FOTOSERIE verenigingsleven

Nog even zonder
Tibetaans dansen, postduiven en de zangvereniging

Verenigen zit normaal gesproken in ons DNA, maar nu even niet. Fotograaf Rob Hornstra legdede gevolgen van covid-19 vast voor het rijke verenigingssleven van Den Helder.

FOTOSERIE verenigingsleven

Nog even zonder
Tibetaans dansen, postduiven en de zangvereniging

Verenigen zit normaal gesproken in ons DNA, maar nu even niet. Fotograaf Rob Hornstra legdede gevolgen van covid-19 vast voor het rijke verenigingssleven van Den Helder.

In lijsten waarin landen zijn gerangschikt naar bevolkingsdichtheid, staat Nederland hoog. Als er klassementen zouden bestaan over de verenigingsdichtheid per land, zou Nederland die aanvoeren. Betrouwbare statistieken zijn er niet – dat Nederland van de hele wereld het hoogste aantal verenigingen per vierkante kilometer bezit, laat zich raden.

In honderd landen bouwen mannen modelboten, Nederlandse modelbootbouwers hebben modelbootverenigingen. Sjoelen, klaverjassen, koudwaterzwemmen, postduiven houden, bierflessen verzamelen, Lada rijden, Fiat Ritmo rijden, Tibetaans dansen, astrologisch bewust worden, spiritueel groeien: in Nederland kan het in verenigingsverband. Wie in de veronderstelling verkeert dat hij een zonderlinge hobby heeft, moet voor de zekerheid eens kijken of er in Nederland toch geen vereniging voor is.

  • Joke van Wessel, organisatie Country Line dansen

  • Jaap Smit, voorzitter van Christelijk Mannenkoor Den Helder

  • Jan Kraak, voorzitter van Modelbotenvereniging Den Helder

Een interessante paradox is dat er in Nederland minder wordt geschaakt dan in het oude Oostblok, maar dat je er meer schaakverenigingen hebt dan in vijf Oost-Europese landen samen. Van een expat in Den Haag is de observatie dat drie Nederlanders met een gedeelde liefhebberij of preoccupatie volstaan voor de oprichting van een vereniging. De een wordt voorzitter, de ander vicevoorzitter, de derde penningmeester – vanaf de eerste bijeenkomst zijn er bitterballen bij.

De vereniging maakt, alles wijst daarop, deel uit van het DNA van een klein land aan de Noordzee. De opkomst van de televisie legde het rijke verenigingsleven in dit land niet plat, de digitale revolutie evenmin, een bekend virus wel, althans tijdelijk. Veel leed van verenigingsleden in de coronatijd is stil leed. Adepten van festivals en verre reizen roerden zich het afgelopen jaar luidruchtig op betogingen van Willem Engel, leden van sjoel- en klaverjasverenigingen niet.

  • Jan de Leeuw, President, Ernst Kühn, Tweede poetwachter, Ed Pieters, Poetwachter, Stefan den Braber, Protocolist van C.V. De Krabbetukkers

  • Ingrid van der Hert, penningmeester van Biljartvereniging C.S.A.V. Turnlust

  • Aad van de Walle, voorzitter van Sjoelclub Steen Voor Steen

  • Marijn van Geel, voorzitter van Postduivenvereniging Den Helder

  • Els Oosthuizen, voorzitter, en Lies Hendrikse-Backer, penningmeester van Klaverjasvereniging De Jutter

Fotograaf Rob Hornstra legde de gevolgen van covid-19 vast voor het rijke verenigingsleven van Den Helder. Wie zijn prachtige beelden bekijkt, weet dat al deze verenigingen het coronatijdperk glansrijk zullen doorstaan. Op de eerstvolgende bijeenkomst in het PostCovidium, zullen de leden verder gaan waar ze op de laatste bijeenkomst in het PreCovidium waren gebleven, de penningmeester weet nog precies bij welk punt.

  • Henk Moot, secretaris van Postduivenvereniging Nieuwediep

  • Ron Charité, voorzitter Carnavalsgroep De Kroftgeuzen

Deze serie over het verenigingsleven in tijden van Corona maakt deel uit van het meerjarenproject The Europeans, een tijdsdocument van Europa in de jaren ’20 van deze eeuw door fotograaf Rob Hornstra en schrijver Arnold van Bruggen. Meer informatie op www.theeuropeans.fm.