100 jaar

De eeuw van de Volkskrant

Omdat de Volkskrant dit jaar haar 100ste verjaardag viert, kijken we terug op de belangrijke journalistieke momenten uit haar geschiedenis: van de oorlogstijd tot de productie over 75 jaar bevrijding, van de eerste tekening van Opland tot de grote primeurs.

2 oktober 1919

De eerste Volkskrant

De Volkskrant begint als weekblad van de Federatie der Diocesane Rooms-Katholieke Volks- en Werkliedenbonden. De eerste Volkskrant telt vier pagina’s en kost drie cent. Aanvankelijk verschijnt de krant elke donderdag. Vanaf 1 januari 1920 komt de krant om de dag uit. Vanaf 19 januari 1920 verschijnt de krant op maandag, woensdag en vrijdag.

1 oktober 1921

Het eerste onderkomen

De Volkskrant verschijnt voor het eerst als ‘Dagblad voor het katholieke volk’. De naam de Volkskrant is bewust gekozen om de doelgroep, het katholieke arbeidersvolk, aan te spreken. Hoofdredacteur van de Volkskrant is Jan Vesters, een vooraanstaand katholiek journalist en langjarig hoofdredacteur van het RK Dagblad Het Huisgezin in Den Bosch, waar ook de Volkskrant werd uitgegeven.

De Volkskrant bevond zich in de beginjaren in de achterhoede van het journalistieke peloton. Het katholieke arbeidersvolk gaf de voorkeur aan regionale kranten of populaire neutrale kranten als het Nieuws van den Dag en De Telegraaf. De katholieke elite las bij voorkeur De Tijd of De Maasbode. De koers van de Volkskrant was braaf rooms-katholiek: gehoorzaam aan de bisschoppen, de leiding van de RK Staatspartij en de top van het RK Werkliedenverbond.

Op de foto: dit gebouw aan het Emmaplein in Den Bosch werd op 12 augustus 1932 in gebruik genomen als het eerste eigen onderkomen van de Volkskrant.

Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch

8 maart 1924

De eerste foto's in de krant

De krant publiceert de eerste ‘photo-pagina’. Het aantal abonnees schommelt rond de 5.000. De Telegraaf noteerde per 1 januari 1926 100.000 abonnees.

30 juli 1928

Olympische Spelen in Amsterdam

De Olympische Spelen van 1928 worden in Amsterdam gehouden. Volgens de verslaggever van de Volkskrant is het vooral een feestje voor de elite. Hij constateert dat de tribunes lang niet altijd goed gevuld zijn. Op de foto Percy Williams, de Canadese winnaar van
de honderd meter op de Olympische Spelen in Amsterdam, die wordt gemasseerd.

Foto: Popperphoto/Getty Images

15 juli 1932

NV de Volkskrant

Eerste aandeelhoudersvergadering van de nieuwe NV de Volkskrant. Aandeelhouders zijn het RK Werkliedenverbond en de daarbij aangesloten katholieke vakbonden, plus drukkerij Lumax in Utrecht. De legendarische voorzitter van het RKWV, AC de Bruijn, wordt voorzitter van de raad van commissarissen. De krant heeft 12.422 abonnees.

31 januari 1933

Hitler onderschat

Ondanks zijn snelle opmars wordt Adolf Hitler door velen onderschat, ook door de Volkskrant. Naar aanleiding van zijn benoeming tot rijkskanselier stelt de krant dat Hitler er niet in zal slagen het Duitse volk te onderwerpen, ook al zal hij geweld gebruiken. ‘Wanneer Hitler valt – en het is niet voorbarig reeds thans van zijn val te spreken – dan zal het zijn onder den druk der sterke, op dit punt eensgezinde arbeidersklasse.’

Op de foto staan Adolf Hitler (rechts) en entourage bij zijn Mercedes kranten te lezen, begin jaren ’30 in Duitsland.

Foto: Universal History Archive/Getty Images

4 augustus 1933

De katholieke vrouw moet haar plaats weten: binnenshuis

De Volkskrant roept in deze crisistijd op tot een verbod voor vrouwen om te blijven werken:

‘Het kan soms onaangenaam en hard zijn, maar bij een ontzettende werkloosheid als wij thans hebben, mogen in fabriek, werkplaats, kantoor en winkel feitelijk geen vrouwen en meisjes werken, zoolang geschikte mannen en jongens werkloos loopen. Dan behoren de plaatsen aan hèn, en niet aan het zwakke geslacht, dat een andere natuurlijke roeping heeft.’

