Test uw kennis over pensioenen

Door de vergrijzing komt het Nederlandse pensioenstelsel in de knel. Aan minister Koolmees (Sociale Zaken) de taak het probleem op te lossen. Wat weet u over pensioenen?

ANP

1 Wat is nu in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd?

ANP

2 Het pensioen van de meeste Nederlanders bestaat uit drie pijlers: de eerste is een basispensioen dat afkomstig is van de overheid, de tweede een pensioen dat je hebt opgebouwd via de werkgever en de derde bestaat uit aanvullingen die privé worden gedaan. Hoe wordt de eerste pijler, het basispensioen van de overheid, genoemd?

3 Waar hangt het van af hoeveel AOW je krijgt?

4 De tweede pijler, het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever, is afkomstig van pensioenfondsen. Waar is de hoogte daarvan afhankelijk?

Op de hoogte blijven van onze quizzen?

5 Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is het grootste pensioenfonds van Nederland. Hoe veel geld hadden ze in 2019 in beheer?

6 Wat gebeurt er als je van baan wisselt en je nieuwe werkgever is aangesloten bij een ander pensioenfonds?

7 Wat is de rekenrente?

ANP

8 Wat is de dekkingsgraad?

9 Wat is de verhouding tussen de rekenrente en de dekkingsgraad?

10 Als de dekkingsgraad te laag is, dreigt het verlagen van pensioenen. Om kortingen te voorkomen of te beperken, is het ook mogelijk om pensioenpremies te laten stijgen. Wat is voor welke leeftijdsgroep nadeliger?

ANP

11 Als de dekkingsgraad van een fonds boven de 110 procent is, mogen de pensioenen geïndexeerd (verhoogd) worden. Is die lager dan 104 procent, dan moeten er maatregelen worden genomen. Maar op dit moment hebben veel pensioenfondsen een lagere dekkingsgraad dan 100 procent (ABP heeft 88 procent). Welke maatregel wil minister Koolmees (Sociale Zaken) nemen om forse kortingen te voorkomen?

12 Wat is het belangrijkste kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel dat in het nieuwe Pensioenakkoord is afgesproken?

Jouw resultaat

Je hebt 0 van de 12 vragen beantwoord. Beantwoord alle vragen om je score te delen.

Deel je resultaat

Volg ons