Seks mag best op vaste tijden plaatsvinden
© ANP

Seks mag best op vaste tijden plaatsvinden

De Seksrabbijn des vaderlands

Deze week: seks tijdens de lunch is goed voor de productiviteit.

Een vriend van de Seksrabbijn die romans schrijft, zei een tijdje geleden: 'Het gezin is net een fabriek.' Hij voegde eraan toe: 'Als de kinderen ouder worden, gaat het weer beter.'

Waar de intimiteit fabrieksarbeid wordt - als het gezinsleven niet intiem is, wat dan wel? - komt de seks allicht in de beknelling. Of is seks ook fabrieksarbeid? Zondagochtend van 9.30 tot 9.55 seks? Zoals mensen vroeger naar de kerk gingen, zo hebben zij tegenwoordig seks, uit een combinatie van verantwoordelijkheidsgevoel en angst voor straf?

Wachten op lust is net zo absurd en contraproductief als wachten op inspiratie

Nu staat het eenieder vrij geen seks te hebben en seks is uiteraard meer dan penetratie; een beetje over het hoofd kriebelen mag wat de Seksrabbijn betreft ook seks heten.

Wachten op lust is net zo absurd en contraproductief als wachten op inspiratie. Seks is geen sport en ook geen kunst, hoewel het dat wel kan zijn, maar zonder discipline wordt seks al snel zoiets als het voornemen Op zoek naar de verloren tijd te lezen. In 2010 bent u op bladzijde 24 van het eerste deel gestopt en daarna herinnert het exemplaar aan uw gebrekkige discipline en is het vooral een katalysator voor schuldgevoelens.

Kinderen tot 3 jaar kunnen probleemloos bij seks aanwezig zijn, dat is niet erg

Seks is doorgaans geen loonarbeid, maar mag best op vaste tijden plaatsvinden. En zeker niet alleen zondagochtend, maar bijvoorbeeld ook op woensdagmiddag; seks tijdens het lunchuur is goed voor de productiviteit.

Vraag uw baas of u tijdens de lunch naar huis mag om daar met uw partner of iemand anders seks te hebben. Kinderen tot 3 jaar kunnen probleemloos bij seks aanwezig zijn, dat is niet erg. Boven die leeftijd is het beter als ze niet aanwezig zijn, maar u kunt ze in noodgevallen altijd een theedoek voorbinden en watjes in de oren proppen.

Het voordeel van seks tijdens het lunchuur is dat de seks voorbij moet zijn als het lunchuur voorbij is, ook als er geen orgasme is bereikt. Zoals monniken op vaste tijden bidden, zo zou de burger op vaste tijd seks kunnen hebben.

Huiswerk voor volgende week: heb twee maal per week tijdens het lunchuur seks. Als uw partner hier niet voor voelt of u hebt geen partner, benader een collega. Bent u werkloos of zzp'er, vraag een barista of een andere werkloze.

Hanteer het motto: seks is bidden. Met wie je bidt, doet er niet toe, als je samen maar tot God bidt.