18 oktober 1933

De Paus ontvangt onze werkloozen

Honderd jonge katholieke werklozen maken op uitnodiging van de Volkskrant een fietstocht naar Rome. Hoogtepunt van de tocht is de ontvangst van de fietsers door paus Pius XI:

‘Het was vandaag voor ons een prachtige dag dien wij geheel ons leven niet zullen vergeten. De Paus heeft onze werklooze vrienden ontvangen en hen op de meest hartelijke en liefdevolle wijze toegesproken en gezegend (…) Bijzonder bevoorrechte kinderen zijn wij geworden in Gods Kerk.'

Foto: Katholieke Illustratie/Spaarnestad

4 juli 1934

Oorlogstoestand in de Jordaan

Na een korting van 10 procent op de steunuitkeringen aan werklozen per 1 juli 1934 lopen op 4 juli demonstraties van werklozen in de Amsterdamse Jordaan uit op gewelddadige confrontaties met de politie. De Volkskrant schrijft op 9 juli:

‘Wij willen geen Sovjet-Nederland en kunnen daarom met de communisten niet meegaan; de revolutie-poging der communisten is doelloos en moet ook deswege zoo beslist mogelijk worden afgekeurd. Maar. De regeering vergisse zich niet omtrent de beteekenis der beweging, die in Amsterdam en elders is ontketend. De communisten zouden op een deel der bevolking niet zoodanig vat hebben gehad indien de steunverlaging de menschen niet in een toestand van vertwijfeling had gebracht.(…) Een terugkomen op en tempering van de steunverlaging zou geen nederlaag voor de regeering beteekenen, maar een zelfoverwinning.'

Op de foto's zijn barricades te zien op de Palmgracht in de Jordaan.

Foto: Spaarnestad

14 januari 1935

De krant weg uit Brabant

De krant verhuist van Den Bosch naar Utrecht, waar ook de vakcentrale gevestigd was. De krant heeft naast een algemeen landelijke, ook een Twentse, een Limburgse, een Oost- en een West-Brabantse editie. Het aantal abonnees stijgt in de jaren dertig tot 27.238 per 31 december 1939.

15 januari 1935

Een nieuw logo

De Volkskrant krijgt bij drukkerij Lumax in Utrecht een nieuwe kop uit de metropolis-letter (die we nog steeds hebben).

Beeld: Theo Audenaerd

12 juli 1941

Hoofdredacteur treedt af vanwege Duitse inmenging

Hoofdredacteur Jan Vesters neemt ontslag na een gesprek met Willi Janke, hoofd van de Presseabteilung im Stabe des Reichskommissars vanwege de ‘negatieve toon’. De Volkskrant wordt gelijkgeschakeld onder leiding van de NSB’er DC van der Poel. Op 3 augustus 1941 werd van de kansels een herderlijke brief van de aartsbisschop voorgelezen, waarin werd gesteld dat het RK Werkliedenverbond niet langer een katholieke vereniging was, zodat katholieken moesten bedanken. De redacteuren en de directeur van de Volkskrant dienden meteen hun ontslag in.

Foto: Spaarnestad

4 oktober 1941

De krant sluit

De afwijzing door de katholieke geestelijkheid, de redacteuren en de lezers dwingt de bezetter tot sluiting van de Volkskrant op 4 oktober 1941. Tussen 25 juli en 30 augustus hadden 22.245 van de 28.525 abonnees op de Volkskrant opgezegd.

9 november 1943

Heimelijk overleg over de toekomst

Vanaf 1942 wordt er illegaal vergaderd over de toekomst van de katholieke pers door ex-bestuurders van het RK Werkliedenverbond, de bisschoppen en andere betrokkenen. Op 9 november 1943 vinden besprekingen plaats met kardinaal De Jong, waarbij ook de oud-minister van sociale zaken Carl Paul Maria Romme aanwezig was. Als commissaris van de NV Dagblad en Drukkerij De Tijd was Romme in 1931 bij de katholieke pers betrokken geraakt.

