopt het. Dat is toch de situatie. Die verblijfsvergunning kan best. Aan het eind van de dag gaat het maar om één ding: wat voor toekomst gunnen we deze jongen.'

17.17 uur:
Voordewind van de ChristenUnie stelt dat er 'zo'n twintig Mauro's' in Nederland zijn en vraagt om een speciale regeling. Dat wil het CDA niet vanwege de 'aanzuigende werking'.

17.15 uur:
Knops zegt dat twee bijeenkomst met de minister hem duidelijk hebben gemaakt dat er geen uitzondering voor Mauro kan worden gemaakt.

17.13 uur:
Knops: 'Er rest nog één mogelijkheid, dat is het studievisum. Ik vraag de minister of dat mogelijk is.'

17.12 uur:
Toch zijn volgens het CDA alle procedures juist gevoerd en is er 'geen ruimte' voor een uitzondering door de minister. 'Dat spijt ons zeer'.

17.10 uur:
Volgens Knops moet de Tweede Kamer niets 'als een scheidsrechter optreden.' Daarom steunt het CDA de beslissing van de minister. 'Nu hebben we het natuurlijk over Mauro, een hele bijzondere jongen. Daarvan zouden we er heel veel willen hebben in de samenleving.'

17.09 uur:
Nu spreekt Raymond Knops van het CDA.

17.07 uur:
Gesthuizen van de SP vraagt waarom Van Nieuwenhuizen 'wel met Mauro ging voetballen op het plein'. Antwoord: 'De minister is de enige die daarover kan besluiten. Hij ziet geen mogelijkheid. Dan volg ik hem.'

17.04 uur:
Cora van Nieuwenhuizen van de VVD vindt dat alle procedures zijn doorlopen en ministers geen uitzondering kunnen maken. 'Dan houdt het helaas op'. 'Ik zou niets liever willen dan mijn hart volgen, maar dat kan helaas niet. We kunnen nu eenmaal niet iedereen opvangen.'

17.01 uur:
Tofik Dibi van GroenLinks merkt op dat het geen uitgemaakte zaak is dat Mauro terug moet van de SGP.

17.00 uur:
De SGP zal moties 'niet makkelijk' steunen, omdat de partij niet wil ingaan op individuele gevallen.

16.57 uur:
Schouw vraagt daarop direct of Van der Staaij de zaak-Mauro wel of geen milde toepassing vindt. Van der Staaij wil hier echter niet op ingaan. 'Dat laat ik over aan de minister.' Maar de SGP-voorman stelt dat hij zich kan voorstellen dat een uitzondering wordt gemaakt als blijkt dat de overheid fouten heeft gemaakt.

16.55 uur:
Van der Staaij (SGP) pleit voor 'een streng beleid met een milde toepassing'. Vooralsnog is de SGP echter nog steeds voor het terugsturen van Mauro.

16.54 uur:
'Hoe kan het in Nederland dat een asielkind in Nederland minder waard is dan een kind dat in Nederland is geboren?', zegt Voordewind. 'Soms heb je een gezicht nodig om te zien hoe hard een beleid kan zijn. Dan worden cijfers opeens reëel en pijnlijk.' Voordewind wil een regeling voor de 'beperkte groep' waar Mauro onderdeel van uitmaakt. 'Laat het CDA-congres zijn menselijke kant zien.'

16.50 uur:
Joel Voordewind krijgt het woord. Hij spreekt ook namens de Partij voor de Dieren. 'Het is schrijnend om te lezen wat Mauro heeft moeten meemaken. Veel respect voor de pleegouders. Nu wordt Mauro van alles verweten. Alleen hij is slachtoffer en niet de omstanders.'

16.49 uur:
'Dat studievisum is van een beschamende leegte. Kan Mauro dat betalen? Geknoei en geklungel', aldus Schouw, die zijn hoop vestigt op het CDA-congres of de bevoegdheden van minister Leers.

16.46 uur:
Ook Schouw vindt dat deze zaak zal bewijzen of 'we nog een beschaving zijn of niet'.

16.42 uur:
Schouw roept het CDA op om toe te geven dat ze dit doen om de PVV te vriend te houden. 'Het CDA loopt klakkeloos achter de PVV aan. Het is niet anders dan dat.'

16.40 uur:
Nu is Gerard Schouw van D66: Hij stelt dat het CDA een 'machtspartij' is die de sleutel van het lot van Mauro in handen heeft. 'Het CDA heeft verwachting gewekt over een Angolese Nederlander die ze sowieso zouden steunen.' Hij citeert Leers die ooit gezegd zou hebben: 'We hebben een systeem, maar dat mag mensen nooit kapot maken'.

16.38 uur:
Volgens de SP kun je het niet maken om minderjarige asielzoekers op te nemen in de maatschappij en dan op hun achttiende verjaardag weg te sturen. 'Het is flauwekul om te denken dat dit om veel gevallen gaat.' Brinkman kapt het betoog van Gesthuizen voortijdig aan. Ze geeft nog snel aan dat ze hoopt dat het CDA van gedachten verandert.

16.35 uur:
Gesthuizen: 'Eens in de zoveel tijd krijgt het asielbeleid een gezicht. In dit geval is dat Mauro.' Volgens de SP'er is het bizar dat hij dat is 'maar het zou nog erger zijn wanneer hij zonder ruchtbaarheid zou zijn aangezet, terwijl de rechter heeft bepaald dat hij mocht blijven. Hij kent niemand in Angola. Het is een bijzonder gevaarlijk land. Mauro heeft in Angola net zoveel te zoeken als de minister zelf.'

16:35 uur:
Fritsma noemt dit 'geen sterk verhaal'. 'Mevrouw Gesthuizen, leest u de stukken nog eens goed.'

