Helft 55-plussers blijft lang zonder werk

Oudere werklozen moeten snel een baan zien te vinden, anders is de kans groot dat ze niet meer aan het werk komen. Iets meer dan de helft van de werkloze 55-plussers staat nog altijd aan de kant als hun uitkering is afgelopen.

Foto anp

Dat blijkt uit een onderzoek van uitkeringsinstantie UWV waarbij is gekeken wie erin slaagt een baan te vinden vanuit de WW, of binnen zes maanden na afloop van de uitkering. Bijna 75 procent van de totale groep werklozen is dat vorig jaar gelukt. Maar het zijn relatief vaak jongeren die weer een baan vinden.

Bijstand
Vooral voor 55-plussers houdt de WW op zonder dat ze iets anders hebben gevonden. Bijna de helft (48 procent) zit een half jaar nadat de uitkering is afgelopen nog zonder baan. Deze ouderen zitten gemiddeld dertig maanden in de WW, jongeren tot 25 hebben gezien hun kortere arbeidsverleden veel korter recht op een uitkering; zij zitten gemiddeld drie maanden in de WW. Wie geen werk vindt, komt daarna alleen in de bijstand als hij geen vermogen heeft en een eventuele partner niet werkt.

 
Vooral voor 55-plussers houdt de WW op zonder dat ze iets anders hebben gevonden. Bijna de helft (48 procent) zit een half jaar nadat de uitkering is afgelopen nog zonder baan

Dat ouderen moeilijk aan het werk komen, is wel bekend, zegt de Rotterdamse hoogleraar arbeidsmarkt Jaap de Koning. 'Maar ik had niet verwacht dat het om zo'n grote groep zou gaan. De arbeidsparticipatie van ouderen stijgt al jaren, maar dat zegt niet per definitie dat de positie van de oudere werkloze beter is geworden.' Tussen 2005 en 2011 is het aantal werkende 55-plussers gestegen van 769 duizend naar 1,1 miljoen.

Ouderen niet kansloos
Werkloze ouderen die wel op de arbeidsmarkt terugkomen, lukt dat na gemiddeld een half jaar. 'Een oudere is absoluut niet kansloos', zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV, 'want 52 procent van de 55-plussers vindt wel weer een baan. Maar hoe langer iemand eruit is, hoe lastiger het wordt. Dat geldt voor iedereen, maar voor ouderen ligt dat nog moeilijker. Ze hebben geen dag te verliezen.'

Het kabinet gaat de ontslagvergoeding verlagen en de maximale duur van de WW wordt stapsgewijs ingeperkt van 38 tot 24 maanden. De Koning vraagt zich af 'of deze timing handig is gezien de hoge werkloosheid'.

Werkervaring
Volgens het UWV zijn ouderen voor werkgevers minder aantrekkelijk doordat ze vaak eenzijdige werkervaring hebben. Witjes: 'Veel ouderen hebben een lang dienstverband bij één werkgever. Werkgevers en werknemers moeten meer aandacht besteden aan werkfitheid; meer investeren in opleiding en scholing. Het is niet gebruikelijk dat 55-plussers toewerken naar een nieuwe uitdaging binnen een bedrijf. Loonkosten maken hen niet per definitie onaantrekkelijker. Ouderen zijn niet altijd duurder. In bepaalde functies waarin vooral laagopgeleiden werken, zijn de loonverschillen tussen jong en oud niet eens zo groot.'

Vorig jaar kwamen er 502 duizend mensen in de WW en gingen er 432 duizend uit. Van die uittreders vonden 212.600 mensen vanuit de WW een baan. Werklozen die een nieuwe baan vinden, komen veelal in tijdelijk werk terecht, vaak als uitzendkracht. Bijna driekwart vindt een baan die een half jaar of langer duurt, een op de vijf krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Wie een nieuwe baan vindt, levert soms loon in. Wie vanuit de WW weer aan de slag komt, verdient gemiddeld 5 procent minder dan voordat hij werkloos werd.

 
Werkgevers en werknemers moeten meer aandacht besteden aan werkfitheid; meer investeren in opleiding en scholing
Meer over