16 september 1944

Een nieuw plan voor de krant

Voorzitter AC de Bruijn van het RK Werkliedenverbond, na de bevrijding omgedoopt tot Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), bleek bereid tot het financieren van een herlancering van de Volkskrant als breed opgezet dagblad voor heel katholiek Nederland (dus niet alleen arbeiders). De vernieuwde Volkskrant moest de concurrentie kunnen aangaan met populaire neutrale kranten als De Telegraaf en het Nieuws van de Dag, met de verzetskranten Het Parool en De Waarheid en met het sociaaldemocratische Vrije Volk. Om deze ambitie te realiseren zou de krant van avondblad ochtendblad worden, naar de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam verhuizen en een professionele krantenmaker als journalistiek leider aantrekken.

1 januari 1945

Hoofdredacteur Joop Lücker treedt aan

Joop Lücker, als journalist in Londen opgeleid en sinds 1938 redacteur van De Telegraaf, wordt aangesteld als journalistiek hoofdredacteur. KVP-kopstuk Romme zou als ‘staatkundig hoofdredacteur’ tot 1952 de politieke koers van de krant bepalen.

Foto: Charles Vlek

8 mei 1945

De eerste krant na de bevrijding

Op dinsdag 8 mei om 21 uur komt het eerste nummer van de Volkskrant onder hoofdredacteur Joop Lücker uit in een oplage van tienduizend exemplaren die gratis in Amsterdam worden uitgedeeld. De eerste nieuwe redacteur die Lücker in dienst neemt is Marijke Vetter. Zij was bij De Telegraaf een collega van Lücker, maar die krant werd na de bevrijding verboden wegens collaboratie. Met vers journalistiek en literair talent, verstrooiende rubrieken en een levendige opmaak met veel foto’s en illustraties stijgt de oplage van de Volkskrant binnen een jaar tot boven de honderdduizend.

12 november 1945

Strip Pa Pinkelman start

Godfried Bomans en Carol Voges beginnen de strip Pa Pinkelman.

10 maart 1947

Eerste aflevering Tom Poes

De populaire strip werd getekend door Marten Toonder. De getoonde strip is een latere aflevering, in het krantenarchief van Delpher zijn eerdere afleveringen uit de krant geknipt.

26 juni 1948

De eerste Opland

Politiek tekenaar Rob Wout, alias Opland, debuteert.

7 augustus 1948

Viervoudige triomf van Fanny

Fanny Blankers-Koen verovert als laatste loopster op de 4 x 100 meter estafette voor vrouwen haar vierde gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in Londen. Jan de Vries doet in de Volkskrant van 9 augustus 1948 verslag.

‘Vier meter had zij in te lopen op de felle Australische King, de lenige Maureen Gardner snelde al drie en een halve meter voor haar uit, toen Fanny eindelijk, na een voorzichtige secure wissel, de estafettestok in haar hand voelde. (…)

Wat zij op die laatste 90 meter deed was ‘verschrikkelijk van snelheid. Haar slanke lichaam scheen zich, zoals het lichaam van een hazewind, nog te verlengen in de topspeed. Zó snel naderde zij Maureen Gardner, dat het leek alsof de sierlijke Britse wel plotseling aan haar tricot werd achteruitgetrokken (…) En één stap voor het lint denderde Fanny ook langs de dappere King, wier juichend opgestoken hand een teken van overgave werd.’

Foto: Popperfoto/Getty Images

20 december 1948

Tweede 'politionele actie' Indonesië

Met de ‘politionele acties’ probeert Nederland met veel geweld het gezag in Indonesië te herstellen. Staatkundig hoofdredacteur CPM Romme noemt de operatie onder generaal Spoor ‘bittere noodzaak’. Het bevel tot militaire actie van de Nederlandse regering was volgens Romme na twee jaar onderhandelen met de Republiek Indonesia ‘de enige overgebleven mogelijkheid’.

Op de foto poseren Nederlandse militairen bij een groep gevangengenomen soldaten van het Indonesische leger. Solo, Java, 21 december 1948.

Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie

22 februari 1949

Prins Bernhard betrapt met vriendin

Royalty-verslaggever Marijke Vetter betrapt in februari 1949 in een hotel in Tirol prins Bernhard met een vriendin – zonder daarvan in haar bericht in de krant melding te maken. Dat bericht gaat over een bezoek van de prins aan het carnaval in Imst. Koningin Juliana was er niet bij, de prinsesjes “Trix” en Irene wel. De Rijksvoorlichtingsdienst ruikt onraad en dringt er bij Lücker (en andere hoofdredacteuren) op aan niet meer te publiceren over vakanties van de Oranjes. Op de foto: journalist Marijke Vetter op de Volkskrantredactie.

Foto: Maker onbekend

1950

De krant groeit

In 1950 heeft de Volkskrant 160.000 betalende abonnees, van wie 93 procent katholiek is.

2 februari 1953

De watersnoodramp

Jan Vesters jr doet verslag van de watersnoodramp aan boord van de PH-TBZ, een DC 3. Het charteren van de Dakota levert de Volkskrant ten opzichte van andere media een grote voorsprong op.

Op de foto een overstroomd kerkhof na de watersnoodramp, Schouwen.

Foto Dolf Kruger/Nederlands Fotomuseum

30 mei 1954

Bisschoppen verbieden lidmaatschap NVV en luisteren naar de VARA

Op zondag 30 mei wordt vanaf de kansels het mandement van de bisschoppen voorgelezen. Zij verklaren de het lidmaatschap van socialistische verenigingen, zoals het NVV, ongeoorloofd voor katholieken. Dat geldt ook voor het regelmatig luisteren naar de VARA en het lezen van de socialistische pers. Aansluiting bij de Partij van de Arbeid is onverantwoord. De Volkskrant van 31 mei: ‘De katholiek neemt het [mandement] met eerbied en leest het in gehoorzaamheid.’

Op de foto luistert een groep mannen naar een verslag van de voetbalwedstrijd Nederland-Zwitserland in 1947.

Foto: Ben van Meerendonk/Algemeen Hollands Fotopersbureau

14 september 1957

De ‘kwestie-Faas’

Parlementair correspondent Henry Faas doet iets wat nog nooit vertoond is: uit de school klappen over de miljoenennota, die op 17 september door de regering-Drees zou worden gepresenteerd. ‘Men verwacht hier dat de regering aanstaande dinsdag de financiering van de woningbouw geheel voor haar rekening zal gaan nemen. Hiermee is een bedrag van 500 miljoen gulden gemoeid.’

Premier Drees is des duivels en ontzegt Faas voor een jaar de toegang tot de ministeries. De Nederlandse pers veroordeelt deze strafmaatregel eensgezind. Eind december 1957 trekt Drees de uitsluiting van Faas in.

Beeld: Henri Faas door Volkskrant-tekenaar Wim Boost.

5 november 1963

Katholiek hoogleraar verdedigt ‘de pil’

Geboorteregeling is ‘een zeer actueel thema binnen de huidige katholieke geloofsgemeenschap’, constateert psychiater Kees Trimbos. Het is een misverstand dat een goed katholiek gezin per se een groot gezin moet zijn. Het taboe op de pil ‘behoeft dringend herziening’.

Op de foto een tijdelijk consultatiebureau in gemeentehuis van Megen, 1963.

Foto: Daan Scholte/Collectie Stadsarchief Oss

19 maart 1964

Hoofdredacteur Jan van der Pluijm treedt aan

Sociaal-economisch redacteur Jan van der Pluijm volgt Joop Lücker op als hoofdredacteur.

Foto: Wim Ruigrok

9 augustus 1965

Politie ranselt provo’s weg bij Lieverdje

Ordeverstoorders, raddraaiers en belhamels: de verslaggever van de Volkskrant neemt het op 9 augustus 1965 in de strijd tegen de provo’s op voor de politie.

‘Provo’s noemden de jongelui zich, die gisternacht rond 12 uur op het Spui te Amsterdam een krans wilden leggen bij het Amsterdamse Lieverdje, geparkeerde fietsen wit wilden schilderen, voetzoekers “afvuurden”, brand stichtten en agenten bekogelden. De politie maakte een einde aan de zogenaamde happening. Bij de charge vielen rake klappen.’

