Pieta van Beek (57)
Pieta van Beek (57) © Aurélie Geurts

Anna Maria van Schurman miskend talent uit de 17e eeuw

Studente achter een gordijn

Niet Aletta Jacobs, maar Anna Maria van Schurman was de eerste vrouwelijke student in Nederland. Literatuurwetenschapper Pieta van Beek wil de bevlogen wetenschapper aan de vergetelheid ontrukken.

Iedere keer als Aletta Jacobs de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit wordt genoemd, wordt de werkelijkheid geweld aan gedaan. Jacobs was weliswaar de eerste vrouw die (van 1871 tot 1878) een volledige studie doorliep, maar zij was niet de eerste die colleges volgde. Die eer komt Anna Maria van Schurman (1607-1678) toe. Vanaf 1636 bezocht zij de, in dat jaar gevestigde, Universiteit Utrecht. Dit op voorspraak van de hoogleraar Gisbertus Voetius, een van de bekendste theologen van zijn tijd.