Het gelijk van Fortuyn

Ayaan Hirsi Ali begrijpt niet waarom wij, blanke autochtone Nederlanders, het niet zien. Dat zich in Nederland een snel groeiende radicale religie manifesteert die botst met de grondbeginselen van de rechtsstaat....

Ze is in een vreemd land terecht gekomen, vindt Ayaan Hirsi Ali, Somalische van geboorte. De eerste keer dat ze dat dacht was begin 2002, toen Pim Fortuyn de islam een achterlijke cultuur noemde. Op dat moment werkte zij nog bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA. 'Iedereen om mij heen was ontzet; dat kán Fortuyn niet zeggen. Terwijl ik dacht; de man heeft volkomen gelijk. Het was voor mij de aanleiding om in de PvdA een punt te maken van onderdrukking van de vrouw in de islam. Maar dat mocht dus niet. Ophouden, zeiden ze, want anders spelen we Fortuyn in de kaart.

'Toen besefte ik opeens dat Fortuyn niet alleen gelijk had wat betreft de islam, maar ook met zijn kritiek op de toestand van de gevestigde politiek. We draaien rond in steeds dezelfde cirkeltjes. Nog steeds. We mijden elk risico, willen vooral niemand kwetsen, niemand boos maken. Alles ten dienste van de harmonie.'

In haar eerste jaar in de actieve politiek heeft Ayaan Hirsi Ali nochtans veel mensen boos gemaakt. Ze liet de PvdA verbouwereerd achter na haar geruchtmakende overstap naar de aartsrivalen van de VVD. Dáár dacht ze alle ruimte te krijgen om te zeggen wat ze denkt, maar ook dat viel in eerste instantie tegen. Haar pleidooi voor sluiting van islamitische scholen stuitte op grote weerstand, tot in haar eigen fractie toe.

Haar notitie over het integratiebeleid wacht al maanden op goedkeuring van haar partijgenoten. 'Het ligt ook aan mij hoor, ik ben slecht in compromissen sluiten. Ik denk dat we er nog wel tien keer over moeten vergaderen. Het is soms om gek van te worden: 80 procent van mijn energie gaat op aan dat eeuwige vergaderen, toestemming vragen, afspraken maken. En intussen gebeurt er weinig.'

Nou ja, weinig. . . Hirsi Ali roept wel eens wat. Dat ze niet meer in Allah gelooft, dat de islamitische cultuur achtergebleven is, dat de profeet Mohammed, gemeten naar moderne westerse maatstaven, een tiran is en een perverse man, gezien zijn opvattingen over vrouwen en homoseksuelen. Dan worden sommige mensen pas echt boos. Ze betaalt er een hoge tol voor. Al meer dan een jaar wordt ze streng bewaakt. Er zijn plekken die ze moet mijden. 'Vooral op groepen jonge Marokkaanse mannen werk ik als een rode lap op een stier. Daarom zeggen mijn mannen – haar bewakers, red – dat ik daar een beetje uit de buurt moet blijven.'

Zielig is ze niet, zegt ze, maar het zegt wél veel over de staat waarin de islam verkeert. 'Het vermogen tot reflectie is totaal afwezig. En dus kwets je zodra je kritisch bent. Je hoeft het woord islam maar te noemen of de radicale islamitische oren spitsen zich. Zeg je iets positiefs, dan ben je een van hen. Zeg je iets negatiefs, dan moet je dood. En als je dan ook nog laat weten dat je niet meer in Allah gelooft, moet je je laten bewaken. Ik ben ervan geschrokken. Ik wil niet beledigen, niet onnodig kwetsen. Dus zeg ik nu: Mohammed is een geweldige mijnheer, maar zijn ideëen zijn toe aan een grondige modernisering.'

De beschuldigingen liegen er niet om. U bent een islamofoob, u voert een hetze tegen de islam. 'Dat is heel interessant. Vroeger was je voor links Nederland een racist als je iets over buitenlanders zei. Waar het om gaat is dat zich in Nederland een snel groeiende radicale religie manifesteert die botst met de grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat. Dat is een gigantisch probleem, het grootste sinds de oorlog.

'De islam belemmert de integratie van hele bevolkingsgroepen. We kunnen niet anders dan aan de positie van Mohammed tornen. Hij is de sleutel, hij ¿is de islam. De kern van het probleem zijn Mohammeds ideeën over macht en kennis en de onderdrukte positie van de vrouw. Voor moslims is Allah de baas, de alwetende. De voor ons zo wezenlijke scheiding tussen kerk en staat kent de islam niet. De gemeenschap kijkt collectief omhoog naar Allah en laat geen ruimte voor de ontplooiing van het individu. Mohammed zegt: wat ik niet weet en wat Allah niet aan ons heeft geopenbaard, bestaat niet.