Foto: ANP

25 september 1965

De krant verhuist én verliest haar katholieke vlag

Van der Pluijm grijpt de verhuizing van de Volkskrant naar een fonkelnieuw gebouw aan de Amsterdamse Wibautstraat aan om de onderkop ‘katholiek dagblad van Nederland’ te schrappen en daarmee de krant ‘bijna een nieuw begin, een tweede jeugd’ te verschaffen. Beschouwde in 1961 nog ruim 90 procent van de Volkskrant-lezers zichzelf als katholiek, in 1970 was dat gedaald tot 75 procent en in 1978 tot 42 procent.

Op de foto de opening van het nieuwe onderkomen aan de Wibautstraat.

Foto: Wim Ruigrok/de Volkskrant

2 april 1968

Eerste column Jan Blokker

Op 1 juli 2006 verschijnt zijn laatste. Op de foto Blokker op zijn brommer in Frankrijk.

Foto: Wim Ruigrok

21 juni 1968

Uitgeverij Perscombinatie

De Volkskrant en Het Parool vormen samen uitgeverij Perscombinatie. In 1975 komt Trouw erbij.

19 december 1968

Het Joop Hueting-interview

In een explosief interview met Martin Ruyter doorbreekt psycholoog en oud-militair Joop Hueting twintig jaar zwijgen over door Nederlandse soldaten gepleegde oorlogsmisdaden tijdens de koloniale oorlog in Indonesië.

‘Wat veel gebeurde was laten pissen in de kali. Dat gebeurde als je op meerdaagse patrouille was. Dan maakte je op een gegeven moment krijgsgevangenen, maar je had eigenlijk te weinig mensen om die te bewaken (…) Dan zei je op een gegeven ogenblik: ga maar eens pissen in de kali. Als die man dan wegliep, schoot je hem in zijn rug. Dat was geen sadisme. Het was ook niet leuk. Het was een technische kwestie. Maar het was natuurlijk wel een oorlogsmisdaad.’

Op de foto's Joop Hueting tijdens het interview met Martin Ruyter.

Foto’s: Wim Ruigrok/de Volkskrant

1970

De Volkskrant heeft 200.000 abonnees

7 juli 1974

WK-finale in München

In de finale van het wereldkampioenschap voetbal in het Olympiastadion in München verslaat West-Duitsland de gedoodverfde favoriet Nederland met 2-1. Volgens sportjournalist Ben de Graaf zijn de West-Duitsers de verdiende winnaars.

‘Cruyff was in de finale aan het eind van zijn Latijn (…) Een speler van zijn klasse zou in het strafschopgebied de vrij wankele verdediging van de Duitsers misschien op de knieën hebben gebracht. Maar Cruyff gaf aanwijzingen, nam uitballen en hoekschoppen, bewoog veilig op het middenveld en liet het aan Van Hanegem, Neeskens en Rep over om met de hoge voorzetten iets zinnigs te doen.’

Op de foto het duel tussen Franz Beckenbauer en Johan Neeskens tijdens de WK-finale in het Olympiastadion in München.

Foto: Hans Heus

2 oktober 1975

De identiteitsverklaring

In het redactiestatuut wordt de koers van de krant vastgelegd in een ‘identiteitsverklaring’:

‘De Volkskrant is een landelijk ochtendblad, dat zich tot taak stelt de lezers eerlijk en zo veelzijdig mogelijk te informeren. Zij is voortgekomen uit de katholieke arbeidersbeweging. Mede daarom wil zij vooruitstrevend zijn en vooral opkomen voor verdrukten en ontrechten. Zij is zelfstandig in haar meningsvorming. In het bijzonder beoogt zij ontwikkelingen te bevorderen, die een belofte inhouden voor een menswaardiger samenleving.’

30 april 1980

De inhuldiging van Beatrix

De opruiende manier waarop de Volkskrant de kroning van Beatrix behandelde, leverde niet minder dan 1400 opzeggingen op. Het was het sein voor de hoofdredactie om, in de woorden van adjunct Jan Blokker, een einde te maken aan de ‘jongensachtige baldadigheid’ van een ‘linksistische, doorgedemocratiseerde redactie’.

Op de foto een man die brandend object gooit tijdens de rellen rond de kroning van Beatrix.

Foto: Daniel Koning/de Volkskrant

30 oktober 1980

De eerste Collignon

De eerste politieke tekening van Jos Collignon verschijnt.

