Test uw kennis over hernieuwbare energie

In Nederland moeten regio's nu toch echt gaan bepalen waar windturbines komen te staan. Ondertussen hebben het kabinet en de EU de klimaatplannen aangescherpt. Wat weet u over hernieuwbare energie?

ANP

1 Welke van de volgende energiebronnen wordt wel als hernieuwbaar (onbeperkt aanwezig) gezien, maar niet als duurzaam (milieuvriendelijk)?

2 Eurostat heeft een lijst samengesteld met daarin 37 Europese landen gerangschikt op het gebruik van hernieuwbare energie. Op welke plek staat Nederland?

ANP

3 Welk deel van de huishoudens in Nederland gebruikt naar schatting groene stroom?

4 Om duurzamer te worden, moeten de komende jaren in Nederland flink wat windturbines en zonnepanelen worden geplaatst. Hoe heet het plan waarin vastgelegd gaat worden waar die komen te staan?

ANP

5 Natuurliefhebbers klagen dat veel windturbines in natuurgebieden dreigen te komen. Waarom komen ze niet dichtbij huizen te staan?

ANP

6 Ook de mogelijkheden van kernenergie worden onderzocht, schreef minister Wiebes eind september naar de Tweede Kamer. Maar kernenergie heeft veel tegenstanders. Welk argument brengen zij NIET naar voren?

7 Hoe stimuleert de overheid duurzaam wonen NIET?

AP

8 In haar State of the Union in september kondigde Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, een ambitieus klimaatplan aan dat jaarlijks 350 miljard extra aan investeringen gaat kosten. Welk doel wordt daarin gesteld?

Reuters

9 Wat is wereldwijd de belangrijkste energieleverancier?

ANP

10 De 882 grootste beursgenoteerde bedrijven in Europa stoten samen 3,2 miljard ton aan CO2 uit, driekwart van de totale Europese uitstoot. Hoeveel euro kost in EU-verband het recht om een ton CO2 uit te stoten?

11 Wat moeten de bedrijven in Nederland die het meeste vervuilen vanaf volgend jaar doen, naar aanleiding van een maatregel van het kabinet?

12 Welke invloed heeft de coronapandemie gehad voor de uitstoot van broeikasgassen, ten opzichte van 2019?

Jouw resultaat

Je hebt 0 van de 12 vragen beantwoord. Beantwoord alle vragen om je score te delen.

Deel je resultaat

Op de hoogte blijven van onze quizzen?

Volg ons