Speech Joe Biden

‘We staan op een keerpunt. We moeten de ziel van Amerika herstellen’

Eenheid en verzoening: die boodschap probeerde de aanstaande president van de Verenigde Staten over te brengen op zijn landgenoten. Hij richtte zich vooral ook tot de 70 miljoen Amerikanen die niet op hem hebben gestemd. Hieronder lees je het letterlijke transcript. ‘Dit is een tijd om te helen in Amerika. Laten we elkaar een kans geven.’

Speech Joe Biden

‘We staan op een keerpunt. We moeten de ziel van Amerika herstellen’

Eenheid en verzoening: die boodschap probeerde de aanstaande president van de Verenigde Staten over te brengen op zijn landgenoten. Hij richtte zich vooral ook tot de 70 miljoen Amerikanen die niet op hem hebben gestemd. Hieronder lees je het letterlijke transcript. ‘Dit is een tijd om te helen in Amerika. Laten we elkaar een kans geven.’

00:15De meeste stemmen ooit

Landgenoten, het volk heeft gesproken en ons een duidelijke overwinning geschonken. Een overtuigende overwinning. Een overwinning voor ‘Wij, het volk’. We hebben gewonnen met de meeste stemmen die ooit op een kandidatenduo zijn uitgebracht in de geschiedenis van ons land: 74 miljoen.

01:15We moeten ons verenigen

Jullie vertrouwen en geloof in mij stemmen mij nederig. Ik beloof een president te zijn die niet verdeelt, maar verenigt. Die geen rode en blauwe staten ziet, maar alleen Verenigde Staten. En die met heel zijn hart zal proberen om het vertrouwen van het hele volk te winnen. Want Amerika, dat is het volk. En dat volk zal centraal staan in onze regering.

Ik wil dit ambt bekleden om Amerika zijn ziel terug te geven. Om de ruggengraat van ons land, de middenklasse, weer op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat Amerika weer over de hele wereld gerespecteerd wordt en om ons hier in eigen land te verenigen. Ik zie het als de grootste eer die mij ooit te beurt is gevallen dat zo veel miljoenen Amerikanen voor deze visie hebben gestemd. Nu is het onze taak om ervoor te zorgen dat die visie werkelijkheid wordt.

02:38Mijn familie is mijn hart

Zoals ik al vaker gezegd, ben ik de echtgenoot van Jill. Ik zou hier niet staan zonder de liefde en onophoudelijke steun van Jill, Hunter, Ashley, al onze kleinkinderen en hun partners, en onze hele familie. Zij zijn mijn hart.

Jill is een moeder – een soldatenmoeder – en een onderwijzer. Haar leven is gewijd aan het onderwijs, maar lesgeven is niet alleen wat ze doet, het is wie ze ís. Het is een geweldige dag voor iedereen in het onderwijs in Amerika: één van jullie gaat naar het Witte Huis en Jill wordt een fantastische First Lady.

03:35Het morele kompas van Amerika

Ik voel mij vereerd om te gaan samenwerken met een fantastische vicepresident, Kamala Harris, die geschiedenis schrijft als de eerste vrouw, de eerste zwarte vrouw, de eerste vrouw van Zuid-Aziatische komaf en de eerste dochter van immigranten die ooit op dit niveau is gekozen in ons land.

Het werd ook hoog tijd en vanavond gaan onze gedachten uit naar al diegenen die zoveel jaar hebben gestreden om dit mogelijk te maken. Eens te meer heeft Amerika het morele kompas richting gerechtigheid gestuurd. Kamala en Doug, jullie zijn nu familie, of je wilt of niet. Jullie zijn ere-Bidens geworden en daar is geen ontkomen aan.

04:27Ik heb alles aan jullie te danken

Alle vrijwilligers, iedereen die in een stembureau werkte tijdens deze pandemie, plaatselijke verkiezingsbeambten – jullie verdienen een speciaal woord van dank namens de natie. Tegen mijn campagneteam en alle vrijwilligers, tegen al diegenen die zoveel van zichzelf hebben gegeven om dit moment mogelijk te maken, zeg ik: ik heb alles aan jullie te danken. En tegen al diegenen die ons hebben gesteund: ik ben trots op de campagne die we hebben gevoerd.