16 januari 1981

Protest tegen kernwapens

De krant spreekt zich in Ten Geleide uit tegen de plaatsing van kruisraketten.

De tekening van Opland van de dame die een kernwapen wegschopt, wordt het symbool van de massale demonstraties tegen de plaatsing van kruisraketten begin jaren tachtig.

1 maart 1982

Harry Lockefeer wordt hoofdredacteur

Lockefeer was sinds een jaar al adjunct. Hij zal tot 1995 aanblijven.

Foto: Daniël Koning/ de Volkskrant

30 april 1983

Een nieuwe, fatale ziekte: aids

De Volkskrant bericht dat in Nederland twee patiënten zijn overleden aan aids, ‘een nieuwe ziekte die de weerstand van degenen die er aan lijden zo verzwakt dat allerlei infecties de kop op kunnen steken’. In de Verenigde Staten zijn in drie jaar inmiddels 500 mensen aan aids overleden. Correspondent Jan van Wieringen gaat op onderzoek uit in de wijk Greenwich Village in New York:

‘De neo-christelijke bladen publiceren nu artikelen waarin AIDS een straf van god voor de zondige homoseksuelen wordt genoemd. In de bars van Christopher Street doen even bizarre theorieën de ronde: AIDS zou een complot van de CIA zijn om de homo’s uit te roeien, AIDS zou helemaal niet bestaan, maar onderdeel zijn van een Victoriaanse lastercampagne van de neo-christenen die mensen bang willen maken zodat ze weer zediger gaan leven.’

Foto: Roger Ressmeyer/Getty Images

4 juni 1988

De eerste kleurenfoto

Op 4 juni 1988 stond de eerste kleurenfoto in de Volkskrant. Een portret van Ruud Gullit, naar aanleiding van het EK van ‘88.

Foto: Guus Dubbelman/de Volkskrant

2 september 1988

De acid house-rage

Een nieuwe rage waait over naar Nederland: acid house. Sobere, voornamelijk instrumentale muziek, die pas in de clubs tot leven komt. Een nacht acid in de Amsterdamse RoXY met Gert van Veen:

‘De hallucinerende sfeer van de licht- en geluidseffecten en de meedogenloze beat die door je middenrif dreunt, vormen een niet aflatende aanslag op de zintuigen. Ook zonder XTC is een acid-party een ratio-ontregelende trip, waar hitte, gebrek aan zuurstof en de voortrazende elektronische ritmes een zelfde effect lijken te creëren als kunstmatige stimulantia.’

Foto: Claude Crommelin

22 september 1990

De krant groeit in omvang en oplage

De zaterdagkrant bereikt een recordomvang van 180 pagina’s (op broadsheet-formaat). De oplage is gestegen van 270.000 in 1980 tot 330.000.

12 september 1991

Bolkestein opent minderhedendebat

Frits Bolkestein, fractievoorzitter van de VVD, zwengelt het debat over de gebrekkige integratie van moslims in Nederland aan met een opiniestuk in de Volkskrant. Bolkestein herinnert zich later: ‘Ik kreeg bijna honderd artikelen tegen mij, of moet ik zeggen, over mijn stuk.’

Mei 1992

De eerste editie van het Stijlboek van de Volkskrant verschijnt, een gids voor correct taalgebruik. Binnen een half jaar worden er meer dan honderdduizend exemplaren van verkocht.

7 mei 1994

De geboorte van Paars

De Volkskrant pleit voor het eerst in haar geschiedenis voor een kabinet zonder het CDA en met de VVD: een paars kabinet van PvdA, VVD en D66. Politiek commentator Jan Joost Lindner zag evenwel PvdA-leider Wim Kok niet zitten als minister-president: ‘het zou bezopen zijn als iemand die twaalf zetels verliest, premier wordt van dit land’. De ‘meest winnende partij’, D66, zou volgens Lindner in de persoon van Hans van Mierlo de premier moeten leveren.

Foto: ANP

10 juni 1994

Uitgever PCM

Perscombinatie neemt boekenuitgever Meulenhoff & Co over. Het bedrijf gaat verder als PCM Uitgevers.

1 maart 1995

Pieter Broertjes wordt hoofdredacteur

Broertjes was vanaf 1991 adjunct. Hij zal tot 2010 aanblijven. In 1996 bereikt de Volkskrant zijn maximale oplage van 366.000.

