Poedelnaakt in het aangezicht van God

De Franse fotograaf Cyril Abad, maker van de serie ‘In God we Trust’, houdt van de funky kant van het Amerikaanse religieuze leven. Zo ook van het naakte geloof.

Je zal maar Bijbelvast zijn, en op een dag lezen in het Oude Testament: ‘Ga heen, en ontbind den zak van uw lendenen, en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed alzo, gaande naakt en barrevoets.’ Dan moet je aan de bak, al draag je dan wel geen zak maar een outje van de Zara. Opeens ben je Adam of Eva, nog voor het vijgenblad de boel bedekt.

Christen-naturisten noemen ze zich, de gelovige blootlopers op deze pagina getoond, die elkaar in de bossen van Virginia hebben gevonden, zo’n twee uur rijden van Richmond. Dertig jaar geleden werd deze ‘Naked Church’ opgericht door een kleine familiegemeenschap die de materie van zich af wilde werpen, om te beginnen het gemakkelijk draagbare katoen. Er werd een kleine kerk gebouwd, the White Tail Chapel, en er werd een pastor gevonden. Nu leidt pastor Allan Parker de kerkgangers, en als je hem vraagt, is dit normaal, zo ongekleed in de kerkbanken zitten? Dan zegt hij, dat God ons zo geschapen heeft, dus daar niks geks of verkeerds aan. De Franse fotograaf Cyril Abad houdt van de funky kant van het Amerikaanse religieuze leven, en struint het land hiervoor af voor zijn serie In God We Trust. Hij kerkte in Virginia met de christen-naturisten mee, luisterde naar de preek, en hoorde het gezang aan.

Ook Nederland dacht even een christelijk-naturistische aanhang te hebben. In 2008 werd er in Zeewolde voor het eerst in de geschiedenis een blote kerkdienst gehouden, als afsluiting van het Christen Naturisten Weekend. De aanwas was zo groot (tachtig bezoekers) dat een vervolg niet kon uitblijven. Maar de organisatie, de christelijke naturisten site ‘Gan Eden’, kreeg voorafgaand de wind van voren – ‘het is goddeloos’- en de kerkdienst werd afgeblazen, de site ging zelfs op zwart, tot op de dag van vandaag.

Ook tegenstanders hadden in al hun Bijbelvastheid uitbundig met citaten uit het Oude Testament gezwaaid om de onbedekte zitvlakken te weren van de kerkbank. De naakte waarheid heeft geen achterkant.