Ik ben trots op de coalitie die we hebben gevormd, de breedste en meest gevarieerde in de geschiedenis: Democraten, Republikeinen en Onafhankelijken.

Progressieven, gematigden en conservatieven.

Jong en oud.

Uit de steden, de voorsteden en het platteland.

Gay, hetero, transgender.

Wit. Latino. Aziatisch.

Inheemse Amerikanen.

Ik ben dankbaar voor al die momenten waarop onze campagne het moeilijk had en de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap weer voor mij opstond. Zij steunen mij altijd, en ik zal jullie steunen.

Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik een campagne wilde voeren die voor heel Amerika stond en ik denk dat we daarin zijn geslaagd. En datzelfde wil ik voor onze regering.

05:50Laten we elkaar een kans geven

Voor iedereen die voor president Trump heeft gestemd: ik begrijp dat jullie vanavond teleurgesteld zijn. Ik heb zelf ook een paar verkiezingen verloren. Maar laten we elkaar nu een kans geven. Het is tijd om te stoppen met de harde retoriek. Om de oververhitting tegen te gaan. Om elkaar weer te zien. Om weer naar elkaar te luisteren. Als we vooruit willen komen, moeten we ophouden onze tegenstanders als onze vijanden te behandelen. We zijn elkaars vijanden niet. We zijn Amerikanen.

06:34Een tijd om te genezen

In de Bijbel staat dat er voor alles een seizoen is – een tijd om te bouwen, een tijd om te oogsten, een tijd om te zaaien. En een tijd om te genezen. Dit is de tijd om Amerika te genezen. Nu de campagne voorbij is, is de vraag: wat is de wil van het volk? Wat is ons mandaat?

Ik denk dat het dit is: de Amerikanen hebben ons opgeroepen om de krachten van fatsoen en van eerlijkheid te bundelen. En de krachten van wetenschap en van hoop, in de grote beproevingen van deze tijd. De strijd tegen het virus. De strijd voor welvaart. De strijd voor goede gezondheidszorg voor jullie gezinnen. De strijd voor etnische gerechtigheid en tegen institutioneel racisme in ons land. De strijd om het klimaat te redden. De strijd om het fatsoen terug te brengen, de democratie te verdedigen en iedereen in ons land een eerlijke kans te geven.

07:53Covid onder controle krijgen

Onze eerste taak zal zijn om covid onder controle te krijgen. We kunnen de economie pas herstellen, onze vitaliteit herwinnen en genieten van de kostbaarste momenten in het leven – een kleinkind knuffelen, verjaardagen, bruiloften, afstuderen, al die momenten die ons het dierbaarst zijn – als we dit virus onder controle krijgen.

Aanstaande maandag zal ik een groep bijeenbrengen van vooraanstaande wetenschappers en deskundigen, overgangsadviseurs die gaan helpen om het Biden-Harris covid-plan om te zetten in een actieplan dat op 20 januari 2021 van start gaat. Dat plan zal berusten op een stevig wetenschappelijk fundament en worden opgetrokken met compassie, empathie en betrokkenheid. Ik zal geen enkele moeite of inzet sparen om deze pandemie terug te dringen.

08:50Een einde aan demonisering

Ik heb campagne gevoerd als een trotse Democraat. Nu word ik een Amerikaanse president. Ik zal even hard werken voor degenen die niet op mij hebben gestemd als voor hen die dat wel hebben gedaan. Laten we een eind maken aan deze nare tijd van demonisering in Amerika – hier en nu.

De weigering van Democraten en Republikeinen om samen te werken is niet het gevolg van een of andere mysterieuze kracht waarover we niets te zeggen hebben. Het is een besluit. Het is een keuze die we maken. En als we kunnen besluiten om niet samen te werken, kunnen we ook besluiten om dat wel te doen.

09:34Het volk wil samenwerken

Ik geloof dat dat deel uitmaakt van het mandaat van het Amerikaanse volk. Het volk wil dat we gaan samenwerken. En daar kies ik voor. Ik roep het Congres – zowel Democraten als Republikeinen – op om met mij die keuze te maken.

Het verhaal van Amerika is dat van het langzaam maar gestaag vergroten van kansen. Vergis u niet: al te veel dromen zijn al te lang uitgesteld. We moeten de belofte van ons land voor iedereen waarmaken, ongeacht ras, etniciteit, geloof, identiteit of handicap. Amerika is altijd gevormd door keerpunten – door momenten waarop we harde keuzes hebben gemaakt over wie we zijn en wat we willen zijn. Lincoln in 1860 – om de unie te redden. F.D.R. [Franklin Delano Roosevelt] in 1932 – om een land in nood een New Deal te beloven. J.F.K. [John Fitzgerald Kennedy] in 1960 – die een New Frontier schetste. En twaalf jaar geleden, toen Barack Obama geschiedenis maakte met de woorden ‘Yes, we can’.

11:05We moeten onze ziel herstellen

Nu staan we weer op zo’n keerpunt. Er is nu de gelegenheid om vertwijfeling achter ons te laten en te bouwen aan een land van welvaart, een land met een doel. Dat kunnen we. Ik weet dat we dat kunnen.

Ik heb het al heel lang over de strijd om de ziel van Amerika. We moeten die ziel van Amerika herstellen. Ons land wordt gevormd door de voortdurende strijd tussen het goede in ons en onze duisterste kanten. Het is tijd om dat goede in ons te laten zegevieren.

11:46Amerika is een baken voor de wereld

Vanavond kijkt de hele wereld naar Amerika. Als we op ons best zijn, is Amerika een baken voor de wereld. We leiden niet door het voorbeeld van onze macht, maar door de macht van ons voorbeeld.

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat we Amerika in één woord kunnen samenvatten: mogelijkheden. Dat in Amerika iedereen de mogelijkheid moet hebben om zover te komen als hun dromen en van God gegeven talenten ze kunnen voeren.

Ziet u, ik geloof in de mogelijkheid van het land. Wij kijken altijd vooruit. Vooruit naar een vrijer en rechtvaardiger Amerika. Naar een Amerika dat nooit opgeeft, nooit toegeeft. Het is een geweldig land. En wij zijn een goed volk. Wij zijn de Verenigde Staten van Amerika. En we hebben nog nooit iets niet kunnen volbrengen als we het samen deden.

13:14Psalm die Amerika kracht geeft

In de laatste dagen van de campagne heb ik vaak gedacht aan een psalm die veel voor mij en mijn gezin betekent, vooral voor mijn overleden zoon Beau. Die psalm drukt het geloof uit dat mij, en ik denk heel Amerika, kracht geeft. Ik hoop dat hij enige steun en troost biedt aan de meer dan 230.000 gezinnen die dit jaar een dierbare hebben verloren door het verschrikkelijke virus. Mijn hart gaat uit naar jullie allemaal. Ik hoop dat deze psalm ook jullie kan troosten.

‘En Hij zal u verheffen op adelaarsvleugels, u dragen op de adem van de dageraad, u laten schitteren als de zon. En u in de palm van Zijn hand houden.’

Nu gaan we samen – op adelaarsvleugels – beginnen aan het werk waartoe God en de geschiedenis ons hebben opgeroepen. Laat ons, met heel ons hart en vaste hand, met geloof in Amerika en in elkaar, met liefde voor ons land – en verlangen naar rechtvaardigheid – het land zijn waarvan we weten dat we het kunnen zijn. Een verenigd land. Een sterker land. Een geheeld land. De Verenigde Staten van Amerika. Gods zegene u. En moge God onze troepen beschermen.

Volg ons