Op de foto Pieter Broertjes zittend. Staand van links naar rechts de adjuncten: Paul Brill, Yvonne Zonderop en Jan Tromp.

Foto: de Volkskrant

7 april 1995

Gummbah in de krant

Tekenaar Gertjan van Leeuwen, alias Gummbah, krijgt een vaste plek in de Volkskrant.

6 mei 1996

De Volkskrant gaat online

Website www.volkskrant.nl gaat van start.

31 augustus 1999

De Máxima-primeur

‘Prins Willem-Alexander heeft een Argentijnse vriendin. Zij heet Máxima Zorroguita, is 27 of 28 jaar en komt uit Buenos Aires.’ Correspondente Ineke Holtwijk, heeft, in gevecht met de deadline van de krant, de achternaam van Máxima nog niet helemaal goed gespeld. Maar ze weet vanuit Rio de Janeiro wel als eerste te melden dat de nieuwe geliefde van de kroonprins een dochter is van een minister van Landbouw onder het moorddadige regime van generaal Videla.

Foto: ANP

4 september 1999

Eerste Volkskrant Magazine komt uit

De redactie maakte een overzicht van alle covers ter gelegenheid van het duizendste Magazine.

9 februari 2002

Het interview met Fortuyn

De Volkskrant brengt een openhartig gesprek met Pim Fortuyn, de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Als het aan hem ligt, zegt hij tegen Frank Poorthuis en Hans Wansink, komt er geen asielzoeker Nederland meer binnen. ‘Ik vind 16 miljoen Nederlanders wel genoeg. Nederland is een vol land.’ Als hij het juridisch rond zou kunnen krijgen, zou er wat Fortuyn betreft ook geen moslims meer naar Nederland mogen komen.

In de nacht na publicatie van het interview werd Fortuyn door het bestuur van Leefbaar Nederland afgezet als lijsttrekker. Op 11 februari kondigde hij zijn nieuwe Lijst Pim Fortuyn aan.

Foto: Martijn Beekman

31 december 2002

De laatste sigaretten-advertentie

De laatste advertentie voor sigaretten van Lucky Strike. Per 1 januari 2003 zijn advertenties voor tabakswaren verboden.

14 december 2004

Het interview met prins Bernhard 

Het geruchtmakende interview met prins Bernhard door Pieter Broertjes en Jan Tromp, dat de Volkskrant twee weken na het overlijden van Bernhard op 1 december publiceerde, is de weerslag van negen lange gesprekken op paleis Soestdijk tussen het begin van 2001 en voorjaar 2004. De ontmoetingen met de prins vonden plaats buiten medeweten van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de premier en de koningin.

De prins onthult dat hij twee buitenechtelijke dochters heeft, Alexia en Alicia. Bernhard: ‘Het bestaan van mijn buitenechtelijke kinderen is nooit een pijnlijke geschiedenis geweest. Beide kinderen waren getroffen door hoe lief mammie voor hen was. En mijn vrouw zei op haar beurt dat het verschrikkelijk lieve kinderen waren.’

1 december 2009

De Volkskrant wordt onderdeel van De Persgroep

De Persgroep, het Vlaamse familiebedrijf van Christian Van Thillo, verwerft voor 100 miljoen euro 51 procent van de aandelen van PCM Uitgevers. De uitgeverij van de Volkskrant, Trouw, Het Parool, het Algemeen Dagblad en een reeks regionale dagbladen wordt omgedoopt tot De Persgroep Nederland. Sinds 23 mei 2019 heet het snel groeiende bedrijf DPG Media.

29 maart 2010

Eerste Volkskrant op tabloidformaat

1 juli 2010

Philippe Remarque hoofdredacteur

Voor zijn aantreden was Remarque correspondent in Washington, waar hij verslag deed van Barack Obama's presidentscampagne en zijn benoeming als eerste zwarte president van de Verenigde Staten.

Foto: Eva Roefs/de Volkskrant

5 maart 2011

Eerste editie katern V

Met de V introduceerde de Volkskrant een nieuw katern over 'kunst, media en het moderne leven'.

6 november 2015

Smokkelaars adverteren op Facebook

Mensensmokkelaars in Turkije opereren als moderne ondernemers. Ze gebruiken sociale media om aan klanten te komen, ontdekken Sakir Khader en Anneke Stoffelen.

