Test uw kennis over pesticiden

Een bedrijf moet in de Verenigde Staten tientallen miljoenen betalen aan mensen die ziek zouden zijn geworden na contact met RoundUp, dat ook in Nederland wordt gebruikt. Wat weet u van pesticiden?

Reuters

1 De neutrale term is ‘chemische bestrijdingsmiddelen’. Als die worden gebruikt in de landbouw om ziekten, invasieve soorten en onkruiden tegen te gaan, wordt vaak gesproken van pesticiden. Maar hoe worden ze genoemd door uitgesproken voorstanders?

2 Hoe heette het boek uit 1962, geschreven door de Amerikaanse bioloog Rachel Carson, dat de noodklok luidde over de gevolgen van pesticiden? Het wordt ook wel gezien als het begin van de milieubeweging.

3 Als het over chemische bestrijdingsmiddelen gaat, gaat het vaak over RoundUp. Van welk bedrijf is dat merk?

Reuters

4 Wat is RoundUp voor pesticide?

Op de hoogte blijven van onze quizzen?

5 Wat is het hoofdbestanddeel van RoundUp?

6 RoundUp zou schade toebrengen aan de gezondheid. In de Verenigde Staten bepaalde een rechter dat Bayer 71 miljoen euro moest betalen omdat een man ziek was geworden nadat hij met de stof in aanraking was gekomen. Welke ziekte had de man gekregen?

Illustratie Bas van der Schot

7 Is het gebruik van glyfosaat in Nederland verboden?

8 In Nederland en Europa zijn regels opgesteld voor het toelaten van pesticiden op de Europese markt. Waarom maken critici zich desalniettemin zorgen?

Harry Cock

9 Hoogleraar Violette Geissen (Wageningen University Research) deed onderzoek naar pesticidegebruik in tien Europese landen. In hoeveel procent van de landbouwbodems werden pesticiden aangetroffen?

10 Welke ontwikkeling in de landbouw zal als gevolg hebben dat er minder pesticiden nodig zijn?

11 Ook voor sommige dieren zou glyfosaat gevaarlijk zijn. Welke beesten gaan sneller dood nadat ze eraan zijn blootgesteld?

12 Wat heeft per hectare de meeste kilo’s aan pesticiden nodig?

Jouw resultaat

Je hebt van de vragen goed.

Deel je resultaat