Het hoge water eist minder levens

De effectievere bestrijding van overstromingen

Het aantal overstromingen dreigt de komende decennia toe te nemen, maar, en nu het goede nieuws: de kans om in het wassende water om te komen wordt steeds kleiner. Mede dankzij de voorspellende waarde van Twitter.

Zomaar drie tweets uit de vele honderdduizenden berichten over watersnood die jaarlijks worden verstuurd. Ze komen uit alle delen van de wereld. Het zijn noodkreten, waarschuwingen, klachten. Afzonderlijk bevatten ze maar kleine brokjes informatie, samen vormen ze de belangrijkste grondstof voor Floodtags, een bedrijfje van waterdeskundige Jurjen Wagemaker dat software heeft ontwikkeld om uit massa's tweets gegevens te destilleren die nuttig zijn voor hulpverleners en autoriteiten.