Een oproep op Facebook in het Arabisch: ‘De beste rubberbootreis vanuit Istanbul. Echt een prachtige reis.’Kosten: 1.300 dollar per persoon, ‘speciale prijs voor groepjes’. Wie een boottocht te lang vindt duren, kan ook met een jetski naar de overkant worden gebracht, in tien minuten, zo is het verhaal. Wel tien dure minuten: 2.300 euro per persoon.

Laat je de exorbitante prijzen weg, dan zou je bijna kunnen denken dat het hier om vrolijke vakantiereizen gaat. Maar met deze advertenties, afgelopen weken op Facebook gevonden, werven smokkelaars in Turkije migranten voor een overtocht van de Egeïsche kust naar de Griekse eilanden.

12 februari 2018

De leugen van Halbe Zijlstra

Nee, hij heeft nooit met Poetin in één ruimte gezeten, zoals hij jarenlang heeft beweerd.

‘Omdat dat klopt’, antwoordt Halbe Zijlstra onomwonden op de vraag waarom voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer blijft volhouden dat Zijlstra er niet bij was tijdens zijn ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin in 2006. Zijlstra is net teruggekomen van een dienstreis naar Japan. Gekleed in een trui en met vermoeide ogen geeft hij binnen een minuut toe: ‘Het is vrij simpel: ik was daar niet bij.’

Een dag na publicatie van het interview met Natalie Righton neemt Zijlstra ontslag als minister van Buitenlandse Zaken.

Foto: ANP

20 maart 2019

Gevarieerd lezerspubliek

Maurice de Hond onderzoekt het stemgedrag van krantenlezers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Met 24 procent is GroenLinks de grootste partij bij de lezers van de Volkskrant. De verrassende nummer twee is de VVD met 15 procent. PvdA en D66 scoren 13 procent, het CDA 9 procent, de Partij voor de Dieren 7 procent, Forum voor Democratie 5 procent en de SP 4 procent. ChristenUnie, PVV en 50Plus komen niet verder dan 2 procent; de SGP kreeg nog 1 procent.

1 september 2019

Pieter Klok nieuwe hoofdredacteur

Klok was adjunct tijdens het hoofdredacteurschap van Philippe Remarque. Van de 304.000 abonnees van de Volkskrant in 2019 waren er nog altijd 200.000 die zes dagen per week de krant in de brievenbus kregen. In het ‘coronajaar’ 2020 groeit het aantal abonnees tot 325.000.

Foto: Eva Faché/de Volkskrant

25 februari 2020

De uitbraak van de corona-pandemie

China-correspondent Leen Vervaeke wordt geconfronteerd met de vraag hoeveel risico een verslaggever kan nemen met haar gezondheid. Ze reist van Peking naar Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus.

‘Ik heb mezelf voorgenomen geen ziekenhuizen te bezoeken, maar als ik de verhalen hoor over overvolle wachtzalen, weggestuurde patiënten en overwerkte artsen, vind ik het als journalist niet kunnen om er niet heen te gaan. Ik neem zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen: ik heb een N95-mondkapje aan, een veiligheidsbril op en interview patiënten en hun familieleden in de open lucht, niet binnen in het ziekenhuis. Mijn telefoon, waarmee ik opnamen maak, desinfecteer ik met Dettoldoekjes. Na terugkeer in het appartement gaan mijn kleren meteen in de wasmachine.’

Foto: Leen Vervaeke

5 mei 2020

Mijn Bevrijding

Meer dan 2 miljoen mensen hebben het crossmediale project Mijn Bevrijding bekeken. De basis van de productie bestond uit 75 persoonlijke verhalen van mensen die de bevrijding van Nederland van de nazi’s nog zelf hebben meegemaakt. Zo’n dertig journalisten, fotografen, vormgevers, programmeurs, eindredacteuren en videomakers werkten aan Mijn Bevrijding mee.

Meer lezen over de geschiedenis van de Volkskrant? Deze productie is gebaseerd op het speciale jubileumboek samengesteld door Hans Wansink en Theo Audenaerd. U kunt 'De eeuw van de Volkskrant' nu bestellen via de Volkskrant webwinkel.

Volg ons