Staat, wees recht in de leer met SGP

De argumenten waarmee de Staat de SGP verdedigt ondermijnen het verbod op discriminatie, stellen Kathalijne Buitenweg en Tom Barkhuysen...

De gemeenteraadsverkiezingen bevestigen dat de Staatkundig Gereformeerde Partij op een trouwe achterban kan rekenen. Met een landelijke score van 1,8 procent stabiliseert de SGP ten opzichte van 2006. In tien plaatsen behaalde de partij destijds de absolute meerderheid, soms in een gecombineerde lijst met de ChristenUnie. Nu is het aantal gemeenteraadsleden zelfs licht gegroeid, naar 196. De SGP levert zeven burgemeesters en veertig wethouders. Geen van de SGP-politici is vrouw, want het partijstandpunt is helder: ‘Er is gepaste ruimte voor politieke betrokkenheid, maar op grond van Gods Woord geloven wij niet dat vrouwen tot het regeerambt geroepen zijn.’ SGP-vrouwen mogen daarom geen vertegenwoordigende of bestuursfuncties uitoefenen en kunnen zich daarmee bijvoorbeeld niet verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. Bezwerend gaat het partijstandpunt door: ‘Vrouwen die van de partij zijn, zullen zich daar in kunnen vinden.’ Maar daarmee is de kous niet af. Ook andere burgers, ook niet-partijleden, hebben te maken met de weigering vrouwen gelijk te behandelen. Zo zullen alleen mannen een serieuze kans maken op het burgemeesterschap in een gemeente waar de SGP domineert.De SGP mag ervoor strijden dat vrouwen anders behandeld worden dan mannen. Maar in haar feitelijke optreden, moet ook zij zich houden aan de geldende wetten. Omdat dit in het geval van de SGP evident niet gebeurt en de Staat daartegen weigert op te treden, hebben het Clara Wichmannproefprocessenfonds en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten enige jaren geleden een rechtszaak aangespannen tegen de Staat, wegens niet naleving van het verbod op discriminatie zoals onder meer opgenomen in het VN-Vrouwenverdrag. Een dezer weken wordt het eindoordeel van de Hoge Raad verwacht. De advocaat-generaal heeft geadviseerd de Staat in het ongelijk te stellen, en te eisen dat deze optreedt tegen de SGP.Volgens de Staat – die de godsdienstvrijheid van de SGP benadrukt – is de ophef onterecht en staat het recht van vrouwen om verkozen te worden niet onder druk. De dames die nu niet in aanmerking komen voor een raadszetel kunnen immers nog bij andere partijen terecht, en desnoods zelf een partij oprichten. Een redenering die het verbod op discriminatie volledig onderuit haalt. Stel dat een pizzeria Antilliaanse klanten weigert. Is dit toegestaan omdat er voldoende andere eetgelegenheden zijn, en mensen bovendien zelf een restaurant kunnen beginnen? Juist in een (religieus) pluriforme samenleving zijn heldere kaders nodig. De gelijkheid van mannen en vrouwen is er zo een.