Fotoreportage Onder een brug

Als er een snelweg boven je huis raast

Staalstad Pittsburgh wordt doorkliefd door snelwegen die dwars door en over woonwijken werden getrokken. Inwoner Teake Zuidema bracht de vervallen ‘brughuizen’ in beeld.

Infrastructurele projecten die toeschouwers de uitroep ‘Hoe hebben ze het kunnen doen!’ ontlokken, vind je in heel verschillende landen en cultuurgebieden. In het centrum van een prachtige oude stad in het hart van Nederland verrees een halve eeuw terug een gigantisch winkelcentrum met een snelweg erlangs. Onlangs werd die snelweg na intensieve herstelwerkzaamheden weer een singel. Het centrum van de Slowaakse hoofdstad Bratislava wordt tot op de dag van vandaag doorkliefd door een snelweg waarop het verkeer de mooiste kerk van de stad, de 16de-eeuwse Sint-Martins-kathedraal, tot op vijf meter nadert.

Degenen die beweren dat zulke infrastructurele projecten kenmerkend zijn voor ‘socialistische overheden’, doen er goed aan hun ogen te kost geven in de Verenigde Staten, waar socialisme nooit voet aan de grond heeft gekregen. De vrije markt kan een stad minstens zo verminken als het oude Sovjet-ministerie van infrastructuur.

De Nederlandse fotojournalist Teake Zuidema woont al sinds 1996 in Pittsburgh in Pennsylvania in het noordoosten van de VS. De afgelopen kwart eeuw was hij veel in zijn nieuwe thuisland op reis. Toen covid-19 hem aan zijn woonplaats kluisterde, richtte hij zijn camera op een verschijnsel dat hem al lang fascineerde: de talloze vervallen huizen naast of onder de enorme bruggen die deze stad met dalen en ravijnen kenmerken. Het resulteerde in het fotoproject It’s under a damned bridge, waarmee Zuidema het verhaal vertelt van zijn thuisstad.

Ooit had Pittsburgh een bloeiende staalindustrie en bijna 700 duizend inwoners. In de gloriejaren werden met geld van de industrie aan een stuk door bruggen, viaducten en snelwegen gebouwd, vaak pal of schuin boven woonhuizen. De stem van de inwoners woog minder zwaar dan die van de industriëlen.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ging de staalindustrie ter ziele en volgde een exodus. Tegenwoordig heeft Pittsburgh amper 300 duizend inwoners over, ongeveer net zoveel als Utrecht, maar een overheid die zich om het stadslandschap bekommert ontbreekt hier.

De meeste ‘brughuizen’ verkeren in vergaande staat van verval. Voor zover ze nog worden bewoond, is het door mensen die geen geld hebben ze op te knappen. Leegstaande huizen blijken onverkoopbaar: weinig mensen kiezen ervoor ‘under a damned bridge’ te gaan wonen, waarover dag en nacht auto’s en treinen denderen.

Volg ons