16.32 uur:
Sharon Gesthuizen mag het woord maar zegt eerst iets over Fritsma: 'Ik heb zoveel leugens gehoord. U praat recht wat krom is. U bent hier de leugenaar.' Fritsma wil voorbeelden zien. Gesthuizen geeft het voorbeeld van een rechter die ooit wel heeft beslist dat Mauro mocht blijven.

16.28 uur:
Fritsma heeft geen vragen aan de minister 'omdat we hem steunen'. Schouw (D66) vraagt wat de PVV vindt van een eventueel studievisum. Antwoord: 'Het staat een ieder vrij om die aanvraag in te dienen, maar dan moet aan alle voorwaarden zijn voldaan. Er kan geen element van bevoordeling inzitten.'

16.26 uur:
Maar liefst zestig procent van de CDA-kiezers vindt dat minister Leers de verkeerde keuze maakt. Lees hier ons artikel.

16.24 uur:
Fritsma: 'Daar heb ik geen boodschap aan.' Volgens de PVV'er hebben rechters herhaaldelijk bepaald dat Mauro weg moet.

16.22 uur:
Hans Spekman (PvdA): 'Volgens mij gaat dit debat over of we in Nederland nog beschaving hebben.' Spekman stelt dat eerdere rapporten hebben gesteld 'dat het schadelijk zou zijn voor Mauro om hem terug te sturen'.

16.20 uur:
Fritsma wil graag werken aan kortere procedures maar niet over zijn hart strijken. 'Dan gaan nog meer mensen dat proberen. Dan komen er meer Mauro's'. Volgens Dibi klopt dit niet en bestaat er geen aanzuigende werking. 'Dat was ook niet na het generaal pardon.'

16.19 uur:
Dibi (GroenLinks): 'Er zijn vast fouten gemaakt. Iedereen kijkt naar het CDA, maar eigenlijk is het de PVV die de sleutel in handen heeft. Bent u bereid om mee te werken aan kortere procedures zodat dit niet meer gebeurt, maar nu over uw hart te strijken.'

16.17 uur:
Volgens PVV'er Fritsma bedrijven linkse partijen 'populisme, terwijl dit mijn partij vaak wordt verweten.'

16.14 uur:
Er is nu al ruzie. Ook Gerard Schouw van D66 neemt het woord. Brinkman grijpt in en geeft hem uiteindelijk het woord. Uiteindelijk zijn ook partijen als VVD SGP en CDA voor een langer debat. 'We kijken waar we eindigen', aldus Brinkman.

16.12 uur:
Tofik Dibi (GroenLinks) stelt voor om het debat te verlengen met een uur. Dat wil voorzitter Brinkman niet. 'Deze zaal is tot half zes besproken.'

16.10 uur:
Fritsma: 'U praat goed dat er in verblijfprocedures wordt gelogen.'

16.08 uur:
Sharon Gesthuizen (SP) heeft een vraag aan Fritsma. 'Beseft u het wel dat u het heeft over een kind als u iemand keihard een leugenaar noemt.' Volgens Fritsma is het een asieladvocaat die deze leugens 'influistert'. 'Ik neem het Mauro niet kwalijk.'

16.05 uur:
Fritsma (PVV) mag beginnen. Hij vindt dat de aandacht voor Mauro 'eenzijdig' en 'misleidend' is. Volgens Fritsma is Mauro op basis van onjuiste verklaringen het land binnen gekomen. 'Zijn asielaanvraag was overigens niet sterk. Hij heeft een moeder in Angola'.

16.04 uur:
Minister Leers is gearriveerd. Hero Brinkman (PVV) zit de vergadering voor. 'We hebben weinig tijd, dus is er een spreektijd van drie minuten per persoon.'

16.04 uur:
Lees hier nog eens terug welke chaos er vandaag in de Kamer ontstond toen over het verloop van dit debat werd besloten.

16.01 uur:
Het debat staat gepland vanaf 16.00 uur, maar is nog niet begonnen.

16.00 uur:
Mauro Manuel heeft vandaag een gesprek gehad met minister Leers. De ontmoeting was vlak voor het overleg tussen de minister en de Kamer.

Daarvoor sprak Mauro met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. Mauro gaat het Kamerdebat over zijn eigen toekomst bijwonen. Hij wordt in het Kamergebouw op de voet gevolgd door veel camera's.

15.58 uur:
Dit debat wordt politiek vuurwerk. De oppositie reageerde eerder vandaag al woedend op het CDA-voorstel om vandaag nog te stemmen over eventuele moties. Er moest zelf een hoofdelijke stemming aan te pas komen, waarin CDA, VVD, PVV en SGP aangaven wel vanavond te willen stemmen.

15.56 uur:
De positie van het CDA wordt cruciaal vandaag. De woordvoerder op dit onderwerp is Raymond Knops. Na afloop van een fractievergadering verklaarde hij dat de hele CDA-fractie achter het besluit van minister Leers staat om Mauro terug te sturen naar Angola.

15.50 uur:
Lees hier onze voorbeschouwing op het Mauro-debat van vandaag.Volg de Volkskrant op Twitter

Word vriend van de Volkskrant op Facebook

PvdA-Tweede Kamerlid Hans Spekman slaat zijn handen voor zijn gezicht tijdens het debat over de dreigende uitzetting van de jonge Angolees Mauro Manuel.Beeld anp
Een toeschouwer wordt door de politie van de publieke tribune afgevoerd.Beeld anp
Ook Mauro zelf is vandaag aanwezig.Beeld ANP
De achttienjarige Mauro Manuel.Beeld ANP
CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops geeft uitleg aan de pers na afloop van het CDA-beraad over de eventuele uitzetting van Mauro.Beeld anp
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden