Fotoserie De moderne boer

De moderne boer heeft
zelfrijdende robots en
een ‘koeientuin’

De boer van de toekomst bestaat al, meent scheidend Rijksadviseur voor het landschap Berno Strootman. Onder meer Volkskrant-fotograaf Harry Cock fotografeerde enkelen van hen in de omgeving die zij benutten en beheren.

  • Op Goeree-­Overflakkee schommelt de oudste zoon van Cornelis Mosselman op het erf.

  • Kippen en een koe bij legpluimveebedrijf Lankerenhof in Voorthuizen. 

Klinkt ‘kringlooplandbouw’ vaak nog als een tekentafelbelofte, in en rond Hoeve Biesland is het midden in de Randstad al de praktijk. Nabij Delft is een natuurlijk evenwicht hervonden tussen rendabele productie en landschapsbeheer, tussen voedselvoorziening voor de directe omgeving en ­biodiversiteit.

De stal heet hier een ‘koeientuin’. ‘Op sommige zaterdagen tappen ­bezoekers hier zomaar 350 liter melk op een dag’, zegt Jan Duijndam van Hoeve Biesland erover in het boek Boer doet leven – Portretten van landschapsboeren.

Een boer schoffelt zijn akker in Dwingeloo.

Een pleidooi voor een ‘New Deal’ tussen boer en maatschappij, zo moet het boek waarmee Berno Strootman afscheid neemt als Rijksadviseur voor het landschap opgevat worden. Een verstandhouding waarin consumenten een redelijke prijs betalen voor hun voedsel en de boer niet alleen zorg draagt voor gezond eten, maar ook voor de fysieke omgeving.

Die boer van de toekomst bestaat al, meent Strootman. ‘Overal in ons land zijn er al pioniers die aantonen dat het kan. Vernieuwers die niet ­alleen voedsel produceren, maar ook een aantrekkelijk landschap.’

Een ­gezin plukt ­kersen in de Fruittuin van West in ­Amsterdam.

Jantien de Boer en Volkskrant-medewerker Caspar Janssen beschreven van twintig boeren hun filosofie en werkwijze, Sarah Wong en Volkskrant-fotograaf Harry Cock portretteerden ze in hun habitat. Van melkvee­houder tot wijnboer, van Groningen tot Zeeland, van regulier tot biologisch-dynamisch, van klein- tot grootschalig, van oud tot jong.

Verwar het hervonden evenwicht niet met het romantische cliché van een onveranderlijke plattelandsidylle. Hoeve Biesland werkt met een automatisch instrooisysteem en met zelfrijdende voerrobots. De daken ­liggen er vol zonnepanelen. Techniek kan ook een middel zijn om de kringloopgedachte vorm te geven.

Op ­Hoeve Biesland is een boer ­gebruind door de zon, behalve waar hij een hemd droeg.

‘Vooruitboeren’, noemt Cornelis Mosselman zijn stiel. Op Goeree-­Overflakkee probeert hij met afwisselende strokenteelt alledaags rentmeesterschap in de praktijk te brengen. ‘De wereld stopt niet bij mijn ­eigen vijftig hectare.’