'Elke nieuwsgierigheid en zelfontwikkeling wordt zo gesmoord. Vorige week vroeg ik op een islamschool hoe het kan dat als Allah zo goed en vergevingsgezind is, dat grote groepen op de wereld omkomen in armoede. Het antwoord van de lerares: 'Dat is het voor ons onzichtbare.'

'Als je op een vraag stuit die je afstand kan doen nemen van Allah, dan moet je die vraag niet stellen. Dan moet je gewoon aannemen dat Allah het nou eenmaal zo wil. Zo wordt het op die scholen geleerd. Een hele generatie Nederlandse kinderen wordt geestelijk geamputeerd en de overheid betaalt er aan mee. Je kunt niet volhouden dat die scholen kinderen een goede voorbereiding geven op een succesvol leven in de westerse samenleving.'Nederland kent gereformeerde kerken waar niet wezenlijk anders tegen de rol van God wordt aangekeken. 'Er is een belangrijk verschil; de streng protestante stroming slinkt. De SGP heeft nog maar twee zetels in de Tweede Kamer Ayaan Hirsi Ali begrijpt niet waarom wij, blanke autochtone Nederlanders, het niet zien. Dat zich in Nederland een snel groeiende radicale religie manifesteert die botst met de grondbeginselen van de rechtsstaat. 'Dat is een gigantisch probleem, het grootste sinds de oorlog.'

en de achterban vergrijst. De islam is een heel ander verhaal. De groep moslims groeit snel en het radicalisme neemt toe. De islam heeft geen Verlichting gekend, loopt eeuwen achter. In de leer van Mohammed vergeeft Allah alles, behalve niét in hem geloven. Dat zorgt voor een onoverbrugbare kloof met de seculiere Nederlandse gemeenschap. De islam is niet iets persoonlijks, niet iets wat je in je eigen tijd doet.

'En dan is er nog de positie van de vrouw. Die moet binnenshuis blijven, alsjeblieft niet naar een publieke ruimte en als het echt niet anders kan dan toch zoveel mogelijk bedekt. En mocht een man toch opgewonden raken en aan je zitten, dan is het nog je eigen schuld ook. Wij leven in een land van emancipatie, een land waarin die dingen allemaal al jaren zijn uitgediscussieerd. Ik vertik het om toe te staan dat die mentaliteit hier nu weer wordt gei¿mporteerd.

'Daarom pleit ik voor een seksuele revolutie in de islamitische opvoeding. Als je nu rechtstreeks uit het Marokkaanse Rifgebergte hier belandt, in het seksueel uitbundige Nederland, denk je: wow, wat is hier aan de hand? De rol van de westerse vrouw in clips, mode, televisie kunnen ze absoluut niet plaatsen. Dat komt door hun opvoeding, waarin de omgang tussen mannen en vrouwen totaal anders is. Het leidt tot wangedrag op straat, waar ze Nederlandse vrouwen uitschelden voor hoer.'

Van de weeromstuit gaan steeds meer meisjes met een hoofddoek naar school. Uit eigen wil, zeggen ze, als een reactie op dit debat. 'Het is de verkeerde reactie. Van de week kreeg ik tweehonderd handtekeningen van moslimvrouwen. De boodschap was: je spreekt niet namens ons, we worden niet onderdrukt, handen af van de islam! Dat is precies wat ik tegen de opvattingen van Mohammed heb. Hij is er als geen ander in geslaagd de vrouw niet alleen te onderdrukken, maar haar ook nog eens te laten geloven dat het goed voor haar is.' Uw tegenstanders zeggen dat u olie op het vuur gooit. 'Het alternatief is dat de gevestigde politiek zijn mond houdt. Dan krijgen we twee extremen in de politieke arena. Eén groep die pleit voor invoering van de sharia, de islamitische wetgeving, met de Arabisch Europese Liga als voorproefje. En een andere groep die zegt: alle buitenlanders het land uit!

'Kijk naar de grote steden in Frankrijk, hoe men daar het complete Midden-Oostenprobleem heeft gei¿mporteerd. De incidenten tegen joden nemen toe. Er ontstaat een Israël-Palestinaconflict in Europa. Ook het geweld tegen vrouwen wordt erger. Ook in Nederland zijn al no go areas voor vrouwen. Als je daar alleen loopt, gaan je haren overeind staan. Niet omdat het allemaal criminelen zijn, maar omdat de algemene opvatting is dat vrouwen niet op straat horen. Er wordt naar je gesist, je wordt uitgescholden. De reactie van de autochtone Nederlanders is nog afwachtend. Maar het kan ook heel snel omslaan in agressie. Als we nu niets doen aan de segregatie voorzie ik rassenrellen, hele grote maatschappelijke problemen. Het draagvlak voor immigratie zal dan afnemen tot nul.'

