De tekeningen van Jan Rothuizen

Tekenaar Jan Rothuizen bezoekt voor de Volkskrant plekken waar maatschappelijke dynamiek zichtbaar is. Zijn werken laten niet alleen zien wat er is, maar ook hoe mensen ermee omgaan en het ervaren.

17 juli 2019

MAROKKAANSE MIGRATIE

Het is vijftig jaar geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland werd geregeld. Via dit officiële wervingscontract kwamen vanaf 1969 zo'n vierduizend mannen naar Nederland. Er woonden hier toen al twintigduizend Marokkanen. Zij waren vanaf 1960 individueel naar Nederland gekomen. In 1973 ging de grens voor migratie formeel weer dicht. Nu wonen er 400 duizend Marokkanen in Nederland.

21 juni 2019

HUT EN HAARD

Hoewel maar 3,5 procent van de circa 50 miljoen Colombianen inheems is, zijn er 87 verschillende etnische gemeenschappen met hun eigen taal, geschiedenis en tradities. 32 van deze groepen worden bedreigd met uitsterven. De grootste bedreiging voor inheemse volken zijn de illegale goudmijnen, ontbossing, de verbouw van cocaïne en cocaïnelaboratoria. Deze criminele praktijken vinden plaats op de afgelegen plekken waar juist deze mensen wonen.

1 mei 2019

BOERENVERSTAND

In 2018 is in Nederland een recordaantal hectaren landbouwgrond biologisch gecertificeerd. Vooral in de melkveehouderij schakelden veel boeren om, als gevolg van een tekort aan biologische melk. Biologische landbouw maakt nu 3,8 procent uit van de totale landbouw in Nederland. In Oostenrijk en Zweden is 20 procent van de landbouw biologisch. Nederland blijft achter bij de Europese ontwikkelingen omdat ons land kampioen is in kostenefficiënte landbouw en daardoor moeite heeft te veranderen.

3 april 2019

HOTELSTOP

Het aantal hotelkamers in Amsterdam is sinds 2008 met 60 procent toegenomen. Voor het evenwicht tussen bezoekers en bewoners van de stad geldt er sinds 2017 een ‘hotelstop’. Hierdoor is het op de meeste plekken in Amsterdam onmogelijk nog een hotel of pension te beginnen. Toch zullen er de komende jaren nog 8.000 hotelkamers bijkomen. Dat betreft in bijna alle gevallen vergunningen die vóór 2017 zijn verstrekt. Daarbij stonden vorig jaar op AirBnb nog 20 duizend Amsterdamse adressen.

7 maart 2019

WOON-WERKVERKEER

Nederland is het enige land ter wereld met meer fietsen dan inwoners. Naar schatting hebben we samen 23,8 miljoen fietsen, wat neerkomt op gemiddeld 1,3 fiets per inwoner. Vorig jaar zijn er ook voor het eerst meer (nieuwe) elektrische fietsen gekocht dan normale stadsfietsen. Er rijden inmiddels 2,3 miljoen e-bikes rond. Desondanks blijft de auto het meest gebruikte vervoermiddel om mee naar het werk te gaan. Bij afstanden van 15 kilometer of meer gebruikt ruim 80 procent de auto. Alleen bij afstanden tot 5 kilometer nemen Nederlanders vaker de fiets dan de auto naar hun werk.

7 februari 2019

BINNEN- EN BUITENMENSEN

In de wintermaanden brengen Nederlanders 89 procent van hun tijd binnen door. Volgens een onderzoek van de Wageningen Universiteit blijft een kwart van hen minstens één dag per week thuis zonder buiten te komen. Toch noemt meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf een buitenmens.

10 januari 2019

BEELDENTUIN

Vorig jaar bezochten 397.312 mensen het Kröller-Müller Museum in Nationale Park De Hoge Veluwe. De drukste maand was augustus, (55823), en het rustigst januari (12510). Woensdag 31 oktober was door het mooie najaarsweers de drukste dag van het jaar met 3081 bezoekers. De rustigste dag was donderdag 18 januari, met 147 bezoekers.

Van de Nederlandse bezoekers komt iets meer dan de helft voor de Van Gogh-collectie, en 30% speciaal voor de beeldentuin.

25 oktober 2018

KAMERVRAGEN

Vanaf 2019 wordt er 4,8 miljoen euro uitgetrokken om alle scholieren een bezoek aan de Tweede Kamer te laten brengen. Per dag kunnen duizend middelbare scholieren de Tweede Kamer bezoeken. ‘Mensen worden niet als democraten geboren’, zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, ‘en dit is een leuke manier om erover te leren’. Nu bezoekt 40 procent van de leerlingen het parlement.

11 oktober 2018

BOERENKOFFIE

Nederlanders drinken ongeveer 150 liter koffie per jaar. Eind 17de eeuw was het hier nog een exclusieve drank voor de gegoede burgerij. Begin 18de eeuw werd de koffie goedkoper en kwamen de eerste koffiehuizen op. Vanaf 1750 dronk men in Nederland voor het eerst meer koffie dan bier.

Onderzoeksbureau Datlinq telde in 2017 bijna zevenhonderd koffiebars in Nederland. Een groei van zo’n 50 procent ten opzichte van vijf jaar eerder.

5 juli 2018

VERGETEN

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Mensen met alzheimer krijgen geheugenproblemen en steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. In Nederland hebben 270 duizend mensen dementie, van wie 12 duizend jonger zijn dan 65. Het aantal dementiegevallen zal door de vergrijzing stijgen tot 690 duizend in 2055. De kans dat een man dementie krijgt is 1 op 5. Bij vrouwen is dit 1 op 3, omdat vrouwen gemiddeld ouder worden.

7 juni 2018

RUIMER ADEMEN

Yoga is vijfduizend jaar geleden in India ontstaan vanuit de behoefte een te worden met de natuur en zo de gezondheid te verbeteren. In Nederland beoefenen ruim 400 duizend mensen maandelijks yoga. De grootste groep hiervan zijn vrouwen van middelbare leeftijd. De populairste vormen van yoga zijn meditatieyoga en hathayoga (heel fysiek). Opkomende nieuwe yogastijlen zijn naked yoga en, samen met je hond.