Changs bruid reïncarneerde in Barbiepop

Wie wil weten wat liefde vermag, moet te rade gaan bij de Taiwanees Chang...

Chang trouwde in 1979. Zijn bruid Tsai, even mooi als godsdienstig, pleegde kort na hun burgerlijk huwelijk zelfmoord. Dat was een daad van protest tegen haar schoonfamilie, die zich verzet had tegen een boeddhistische huwelijksceremonie. De jonge weduwnaar was ontroostbaar. Hij kon zijn geliefde niet vergeten. Daarvoor hoefde hij alleen maar naar de urn met haar as te kijken.

Chang heeft er twintig jaar over gedaan om zijn dode bruid alsnog naar het altaar van Boeddha te leiden en daarmee haar geest en de zijne rust te geven. Daarvoor moesten eerst zijn ouders tot inkeer komen en hun fatale veto herroepen. De plechtigheid heeft een paar dagen geleden plaatsgevonden in een boeddhistische tempel. Voor deze gelegenheid was de ziel van Tsai gereïncarneerd in een Barbiepop.

De plastic Barbie was getooid in een wit bruidsjaponnetje. Om het poppenhalsje hing een gouden ketting van Tsai. Tijdens de plechtigheid smeekten Changs ouders de pop om vergiffenis. Bij het ritueel hoorde ook de verbranding van een Mercedes van rood papier. Aan het eind van de ceremonie waren Chang en Tsai pas waarlijk man en vrouw, twintig jaar na de dood van de bruid.

Stralend van geluk keerde de bruidegom-weduwnaar huiswaarts, vergezeld van zijn drie Tsais. In zijn hoofd zat zijn kersverse echtgenote Tsai, op de stoel naast hem Barbie-Tsai, en op de achterbank de urn met de as van Tsai. Thuis stond zijn vierde echtgenote hem al op te wachten: zijn enige vrouw van vlees en bloed, met wie hij na de dood van Tsai getrouwd was. Voor de goede orde had hij de urn daarvoor eerst toestemming gevraagd.