Quiz noodmaatregelen

Wat weet jij van de lockdownregels tot 1 juni? Doe de test

Het regeldoolhof van de anderhalvemetersamenleving is ondoorgrondelijk. We leggen je een aantal situaties voor. Zou jij een boete krijgen? Let wel: na 1 juni zullen de antwoorden op deze vragen weer anders zijn.

1 Drie vrienden spreken met elkaar af bij een bankje in het park om bij te kletsen. Ze houden anderhalve meter afstand. Zijn ze dan in overtreding?

2 Twee vrienden lopen door het park. Ze komen toevallig een derde vriend tegen en gaan even samen op een bankje zitten om bij te kletsen. Zijn ze dan ook in overtreding?

3 Ik en mijn echtgenote spreken met een vriendin af om in het park bij te kletsen. Zijn wij dan in overtreding?

4 Een groep vrienden komt in het park om te sporten en houdt daarbij anderhalve meter afstand. Mag die groep groter zijn dan tien personen?

5 Na afloop van het sporten blijven er een paar hangen om nog even te kletsen. Zijn zij op dat moment wel in overtreding?

6 Vier leden van een woongroep zitten in de voortuin bij elkaar een biertje te drinken? Mag dat?

7 Mag ik een vriend of vriendin meenemen in mijn auto?

8 Mag ik samen met mijn vrouw een vriendin meenemen in de auto?

9 Arbeidsmigranten die bij elkaar op een kamer wonen gaan in een busje naar hun werk. Mag dat?

10 Mag ik meer dan drie vrienden thuis uitnodigen?

11 Mag een leraar aan huis leerlingen ontvangen?

12 Zijn demonstraties toegestaan?

Jouw resultaat

Je hebt 0 van de 12 vragen beantwoord. Beantwoord alle vragen om je score te delen.

Deel je resultaat

Meer over de verwarring

Al wekenlang worden in Nederland boetes uitgedeeld aan personen die zich niet aan de corona­regels houden. Maar waarom bekeurt de ene regio sneller dan de andere? En waarom mag demonstreren wel, maar geldt een samenzijn van drie personen als een strafbaar feit, en dus 390 euro boete? Lees hier meer.