Rekensommen, een aai over de bol, ruzies sussen en praatjes met ouders: de volle dag van juf Antina

Op 15 maart staken de leraren. Niet omdat ze niet meer van hun vak houden, dat doen ze met overgave, merkte Corné Sparidaens die in Dokkum een dagje meeliep. Maar omdat het nooit ophoudt, zelfs niet als je ziek bent.

De dagen van een leerkracht vullen zich makkelijk. Zo makkelijk dat Antina Bakker (28) bij thuiskomst vaak niet eens meer weet wat ze nou allemaal gedaan heeft. Een rekensom uitleggen, een aai over de bol, flarden administratie, een gesuste ruzie, een ouder wilde even praten, en o ja, ze had ook nog een leuke taalles bedacht. Soms, zegt ze, heeft ze op zo'n dag niet eens tijd om naar de wc te gaan.

Fotograaf Corné Sparidaens liep onlangs met zijn camera achter haar aan. Hij was erbij toen ze om half acht arriveerde bij CBS de Pionier in Dokkum, hij zag haar in de pauze met een boterham in de hand surveilleren op het schoolplein en hij volgde haar naar het gemeentehuis, waar ze die avond vergaderde over speelruimtes in de gemeente.

En nee, zo'n vergadering heeft ze natuurlijk niet iedere dag, dus in die zin was het geen reguliere dag. Maar aan de andere kant - ook thuis is ze 's avonds, in het weekend en tijdens de vakanties vaak met haar werk bezig. Het houdt nooit op.

Sterker nog, laatst stond ze een week lang ziek voor de klas. Want ook in Friesland zijn invallers vaak niet te vinden. Toen won het plichtsbesef dus van de koorts. En niet alleen bij haar. Zieke collega's kwamen eveneens opdagen waar anderen in bed zouden blijven. Ook daarom zal ze op 15 maart dus gaan staken, samen met collega's uit andere onderwijssectoren.

Maar goed, ze wil niet klagen. Want alles bij elkaar heeft ze een prachtig vak. Ze kan er enorm van genieten als kinderen opeens een som begrijpen waar ze zich een dag eerder nog op stukbeten, als ze een letter herkennen die ze gisteren nog niet kenden.

En is het niet fantastisch dat die kinderen op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie wilden weten of ze hen zou gaan missen? Tuurlijk ga ik jullie missen, antwoordde ze toen. Ze meende het.

Kijk hieronder mee naar de volle werkdag van juf Antina.

07:48 uur - Binnenkomen van klaslokaal voor start van schooldag.

07:52 uur – Voorbereiding schooldag.

08:07 uur - Eerste werkoverleg met collega's.

08:25 uur - Kinderen komen klas binnen.

08:25 uur - Kinderen komen klas binnen.

08:25 uur - Kinderen komen klas binnen.

08:47 uur - In de kring.

08:52 uur - Uitdelen van lesmateriaal.

09:19 uur – Rekenles.

10:06 uur - Altijd aandacht voor de kinderen.

10:15 uur – Voorlezen tijdens fruit eten.

10:22 uur – Speelkwartier.

10:28 uur – Brandjes blussen tijdens speelkwartier.

10:44 uur - Terug van het speelkwartier, en weer rekenen.

11:42 uur - Helpen, helpen, helpen.

11:55 uur – Stagebeoordeling met stagiaire Lelie tijdens middagpauze.

12:23 uur - Middagpauze, surveilleren op het schoolplein.

12:28 uur - Helpen met handschoenen, tijdens de middagpauze op het schoolplein.

12:53 uur – Bewegen in de klas.

13:20 uur - Repetitie van de voorstelling voor de maandviering.

14:11 uur - Even buiten in gesprek met een ouder.

15:10 uur - Planning activiteiten.

16:14 uur – Nieuwsgierig ‘publiek’ tijdens een vergadering van de medezeggenschapsraad.

16:24 uur - Nog steeds vergaderen.

17:34 uur - Overdracht aan collega’s.

17:43 uur - Naar huis.

17:59 uur - Avondeten.

19:14 uur – Als afgevaardigde namens de basisschool op een bijeenkomst op het gemeentehuis om te praten over speelruimtebeleid.

19:30 uur - Als afgevaardigde namens de basisschool op een bijeenkomst op het gemeentehuis om te praten over speelruimtebeleid.

Van kleuterschool tot universiteit: overal leggen de docenten op 15 maart het werk neer. ‘De werkdruk is in elke sector een probleem’, vertelt voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond in dit interview.

Het afgelopen schooljaar hadden scholen meer moeite nieuwe leraren te vinden. Ondertussen loopt het lerarentekort het komende decennium verder op.