Een verwijt uit uw eigen partij luidt: met uw pleidooi tegen islamitische scholen ontneemt u een hele groep de vrijheid onderwijs te genieten volgens de eigen beginselen. 'Het begint bij onderwijs. Die scholen staan aan de basis van een compleet nieuwe islamitische zuil in een geseculariseerde samenleving, met alle gevaren vandien. Daar moeten we mee ophouden. We moeten streven naar volledige assimilatie. Daar moet iedereen aan meewerken; ook protestanten en katholieken en de welvarende Nederlanders uit mijn eigen achterban die hun kinderen per se naar een witte school willen sturen. Die houding is niet meer houdbaar.

'De Fransen hebben het wel begrepen. Hun waarschuwing van vorige week tegen religieus onderwijs liegt er niet om: kinderen staan weerloos tegenover het gebruik dat daar van hen wordt gemaakt door politiek-religieuze activisten die gedijen op de vruchtbare grond van de ontwetendheid.'Daarbij wordt deze nieuwe zuil een gevangenis van achterstand. In de vroegere protestante en katholieke zuilen kon je volop carrière maken, hogerop komen. Dat gaat voor de moslimzuil niet op. Je zit tot en met de middelbare school apart met gelijkgestemden, veelal achterstandsleerlingen. Dan ga je volkomen onvoorbereid de echte samenleving in. Niemand wil je hebben. Het klinkt heel genereus om de moslims hun eigen zuil te gunnen, maar in de praktijk is het een uitsluiting van kansen, van kennis, van vrijheid en van het vermogen mee te doen.'

Volgens de onderwijsinspectie is er weinig mis met die scholen. Ze dragen wél bij aan de integratie. 'Dat rapport was al achterhaald toen het verscheen. Het gaat uit van de oude leuze van integratie met behoud van de eigen islamitische identiteit. Zo bezien zullen de leerlingen daar best integreren, maar van die leuze hebben we juist afstand gedaan. De inspectie heeft haar opdracht dus niet begrepen. Uitgangspunt van het regeringsbeleid is niet een multiculturele, maar een mono-culturele samenleving, juist omdat onderdelen van de islamitische identiteit de integratie belemmeren. Ik hoef voor het bewijs maar om me heen te kijken naar de succesvolle allochtone vrouwen in de politiek. Wat is er nog islamitisch aan mevrouw Albayrak van de PvdA? Niets. Juist daarom is ze zo goed gei¿ntegreerd.

'Meer in het algemeen ben ik niet onder de indruk van de prestaties van de erkende overheidsadviseurs zoals het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ik verwijt ze geestelijke en wetenschappelijke luiheid. Altijd maar diezelfde onderzoeksmethodes, die enquêtes en interviews, en altijd die politiek-correcte conclusies. Ik vind het niet gek dat ze de hele Fortuynrevolutie niet hebben zien aankomen. Dat rapport van de WRR over normen en waarden is alleen maar beschrijvend. Wat is daar wetenschappelijk aan? Conclusie: met de waarden zit het wel goed, we moeten alleen nog even doen wat we zeggen. Haha. In dat geval zeg ik: weg met de WRR! Die hebben we niet meer nodig.'

Anderhalf jaar geleden was u nog actief lid van de PvdA. Volgt u de partij nog? 'Ik ben heel boos op links Nederland. Wouter Bos heeft de grootste legitimiteit van alle politici: hij is door zijn leden gekozen en heeft een enorm succes geboekt bij de kiezers. Je zou verwachten dat hij dat aangrijpt om problemen aan te kaarten, oplossingen te bedenken. In plaats daarvan komt hij niet veel verder dan die eeuwige mantra van de solidariteit. Dat is prachtig, maar door het integratieprobleem te verbloemen schaart de PvdA zich achter die organisaties, geleid door mannen, die zich vooral sterk maken voor de beeldvorming over de islam waarop geen enkele smet mag belanden. In wezen ben je dan, onbedoeld, solidair met de onderdrukkers, met de mannen die hun vrouwen slaan.

'De vrouwen die niet op straat mogen komen en de kinderen die het recht wordt ontzegd geestelijk vrijer te worden dan hun ouders, dié krijgen de solidariteit van de PvdA niet. Wouter Bos komt niet veel verder dan Wim Kok en Job Cohen; we moeten de boel een beetje bij elkaar houden.'

Ayaan Hirsi Ali zucht. Met een denkbeeldig kwastje strijkt ze door de lucht. Ze zoekt nog even naar het woord. 'Lijm', zegt ze dan. 'Ze hebben de hele sociaaldemocratie gereduceerd tot een potje lijm.'

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden