Frits Kalshoven.
Frits Kalshoven. ©

Altijd een jurist, wars van politieke spelletjes

Het eeuwige leven: Frits Kalshoven (1924-2017)

Tot op hoge leeftijd was volkenrechtexpert Frits Kalshoven actief. Hij was een gerenommeerd jurist die van oorlog zijn specialisatie maakte.

Humanitair oorlogsrecht lijkt bijna op een contradictio in terminis, omdat menslievendheid en oorlog niet samen kunnen gaan. Frits Kalshoven die 6 september op 93-jarige leeftijd is overleden, was een van de weinigen die deze knoop kon ontwarren.

De Leidse volkenrechtexpert behoorde internationaal tot een van de meest gerenommeerde juristen op dit terrein. Zijn adviezen wogen zwaar bij de Verenigde Naties, bij het Internationale Rode Kruis en het Nederlandse Rode Kruis. In 1977 nam hij deel - als adviseur van de Nederlandse overheidsdelegatie - aan de conferentie voor het moderne oorlogsrecht voor de Verdragen van Genève.