Aartsbisschop Glazemaker.
Aartsbisschop Glazemaker. © .

'Eenmaal overstag, stond hij ervoor': hoogste baas en vernieuwer van de oudkatholieke kerk

Het eeuwige leven: 'Teus' Glazemaker (1931-2018)

In de oudkatholieke kerk was aartsbisschop Antonius Jan ('Teus') Glazemaker een vernieuwer en de eerste die een vrouw tot priester wijdde.

Wat in de rooms-katholieke kerk nog een utopie is, werd aan het einde van Glazemakers loopbaan in de oudkatholieke kerk gerealiseerd: de wijding van vrouwen tot het priesterambt. Aartsbisschop Antonius Jan ('Teus') Glazemaker was er niet de grootste pleitbezorger van. Maar hij hield het ook niet tegen. Van de dertig priesters in de oudkatholieke kerk in Nederland, met een kleine vijfduizend volgelingen, zijn er zeker acht vrouw.

Glazemaker, die 20 januari op 86-jarige leeftijd overleed in Amersfoort, was van 1982 tot 2000 aartsbisschop van de andere katholieke kerk van Nederland.